Chinese National Open Tournament 2019, Men Group
2019-07-15 -> 2019-07-17
Rating: 2255.38 -> 2245.6
Opponent Rating Round Result R. Change
Yang Yuxin   1
win
-
Wang Qian   2
win
-
Zhu Jianfeng 2519 3
loss
-5.75
Li Yi 2591 4
loss
-4.03
Chen Tianle   5
win
-
Hu Long   6
loss
-
Chinese National Championship 2018, Men Group
2018-10-01 -> 2018-10-03
Rating: 2250.69 -> 2255.38
Opponent Rating Round Result R. Change
Wang Dong   1
win
-
Zhan Liyang 1904 2
win
+3.85
Zhu Jianfeng 2563 3
loss
-4.53
Chen Xin 2230 4
win
+15.09
Ni Zhongxing   5
win
-
Liu Yang 2395 6
loss
-9.71
Hu Guanzhao   7
loss
-
Chinese National Team Championship 2018
2018-04-05 -> 2018-04-07
Rating: 2284.54 -> 2250.69
Opponent Rating Round Result R. Change
Dong Xinwu   1
win
-
Xi Zhenyang 2217 2
loss
-19.04
Ge Lingfeng 2270 3
loss
-16.64
Zhu Tianyi 2164 4
loss
-21.33
Zha Yintao   5
win
-
Qian Kun 2398 6
win
+21.06
Yin Licheng 2330 7
draw
+2.09
8th China Open Tournament
2017-07-17 -> 2017-07-19
Rating: 2257.41 -> 2284.54
Opponent Rating Round Result R. Change
Huang Yimiao   1
win
-
Zhu Jianfeng 2474 2
loss
-7.12
Chen Jie   3
win
-
Cao Dong 2558 4
draw
+11.19
Xi Zhenyang 2225 5
win
+14.52
Jiang Qiwen 2387 6
win
+21.72
Liu Yang 2319 7
loss
-13.17
The 11th China National Team Championship
2017-04-02 -> 2017-04-04
Rating: 2231.99 -> 2257.41
Opponent Rating Round Result R. Change
Tang Min   1
win
-
Zhang Yifeng 2258 2
win
+17.23
Mei Fan 2379 3
loss
-9.58
Xi Zhenyang 2270 4
win
+17.77
Zhong Baogui   5
win
-
Shi Xiaolin   6
draw
-
Li Bo   7
win
-
The 10th China National Championship
2016-10-02 -> 2016-10-05
Rating: 2261.96 -> 2231.99
Opponent Rating Round Result R. Change
Shi Xiaolin   1
draw
-
Wang Shuo   2
win
-
Ma Hongzhou   3
win
-
Zhu Jianfeng 2474 4
loss
-7.28
Chen Jing 2411 5
loss
-9.49
Wang Chenke   6
win
-
Xu Jianxin   7
draw
-
Cao Shuang   8
win
-
Mei Fan 2323 9
loss
-13.19
4th Challenger of Shanghai Renju King Tournament
2010-10-23 -> 2010-10-30
Rating: 2267.8 -> 2261.96
Opponent Rating Round Result R. Change
Ge Lingfeng 2276 1
win
+16.41
Huang Yufeng 2350 4
loss
-12.27
Dai Xiaohan 2405 5
loss
-9.99
Hu Jie   7
win
-
The 4th China National Championship
2010-10-02 -> 2010-10-06
Rating: 2289.55 -> 2267.8
Opponent Rating Round Result R. Change
Li Yi 2585 B1
loss
-4.92
Tian Hanfa   B2
win
-
Lan zhiren   B3
loss
-
Yan Hao   B4
win
-
Xie Jun   B5
draw
-
Ceng Fang   B6
win
-
Huang Jinxian 2425 B7
loss
-10.04
Zhang Jiguo   B8
win
-
He Qifa 2517 B9
loss
-6.79
7th Zhejiang Open Tournament
2010-08-21 -> 2010-08-24
Rating: 2272.74 -> 2289.55
Opponent Rating Round Result R. Change
Wu Di 2501 A1
loss
-6.75
Dai Xiaohan   A2
loss
-
Zhuo Miaojun   A3
win
-
Mei Fan 2145 A4
