4th National Mind Sports Games of China, Women
2019-11-09 -> 2019-11-13
Rating: 2180.29 -> 2179.12
Opponent Rating Round Result R. Change
He Yinfei   1
win
-
Cao Xueyu   2
win
-
Huo Jiuxu 2017 3
draw
-6.98
Li Xiaoqing 2333 4
loss
-9.37
Dong Chenying 2078 5
win
+11.43
Liu Qin   6
win
-
Wu Zhiqin 2189 7
loss
-15.56
Cheng Yanzhen 2045 8
win
+10.10
Xiao Huifang 2023 9
win
+9.22
Chinese National Elite Tournament 2019, Women Group
2019-10-06 -> 2019-10-09
Rating: 2190.49 -> 2180.29
Opponent Rating Round Result R. Change
Huo Jiuxu 2059 1
win
+10.25
Wang Qingqing 2230 2
loss
-14.19
Cheng Yanzhen 2053 3
loss
-22.01
Wu Zhiqin 2154 4
win
+14.36
Liu Xun 2047 5
win
+9.78
Wang Yelin 2188 6
draw
-0.11
Yu Yajun 1840 7
win
+3.77
Luo Yan   8
win
-
Li Xiaoqing 2277 9
loss
-12.06
Chinese National Championship 2019, Women Group
2019-10-03 -> 2019-10-05
Rating: 2178.4 -> 2190.49
Opponent Rating Round Result R. Change
Yu Yaping   1
win
-
Cheng Yanzhen 2086 2
win
+11.86
Huo Jiuxu 1948 3
loss
-25.28
Wang Yelin 2186 4
loss
-15.61
Yu Yajun 1857 5
win
+4.35
Wang Qingqing 2277 6
win
+20.45
Wu Zhiqin 2185 7
win
+16.32
The Second Anji World Renju Open
2019-09-12 -> 2019-09-14
Rating: 2188.05 -> 2178.4
Opponent Rating Round Result R. Change
Hou Jun   1
loss
-
Zhang Shuhao   2
win
-
Kang Tingrui 1797 3
win
+3.06
Cheng Yanzhen 2122 4
loss
-19.00
Liu Yang 2293 5
loss
-11.30
Wu Zhiqin 2222 6
win
+17.59
Ling Shijie   8
loss
-
Tao Junji   9
loss
-
Chinese National Open Tournament 2019, Women Group
2019-07-15 -> 2019-07-17
Rating: 2225.78 -> 2188.05
Opponent Rating Round Result R. Change
Jin Meng   1
win
-
Cheng Yanzhen 2155 2
win
+12.79
Liu Xun 2116 3
loss
-20.88
Xu Lingqin   4
win
-
Dong Chenying   5
win
-
Li Xiaoqing 2366 6
loss
-9.86
Wu Zhiqin 2141 7
loss
-19.79
Chinese National Team Championship 2019, Women Group
2019-05-02 -> 2019-05-04
Rating: 2206.26 -> 2225.78
Opponent Rating Round Result R. Change
Huang Lijing   1
win
-
Li Sixiao   2
win
-
Jin Yichan   3
win
-
Li Xiaoqing 2390 4
win
+23.75
Liu Xun 2112 5
draw
-4.23
Cao Xueyu   6
win
-
Yuan Yuan   7
win
-
Chinese National Elite Tournament 2018, Women Group
2018-10-03 -> 2018-10-07
Rating: 2251.25 -> 2206.26
Opponent Rating Round Result R. Change
Li Xiaoqing 2349 1
loss
-11.59
Chien Yung-Hsuan 2183 2
loss
-19.07
Wang Qingqing 2325 3
win
+19.37
Wu Zhiqin 2107 4
loss
-22.28
Chen Lijiao   5
win
-
Liu Xun 2102 6
win
+9.56
Yu Yajun   7
win
-
Wang Yelin 2139 8
loss
-20.98
Xiao Huifang   9
win
-
Chinese National Championship 2018, Women Group
2018-10-01 -> 2018-10-03
Rating: 2251 = 2158 + (400 * (8 - 5)) / 13
Opponent Rating Round Result R. Change
Huo Jiuxu   1
win
-
Chien Yung-Hsuan 2127 2
win
-
Li Xiaoqing   3
loss
-
Wang Qingqing 2320 4
draw
-
Liu Xun 2118 5
draw
-
Wu Zhiqin 2094 6
loss
-
Wang Yelin 2177 7
draw
-
Chinese National Team Championship 2018
2018-04-05 -> 2018-04-07
Provisional: 2303 = 2153 + (400 * (5.5 - 2.5)) / 8
Opponent Rating Round Result R. Change
Chien Yung-Hsuan 2145 W1
loss
-
Yin Caiying   W2
win
-
Liu Xun 2115 W4
draw
-
Li Xiaoqing   W5
loss
-
China National Classic 2017, Women Group
2017-10-04 -> 2017-10-08
Provisional: 2427 = 2161 + (400 * (5 - 1)) / 6
Opponent Rating Round Result R. Change
Zhu Jiayi   1
win
-
Wang Qingqing 2268 2
win
-
Wu Zhiqin 2136 3
win
-
Liu Xun 2084 4
draw
-
Wang Yelin 2193 5
draw
-
Li Xiaoqing   6
loss
-
Cheng Yanzhen   7
win
-
The 10th China National Championship
2016-10-02 -> 2016-10-05
Provisional: 2541 = 2141 + (400 * (2 - 0)) / 2
Opponent Rating Round Result R. Change
Su Na   W1
win
-
Wang Qingqing 2238 W2
win
-
Liu Xun 2045 W3
win
-
Wu Zhiqin   W4
draw
-
Dong Chenying   W5
loss
-
Li Xiaoqing   W6
loss
-
Cheng Yanzhen   W7
win
-
Name: Xiaoli
Surname: Dong
Rating: 2179
Top Rating: 2251

Country: China
City: Hubei

Wins: 45
Losses: 26
Draws: 10
Gy1: 0
Gy2: 0
Gy5: 41
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Xiaoli Dong with this player.
Time: 0.010707139968872 sec.