Rating of established players.

Last entry: 2018-01-28
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2638 23 46 131 Japan
2 Nakayama Tomoharu 2637 45 67 155 Japan
3 Kamiya Shunsuke 2605 33 57 167 Japan
4 Oosumi Yuuki 2598 3 6 92 Japan
5 Okabe Hiroshi 2490 40 78 247 Japan
6 Yamaguchi Yusui 2466 0 0 9 Japan
7 Hasegawa Kazuto 2448 24 39 90 Japan
8 Fukui Nobuhiro 2423 0 0 71 Japan
9 Nagasoe Hiroki 2413 0 0 4 Japan
10 Kawamura Norihiko 2410 16 24 82 Japan
11 Iio Yoshihiro 2364 36 67 160 Japan
12 Kawano Takahisa 2360 17 24 51 Japan
13 Ooi Kozo 2354 0 0 4 Japan
14 Kuga Akio 2334 8 27 35 Japan
15 Tamada Yoichi 2332 24 29 85 Japan
16 Koyama Jun 2327 32 62 125 Japan
17 Tachi Masaya 2317 37 55 124 Japan
18 Tanaka Toshiki 2316 4 20 27 Japan
19 Tamura Kazumasa 2313 0 0 29 Japan
20 Fujita Yudai 2265 21 29 59 Japan
21 Isobe Taizan 2261 0 0 31 Japan
22 Sato Kiyotomi 2244 32 45 146 Japan
23 Kataoka Mitsuaki 2243 6 16 19 Japan
24 Kawate Kozo 2237 4 7 31 Japan
25 Matsuura Hiroshi 2233 13 25 58 Japan
26 Kashihara Akihiko 2217 4 7 43 Japan
27 Saito Koji 2207 0 0 10 Japan
28 Ishitani Shin-ichi 2196 31 76 245 Japan
29 Nagao Noriaki 2185 0 0 22 Japan
30 Takagawa Teiji 2176 0 2 2 Japan
31 Ono Takayuki 2154 24 28 97 Japan
32 Tada Ayako 2150 0 0 46 Japan
33 Yamaoka Kentaro 2147 4 7 16 Japan
34 Kobayashi Koichi 2145 0 0 67 Japan
35 Saito Syuichi 2139 0 0 4 Japan
36 Mitsumori Masao 2131 4 12 53 Japan
37 Takazawa Nagayoshi 2130 7 10 13 Japan
38 Sakamoto Hirouji 2127 16 25 67 Japan
39 Mano Yoshihisa 2126 7 22 122 Japan
40 Tanaka Shingo 2121 0 0 8 Japan
41 Matsui Tsunehiro 2112 8 15 34 Japan
42 Hata Masayuki 2112 7 15 54 Japan
43 Kanda Masahiro 2108 4 4 18 Japan
44 Maruyama Yasushi 2096 19 40 83 Japan
45 Tatsutomi Hiroyuki 2090 5 5 5 Japan
46 Takahashi Roi 2089 0 0 10 Japan
47 Nakamura Souta 2089 4 12 65 Japan
48 Tatematsu Hikaru 2081 0 2 13 Japan
49 Arai Yutaka 2077 4 7 21 Japan
50 Doi Manabu 2076 0 3 7 Japan
51 Iwano Fumio 2074 10 28 77 Japan
52 Fujii Naoki 2070 6 16 34 Japan
53 Kudomi Takahiro 2069 0 0 66 Japan
54 Kusajima Masato 2064 14 26 54 Japan
55 Miyamoto Syunju 2057 26 29 42 Japan
56 Koiso Shigemasa 2041 4 4 19 Japan
57 Tanno Yoshitaka 2036 6 6 13 Japan
58 Furuoka Shunzo 2036 4 7 21 Japan
59 Maruta Koji 2034 6 16 41 Japan
60 Tanizaki Ryusuke 2028 0 3 27 Japan
61 Gakumazawa Hideaki 2023 10 13 37 Japan
62 Miyagawa Junzo 2019 0 0 89 Japan
63 Nishida Toshio 2009 13 22 33 Japan
64 Kubo Izumi 1992 0 6 64 Japan
65 Matsuo Toshiko 1984 0 0 5 Japan
66 Yamamoto Yasuhiro 1984 8 20 48 Japan
67 Tomobe Katsuhiro 1977 15 28 63 Japan
68 Ozawa Tetsushi 1947 4 10 46 Japan
69 Hiwatashi Kikuma 1922 0 4 12 Japan
70 Fujikawa Masaki 1920 3 11 37 Japan
71 Suzuki Rin 1912 0 0 21 Japan
72 Watanabe Nobuo 1905 0 2 20 Japan
73 Chigira Makoto 1890 4 7 17 Japan
74 Kon Akira 1879 0 0 50 Japan
75 Maruta Hiroki 1874 15 43 111 Japan
76 Kato Yasuhiro 1860 0 5 76 Japan
77 Hirono Masakazu 1831 0 0 19 Japan
78 Kuramoto Hideharu 1821 0 0 4 Japan
79 Suzuki Junichiro 1820 8 15 29 Japan
80 Demachi Koichiro 1796 2 23 34 Japan
81 Miura Hitoshi 1759 0 3 32 Japan
82 Yamamoto Harue 1687 4 4 13 Japan
Select date
Time: 0.038111925125122 sec.