Rating of established players.

Last entry: 2016-10-09
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2702 24 50 164 Japan
2 Oosumi Yuuki 2594 3 24 137 Japan
3 Nakayama Tomoharu 2547 28 63 140 Japan
4 Okabe Hiroshi 2528 49 104 255 Japan
5 Kamiya Shunsuke 2520 29 70 148 Japan
6 Hasegawa Kazuto 2480 14 26 85 Japan
7 Yamaguchi Yusui 2466 0 0 21 Japan
8 Fukui Nobuhiro 2423 6 16 133 Japan
9 Koyama Jun 2421 44 89 93 Japan
10 Nagasoe Hiroki 2413 0 0 15 Japan
11 Iio Yoshihiro 2401 33 59 153 Japan
12 Tamada Yoichi 2397 14 37 67 Japan
13 Kise Katsumi 2386 0 0 24 Japan
14 Kawamura Norihiko 2359 4 25 82 Japan
15 Ooi Kozo 2354 4 4 4 Japan
16 Sato Kiyotomi 2347 23 37 123 Japan
17 Tanaka Toshiki 2336 23 23 26 Japan
18 Kawano Takahisa 2315 10 12 45 Japan
19 Tamura Kazumasa 2313 0 0 36 Japan
20 Kuga Akio 2284 19 24 24 Japan
21 Matsuura Hiroshi 2284 12 25 53 Japan
22 Isobe Taizan 2261 0 5 68 Japan
23 Kawate Kozo 2260 3 7 27 Japan
24 Okumura Toyohiko 2257 0 0 5 Japan
25 Kataoka Mitsuaki 2248 10 10 10 Japan
26 Kashihara Akihiko 2238 11 15 45 Japan
27 Fujita Yudai 2232 17 30 35 Japan
28 Saito Koji 2207 0 0 10 Japan
29 Tachi Masaya 2205 31 77 91 Japan
30 Nakajima Osamu 2201 0 0 14 Japan
31 Nagao Noriaki 2185 5 10 29 Japan
32 Fujii Naoki 2163 10 15 27 Japan
33 Sakamoto Hirouji 2159 16 32 75 Japan
34 Mitsumori Masao 2155 8 16 86 Japan
35 Tada Ayako 2150 0 8 75 Japan
36 Takazawa Nagayoshi 2145 0 0 3 Japan
37 Kobayashi Koichi 2145 0 23 107 Japan
38 Saito Syuichi 2139 0 0 10 Japan
39 Yamaoka Kentaro 2137 0 0 13 Japan
40 Doi Manabu 2131 0 0 8 Japan
41 Matsui Tsunehiro 2121 11 15 26 Japan
42 Tanaka Shingo 2121 0 0 15 Japan
43 Maruyama Yasushi 2121 21 30 85 Japan
44 Nakamura Souta 2118 18 46 61 Japan
45 Mano Yoshihisa 2118 26 55 137 Japan
46 Ishitani Shin-ichi 2117 46 112 249 Japan
47 Kusajima Masato 2109 12 29 44 Japan
48 Miyoshi Takeo 2107 0 0 21 Japan
49 Koiso Shigemasa 2102 0 7 26 Japan
50 Kanda Masahiro 2097 0 4 14 Japan
51 Takahashi Roi 2089 0 7 26 Japan
52 Tatematsu Hikaru 2081 5 13 13 Japan
53 Ono Takayuki 2081 12 40 118 Japan
54 Iwano Fumio 2073 17 35 87 Japan
55 Hata Masayuki 2073 8 21 63 Japan
56 Kudomi Takahiro 2069 5 16 115 Japan
57 Arai Yutaka 2058 3 7 17 Japan
58 Tanno Yoshitaka 2049 0 5 14 Japan
59 Maruta Koji 2047 13 18 43 Japan
60 Furuoka Shunzo 2047 3 7 17 Japan
61 Gakumazawa Hideaki 2030 3 14 43 Japan
62 Tanizaki Ryusuke 2028 5 25 32 Japan
63 Miyagawa Junzo 2019 4 39 112 Japan
64 Yamamoto Yasuhiro 2011 9 13 53 Japan
65 Maruta Hiroki 2006 35 52 130 Japan
66 Nishida Toshio 1992 15 15 15 Japan
67 Matsuo Toshiko 1984 0 5 5 Japan
68 Kubo Izumi 1970 8 26 83 Japan
69 Tomobe Katsuhiro 1958 7 14 55 Japan
70 Ozawa Tetsushi 1947 7 20 62 Japan
71 Fujikawa Masaki 1935 10 28 48 Japan
72 Hiwatashi Kikuma 1922 4 4 13 Japan
73 Suzuki Rin 1912 3 4 37 Japan
74 Watanabe Nobuo 1905 3 9 24 Japan
75 Chigira Makoto 1895 9 13 13 Japan
76 Okuda Shingo 1887 0 0 5 Japan
77 Kon Akira 1879 0 21 91 Japan
78 Takeuchi Yuuta 1877 0 0 5 Japan
79 Kato Yasuhiro 1860 12 30 115 Japan
80 Miyamoto Syunju 1855 3 16 16 Japan
81 Matsuoka Teruo 1838 0 0 11 Japan
82 Hirono Masakazu 1831 0 8 24 Japan
83 Suzuki Junichiro 1824 4 8 39 Japan
84 Kuramoto Hideharu 1821 0 0 5 Japan
85 Tadokoro Hosai 1806 0 0 4 Japan
86 Miura Hitoshi 1759 3 12 40 Japan
87 Demachi Koichiro 1751 22 22 26 Japan
88 Omata Mitsuo 1731 0 0 3 Japan
89 Yamamoto Harue 1703 0 6 16 Japan
Select date
Time: 0.049248933792114 sec.