Rating of established players.

Last entry: 2017-04-17
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2755 26 47 146 Japan
2 Oosumi Yuuki 2597 3 15 102 Japan
3 Kamiya Shunsuke 2535 23 58 140 Japan
4 Okabe Hiroshi 2507 39 89 236 Japan
5 Hasegawa Kazuto 2505 21 38 92 Japan
6 Nakayama Tomoharu 2493 28 70 126 Japan
7 Yamaguchi Yusui 2465 0 0 17 Japan
8 Fukui Nobuhiro 2423 0 6 102 Japan
9 Tamada Yoichi 2413 11 34 67 Japan
10 Nagasoe Hiroki 2413 0 0 15 Japan
11 Koyama Jun 2412 30 86 96 Japan
12 Kise Katsumi 2392 0 0 3 Japan
13 Kawamura Norihiko 2377 4 20 80 Japan
14 Ooi Kozo 2354 0 4 4 Japan
15 Kuga Akio 2351 19 26 31 Japan
16 Tanaka Toshiki 2335 12 23 26 Japan
17 Iio Yoshihiro 2324 25 58 152 Japan
18 Sato Kiyotomi 2317 15 39 124 Japan
19 Tamura Kazumasa 2312 0 0 33 Japan
20 Kawano Takahisa 2296 7 14 44 Japan
21 Matsuura Hiroshi 2283 9 21 53 Japan
22 Fujita Yudai 2280 12 32 47 Japan
23 Kataoka Mitsuaki 2270 10 17 17 Japan
24 Isobe Taizan 2262 0 0 48 Japan
25 Kawate Kozo 2260 0 3 27 Japan
26 Tachi Masaya 2256 9 57 97 Japan
27 Kashihara Akihiko 2237 0 15 45 Japan
28 Saito Koji 2207 0 0 10 Japan
29 Ishitani Shin-ichi 2204 37 102 240 Japan
30 Nagao Noriaki 2184 0 5 29 Japan
31 Takagawa Teiji 2176 2 2 2 Japan
32 Mitsumori Masao 2155 5 8 62 Japan
33 Tada Ayako 2150 0 0 55 Japan
34 Yamaoka Kentaro 2147 7 7 20 Japan
35 Kobayashi Koichi 2145 0 7 87 Japan
36 Sakamoto Hirouji 2140 10 26 62 Japan
37 Saito Syuichi 2139 0 0 10 Japan
38 Kusajima Masato 2123 15 28 50 Japan
39 Tanaka Shingo 2121 0 0 9 Japan
40 Matsui Tsunehiro 2121 3 11 26 Japan
41 Nakamura Souta 2120 5 26 61 Japan
42 Takazawa Nagayoshi 2113 3 3 6 Japan
43 Maruyama Yasushi 2109 17 30 76 Japan
44 Koiso Shigemasa 2102 0 3 19 Japan
45 Iwano Fumio 2101 11 24 75 Japan
46 Kanda Masahiro 2097 0 0 14 Japan
47 Mano Yoshihisa 2093 5 54 127 Japan
48 Hata Masayuki 2090 4 16 51 Japan
49 Takahashi Roi 2090 0 0 18 Japan
50 Ono Takayuki 2087 6 23 114 Japan
51 Fujii Naoki 2082 10 17 34 Japan
52 Tatematsu Hikaru 2080 0 5 13 Japan
53 Doi Manabu 2076 3 3 7 Japan
54 Kudomi Takahiro 2067 0 7 91 Japan
55 Arai Yutaka 2058 0 3 17 Japan
56 Tanno Yoshitaka 2049 0 3 13 Japan
57 Furuoka Shunzo 2047 0 3 17 Japan
58 Maruta Koji 2038 13 23 44 Japan
59 Tanizaki Ryusuke 2030 0 10 32 Japan
60 Miyagawa Junzo 2019 0 18 103 Japan
61 Gakumazawa Hideaki 1996 4 9 35 Japan
62 Kubo Izumi 1992 2 14 70 Japan
63 Nishida Toshio 1989 11 26 26 Japan
64 Yamamoto Yasuhiro 1985 8 15 46 Japan
65 Matsuo Toshiko 1984 0 0 5 Japan
66 Miyamoto Syunju 1949 10 16 26 Japan
67 Ozawa Tetsushi 1947 0 7 50 Japan
68 Fujikawa Masaki 1937 8 16 37 Japan
69 Tomobe Katsuhiro 1929 6 13 57 Japan
70 Hiwatashi Kikuma 1922 0 4 13 Japan
71 Suzuki Rin 1912 0 3 25 Japan
72 Watanabe Nobuo 1905 0 3 24 Japan
73 Maruta Hiroki 1901 21 49 109 Japan
74 Chigira Makoto 1898 0 9 13 Japan
75 Kon Akira 1879 0 0 61 Japan
76 Kato Yasuhiro 1861 5 18 90 Japan
77 Demachi Koichiro 1832 11 24 28 Japan
78 Hirono Masakazu 1831 0 0 19 Japan
79 Kuramoto Hideharu 1821 0 0 4 Japan
80 Suzuki Junichiro 1810 3 7 30 Japan
81 Miura Hitoshi 1758 0 4 36 Japan
82 Omata Mitsuo 1731 0 0 3 Japan
83 Yamamoto Harue 1703 0 3 15 Japan
Select date
Time: 0.0249290466309 sec.