Rating of established players.

Last entry: 2021-11-21
Country: Japan

Rank Player Rating Gy1 Gy2 Gy5 Country
1 Nakamura Shigeru 2729 6 28 93 Japan
2 Kamiya Shunsuke 2577 6 21 98 Japan
3 Nakayama Tomoharu 2569 17 36 143 Japan
4 Oosumi Yuuki 2558 0 0 6 Japan
5 Okabe Hiroshi 2525 22 54 165 Japan
6 Kawamura Norihiko 2487 8 12 63 Japan
7 Nagasoe Hiroki 2414 30 37 37 Japan
8 Makino Mitsunori 2389 25 57 78 Japan
9 Kawano Takahisa 2383 18 27 68 Japan
10 Hasegawa Kazuto 2375 12 18 89 Japan
11 Koyama Jun 2353 0 0 105 Japan
12 Tamada Yoichi 2339 5 23 54 Japan
13 Kuga Akio 2304 10 13 39 Japan
14 Takahashi Hisashi 2297 0 4 4 Japan
15 Tanaka Toshiki 2289 4 16 32 Japan
16 Yokoyama Shota 2271 17 17 17 Japan
17 Sato Kiyotomi 2270 0 0 52 Japan
18 Inoue Fumiya 2260 25 50 117 Japan
19 Fujita Yudai 2251 0 16 55 Japan
20 Matsuura Hiroshi 2234 7 16 50 Japan
21 Tachi Masaya 2233 5 22 77 Japan
22 Kataoka Mitsuaki 2216 2 2 8 Japan
23 Kashihara Akihiko 2201 0 0 11 Japan
24 Iio Yoshihiro 2187 15 33 106 Japan
25 Kawate Kozo 2184 2 2 10 Japan
26 Yamaoka Kentaro 2149 5 5 9 Japan
27 Ishitani Shin-ichi 2131 34 69 181 Japan
28 Mitsumori Masao 2130 0 0 12 Japan
29 Sakamoto Hirouji 2121 7 20 50 Japan
30 Ono Takayuki 2114 27 51 115 Japan
31 Maruta Hiroki 2112 32 49 100 Japan
32 Maruyama Yasushi 2111 11 20 63 Japan
33 Kanda Masahiro 2108 0 0 4 Japan
34 Miyamoto Syunju 2095 4 17 85 Japan
35 Tatsutomi Hiroyuki 2090 0 0 5 Japan
36 Nakamura Souta 2089 0 0 4 Japan
37 Kusajima Masato 2083 4 12 65 Japan
38 Mano Yoshihisa 2082 6 12 27 Japan
39 Arai Yutaka 2077 0 0 4 Japan
40 Matsui Tsunehiro 2071 0 0 17 Japan
41 Nishizawa Aoi 2068 7 10 10 Japan
42 Takagi Tomoyuki 2066 0 2 8 Japan
43 Yoshimoto Yuta 2059 17 17 17 Japan
44 Tanaka Shotaro 2058 24 28 28 Japan
45 Hata Masayuki 2039 8 18 39 Japan
46 Yoshida Naoto 2037 1 2 4 Japan
47 Takazawa Nagayoshi 2036 8 10 24 Japan
48 Furuoka Shunzo 2034 0 0 8 Japan
49 Koiso Shigemasa 2030 0 0 7 Japan
50 Kito Shinichi 2022 10 28 40 Japan
51 Iwano Fumio 2013 0 8 49 Japan
52 Fujita Maiko 2007 42 83 136 Japan
53 Tanno Yoshitaka 2000 0 0 14 Japan
54 Hayashi Shoichi 1991 11 20 36 Japan
55 Fujii Naoki 1988 6 9 21 Japan
56 Nishida Toshio 1988 0 0 22 Japan
57 Gakumazawa Hideaki 1984 0 0 26 Japan
58 Tanizaki Ryusuke 1981 3 3 3 Japan
59 Masuda Yuuto 1980 0 0 4 Japan
60 Yamamoto Yasuhiro 1979 10 17 29 Japan
61 Kawamoto Shoma 1959 14 19 19 Japan
62 Tomobe Katsuhiro 1958 10 12 47 Japan
63 Fujikawa Masaki 1944 11 11 35 Japan
64 Matsuda Shoma 1941 15 20 20 Japan
65 Maruta Koji 1935 12 15 44 Japan
66 Ozawa Tetsushi 1929 0 0 16 Japan
67 Ooshina Seiichi 1928 0 0 9 Japan
68 Suenaga Daiki 1924 32 43 43 Japan
69 Watanabe Nobuo 1915 0 0 3 Japan
70 Yamane Tomohiro 1906 11 12 14 Japan
71 Chigira Makoto 1904 0 0 10 Japan
72 Kato Shota 1888 12 16 17 Japan
73 Hirono Masakazu 1844 0 0 9 Japan
74 Kawaai Hitoshi 1837 18 35 35 Japan
75 Kato Yasuhiro 1835 4 7 7 Japan
76 Ide Daisuke 1834 11 11 11 Japan
77 Suzuki Junichiro 1810 0 0 18 Japan
78 Demachi Koichiro 1803 0 0 14 Japan
79 Maruyama Takashi 1797 11 20 35 Japan
80 Shimura Hiroki 1771 21 30 30 Japan
81 Yamamoto Harue 1675 0 0 7 Japan
Select date
Time: 0.040231943130493 sec.