Rating of established players.

Last entry: 2017-04-17
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2755 26 42 139 Japan
2 Oosumi Yuuki 2597 3 15 102 Japan
3 Kamiya Shunsuke 2535 18 53 140 Japan
4 Okabe Hiroshi 2507 34 83 236 Japan
5 Hasegawa Kazuto 2505 21 35 89 Japan
6 Nakayama Tomoharu 2493 28 65 126 Japan
7 Yamaguchi Yusui 2465 0 0 17 Japan
8 Fukui Nobuhiro 2423 0 6 102 Japan
9 Tamada Yoichi 2413 6 29 67 Japan
10 Nagasoe Hiroki 2413 0 0 15 Japan
11 Koyama Jun 2412 25 76 96 Japan
12 Kawamura Norihiko 2377 4 17 80 Japan
13 Ooi Kozo 2354 0 4 4 Japan
14 Kuga Akio 2351 16 26 31 Japan
15 Tanaka Toshiki 2335 9 23 26 Japan
16 Iio Yoshihiro 2324 22 55 149 Japan
17 Sato Kiyotomi 2317 15 34 120 Japan
18 Tamura Kazumasa 2312 0 0 33 Japan
19 Kawano Takahisa 2296 4 14 44 Japan
20 Matsuura Hiroshi 2283 9 21 53 Japan
21 Fujita Yudai 2280 12 29 47 Japan
22 Kataoka Mitsuaki 2270 7 17 17 Japan
23 Isobe Taizan 2262 0 0 44 Japan
24 Kawate Kozo 2260 0 3 27 Japan
25 Tachi Masaya 2256 6 52 97 Japan
26 Kashihara Akihiko 2237 0 11 45 Japan
27 Saito Koji 2207 0 0 10 Japan
28 Ishitani Shin-ichi 2204 35 94 240 Japan
29 Nagao Noriaki 2184 0 5 29 Japan
30 Takagawa Teiji 2176 2 2 2 Japan
31 Mitsumori Masao 2155 0 8 58 Japan
32 Tada Ayako 2150 0 0 55 Japan
33 Yamaoka Kentaro 2147 7 7 20 Japan
34 Kobayashi Koichi 2145 0 0 77 Japan
35 Sakamoto Hirouji 2140 10 26 59 Japan
36 Saito Syuichi 2139 0 0 10 Japan
37 Kusajima Masato 2123 10 22 50 Japan
38 Tanaka Shingo 2121 0 0 9 Japan
39 Matsui Tsunehiro 2121 0 11 26 Japan
40 Nakamura Souta 2120 5 18 61 Japan
41 Takazawa Nagayoshi 2113 3 3 6 Japan
42 Maruyama Yasushi 2109 15 27 76 Japan
43 Koiso Shigemasa 2102 0 0 19 Japan
44 Iwano Fumio 2101 11 18 71 Japan
45 Kanda Masahiro 2097 0 0 14 Japan
46 Mano Yoshihisa 2093 5 46 127 Japan
47 Hata Masayuki 2090 4 12 51 Japan
48 Takahashi Roi 2090 0 0 18 Japan
49 Ono Takayuki 2087 6 18 107 Japan
50 Fujii Naoki 2082 7 17 34 Japan
51 Tatematsu Hikaru 2080 0 5 13 Japan
52 Doi Manabu 2076 3 3 7 Japan
53 Kudomi Takahiro 2067 0 5 84 Japan
54 Arai Yutaka 2058 0 3 17 Japan
55 Tanno Yoshitaka 2049 0 0 9 Japan
56 Furuoka Shunzo 2047 0 3 17 Japan
57 Maruta Koji 2038 13 20 40 Japan
58 Tanizaki Ryusuke 2030 0 5 32 Japan
59 Miyagawa Junzo 2019 0 13 103 Japan
60 Gakumazawa Hideaki 1996 4 7 33 Japan
61 Kubo Izumi 1992 2 10 70 Japan
62 Nishida Toshio 1989 11 26 26 Japan
63 Yamamoto Yasuhiro 1985 6 15 46 Japan
64 Matsuo Toshiko 1984 0 0 5 Japan
65 Miyamoto Syunju 1949 10 13 26 Japan
66 Ozawa Tetsushi 1947 0 7 50 Japan
67 Fujikawa Masaki 1937 8 10 37 Japan
68 Tomobe Katsuhiro 1929 6 13 57 Japan
69 Hiwatashi Kikuma 1922 0 4 13 Japan
70 Suzuki Rin 1912 0 3 25 Japan
71 Watanabe Nobuo 1905 0 3 24 Japan
72 Maruta Hiroki 1901 21 44 105 Japan
73 Chigira Makoto 1898 0 9 13 Japan
74 Kon Akira 1879 0 0 61 Japan
75 Kato Yasuhiro 1861 5 12 90 Japan
76 Demachi Koichiro 1832 11 24 28 Japan
77 Hirono Masakazu 1831 0 0 19 Japan
78 Kuramoto Hideharu 1821 0 0 4 Japan
79 Suzuki Junichiro 1810 3 7 30 Japan
80 Miura Hitoshi 1758 0 3 34 Japan
81 Omata Mitsuo 1731 0 0 3 Japan
82 Yamamoto Harue 1703 0 0 12 Japan
Select date
Time: 0.0247659683228 sec.