Rating of established players.

Last entry: 2014-03-16
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2722 26 83 173 Japan
2 Oosumi Yuuki 2662 38 61 216 Japan
3 Okabe Hiroshi 2582 61 111 263 Japan
4 Sagara Takashi 2467 0 0 6 Japan
5 Yamaguchi Yusui 2466 9 17 92 Japan
6 Hasegawa Kazuto 2453 21 45 100 Japan
7 Fukui Nobuhiro 2432 33 75 151 Japan
8 Nagasoe Hiroki 2414 0 11 14 Japan
9 Nakayama Tomoharu 2414 16 31 115 Japan
10 Iio Yoshihiro 2409 25 54 153 Japan
11 Kise Katsumi 2386 0 8 61 Japan
12 Kamiya Shunsuke 2374 38 44 109 Japan
13 Tanaka Koichi 2371 0 0 3 Japan
14 Tamura Kazumasa 2362 16 23 107 Japan
15 Tachi Masaya 2341 6 10 10 Japan
16 Kawamura Norihiko 2338 33 47 103 Japan
17 Kuga Akio 2336 0 0 13 Japan
18 Sato Kiyotomi 2309 37 61 99 Japan
19 Tamada Yoichi 2308 6 6 94 Japan
20 Nagao Noriaki 2283 6 19 79 Japan
21 Kataoka Mitsuaki 2276 0 0 23 Japan
22 Arita Nobuyoshi 2275 0 0 15 Japan
23 Kawano Takahisa 2272 22 28 79 Japan
24 Matsuura Hiroshi 2266 5 13 55 Japan
25 Okumura Toyohiko 2257 0 0 18 Japan
26 Koyama Jun 2251 0 0 18 Japan
27 Ishitani Shin-ichi 2250 49 87 234 Japan
28 Kawate Kozo 2231 14 14 30 Japan
29 Ono Takayuki 2220 14 49 168 Japan
30 Kusajima Masato 2219 5 9 19 Japan
31 Kashihara Akihiko 2215 7 13 40 Japan
32 Nakajima Osamu 2201 0 4 14 Japan
33 Saito Koji 2200 5 5 17 Japan
34 Maruyama Yasushi 2197 24 42 78 Japan
35 Tada Ayako 2195 21 41 118 Japan
36 Isobe Taizan 2193 12 40 112 Japan
37 Mitsumori Masao 2192 14 38 122 Japan
38 Mano Yoshihisa 2189 43 61 106 Japan
39 Sakashita Shoichi 2188 0 0 25 Japan
40 Takagawa Teiji 2182 0 0 8 Japan
41 Sakamoto Hirouji 2178 9 17 81 Japan
42 Tashiro Yuichi 2172 0 0 5 Japan
43 Hata Masayuki 2170 22 30 71 Japan
44 Arai Kazumi 2169 0 0 40 Japan
45 Matsuo Yoshihiro 2165 0 0 4 Japan
46 Fujii Naoki 2152 6 8 22 Japan
47 Kudomi Takahiro 2151 35 77 150 Japan
48 Matsui Tsunehiro 2149 7 7 7 Japan
49 Shimoyama Takuma 2142 0 0 46 Japan
50 Saito Syuichi 2139 4 10 13 Japan
51 Yamaoka Kentaro 2137 6 13 20 Japan
52 Doi Manabu 2131 4 4 8 Japan
53 Arai Yutaka 2125 5 5 21 Japan
54 Tanaka Shingo 2121 5 9 35 Japan
55 Kanda Masahiro 2118 5 5 21 Japan
56 Miyoshi Takeo 2107 0 7 78 Japan
57 Kobayashi Koichi 2083 21 52 101 Japan
58 Kimura Kenichiro 2083 0 0 13 Japan
59 Yoshikawa Hiromasa 2082 0 0 4 Japan
60 Takahashi Roi 2078 0 11 19 Japan
61 Kawasaki Nobuhiko 2070 0 0 34 Japan
62 Furuoka Shunzo 2068 5 5 17 Japan
63 Yamamoto Yasuhiro 2063 19 32 70 Japan
64 Koiso Shigemasa 2063 4 12 46 Japan
65 Kato Yasuhiro 2035 25 55 169 Japan
66 Matsuo Toshiko 2029 0 0 15 Japan
67 Tomobe Katsuhiro 2029 17 36 81 Japan
68 Iwano Fumio 2027 11 38 88 Japan
69 Gakumazawa Hideaki 2022 7 16 41 Japan
70 Watanabe Tatsuya 2020 0 0 10 Japan
71 Watanabe Nobuo 2020 11 15 15 Japan
72 Maruta Koji 2018 9 21 43 Japan
73 Tanno Yoshitaka 2017 2 8 21 Japan
74 Miyagawa Sou 2011 0 0 29 Japan
75 Kubo Izumi 2011 19 35 110 Japan
76 Maruta Hiroki 2007 34 57 147 Japan
77 Miyagawa Junzo 1991 27 50 115 Japan
78 Hara Masao 1973 0 0 7 Japan
79 Ozawa Tetsushi 1968 14 30 100 Japan
80 Kubooka Takeshi 1963 0 0 16 Japan
81 Tanizaki Ryusuke 1962 2 7 31 Japan
82 Kon Akira 1957 21 44 135 Japan
83 Tanji Hiroki 1953 0 0 33 Japan
84 Suzuki Rin 1949 11 23 95 Japan
85 Yasumoto Yoshinobu 1948 0 0 25 Japan
86 Hiwatashi Kikuma 1927 4 5 13 Japan
87 Fujikawa Masaki 1920 0 9 71 Japan
88 Miyazu Goichi 1912 0 0 6 Japan
89 Okuda Shingo 1887 0 0 13 Japan
90 Takeuchi Shunsuke 1887 0 0 3 Japan
91 Takeuchi Yuuta 1877 0 0 9 Japan
92 Hirono Masakazu 1877 5 10 23 Japan
93 Suzuki Junichiro 1845 7 24 58 Japan
94 Matsuoka Teruo 1838 0 8 47 Japan
95 Nakamura Souta 1825 12 12 12 Japan
96 Kuramoto Hideharu 1821 0 4 25 Japan
97 Yamamoto Jyunko 1820 0 0 3 Japan
98 Miura Hitoshi 1817 7 15 24 Japan
99 Tadokoro Hosai 1806 0 0 18 Japan
100 Omata Mitsuo 1731 0 3 8 Japan
Select date
Time: 0.056751012802124 sec.