Rating of established players.

Last entry: 2019-02-16
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2727 17 40 114 Japan
2 Nakayama Tomoharu 2590 24 69 163 Japan
3 Oosumi Yuuki 2557 3 6 50 Japan
4 Kamiya Shunsuke 2521 13 46 136 Japan
5 Okabe Hiroshi 2467 26 66 205 Japan
6 Fukui Nobuhiro 2422 0 0 38 Japan
7 Kawamura Norihiko 2417 15 31 64 Japan
8 Nagasoe Hiroki 2413 0 0 4 Japan
9 Hasegawa Kazuto 2404 21 45 88 Japan
10 Tanaka Toshiki 2365 4 8 31 Japan
11 Ooi Kozo 2354 0 0 4 Japan
12 Tachi Masaya 2348 10 47 134 Japan
13 Kuga Akio 2340 12 20 47 Japan
14 Kawano Takahisa 2336 4 21 34 Japan
15 Tamada Yoichi 2324 3 27 82 Japan
16 Koyama Jun 2313 31 63 156 Japan
17 Tamura Kazumasa 2312 0 0 13 Japan
18 Iio Yoshihiro 2309 19 55 146 Japan
19 Sato Kiyotomi 2269 11 43 114 Japan
20 Isobe Taizan 2262 0 0 13 Japan
21 Ishitani Shin-ichi 2258 35 66 223 Japan
22 Kataoka Mitsuaki 2243 0 6 19 Japan
23 Matsuura Hiroshi 2234 10 23 63 Japan
24 Fujita Yudai 2229 15 36 74 Japan
25 Saito Koji 2207 0 0 5 Japan
26 Inoue Fumiya 2202 17 17 23 Japan
27 Kawate Kozo 2197 2 6 19 Japan
28 Kashihara Akihiko 2189 2 6 38 Japan
29 Nagao Noriaki 2184 0 0 10 Japan
30 Ono Takayuki 2182 17 41 100 Japan
31 Takagawa Teiji 2176 0 0 2 Japan
32 Sakamoto Hirouji 2168 10 26 70 Japan
33 Tada Ayako 2150 0 0 19 Japan
34 Yamaoka Kentaro 2147 0 4 7 Japan
35 Kobayashi Koichi 2145 0 0 40 Japan
36 Mitsumori Masao 2144 4 8 37 Japan
37 Tanaka Shingo 2121 0 0 1 Japan
38 Mano Yoshihisa 2119 5 12 87 Japan
39 Kusajima Masato 2116 14 28 63 Japan
40 Kanda Masahiro 2108 0 4 13 Japan
41 Maruyama Yasushi 2097 15 34 79 Japan
42 Takahashi Roi 2090 0 0 7 Japan
43 Tatsutomi Hiroyuki 2090 0 5 5 Japan
44 Nakamura Souta 2089 0 4 53 Japan
45 Takazawa Nagayoshi 2087 7 14 20 Japan
46 Miyamoto Syunju 2083 15 41 57 Japan
47 Tatematsu Hikaru 2081 0 0 13 Japan
48 Arai Yutaka 2077 0 4 16 Japan
49 Doi Manabu 2076 0 0 3 Japan
50 Hata Masayuki 2076 7 14 39 Japan
51 Kudomi Takahiro 2069 0 0 25 Japan
52 Matsui Tsunehiro 2059 6 14 33 Japan
53 Furuoka Shunzo 2052 2 6 18 Japan
54 Fujii Naoki 2048 4 10 32 Japan
55 Koiso Shigemasa 2041 0 4 15 Japan
56 Gakumazawa Hideaki 2029 7 17 37 Japan
57 Tanizaki Ryusuke 2028 0 0 25 Japan
58 Iwano Fumio 2027 12 22 72 Japan
59 Tanno Yoshitaka 2024 4 10 15 Japan
60 Miyagawa Junzo 2019 0 0 53 Japan
61 Tomobe Katsuhiro 2006 6 21 46 Japan
62 Kubo Izumi 1992 0 0 39 Japan
63 Matsuo Toshiko 1984 0 0 5 Japan
64 Yamamoto Yasuhiro 1983 0 8 29 Japan
65 Masuda Yuuto 1980 4 4 10 Japan
66 Hayashi Shoichi 1979 11 11 11 Japan
67 Maruta Koji 1968 6 12 38 Japan
68 Ozawa Tetsushi 1962 7 11 39 Japan
69 Nishida Toshio 1955 4 17 37 Japan
70 Fujita Maiko 1940 19 19 19 Japan
71 Hiwatashi Kikuma 1922 0 0 8 Japan
72 Watanabe Nobuo 1915 3 3 16 Japan
73 Maruta Hiroki 1913 10 25 87 Japan
74 Suzuki Rin 1912 0 0 4 Japan
75 Fujikawa Masaki 1903 11 14 42 Japan
76 Chigira Makoto 1890 0 4 17 Japan
77 Kon Akira 1879 0 0 29 Japan
78 Kato Yasuhiro 1860 0 0 45 Japan
79 Suzuki Junichiro 1832 5 13 27 Japan
80 Hirono Masakazu 1831 0 0 14 Japan
81 Demachi Koichiro 1800 6 8 40 Japan
82 Miura Hitoshi 1758 0 0 25 Japan
83 Yamamoto Harue 1675 3 7 13 Japan
Select date
Time: 0.032932043075562 sec.