loss
-21.59
Ai Xianping 2537 A5
win
+26.27
Xie Weixiang   A6
loss
-
Chen Jing   A7
loss
-
Huang Jinxian 2511 A8
win
+25.53
He Qifa 2505 A9
loss
-6.64
3rd Champion Cup Tournament
2010-02-17 -> 2010-02-18
Rating: 2250.92 -> 2272.74
Opponent Rating Round Result R. Change
Wang Yelin   3
win
-
He Qifa   4
loss
-
Gu Wei 2308 5
win
+18.61
Huang Yufeng 2321 6
draw
+3.21
Qian Kun   7
loss
-
3rd Challenger of Shanghai Renju King Tournament
2009-10-17 -> 2009-10-24
Rating: 2247 -> 2250.92
Opponent Rating Round Result R. Change
Wu Kai  
win
-
He Qifa  
loss
-
Zhang Yifeng 2284
loss
-14.28
Ge Chongyu 2295
win
+18.20
6th Zhejiang Invitational Tournament
2009-07-17 -> 2009-07-21
Rating: 2247 -> 2247
Opponent Rating Round Result R. Change
Xie Weixiang  
win
-
RIF update 2009-05-15
2009-05-15
Rating: 2285.26 -> 2247
New Spring Association Exchanges The Match
2009-01-30
Rating: 2285.26 -> 2285.26
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhang Yifeng 2278
loss
0.00
Ge Chongyu 2297
win
0.00
Ge Lingfeng 2323
loss
0.00
Noah´s Human Resources National Renju Team Cup 2008
2008-06-07 -> 2008-06-09
Rating: 2265.87 -> 2285.26
Opponent Rating Round Result R. Change
Yu Manjiang   3
loss
-
Li Fei   4
draw
-
Qiu Yunfei 2340 5
win
+19.39
The 5th Zhejiang Invitational tournament
2007-10-07 -> 2007-10-13
Rating: 2265.87 -> 2265.87
Opponent Rating Round Result R. Change
Fan Xingcen   1
loss
-
Jiang Siyu   2
loss
-
Li Lei   3
win
-
Yi Yishen   4
win
-
Yang Liu   5
loss
-
Zhu Xiangru   6
win
-
Zhu Xiaoqin   8
win
-
Yi Haili   9
win
-
The 5th Shanghai Renju Meijin Invitation Tournament
2007-04-30 -> 2007-05-03
Rating: 2265.87 -> 2265.87
Opponent Rating Round Result R. Change
Cai Lijie   Q
loss
-
5th Shanghai Unit Cup Renju Tournament
2007-02-21 -> 2007-02-23
Rating: 2287.12 -> 2265.87
Opponent Rating Round Result R. Change
Xu Bin   1
win
-
Ding Jiong   2
win
-
Ge Lingfeng 2168 3
loss
-21.25
Ge Chongyu   4
loss
-
Wu Kai   5
loss
-
Wu Jie   6
win
-
Huang Yufeng   7
loss
-
5th Shanghai Unit Cup Renju Qualification Tournament
2007-01-20 -> 2007-01-21
Rating: 2265.69 -> 2287.12
Opponent Rating Round Result R. Change
Ikonen Jussi 2007
win
+5.90
Li Jie (Shanghai)  
win
-
Gu Wei 2255
win
+15.53
Ding Jiong  
loss
-
The 5th China National Championship
2006-10-03 -> 2006-10-06
Rating: 2276.57 -> 2265.69
Opponent Rating Round Result R. Change
Cao Dong 2391 3
loss
-10.88
Wang Xiangdong   4
win
-
Duan Ran   5
win
-
Yu Hao   6
loss
-
The 4th Zhejiang invitational tournament
2006-08-17 -> 2006-08-21
Rating: 2313.57 -> 2276.57
Opponent Rating Round Result R. Change
Wu Hao 2416 1
loss
-11.37
Chen Lin   2
loss
-
Zhuo Miaojun   3
loss
-
Zhu Jianfeng 2322 4
loss
