Rating of established players.

Last entry: 2021-08-08
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2729 8 32 93 Japan
2 Nakayama Tomoharu 2597 14 31 138 Japan
3 Kamiya Shunsuke 2577 6 25 98 Japan
4 Oosumi Yuuki 2558 0 0 6 Japan
5 Okabe Hiroshi 2525 22 54 169 Japan
6 Kawamura Norihiko 2471 3 12 62 Japan
7 Hasegawa Kazuto 2420 7 18 88 Japan
8 Nagasoe Hiroki 2399 30 33 33 Japan
9 Makino Mitsunori 2389 28 60 78 Japan
10 Koyama Jun 2353 0 0 105 Japan
11 Kawano Takahisa 2351 15 30 65 Japan
12 Tamada Yoichi 2339 7 23 54 Japan
13 Tanaka Toshiki 2316 1 18 29 Japan
14 Takahashi Hisashi 2297 0 4 4 Japan
15 Kuga Akio 2295 7 11 39 Japan
16 Sato Kiyotomi 2270 0 0 52 Japan
17 Inoue Fumiya 2260 28 54 117 Japan
18 Fujita Yudai 2251 0 16 55 Japan
19 Matsuura Hiroshi 2234 7 16 50 Japan
20 Tachi Masaya 2233 5 22 77 Japan
21 Iio Yoshihiro 2230 7 30 102 Japan
22 Kataoka Mitsuaki 2216 2 2 11 Japan
23 Kashihara Akihiko 2201 0 0 11 Japan
24 Kawate Kozo 2184 2 2 10 Japan
25 Takagawa Teiji 2176 0 0 2 Japan
26 Yamaoka Kentaro 2139 3 3 10 Japan
27 Sakamoto Hirouji 2131 3 16 46 Japan
28 Mitsumori Masao 2130 0 0 12 Japan
29 Maruyama Yasushi 2122 10 19 64 Japan
30 Ono Takayuki 2114 31 54 115 Japan
31 Kanda Masahiro 2108 0 0 4 Japan
32 Ishitani Shin-ichi 2107 28 64 181 Japan
33 Mano Yoshihisa 2102 5 11 31 Japan
34 Miyamoto Syunju 2095 8 24 85 Japan
35 Tatsutomi Hiroyuki 2090 0 0 5 Japan
36 Nakamura Souta 2089 0 0 4 Japan
37 Kusajima Masato 2083 8 17 65 Japan
38 Arai Yutaka 2077 0 0 4 Japan
39 Doi Manabu 2076 0 0 3 Japan
40 Matsui Tsunehiro 2071 0 0 17 Japan
41 Nishizawa Aoi 2068 7 10 10 Japan
42 Takagi Tomoyuki 2066 0 2 8 Japan
43 Tanaka Shotaro 2054 11 15 15 Japan
44 Yoshimoto Yuta 2039 13 13 13 Japan
45 Takazawa Nagayoshi 2035 6 8 25 Japan
46 Furuoka Shunzo 2034 0 0 8 Japan
47 Hata Masayuki 2031 3 18 38 Japan
48 Koiso Shigemasa 2030 0 0 7 Japan
49 Maruta Hiroki 2024 25 42 91 Japan
50 Hayashi Shoichi 2023 3 12 28 Japan
51 Yoshida Naoto 2017 0 1 3 Japan
52 Iwano Fumio 2013 0 11 49 Japan
53 Kito Shinichi 2003 4 24 34 Japan
54 Fujii Naoki 2002 3 6 21 Japan
55 Tanno Yoshitaka 2000 0 2 14 Japan
56 Fujita Maiko 1988 30 73 120 Japan
57 Nishida Toshio 1988 0 5 27 Japan
58 Gakumazawa Hideaki 1984 0 0 26 Japan
59 Masuda Yuuto 1980 0 0 6 Japan
60 Tomobe Katsuhiro 1977 0 5 37 Japan
61 Yamamoto Yasuhiro 1970 9 16 30 Japan
62 Kawamoto Shoma 1960 14 19 19 Japan
63 Maruta Koji 1935 13 17 44 Japan
64 Matsuda Shoma 1935 5 10 10 Japan
65 Ozawa Tetsushi 1929 0 5 16 Japan
66 Ooshina Seiichi 1928 0 2 9 Japan
67 Suenaga Daiki 1924 36 43 43 Japan
68 Yamane Tomohiro 1920 9 10 12 Japan
69 Fujikawa Masaki 1916 1 1 25 Japan
70 Watanabe Nobuo 1915 0 0 3 Japan
71 Chigira Makoto 1904 0 0 10 Japan
72 Kato Yasuhiro 1870 1 4 4 Japan
73 Kawaai Hitoshi 1857 18 32 32 Japan
74 Hirono Masakazu 1844 0 4 9 Japan
75 Maruyama Takashi 1817 12 22 33 Japan
76 Suzuki Junichiro 1810 0 0 21 Japan
77 Demachi Koichiro 1803 0 0 14 Japan
78 Shimura Hiroki 1792 17 23 23 Japan
79 Yamamoto Harue 1675 0 0 7 Japan
Select date
Time: 0.13835883140564 sec.