57 Meijinsen Tournament
2019-09-14 -> 2019-09-16
Rating: 2494.12 -> 2528.36
Opponent Rating Round Result R. Change
Hasegawa Kazuto 2408 1
win
+12.15
Kawamura Norihiko 2481 2
win
+15.40
Kawano Takahisa 2353 3
draw
-6.14
Ishitani Shin-ichi 2214 4
win
+5.33
Koyama Jun 2383 5
win
+11.07
Matsuura Hiroshi 2257 6
win
+6.52
Okabe Hiroshi 2456 7
loss
-17.74
Inoue Fumiya 2228 8
win
+5.70
Kamiya Shunsuke 2536 9
draw
+1.96
World Championship AT
2019-08-04 -> 2019-08-10
Rating: 2534.95 -> 2494.12
Opponent Rating Round Result R. Change
Inoue Fumiya 2292 1
win
+6.34
Epifanov Dmitry 2258 2
loss
-26.58
Kamiya Shunsuke 2555 3
draw
+0.92
Okabe Hiroshi 2459 4
draw
-3.41
Koyama Jun 2343 5
win
+7.99
Gardstrom Petter 2381 6
win
+9.34
Cao Dong 2498 7
draw
-1.68
Fedotov Denis 2328 8
win
+7.49
Mei Fan 2475 9
loss
-18.73
Sushkov Vladimir 2494 10
draw
-1.83
Oll Aivo 2430 11
loss
-20.69
World Championship QT
2019-07-31 -> 2019-08-02
Rating: 2558.32 -> 2534.95
Opponent Rating Round Result R. Change
Topkin Georg-Romet 2221 1
draw
-11.97
Wai Chan Keong 2441 2
draw
-5.18
Kim Hong Soon 2141 3
win
+2.67
Epifanov Dmitry 2185 4
win
+3.35
Mesila Villem 2233 5
draw
-11.73
Li Xiaoqing 2381 6
win
+8.50
Gardstrom Petter 2337 7
draw
-9.00
14th All Japan Championship
2019-03-30 -> 2019-03-31
Rating: 2590.49 -> 2558.32
Opponent Rating Round Result R. Change
Ono Takayuki 2182 1
win
+2.79
Iio Yoshihiro 2309 2
win
+5.30
Nakamura Shigeru 2727 3
loss
-10.01
Ishitani Shin-ichi 2258 4
win
+4.13
Kamiya Shunsuke 2521 5
loss
-19.14
Fujita Maiko 1940 6
draw
-15.26
The 56th Meijin-sen Match R4-5
2018-12-22 -> 2018-12-23
Rating: 2584 -> 2590.49
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2733 4
draw
+6.50
SOPAI Cup
2018-11-22 -> 2018-11-25
Rating: 2585.91 -> 2584
Opponent Rating Round Result R. Change
Kamiya Shunsuke 2607 1
win
+16.98
Huang Jianguang   2
win
-
Qi Guan 2573 3
draw
-0.57
Fan Xingcen 2244 4
win
+3.94
Wang Qingqing 2263 5
win
+4.33
Ni Zhongxing   6
draw
-
Wai Chan Keong 2436 7
win
+9.50
Li Xiaoqing 2360 8
loss
-25.14
Lan Zhiren 2294 9
draw
-10.96
56th Meijin-sen Match R3
2018-11-18
Rating: 2596.31 -> 2585.91
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2723 3
loss
-10.40
56th Meijin-sen Match R1-2
2018-10-27 -> 2018-10-28
Rating: 2602.05 -> 2596.31
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2717 1
loss
-10.87
Nakamura Shigeru 2717 2
draw
+5.13
35 Kanto Championship
2018-07-15 -> 2018-07-16
Rating: 2632.53 -> 2602.05
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Koji 2026 1
win
+0.95
Ishitani Shin-ichi 2249 2
draw
-12.82
Tamada Yoichi 2332 3
win
+4.82
Nakamura Shigeru 2637 4
loss
-15.77
Okabe Hiroshi 2451 5
draw
-7.65
Inoue Fumiya   6
win
-
12th Team World Championship
2018-04-29 -> 2018-05-05
Rating: 2636.63 -> 2632.53
Opponent Rating Round Result R. Change
Topkin Georg-Romet 2030 1
win
+0.95
Oll Aivo 2486 2
win
+9.49
Sushkov Vladimir 2620 4
loss
-16.73
Fedorkin Oleg 2342 5
draw
-11.04
Yang Yanxi 2505 6
loss
-21.77
Sushkov Vladimir 2620 8
win
+15.27
Yang Yanxi 2505 9
win
+10.23
Oll Aivo 2486 10
win
+9.49
13th All Japan Championship
2018-01-27 -> 2018-01-28
Rating: 2627.97 -> 2636.63
Opponent Rating Round Result R. Change
Sato Kiyotomi 2297 1
win
+4.16
Okabe Hiroshi 2520 2
win
+11.22
Kamiya Shunsuke 2586 3
loss
-17.92
