RIF update 2009-05-15
2009-05-15
Rating: 2417.07 -> 2413
The 5th Zhejiang Invitational tournament
2007-10-07 -> 2007-10-13
Rating: 2412.94 -> 2417.07
Opponent Rating Round Result R. Change
Lu Caichao   1
win
-
Yang Liu   2
win
-
Chen Xin   3
loss
-
Wu Di 2504 4
draw
+4.12
Zhu Xiangru   5
win
-
Yi Haili   6
loss
-
Dai Xiaohan   7
win
-
Mei Fan   8
loss
-
The 4th Zhejiang invitational tournament
2006-08-17 -> 2006-08-21
Rating: 2412 = 2312 + (400 * (7.5 - 4.5)) / 12
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhu Xiangru   1
win
-
Xue Wenxi 2313 2
win
-
Zhu Jianfeng 2323 3
draw
-
Wu Di 2223 4
loss
-
Qiu Yunfei   5
draw
-
Ge Chongyu   6
draw
-
Wu Hao 2417 7
draw
-
Zhuo Miaojun   8
win
-
Cao Dong   9
draw
-
Ge Lingfeng 2176 10
draw
-
Huang Shengming   11
win
-
The 4th Shanghai Renju Meijin Invitation Tournament
2006-03-18 -> 2006-03-20
Provisional: 2500 = 2328 + (400 * (5 - 2)) / 7
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhu Jianfeng   1
win
-
Zhu Xiangru   2
draw
-
Yamaguchi Yusui 2468 3
draw
-
Wu Hao 2306 4
draw
-
Xue Wenxi   5
win
-
Cao Dong   6
draw
-
Li Hongbin   7
draw
-
The 3rd Zhejiang invitational tournament
2005-08-18 -> 2005-08-21
Provisional: 2545 = 2305 + (400 * (4 - 1)) / 5
Opponent Rating Round Result R. Change
Fu Jinghua   1
win
-
Chen Xin   2
win
-
Qiu Yunfei   3
draw
-
Gu Wei   4
win
-
Huang Shengming   5
draw
-
Cai Lijie   5
loss
-
Cao Dong   6
loss
-
Zhu Jianfeng   7
draw
-
Gu Gongbo   8
win
-
Xue Wenxi   9
win
-
The 3rd Shanghai Renju Meijin Invitation Tournament
2005-04-30 -> 2005-05-04
Provisional: 2545 = 2305 + (400 * (4 - 1)) / 5
Opponent Rating Round Result R. Change
Tamura Kazumasa 2206 1
draw
-
Xue Wenxi   2
draw
-
Gu Gongbo   3
win
-
Gu Wei   4
loss
-
Mitsumori Masao 2153 5
win
-
Yin Licheng   6
win
-
Chen Wenxia   7
draw
-
The 2nd Zhejiang invitational tournament
2004-08-17 -> 2004-08-20
Provisional: 2655 = 2388 + (400 * (2.5 - 0.5)) / 3
Opponent Rating Round Result R. Change
Fu Liang   1
win
-
Zhuo Miaojun   2
win
-
Miao Yuhong   3
win
-
Ren Jihang   4
loss
-
Zhu Jianfeng   5
loss
-
Zhu Xiangru   6
win
-
Wu Di   7
loss
-
Fan Xingcen   8
loss
-
Xu Bin   9
loss
-
The 2nd Shanghai Renju Meijin Invitation Tournament
2004-04-30 -> 2004-05-04
Provisional: 2655 = 2388 + (400 * (2.5 - 0.5)) / 3
Opponent Rating Round Result R. Change
Yamaguchi Yusui 2551
draw
-
Li Hongbin  
draw
-
Isobe Taizan 2358
win
-
Ge Lingfeng  
loss
-
Xue Wenxi  
win
-
Mitsumori Masao 2255
win
-
Xu Bin  
win
-
The 1st Zhejiang invitational tournament
2003-08-13 -> 2003-08-15
Provisional: N/A
Opponent Rating Round Result R. Change
Huang Dong   1
win
-
Chen Wenxia   2
win
-
Chen Haibo   3
win
-
Zhuo Miaojun   4
win
-
Cai Lijie   5
loss
-
Zhu Jianfeng   6
draw
-
Chen Wenxia   7
win
-
Name: Lin
Surname: Chen
Rating: 2413
Top Rating: 2417

Country: China
City: Zhejiang

Wins: 31
Losses: 14
Draws: 21
Gy1: 0
Gy2: 0
Gy5: 0
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Lin Chen with this player.
Time: 0.010665893554688 sec.