Rating of established players.

Last entry: 2020-09-21
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2730 22 35 107 Japan
2 Nakayama Tomoharu 2611 15 57 150 Japan
3 Oosumi Yuuki 2558 0 0 9 Japan
4 Kamiya Shunsuke 2558 19 50 121 Japan
5 Okabe Hiroshi 2500 27 70 191 Japan
6 Kawamura Norihiko 2468 5 20 59 Japan
7 Hasegawa Kazuto 2435 8 35 94 Japan
8 Fukui Nobuhiro 2423 0 0 6 Japan
9 Ooi Kozo 2354 0 0 4 Japan
10 Koyama Jun 2353 0 38 149 Japan
11 Tanaka Toshiki 2337 17 24 51 Japan
12 Kuga Akio 2318 4 11 51 Japan
13 Kawano Takahisa 2313 15 31 60 Japan
14 Tamada Yoichi 2302 16 20 61 Japan
15 Takahashi Hisashi 2297 4 4 4 Japan
16 Makino Mitsunori 2280 29 47 47 Japan
17 Tachi Masaya 2278 17 25 99 Japan
18 Sato Kiyotomi 2270 0 0 75 Japan
19 Fujita Yudai 2250 16 16 72 Japan
20 Kataoka Mitsuaki 2243 0 0 19 Japan
21 Kashihara Akihiko 2201 0 5 18 Japan
22 Iio Yoshihiro 2200 20 37 125 Japan
23 Kawate Kozo 2192 0 2 11 Japan
24 Fujita Maiko 2188 39 73 86 Japan
25 Ishitani Shin-ichi 2188 32 74 195 Japan
26 Nagao Noriaki 2185 0 0 5 Japan
27 Matsuura Hiroshi 2183 9 20 55 Japan
28 Takagawa Teiji 2176 0 0 2 Japan
29 Ono Takayuki 2167 23 46 96 Japan
30 Inoue Fumiya 2148 26 75 89 Japan
31 Yamaoka Kentaro 2147 0 0 7 Japan
32 Miyamoto Syunju 2133 16 37 80 Japan
33 Mitsumori Masao 2130 0 4 20 Japan
34 Sakamoto Hirouji 2122 10 19 54 Japan
35 Mano Yoshihisa 2119 6 11 52 Japan
36 Kanda Masahiro 2108 0 0 4 Japan
37 Kito Shinichi 2101 18 27 28 Japan
38 Tatsutomi Hiroyuki 2090 0 0 5 Japan
39 Nakamura Souta 2089 0 0 22 Japan
40 Maruyama Yasushi 2088 9 23 75 Japan
41 Takagi Tomoyuki 2083 0 2 6 Japan
42 Tatematsu Hikaru 2081 0 0 5 Japan
43 Arai Yutaka 2077 0 0 7 Japan
44 Doi Manabu 2076 0 0 3 Japan
45 Matsui Tsunehiro 2071 0 3 24 Japan
46 Kudomi Takahiro 2069 0 0 5 Japan
47 Takazawa Nagayoshi 2066 2 7 19 Japan
48 Kusajima Masato 2063 9 29 69 Japan
49 Furuoka Shunzo 2034 0 2 11 Japan
50 Koiso Shigemasa 2030 0 3 7 Japan
51 Hayashi Shoichi 2028 7 18 23 Japan
52 Tanizaki Ryusuke 2028 0 0 3 Japan
53 Hata Masayuki 2027 15 21 43 Japan
54 Fujii Naoki 2023 3 7 28 Japan
55 Miyagawa Junzo 2019 0 0 4 Japan
56 Yoshida Naoto 2017 1 2 4 Japan
57 Iwano Fumio 2006 10 18 65 Japan
58 Tanno Yoshitaka 2000 2 5 14 Japan
59 Maruta Hiroki 1997 14 32 96 Japan
60 Kubo Izumi 1992 0 0 6 Japan
61 Nishida Toshio 1988 5 9 42 Japan
62 Maruta Koji 1985 3 13 43 Japan
63 Gakumazawa Hideaki 1984 0 9 29 Japan
64 Masuda Yuuto 1980 0 2 10 Japan
65 Yamamoto Yasuhiro 1976 7 7 30 Japan
66 Tomobe Katsuhiro 1958 3 10 42 Japan
67 Ozawa Tetsushi 1929 5 9 23 Japan
68 Ooshina Seiichi 1928 2 6 9 Japan
69 Hiwatashi Kikuma 1922 0 0 4 Japan
70 Watanabe Nobuo 1915 0 0 6 Japan
71 Suzuki Rin 1912 0 0 3 Japan
72 Chigira Makoto 1904 0 6 19 Japan
73 Fujikawa Masaki 1903 0 14 32 Japan
74 Kato Yasuhiro 1860 0 0 12 Japan
75 Hirono Masakazu 1844 4 9 9 Japan
76 Suzuki Junichiro 1810 0 8 25 Japan
77 Demachi Koichiro 1803 0 4 33 Japan
78 Maruyama Takashi 1792 4 15 15 Japan
79 Miura Hitoshi 1759 0 0 3 Japan
80 Yamamoto Harue 1675 0 0 7 Japan
Select date
Time: 0.12032198905945 sec.