Rating of established players.

Last entry: 2017-07-02
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2755 26 47 142 Japan
2 Oosumi Yuuki 2597 3 15 102 Japan
3 Kamiya Shunsuke 2536 18 53 140 Japan
4 Okabe Hiroshi 2508 34 93 240 Japan
5 Nakayama Tomoharu 2494 28 70 126 Japan
6 Hasegawa Kazuto 2479 25 39 93 Japan
7 Yamaguchi Yusui 2465 0 0 17 Japan
8 Tamada Yoichi 2429 15 38 76 Japan
9 Fukui Nobuhiro 2422 0 6 102 Japan
10 Nagasoe Hiroki 2413 0 0 15 Japan
11 Iio Yoshihiro 2382 25 58 152 Japan
12 Kawamura Norihiko 2358 12 25 88 Japan
13 Ooi Kozo 2354 0 4 4 Japan
14 Koyama Jun 2353 30 89 104 Japan
15 Kuga Akio 2345 18 28 33 Japan
16 Sato Kiyotomi 2330 24 47 133 Japan
17 Kawano Takahisa 2330 6 16 46 Japan
18 Tanaka Toshiki 2316 13 27 30 Japan
19 Tamura Kazumasa 2312 0 0 33 Japan
20 Tachi Masaya 2308 13 64 104 Japan
21 Matsuura Hiroshi 2288 13 25 57 Japan
22 Isobe Taizan 2262 0 0 44 Japan
23 Fujita Yudai 2245 17 34 52 Japan
24 Kataoka Mitsuaki 2243 9 19 19 Japan
25 Kawate Kozo 2237 4 7 31 Japan
26 Kashihara Akihiko 2217 4 19 49 Japan
27 Saito Koji 2207 0 0 10 Japan
28 Nagao Noriaki 2184 0 5 29 Japan
29 Takagawa Teiji 2176 2 2 2 Japan
30 Ishitani Shin-ichi 2167 39 108 249 Japan
31 Maruyama Yasushi 2152 22 34 83 Japan
32 Tada Ayako 2150 0 0 55 Japan
33 Yamaoka Kentaro 2147 7 7 20 Japan
34 Kobayashi Koichi 2145 0 7 80 Japan
35 Saito Syuichi 2139 0 0 10 Japan
36 Sakamoto Hirouji 2135 14 30 63 Japan
37 Ono Takayuki 2133 15 27 119 Japan
38 Mitsumori Masao 2131 4 12 62 Japan
39 Takazawa Nagayoshi 2130 10 10 13 Japan
40 Mano Yoshihisa 2125 12 58 134 Japan
41 Tanaka Shingo 2121 0 0 9 Japan
42 Matsui Tsunehiro 2117 4 15 30 Japan
43 Kanda Masahiro 2108 4 4 18 Japan
44 Iwano Fumio 2103 19 37 84 Japan
45 Hata Masayuki 2103 8 20 55 Japan
46 Takahashi Roi 2090 0 0 18 Japan
47 Nakamura Souta 2089 9 25 65 Japan
48 Fujii Naoki 2082 7 17 34 Japan
49 Tatematsu Hikaru 2081 0 5 13 Japan
50 Arai Yutaka 2077 4 7 21 Japan
51 Doi Manabu 2076 3 3 7 Japan
52 Kudomi Takahiro 2069 0 7 87 Japan
53 Kusajima Masato 2063 14 32 54 Japan
54 Gakumazawa Hideaki 2057 8 13 37 Japan
55 Koiso Shigemasa 2041 4 4 23 Japan
56 Furuoka Shunzo 2036 4 7 21 Japan
57 Tanno Yoshitaka 2035 4 7 13 Japan
58 Maruta Koji 2033 13 27 44 Japan
59 Tanizaki Ryusuke 2028 0 10 32 Japan
60 Miyamoto Syunju 2027 19 25 35 Japan
61 Miyagawa Junzo 2019 0 18 103 Japan
62 Nishida Toshio 2019 15 30 30 Japan
63 Kubo Izumi 1992 2 14 70 Japan
64 Matsuo Toshiko 1984 0 0 5 Japan
65 Yamamoto Yasuhiro 1980 9 18 49 Japan
66 Tomobe Katsuhiro 1948 19 26 70 Japan
67 Ozawa Tetsushi 1947 4 11 54 Japan
68 Hiwatashi Kikuma 1922 0 4 13 Japan
69 Fujikawa Masaki 1920 11 19 40 Japan
70 Suzuki Rin 1912 0 3 25 Japan
71 Watanabe Nobuo 1905 0 3 24 Japan
72 Chigira Makoto 1890 4 13 17 Japan
73 Maruta Hiroki 1883 28 59 115 Japan
74 Kon Akira 1879 0 0 61 Japan
75 Kato Yasuhiro 1860 5 18 90 Japan
76 Hirono Masakazu 1831 0 0 19 Japan
77 Kuramoto Hideharu 1821 0 0 4 Japan
78 Suzuki Junichiro 1805 8 12 35 Japan
79 Demachi Koichiro 1796 13 30 34 Japan
80 Miura Hitoshi 1758 0 4 34 Japan
81 Omata Mitsuo 1731 0 0 3 Japan
82 Yamamoto Harue 1687 4 7 16 Japan
Select date
Time: 0.0333430767059 sec.