Rating of established players.

Last entry: 2019-04-14
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2741 23 38 118 Japan
2 Nakayama Tomoharu 2558 30 67 169 Japan
3 Oosumi Yuuki 2557 0 3 46 Japan
4 Kamiya Shunsuke 2554 19 46 142 Japan
5 Okabe Hiroshi 2459 32 66 209 Japan
6 Fukui Nobuhiro 2422 0 0 38 Japan
7 Kawamura Norihiko 2417 15 31 64 Japan
8 Nagasoe Hiroki 2413 0 0 4 Japan
9 Hasegawa Kazuto 2404 18 39 86 Japan
10 Tanaka Toshiki 2365 4 8 31 Japan
11 Ooi Kozo 2354 0 0 4 Japan
12 Tachi Masaya 2348 7 41 128 Japan
13 Kuga Akio 2340 12 20 47 Japan
14 Kawano Takahisa 2336 4 21 33 Japan
15 Tamada Yoichi 2324 3 21 82 Japan
16 Tamura Kazumasa 2312 0 0 13 Japan
17 Iio Yoshihiro 2311 19 52 146 Japan
18 Koyama Jun 2280 37 63 162 Japan
19 Sato Kiyotomi 2269 11 37 114 Japan
20 Inoue Fumiya 2268 27 27 33 Japan
21 Isobe Taizan 2262 0 0 13 Japan
22 Kataoka Mitsuaki 2243 0 6 19 Japan
23 Matsuura Hiroshi 2234 10 23 63 Japan
24 Fujita Yudai 2229 15 27 74 Japan
25 Saito Koji 2207 0 0 5 Japan
26 Ishitani Shin-ichi 2198 41 63 229 Japan
27 Kawate Kozo 2197 2 6 19 Japan
28 Kashihara Akihiko 2189 2 6 38 Japan
29 Nagao Noriaki 2184 0 0 10 Japan
30 Takagawa Teiji 2176 0 0 2 Japan
31 Sakamoto Hirouji 2168 10 18 68 Japan
32 Tada Ayako 2150 0 0 19 Japan
33 Yamaoka Kentaro 2147 0 4 7 Japan
34 Kobayashi Koichi 2145 0 0 40 Japan
35 Mitsumori Masao 2144 4 8 37 Japan
36 Ono Takayuki 2142 23 41 106 Japan
37 Mano Yoshihisa 2119 5 12 82 Japan
38 Kusajima Masato 2116 24 28 73 Japan
39 Kanda Masahiro 2108 0 4 13 Japan
40 Maruyama Yasushi 2097 15 34 74 Japan
41 Takahashi Roi 2090 0 0 7 Japan
42 Tatsutomi Hiroyuki 2090 0 5 5 Japan
43 Nakamura Souta 2089 0 0 53 Japan
44 Takazawa Nagayoshi 2087 7 14 20 Japan
45 Tatematsu Hikaru 2081 0 0 13 Japan
46 Arai Yutaka 2077 0 4 16 Japan
47 Doi Manabu 2076 0 0 3 Japan
48 Hata Masayuki 2076 7 14 39 Japan
49 Miyamoto Syunju 2071 25 41 67 Japan
50 Kudomi Takahiro 2069 0 0 25 Japan
51 Matsui Tsunehiro 2059 3 14 33 Japan
52 Furuoka Shunzo 2052 2 6 18 Japan
53 Fujii Naoki 2048 4 10 32 Japan
54 Iwano Fumio 2045 15 21 75 Japan
55 Koiso Shigemasa 2041 0 4 15 Japan
56 Tanizaki Ryusuke 2028 0 0 25 Japan
57 Tanno Yoshitaka 2024 4 10 15 Japan
58 Miyagawa Junzo 2019 0 0 53 Japan
59 Tomobe Katsuhiro 2001 9 20 49 Japan
60 Kubo Izumi 1992 0 0 39 Japan
61 Gakumazawa Hideaki 1989 11 17 41 Japan
62 Matsuo Toshiko 1984 0 0 5 Japan
63 Yamamoto Yasuhiro 1983 0 8 29 Japan
64 Masuda Yuuto 1980 4 4 10 Japan
65 Hayashi Shoichi 1979 11 11 11 Japan
66 Fujita Maiko 1973 28 28 28 Japan
67 Maruta Koji 1968 6 6 38 Japan
68 Ozawa Tetsushi 1962 7 11 35 Japan
69 Maruta Hiroki 1959 16 22 93 Japan
70 Nishida Toshio 1955 4 11 37 Japan
71 Hiwatashi Kikuma 1922 0 0 8 Japan
72 Watanabe Nobuo 1915 3 3 12 Japan
73 Suzuki Rin 1912 0 0 4 Japan
74 Fujikawa Masaki 1910 14 14 45 Japan
75 Chigira Makoto 1901 6 10 23 Japan
76 Kon Akira 1879 0 0 25 Japan
77 Kato Yasuhiro 1860 0 0 45 Japan
78 Suzuki Junichiro 1832 5 13 27 Japan
79 Hirono Masakazu 1831 0 0 14 Japan
80 Demachi Koichiro 1800 6 6 40 Japan
81 Miura Hitoshi 1758 0 0 25 Japan
82 Yamamoto Harue 1675 3 7 13 Japan
Select date
Time: 0.033554077148438 sec.