Rating of established players.

Last entry: 2017-04-17
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2755 26 47 159 Japan
2 Oosumi Yuuki 2597 3 15 108 Japan
3 Kamiya Shunsuke 2536 26 62 140 Japan
4 Okabe Hiroshi 2508 39 93 254 Japan
5 Hasegawa Kazuto 2506 21 38 92 Japan
6 Nakayama Tomoharu 2494 28 70 133 Japan
7 Yamaguchi Yusui 2465 0 0 17 Japan
8 Fukui Nobuhiro 2422 0 6 110 Japan
9 Tamada Yoichi 2413 11 37 67 Japan
10 Nagasoe Hiroki 2413 0 0 15 Japan
11 Koyama Jun 2412 30 93 99 Japan
12 Kise Katsumi 2392 0 0 8 Japan
13 Kawamura Norihiko 2377 8 24 80 Japan
14 Ooi Kozo 2354 0 4 4 Japan
15 Kuga Akio 2351 23 29 31 Japan
16 Tanaka Toshiki 2336 16 23 26 Japan
17 Iio Yoshihiro 2325 34 62 152 Japan
18 Sato Kiyotomi 2316 19 46 133 Japan
19 Tamura Kazumasa 2312 0 0 36 Japan
20 Kawano Takahisa 2296 11 14 44 Japan
21 Matsuura Hiroshi 2283 12 25 53 Japan
22 Fujita Yudai 2282 12 36 47 Japan
23 Kataoka Mitsuaki 2270 14 17 17 Japan
24 Isobe Taizan 2262 0 0 53 Japan
25 Kawate Kozo 2260 3 7 27 Japan
26 Tachi Masaya 2256 21 61 97 Japan
27 Kashihara Akihiko 2237 0 15 45 Japan
28 Saito Koji 2207 0 0 10 Japan
29 Ishitani Shin-ichi 2207 47 111 250 Japan
30 Nakajima Osamu 2202 0 0 4 Japan
31 Nagao Noriaki 2184 0 5 29 Japan
32 Takagawa Teiji 2176 2 2 2 Japan
33 Mitsumori Masao 2155 8 11 67 Japan
34 Tada Ayako 2150 0 0 60 Japan
35 Yamaoka Kentaro 2147 7 7 20 Japan
36 Kobayashi Koichi 2145 0 7 87 Japan
37 Saito Syuichi 2139 0 0 10 Japan
38 Sakamoto Hirouji 2139 14 30 67 Japan
39 Iwano Fumio 2123 18 37 89 Japan
40 Kusajima Masato 2123 15 32 50 Japan
41 Tanaka Shingo 2121 0 0 9 Japan
42 Matsui Tsunehiro 2121 7 15 26 Japan
43 Takazawa Nagayoshi 2113 3 3 6 Japan
44 Maruyama Yasushi 2111 21 32 79 Japan
45 Miyoshi Takeo 2107 0 0 3 Japan
46 Koiso Shigemasa 2102 0 7 23 Japan
47 Kanda Masahiro 2097 0 4 14 Japan
48 Mano Yoshihisa 2094 15 56 127 Japan
49 Hata Masayuki 2090 8 20 55 Japan
50 Takahashi Roi 2090 0 0 18 Japan
51 Nakamura Souta 2089 9 34 65 Japan
52 Ono Takayuki 2087 6 27 114 Japan
53 Fujii Naoki 2082 14 20 34 Japan
54 Tatematsu Hikaru 2081 0 7 13 Japan
55 Doi Manabu 2076 3 3 7 Japan
56 Kudomi Takahiro 2069 0 11 97 Japan
57 Arai Yutaka 2058 3 7 17 Japan
58 Tanno Yoshitaka 2049 0 3 13 Japan
59 Furuoka Shunzo 2047 3 7 17 Japan
60 Maruta Koji 2033 16 27 48 Japan
61 Tanizaki Ryusuke 2028 0 14 32 Japan
62 Miyagawa Junzo 2019 0 22 103 Japan
63 Gakumazawa Hideaki 1996 4 9 35 Japan
64 Kubo Izumi 1992 6 18 74 Japan
65 Nishida Toshio 1987 15 26 26 Japan
66 Yamamoto Yasuhiro 1987 12 15 49 Japan
67 Matsuo Toshiko 1984 0 0 5 Japan
68 Tomobe Katsuhiro 1954 10 17 61 Japan
69 Miyamoto Syunju 1949 10 16 26 Japan
70 Ozawa Tetsushi 1947 4 7 50 Japan
71 Hiwatashi Kikuma 1922 4 4 13 Japan
72 Fujikawa Masaki 1920 11 23 40 Japan
73 Suzuki Rin 1912 0 3 25 Japan
74 Watanabe Nobuo 1905 0 3 24 Japan
75 Maruta Hiroki 1895 30 55 120 Japan
76 Chigira Makoto 1894 3 13 13 Japan
77 Kon Akira 1879 0 4 65 Japan
78 Kato Yasuhiro 1860 5 21 95 Japan
79 Matsuoka Teruo 1838 0 0 5 Japan
80 Hirono Masakazu 1831 0 0 19 Japan
81 Kuramoto Hideharu 1821 0 0 4 Japan
82 Suzuki Junichiro 1811 7 9 30 Japan
83 Demachi Koichiro 1796 13 30 34 Japan
84 Miura Hitoshi 1758 0 4 36 Japan
85 Omata Mitsuo 1731 0 0 3 Japan
86 Yamamoto Harue 1703 0 3 15 Japan
Select date
Time: 0.0289151668549 sec.