The Third Anji World Renju Open
2020-12-18 -> 2020-12-20
Rating: 2509.36 -> 2513.32
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Guo   1
win
-
Fu Liang 2131 2
win
+3.27
Huo Jiuxu 1985 3
win
+1.49
Xie Weixiang 2239 4
win
+5.60
Wai Chan Keong 2434 5
draw
-3.38
Huang Liqin 2431 6
win
+12.48
Jiang Qiwen 2520 7
loss
-15.51
Heilongjiang Winter (New Year) Open 2019
2019-12-28 -> 2019-12-29
Rating: 2505.16 -> 2509.36
Opponent Rating Round Result R. Change
Ni Zhongxing 2397 1
draw
-4.81
Zhao Xinye   2
win
-
Wang Qichao 2278 3
win
+6.81
Qu Zhaodong   4
win
-
Wan Junhong   5
win
-
Li Shuo   6
win
-
Xiao Huifang 2052 7
win
+2.20
4th National Mind Sports Games of China, Mixed Team
2019-11-15 -> 2019-11-18
Rating: 2556.51 -> 2505.16
Opponent Rating Round Result R. Change
Xie Weixiang 2232 1
win
+4.29
Zhu Jianfeng 2454 2
loss
-20.59
Zhou Wentao   3
win
-
Xi Zhenyang 2431 4
loss
-21.52
Zhang Xiaojian   5
win
-
Ai Xianping 2537 6
win
+15.15
Hu Long 2181 7
loss
-28.68
4th National Mind Sports Games of China, Men
2019-11-09 -> 2019-11-13
Rating: 2588.26 -> 2556.51
Opponent Rating Round Result R. Change
Wang Qian   1
win
-
Ai Xianping 2510 2
loss
-19.53
Wang Qichao   3
win
-
Huang Yufeng 2349 4
draw
-9.53
Xie Zengzhong   5
win
-
Liu Yang 2329 6
win
+5.88
Jiang Qiwen 2391 7
loss
-24.20
Xu Jiaqi 2043 8
win
+1.33
Cao Dong 2550 9
win
+14.29
Chinese National Elite Tournament 2019, Men Group
2019-10-06 -> 2019-10-09
Rating: 2547.73 -> 2588.26
Opponent Rating Round Result R. Change
Mei Fan 2464 1
win
+12.26
Zhang Yifeng 2432 2
win
+10.86
Cao Dong 2568 3
draw
+0.95
Lu Hai 2290 4
draw
-10.08
Liu Yang 2321 5
win
+6.84
Huang Liqin 2470 6
win
+12.49
Li Yi 2564 7
loss
-15.24
Zhu Jianfeng 2504 8
win
+14.01
Xi Zhenyang 2407 9
loss
-22.11
Lan Zhiren 2389 10
win
+9.17
Yang Yanxi 2668 11
win
+21.36
Chinese National Team Championship 2019, Men Group
2019-05-02 -> 2019-05-04
Rating: 2533.77 -> 2547.73
Opponent Rating Round Result R. Change
Liu Yicheng   1
win
-
Yin Licheng 2359 2
win
+8.60
Xia Sheng   3
win
-
Chen Jinghui   4
win
-
Huang Yufeng 2359 5
win
+8.60
Fan Xingcen 2249 6
win
+5.22
Lan Zhiren 2329 7
draw
-8.46
SOPAI Cup
2018-11-22 -> 2018-11-25
Rating: 2574.33 -> 2533.77
Opponent Rating Round Result R. Change
Song Yu   1
win
-
Zhao Duping   2
win
-
Nakayama Tomoharu 2586 3
draw
+0.58
Xie Weixiang 2224 4
win
+3.76
Wai Chan Keong 2436 5
loss
-22.05
Zhu Tianyi 2190 6
win
+3.17
Wang Yelin 2175 7
win
+2.93
Ni Zhongxing   8
loss
-
Chen Xin 2182 9
loss
-28.96
Chinese National Elite Tournament 2018, Men Group
2018-10-03 -> 2018-10-07
Rating: 2505.43 -> 2574.33
Opponent Rating Round Result R. Change
Wang Dong   1
win
-
Zhu Jianfeng 2570 2
win
+18.95
Cao Dong 2612 3
draw
+4.77
Lan Zhiren 2329 4
win
+8.52
Yang Yanxi 2596 5
win
+20.08
Mei Fan 2362 7
draw
-6.24
Ge Lingfeng 2325 8
win
+8.40
Zhang Yifeng 2260 9
win
+6.27
Qian Kun 2319 10
win
+8.16
Zhang Jiguo   11
win
-
Chinese National Championship 2018, Men Group
2018-10-01 -> 2018-10-03
Rating: 2555.54 -> 2505.43
