Rating of established players.

Last entry: 2020-07-19
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2730 22 37 107 Japan
2 Nakayama Tomoharu 2604 6 50 150 Japan
3 Kamiya Shunsuke 2574 10 41 112 Japan
4 Oosumi Yuuki 2558 0 0 18 Japan
5 Okabe Hiroshi 2514 23 61 191 Japan
6 Kawamura Norihiko 2468 5 20 68 Japan
7 Hasegawa Kazuto 2435 8 36 103 Japan
8 Fukui Nobuhiro 2423 0 0 6 Japan
9 Ooi Kozo 2354 0 0 4 Japan
10 Koyama Jun 2353 0 42 158 Japan
11 Tanaka Toshiki 2351 5 12 39 Japan
12 Kuga Akio 2348 1 8 48 Japan
13 Tachi Masaya 2341 8 16 94 Japan
14 Kawano Takahisa 2303 12 28 57 Japan
15 Takahashi Hisashi 2297 4 4 4 Japan
16 Tamada Yoichi 2275 7 11 61 Japan
17 Sato Kiyotomi 2270 0 0 75 Japan
18 Fujita Yudai 2243 7 7 63 Japan
19 Kataoka Mitsuaki 2243 0 0 19 Japan
20 Iio Yoshihiro 2218 19 36 133 Japan
21 Matsuura Hiroshi 2213 0 11 55 Japan
22 Kashihara Akihiko 2201 0 5 22 Japan
23 Kawate Kozo 2192 0 2 11 Japan
24 Ishitani Shin-ichi 2188 37 78 204 Japan
25 Nagao Noriaki 2185 0 0 5 Japan
26 Takagawa Teiji 2176 0 0 2 Japan
27 Makino Mitsunori 2173 23 37 37 Japan
28 Ono Takayuki 2167 23 50 96 Japan
29 Fujita Maiko 2148 32 72 77 Japan
30 Inoue Fumiya 2148 26 83 89 Japan
31 Yamaoka Kentaro 2147 0 0 7 Japan
32 Miyamoto Syunju 2133 21 40 80 Japan
33 Mitsumori Masao 2130 0 4 20 Japan
34 Sakamoto Hirouji 2123 12 20 58 Japan
35 Mano Yoshihisa 2119 6 11 52 Japan
36 Kanda Masahiro 2108 0 0 4 Japan
37 Kito Shinichi 2100 21 28 28 Japan
38 Tatsutomi Hiroyuki 2090 0 0 5 Japan
39 Nakamura Souta 2089 0 0 22 Japan
40 Maruyama Yasushi 2088 9 23 75 Japan
41 Takagi Tomoyuki 2083 0 2 6 Japan
42 Tatematsu Hikaru 2081 0 0 5 Japan
43 Arai Yutaka 2077 0 0 7 Japan
44 Doi Manabu 2076 0 0 3 Japan
45 Matsui Tsunehiro 2071 0 3 28 Japan
46 Kudomi Takahiro 2069 0 0 5 Japan
47 Takazawa Nagayoshi 2066 2 7 19 Japan
48 Kusajima Masato 2063 14 32 69 Japan
49 Fujii Naoki 2038 0 4 25 Japan
50 Furuoka Shunzo 2034 0 2 11 Japan
51 Koiso Shigemasa 2030 0 3 7 Japan
52 Hayashi Shoichi 2028 9 20 23 Japan
53 Tanizaki Ryusuke 2028 0 0 5 Japan
54 Hata Masayuki 2027 15 21 43 Japan
55 Miyagawa Junzo 2019 0 0 4 Japan
56 Yoshida Naoto 2017 1 2 4 Japan
57 Iwano Fumio 2006 10 23 65 Japan
58 Tanno Yoshitaka 2000 2 5 14 Japan
59 Maruta Hiroki 1997 14 35 98 Japan
60 Kubo Izumi 1992 0 0 10 Japan
61 Nishida Toshio 1988 5 9 42 Japan
62 Maruta Koji 1985 3 13 43 Japan
63 Gakumazawa Hideaki 1984 5 9 29 Japan
64 Masuda Yuuto 1980 0 4 10 Japan
65 Yamamoto Yasuhiro 1976 7 7 30 Japan
66 Tomobe Katsuhiro 1958 3 14 42 Japan
67 Ozawa Tetsushi 1929 5 9 23 Japan
68 Ooshina Seiichi 1928 2 6 9 Japan
69 Hiwatashi Kikuma 1922 0 0 4 Japan
70 Watanabe Nobuo 1915 0 0 6 Japan
71 Suzuki Rin 1912 0 0 3 Japan
72 Chigira Makoto 1904 0 6 19 Japan
73 Fujikawa Masaki 1903 2 16 34 Japan
74 Kato Yasuhiro 1860 0 0 12 Japan
75 Hirono Masakazu 1844 9 9 9 Japan
76 Suzuki Junichiro 1810 0 8 25 Japan
77 Demachi Koichiro 1803 0 6 36 Japan
78 Maruyama Takashi 1792 4 15 15 Japan
79 Miura Hitoshi 1759 0 0 3 Japan
80 Yamamoto Harue 1675 0 0 7 Japan
Select date
Time: 0.090909004211426 sec.