-15.60
Cao Dong   5
loss
-
Wu Di 2223 6
loss
-20.04
Ge Lingfeng 2176 7
win
+10.00
Qiu Yunfei   8
win
-
Huang Shengming   9
loss
-
Ge Chongyu   10
loss
-
Zhu Xiangru   11
loss
-
Shanghai-Estonia Friendship Cup Renju tournament
2006-07-22 -> 2006-07-23
Rating: 2256.12 -> 2313.57
Opponent Rating Round Result R. Change
Sulane Sander 1751 1
win
+1.66
Gu Wei   2
loss
-
Ge Lingfeng 2149 3
win
+11.22
Yu Hao   4
win
-
Luo Jinwei   5
win
-
Oll Aivo 2473 6
win
+24.87
Zhu Jianfeng 2338 7
win
+19.71
The 4th Shanghai Renju Meijin Invitation Tournament
2006-03-18 -> 2006-03-20
Rating: 2256 = 2328 + (400 * (4.5 - 6.5)) / 11
Opponent Rating Round Result R. Change
Ge Chongyu   1
loss
-
Zhu Jianfeng   2
win
-
Li Hongbin   3
win
-
Yamaguchi Yusui 2468 4
draw
-
Chen Lin   5
loss
-
Mitsumori Masao 2227 6
loss
-
Wu Hao 2306 7
loss
-
The 3rd Zhejiang invitational tournament
2005-08-18 -> 2005-08-21
Provisional: 2326 = 2326 + (400 * (4 - 4)) / 8
Opponent Rating Round Result R. Change
Wu Shanshan   1
win
-
Qiu Yunfei   2
loss
-
Lin Xi   3
win
-
Li Qiang   4
win
-
Cao Dong   5
loss
-
Wu Jie   6
win
-
Ge Chongyu   7
loss
-
Wen Bo   8
win
-
Chen Lin   9
loss
-
The 3rd Shanghai Renju Meijin Invitation Tournament
2005-04-30 -> 2005-05-04
Provisional: 2326 = 2326 + (400 * (4 - 4)) / 8
Opponent Rating Round Result R. Change
Yamaguchi Yusui 2483 1
loss
-
Chen Lin   2
draw
-
Mitsumori Masao 2153 3
win
-
Yin Licheng   4
loss
-
Tamura Kazumasa 2206 5
win
-
Ishitani Shin-ichi 2300 6
win
-
Cao Dong   7
win
-
The 2nd Zhejiang invitational tournament
2004-08-17 -> 2004-08-20
Provisional: 2167 = 2367 + (400 * (1 - 3)) / 4
Opponent Rating Round Result R. Change
Yu Manjiang   1
loss
-
Hong Hui   2
win
-
Lin Shan   3
win
-
Fu Liang   4
win
-
Huang Shengming   5
win
-
Fan Xingcen   6
win
-
Cao Dong   7
draw
-
Wu Hao 2306 8
loss
-
Wu Di   9
loss
-
The 2nd Shanghai Renju Meijin Invitation Tournament
2004-04-30 -> 2004-05-04
Provisional: 2255 = 2388 + (400 * (1 - 2)) / 3
Opponent Rating Round Result R. Change
Yamaguchi Yusui 2551
loss
-
Chen Lin  
loss
-
Li Hongbin  
loss
-
Isobe Taizan 2358
loss
-
Ge Lingfeng  
loss
-
Mitsumori Masao 2255
win
-
Xu Bin  
win
-
The 1st Zhejiang invitational tournament
2003-08-13 -> 2003-08-15
Provisional: N/A
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhu Jie   1
loss
-
Huang Dong   2
win
-
Xing Zaipeng   3
win
-
Sheng Yunfeng   4
win
-
Zhuo Miaojun   5
win
-
Cai Lijie   6
draw
-
Name: Wenxi
Surname: Xue
Rating: 2245
Top Rating: 2313

Country: China
City: Shanghai

Wins: 81
Losses: 72
Draws: 12
Gy1: 2
Gy2: 11
Gy5: 22
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Wenxi Xue with this player.
Time: 0.1306140422821 sec.