Opponent Rating Round Result R. Change
Wang Zihao   1
win
-
Xi Zhenyang 2333 2
loss
-25.02
Huang Liqin 2331 3
loss
-25.09
Hu Long   4
win
-
Zhong Yuyang   5
win
-
Zhang Weichao   7
win
-
Chinese National Team Championship 2018
2018-04-05 -> 2018-04-07
Rating: 2518.41 -> 2555.54
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhu Jianfeng 2619 1
win
+20.51
Wu Xiaoning   2
win
-
Lan Zhiren 2409 3
win
+11.15
Zhang Yifeng 2258 4
draw
-10.15
Gu Wei 2225 5
win
+5.01
Mei Fan 2396 6
win
+10.61
Yao Yujie   7
win
-
China National Classic 2017, Men Group
2017-10-04 -> 2017-10-08
Rating: 2500.84 -> 2518.41
Opponent Rating Round Result R. Change
Liu Yang 2417 1
loss
-19.76
Zhu Tianyi   2
win
-
Zhan Liyang   3
win
-
Yin Licheng 2354 4
win
+9.62
Cao Dong 2571 5
win
+19.20
Zhang Jiguo   6
win
-
Zhu Jianfeng 2558 7
loss
-13.35
Jiang Qiwen 2344 8
win
+9.26
Yang Yanxi 2640 9
win
+22.11
Mei Fan 2433 10
win
+12.94
Lan Zhiren 2352 11
loss
-22.44
World Championship AT
2017-08-07 -> 2017-08-13
Rating: 2471.56 -> 2500.84
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhu Jianfeng 2491 1
win
+16.92
Mei Fan 2433 2
win
+14.23
Kamiya Shunsuke 2536 3
draw
+2.97
Makarov Pavel 2302 4
loss
-23.21
Lin Liu-Min 2276 5
win
+7.85
Chou Huang Yu-Chien 2325 6
win
+9.63
Lin Shu-Hsuan 2515 7
loss
-14.00
Sushkov Vladimir 2522 8
loss
-13.68
Lin Huang-Yu 2456 9
draw
-0.67
Nakayama Tomoharu 2524 10
draw
+2.42
Nakamura Shigeru 2756 11
win
+26.81
The 11th China National Team Championship
2017-04-02 -> 2017-04-04
Rating: 2481.01 -> 2471.56
Opponent Rating Round Result R. Change
Liu Yang   1
draw
-
Jiang Qiwen 2376 2
draw
-4.67
Yao Yujie   3
win
-
He Yaowen   4
draw
-
Yin Licheng 2373 5
draw
-4.78
Hao Tianyi   6
win
-
The 10th China National Championship
2016-10-02 -> 2016-10-05
Rating: 2477.1 -> 2481.01
Opponent Rating Round Result R. Change
Tao Junji   1
win
-
Xu Jianxin   2
win
-
Chen Jing 2413 3
draw
-2.91
Jiang Qiwen   4
loss
-
Li Hongbin 2355 5
win
+10.62
Liu Yang   6
win
-
Mei Fan 2323 7
draw
-6.63
Cao Dong 2541 8
win
+18.94
Zhu Jianfeng 2474 9
loss
-16.10
Team World Championship
2016-04-28 -> 2016-05-04
Rating: 2455.8 -> 2477.1
Opponent Rating Round Result R. Change
Karlsson Stefan 2260 1
win
+7.86
Fedorkin Oleg 2348 2
win
+11.22
Balabhai Viktor 2015 3
win
+2.36
Yang Yu-Hsiung 2152 5
win
+4.76
Tachi Masaya 2236 6
win
+7.06
Orlov Denis 1732 7
win
+0.49
Mesila Villem 2105 8
win
+3.76
Oll Aivo 2451 9
loss
-16.19
World Championship AT
2015-08-07 -> 2015-08-13
Rating: 2342.64 -> 2455.8
Opponent Rating Round Result R. Change
Lan Zhiren 2499 1
draw
+6.77
Hobemagi Martin 2277 2
win
+13.02
Okabe Hiroshi 2554 3
win
+24.72
Chen Ko-Han 2445 4
loss
-11.38
Lin Huang-Yu 2553 5
win
+24.67
Tang Kai Lam   6
win
-
Kamiya Shunsuke 2412 7
win
+19.16
Fedorkin Oleg 2383 8
draw
+1.86
Taimla Tunnet 2623 9
win
+26.69
Salnikov Pavel 2205 10
win
+9.99
Makarov Pavel 2291 11
draw
-2.35
China Open 2014
2014-09-06 -> 2014-09-08
Rating: 2350.25 -> 2342.64
Opponent Rating Round Result R. Change
