9th Taiwan Meijinsen Qualification, Northern Area
2017-11-04
Rating: 1987.13 -> 2022.4
Opponent Rating Round Result R. Change
Hou I-Cheng 2308 1
loss
-4.35
Kuo Sheng-Pin   2
win
-
Lin Hong-Qin   3
win
-
Wen Shun-Kuang 1954 4
win
+14.52
Huang Yen-Hua 2211 5
win
+25.10
World Championship BT
2017-08-07 -> 2017-08-12
Rating: 1996.29 -> 1987.13
Opponent Rating Round Result R. Change
Okabe Hiroshi 2486 1
loss
-1.80
Tatsutomi Hiroyuki 2183 2
win
+23.88
Tachi Masaya 2302 3
loss
-4.68
Kuo Sheng-Pin   4
win
-
Lu Wei-Yuan 2304 5
loss
-4.64
Yang Chung-Yeh   6
win
-
Balabhai Viktor 2086 7
loss
-11.95
Yang Yu-Hsiung 2134 8
loss
-9.96
Hsu Chung-Yi   9
win
-
Taipei World Championship Qualification Tournament
2017-04-29 -> 2017-04-30
Rating: 1985.18 -> 1996.29
Opponent Rating Round Result R. Change
Sung Pei-Jung 1809 1
win
+8.53
Lin Shu-Hsuan 2491 2
loss
-1.65
Wen Shun-Kuang 1931 3
loss
-18.43
Lu Wei-Yuan 2276 4
loss
-5.04
Chou Huang Yu-Chien 2308 5
win
+27.70
TRF Cup Dan-level Tournament
2017-03-05
Rating: 2014.48 -> 1985.18
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Chiao-Ying   1
win
-
Wang Yuxuan   2
win
-
Chou Huang Yu-Chien 2265 3
loss
-6.11
Lin Shu-Hsuan 2524 4
loss
-1.62
Chen Kuo-Hui 1888 5
loss
-21.58
8th Taiwan Meijinsen Tournament
2016-11-12 -> 2016-11-13
Rating: 2025.15 -> 2014.48
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Huang-Yu 2518 1
loss
-1.76
Lin Shih-Pin 2390 2
loss
-3.48
Chen Ko-Han 2435 3
loss
-2.75
Yang Yu-Hsiung 2169 4
draw
+6.27
Lu Wei-Yuan 2189 5
loss
-8.96
8th Taiwan Meijinsen Qualification, Northern Area
2016-10-15
Rating: 2025 = 2206 + (400 * (3 - 8)) / 11
Opponent Rating Round Result R. Change
Li Tzu-Min   1
win
-
Huang Yen-Hua 2189 2
win
-
Lin Huang-Yu 2536 3
loss
-
Yang Yu-Hsiung 2158 4
loss
-
Hsieh Jung-Kuo   5
win
-
8th Taiwan Meijinsen Qualification, Southern Area
2016-09-24
Provisional: 1974 = 2174 + (400 * (2 - 6)) / 8
Opponent Rating Round Result R. Change
Yu Hung-Yi   1
win
-
Lo Hsun   2
win
-
Huang Yen-Hua 2181 3
loss
-
Lu Wei-Yuan 2196 4
loss
-
Ke Fang-Ying   5
win
-
2016 Summer TRF Cup, Dan-level Group
2016-08-27
Provisional: 2035 = 2168 + (400 * (2 - 4)) / 6
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Yu-Cheng   1
win
-
Lin Shih-Pin 2317 2
loss
-
Feng Sheng-Yu 1858 3
win
-
Huang Yen-Hua 2187 4
loss
-
Chou Huang Yu-Chien   5
loss
-
7th Taiwan Meijinsen Qualification, Northern Area
2015-10-24
Provisional: 2083 = 2217 + (400 * (1 - 2)) / 3
Opponent Rating Round Result R. Change
Chiang Teng-Hui   1
win
-
Lu Wei-Yuan 2160 2
loss
-
Chen Kuo-Hui 1951 3
win
-
Liu Chih-Chung   4
win
-
Lin Huang-Yu 2539 5
loss
-
Name: Jun-Yen
Surname: Liao
Rating: 2022
Top Rating: 2025

Country: Chinese Taipei
City: Hsinchu

Wins: 23
Losses: 25
Draws: 1
Gy1: 0
Gy2: 0
Gy5: 33
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Jun-Yen Liao with this player.
Time: 0.021971940994263 sec.