Rating of established players.

Last entry: 2022-02-05
Country: China

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Yang Yanxi 2654 0 0 65 China
2 Li Yi 2580 0 0 29 China
3 Jiang Qiwen 2531 12 23 59 China
4 Cao Dong 2526 8 8 86 China
5 Qi Guan 2513 0 6 64 China
6 Ai Xianping 2481 8 8 23 China
7 Huang Liqin 2459 10 15 60 China
8 Xi Zhenyang 2454 3 6 51 China
9 Lan Zhiren 2449 0 0 71 China
10 Zhu Jianfeng 2446 0 0 69 China
11 Lu Hai 2439 14 20 58 China
12 Mei Fan 2419 12 14 80 China
13 Ni Zhongxing 2393 6 6 37 China
14 He Qifa 2391 7 17 38 China
15 Chen Jing 2389 4 13 40 China
16 Xia Sheng 2379 0 0 16 China
17 Wu Di 2375 11 16 21 China
18 Huang Yufeng 2363 0 0 13 China
19 He Shujun 2362 11 11 16 China
20 Ge Lingfeng 2336 8 8 41 China
21 Wang Qingqing 2325 7 7 89 China
22 Li Xiaoqing 2323 11 11 72 China
23 Zhang Yifeng 2323 1 6 58 China
24 Wang Qichao 2305 3 8 22 China
25 Huang Shengming 2286 12 16 51 China
26 Liu Yang 2285 1 1 74 China
27 Yin Licheng 2269 0 0 31 China
28 Qian Kun 2259 0 0 18 China
29 Meng Jiehuan 2258 9 13 45 China
30 Shi Xiaolin 2254 0 0 7 China
31 Fan Xingcen 2248 0 6 25 China
32 Xue Wenxi 2246 0 0 11 China
33 Zhu Tianyi 2241 1 1 45 China
34 Zhang Jiguo 2239 5 8 46 China
35 Jin Hongli 2235 5 5 9 China
36 Tan Xinlin 2235 6 6 14 China
37 Xie Weixiang 2218 3 13 31 China
38 Hu Guanzhao 2211 0 0 12 China
39 Chen Xin 2197 12 15 46 China
40 Huang Yimiao 2194 0 9 9 China
41 Gu Wei 2191 0 0 4 China
42 Wu Zhiqin 2186 2 9 62 China
43 Dong Xiaoli 2179 0 0 47 China
44 Hu Long 2177 0 0 22 China
45 Zhu Kai 2174 2 2 14 China
46 Gu Jichun 2167 0 0 4 China
47 Li Dong 2165 3 3 3 China
48 Zhang Wenbo 2162 0 0 25 China
49 Wan Junhong 2156 5 14 23 China
50 Zhang Xiaojian 2154 13 15 20 China
51 Chen Jie 2140 0 0 14 China
52 Liu Chao 2136 8 13 18 China
53 Zhao Duping 2127 0 0 11 China
54 Fu Liang 2127 3 9 18 China
55 Huang Jianguang 2119 3 3 21 China
56 Lin Yizhong 2115 2 2 17 China
57 Hou Jun 2105 4 8 13 China
58 Ling Shijie 2074 0 11 21 China
59 Hu Xi 2061 0 0 3 China
60 Liu Xun 2061 11 11 73 China
61 Dong Chenying 2055 0 0 10 China
62 Xiao Huifang 2046 0 0 30 China
63 Xu Jiaqi 2044 0 0 16 China
64 Wang Yelin 2037 4 8 54 China
65 Shen Lanxin 2028 6 6 17 China
66 Huo Jiuxu 1994 7 10 40 China
67 Ma Hongzhou 1992 0 0 11 China
68 Zhu Zhaoyun 1991 2 9 11 China
69 Liu Qin 1989 5 6 11 China
70 Cheng Yanzhen 1988 11 16 51 China
71 Jiao Zhengrui 1980 0 0 11 China
72 Zhong Yuyang 1977 0 2 18 China
73 Qiu Yujin 1957 0 4 19 China
74 Zhan Liyang 1950 0 0 29 China
75 Yu Yaping 1945 0 0 14 China
76 Li Jiajun 1924 0 0 10 China
77 Zheng Yining 1924 3 3 12 China
78 Yu Yajun 1885 10 17 58 China
79 Hao Tianyi 1870 0 7 16 China
80 Jin Yichan 1860 0 0 7 China
81 Huang Xiangning 1839 7 7 15 China
82 Kang Tingrui 1819 0 11 29 China
83 Cao Xueyu 1798 0 1 16 China
84 Tao Junji 1795 0 7 16 China
85 Mao Weiming 1784 4 12 23 China
86 Huang Xiuyi 1707 0 0 9 China
87 Zhang Junyu 1654 0 0 11 China
88 Wang Miao 1607 0 10 10 China
89 Zhang Yunshu 1415 0 7 11 China
Select date
Time: 0.071250200271606 sec.