Liu Jingliang   1
win
-
Xi Zhenyang 2270 2
win
+12.38
Chen Xin   4
draw
-
Wang Qingqing 2261 5
loss
-19.98
Wang Youzhi   7
win
-
Team World Championship
2012-04-29 -> 2012-05-06
Rating: 2350 = 2350 + (400 * (9 - 9)) / 18
Opponent Rating Round Result R. Change
Yin Licheng 2342 1
loss
-
Chien Yung-Hsuan   2
win
-
He Qifa 2507 3
draw
-
Lents Johann 2158 4
loss
-
Yakovleva Alyona 1798 5
win
-
Kudomi Takahiro 2295 6
win
-
Nikonov Konstantin 2317 7
loss
-
Yin Licheng 2342 8
win
-
Nakayama Tomoharu 2438 9
draw
-
He Qifa 2507 10
win
-
The 4th China National Championship
2010-10-02 -> 2010-10-06
Provisional: 2355 = 2399 + (400 * (4 - 5)) / 9
Opponent Rating Round Result R. Change
Kang Haining   A1
win
-
Yang Bo   A2
win
-
Huang Liqin   A3
loss
-
Wang Chunming   A4
win
-
Ai Xianping 2493 A5
loss
-
Zhang Cai   A6
win
-
Chen Jing   A7
loss
-
Jiang Qiwen   A8
draw
-
Ge Lingfeng 2271 A9
win
-
7th Zhejiang Open Tournament
2010-08-21 -> 2010-08-24
Provisional: 2347 = 2404 + (400 * (3 - 4)) / 7
Opponent Rating Round Result R. Change
Wai Chan Keong   B
loss
-
Zhu Jianfeng 2454 B
draw
-
Liu Xun   B
win
-
2010 China Open Tournament
2010-06-14 -> 2010-06-16
Provisional: 2329 = 2396 + (400 * (2.5 - 3.5)) / 6
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Jiawei   1
win
-
Zhang Jiguo   2
win
-
Chen Xin   3
win
-
Dai Xiaohan   4
draw
-
Lin Jinshun   5
draw
-
Lin Yue   6
win
-
Cai Lijie   7
loss
-
Tan Xinlin   8
loss
-
Xi Zhenyang 2286 9
win
-
First National Mind Sports Games competition
2009-11-14 -> 2009-11-23
Provisional: 2258 = 2418 + (400 * (1.5 - 3.5)) / 5
Opponent Rating Round Result R. Change
Dai Xiaohan   2
win
-
The 3rd Chinese National Championship
2009-10-02 -> 2009-10-06
Provisional: 2258 = 2418 + (400 * (1.5 - 3.5)) / 5
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Zihao   7
win
-
Yang Yanxi   B1
loss
-
Tao Jun   B2
win
-
Gu Xianrui   B3
win
-
Qiu Yunfei 2296 B4
win
-
Zhu Jianfeng 2392 B5
draw
-
Ai Xianping   B6
loss
-
The 3rd China National Team Championship
2009-05-28 -> 2009-05-30
Provisional: 2067 = 2467 + (400 * (0 - 3)) / 3
Opponent Rating Round Result R. Change
Cao Dong 2455 7
loss
-
Long Zifeng   9
win
-
The 2nd China National Championship
2008-12-11 -> 2008-12-14
Provisional: 2073 = 2473 + (400 * (0 - 2)) / 2
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Tao   8
loss
-
Zhang Nan   B1
win
-
Huang Liqin   B2
win
-
Cao Dong 2472 B3
loss
-
Xie Weixiang   B4
loss
-
Jin Hongli   B5
win
-
Shen Zan   B6
win
-
Ri Yuyajun   B7
loss
-
Noah´s Human Resources National Renju Team Cup 2008
2008-06-07 -> 2008-06-09
Provisional: 2075 = 2475 + (400 * (0 - 1)) / 1
Opponent Rating Round Result R. Change
Wu Gang   1
win
-
Cao Dong 2475 2
loss
-
Mu Shuai   3
win
-
Chen Tao   4
win
-
Hou Xinyuan   5
win
-
Name: Guan
Surname: Qi
Rating: 2513
Top Rating: 2588

Country: China
City: Qiqihar

Wins: 124
Losses: 41
Draws: 30
Gy1: 0
Gy2: 0
Gy5: 56
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Guan Qi with this player.
Time: 0.033500909805298 sec.