12th Taipei World Championship Qualification Tournament
2021-04-24
Rating: 2020.96 -> 2009.72
Opponent Rating Round Result R. Change
Chang Yi-Feng 2335 1
loss
-4.51
Chen Ko-Han 2308 2
loss
-5.13
Liao Li-Chia   4
win
-
Lin Shu-Hsuan 2532 5
loss
-1.60
9th Taiwan Meijinsen Qualification, Northern Area
2017-11-04
Rating: 1986.44 -> 2020.96
Opponent Rating Round Result R. Change
Hou I-Cheng 2291 1
loss
-4.71
Kuo Sheng-Pin   2
win
-
Lin Hong-Qin   3
win
-
Wen Shun-Kuang 1945 4
win
+14.11
Huang Yen-Hua 2211 5
win
+25.11
World Championship BT
2017-08-07 -> 2017-08-12
Rating: 1995.41 -> 1986.44
Opponent Rating Round Result R. Change
Okabe Hiroshi 2487 1
loss
-1.78
Tatsutomi Hiroyuki 2183 2
win
+23.91
Tachi Masaya 2303 3
loss
-4.65
Kuo Sheng-Pin   4
win
-
Lu Wei-Yuan 2304 5
loss
-4.63
Yang Chung-Yeh   6
win
-
Balabhai Viktor 2087 7
loss
-11.87
Yang Yu-Hsiung 2133 8
loss
-9.95
Hsu Chung-Yi   9
win
-
Taipei World Championship Qualification Tournament
2017-04-29 -> 2017-04-30
Rating: 1984.45 -> 1995.41
Opponent Rating Round Result R. Change
Sung Pei-Jung 1815 1
win
+8.79
Lin Shu-Hsuan 2494 2
loss
-1.61
Wen Shun-Kuang 1920 3
loss
-18.89
Lu Wei-Yuan 2276 4
loss
-5.03
Chou Huang Yu-Chien 2307 5
win
+27.70
TRF Cup Dan-level Tournament
2017-03-05
Rating: 2013.88 -> 1984.45
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Chiao-Ying   1
win
-
Wang Yuxuan   2
win
-
Chou Huang Yu-Chien 2264 3
loss
-6.13
Lin Shu-Hsuan 2528 4
loss
-1.57
Chen Kuo-Hui 1883 5
loss
-21.73
8th Taiwan Meijinsen Tournament
2016-11-12 -> 2016-11-13
Rating: 2024.51 -> 2013.88
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Huang-Yu 2521 1
loss
-1.73
Lin Shih-Pin 2391 2
loss
-3.45
Chen Ko-Han 2437 3
loss
-2.72
Yang Yu-Hsiung 2167 4
draw
+6.24
Lu Wei-Yuan 2188 5
loss
-8.96
8th Taiwan Meijinsen Qualification, Northern Area
2016-10-15
Rating: 2024 = 2206 + (400 * (3 - 8)) / 11
Opponent Rating Round Result R. Change
Li Tzu-Min   1
win
-
Huang Yen-Hua 2188 2
win
-
Lin Huang-Yu 2538 3
loss
-
Yang Yu-Hsiung 2156 4
loss
-
Hsieh Jung-Kuo   5
win
-
8th Taiwan Meijinsen Qualification, Southern Area
2016-09-24
Provisional: 1973 = 2173 + (400 * (2 - 6)) / 8
Opponent Rating Round Result R. Change
Yu Hung-Yi   1
win
-
Lo Hsun   2
win
-
Huang Yen-Hua 2180 3
loss
-
Lu Wei-Yuan 2195 4
loss
-
Ke Fang-Ying   5
win
-
2016 Summer TRF Cup, Dan-level Group
2016-08-27
Provisional: 2034 = 2168 + (400 * (2 - 4)) / 6
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Yu-Cheng   1
win
-
Lin Shih-Pin 2317 2
loss
-
Feng Sheng-Yu 1856 3
win
-
Huang Yen-Hua 2185 4
loss
-
Chou Huang Yu-Chien   5
loss
-
7th Taiwan Meijinsen Qualification, Northern Area
2015-10-24
Provisional: 2082 = 2215 + (400 * (1 - 2)) / 3
Opponent Rating Round Result R. Change
Chiang Teng-Hui   1
win
-
Lu Wei-Yuan 2160 2
loss
-
Chen Kuo-Hui 1944 3
win
-
Liu Chih-Chung   4
win
-
Lin Huang-Yu 2542 5
loss
-
Name: Jun-Yen
Surname: Liao
Rating: 2009
Top Rating: 2024

Country: Chinese Taipei
City: Hsinchu

Wins: 24
Losses: 28
Draws: 1
Gy1: 0
Gy2: 0
Gy5: 3
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Jun-Yen Liao with this player.
Time: 0.010138034820557 sec.