Fujita Yudai 2262 4
win
+3.48
Tachi Masaya 2262 5
win
+3.48
Iio Yoshihiro 2379 6
win
+6.18
Kamiya Shunsuke 2586 ex
draw
-1.92
55 Meijinsen Match R4-5
2017-12-23 -> 2017-12-24
Rating: 2627.48 -> 2627.97
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2638 4
draw
+0.48
55 Meijinsen Match R3
2017-11-26
Rating: 2609.34 -> 2627.48
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2656 3
win
+18.14
55 Meijinsen Match R1,2
2017-10-28 -> 2017-10-29
Rating: 2584.71 -> 2609.34
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2680 1
draw
+4.32
Nakamura Shigeru 2680 2
win
+20.32
55 Meijinsen Tournament
2017-09-16 -> 2017-09-18
Rating: 2478.4 -> 2584.71
Opponent Rating Round Result R. Change
Matsuura Hiroshi 2288 1
win
+8.02
Iio Yoshihiro 2382 2
win
+11.71
Kamiya Shunsuke 2532 3
win
+18.49
Maruyama Yasushi 2152 4
win
+4.24
Sato Kiyotomi 2330 5
win
+9.56
Kawano Takahisa 2330 6
win
+9.56
Okabe Hiroshi 2454 7
win
+14.89
Tamada Yoichi 2429 8
win
+13.77
Hasegawa Kazuto 2479 9
win
+16.07
World Championship AT
2017-08-07 -> 2017-08-13
Rating: 2523.58 -> 2478.4
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2755 1
loss
-6.66
Zhu Jianfeng 2485 2
loss
-17.76
Mei Fan 2432 3
draw
-4.09
Kamiya Shunsuke 2536 4
draw
+0.58
Makarov Pavel 2302 5
win
+6.99
Lin Liu-Min 2276 6
win
+6.21
Chou Huang Yu-Chien 2325 7
loss
-24.25
Lin Shu-Hsuan 2512 8
loss
-16.53
Sushkov Vladimir 2520 9
draw
-0.15
Qi Guan 2470 10
draw
-2.42
Lin Huang-Yu 2455 11
win
+12.90
World Championship QT
2017-08-03 -> 2017-08-05
Rating: 2494.93 -> 2523.58
Opponent Rating Round Result R. Change
Gardstrom Petter 2228 1
win
+5.67
Hobemagi Martin 2355 2
win
+9.90
Oll Aivo 2451 3
win
+14.00
Wai Chan Keong   4
win
-
Lu Wei-Yuan 2276 5
win
+7.09
Lin Huang-Yu 2411 6
draw
-3.76
Mei Fan 2400 7
draw
-4.25
12th All Japan Championship
2017-03-25 -> 2017-03-26
Rating: 2528.87 -> 2494.93
Opponent Rating Round Result R. Change
Ishitani Shin-ichi 2173 1
draw
-12.33
Fujita Yudai 2288 2
win
+6.40
Okabe Hiroshi 2492 3
draw
-1.68
Koyama Jun 2423 4
loss
-20.71
Ono Takayuki 2080 5
win
+2.26
Nakamura Shigeru 2723 6
loss
-7.88
17th Kanto Renju Emperor Tournament Final
2017-02-19
Rating: 2547.27 -> 2528.87
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2704 1
loss
-9.20
Nakamura Shigeru 2704 2
loss
-9.20
17 Kanto Renju Emperor Tournament 2nd round
2016-12-10
Rating: 2546.68 -> 2547.27
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Koji 2047 1
win
+1.71
Ishitani Shin-ichi 2214 2
draw
-11.87
Nakamura Shigeru 2701 3
loss
-9.30
Sato Kiyotomi 2346 4
win
+7.70
Okabe Hiroshi 2466 5
win
+12.36
54 Meijinsen Tournament
2016-09-17 -> 2016-09-19
Rating: 2542.91 -> 2546.68
Opponent Rating Round Result R. Change
Iio Yoshihiro 2351 1
draw
-8.02
Kuga Akio 2316 2
win
+6.83
Tanaka Toshiki 2404 3
win
+9.95
Maruyama Yasushi 2161 4
win
+3.20
Hasegawa Kazuto 2513 5
win
+14.64
Koyama Jun 2413 6
draw
-5.72
Kamiya Shunsuke 2392 7
loss
-22.54
Okabe Hiroshi 2513 8
draw
-1.36
Matsuura Hiroshi 2314 9
win
+6.78
33 Kanto Championship
2016-07-30 -> 2016-07-31
Rating: 2554.91 -> 2542.91
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Hiroki 1950 1
win
+0.96
Ishitani Shin-ichi 2154 2
win
+2.90
Nakamura Shigeru 2672 3
loss
-10.78
Okabe Hiroshi 2502 4
draw
-2.40
Koyama Jun 2430 5
draw
-5.48
Nakamura Souta 2148 6
win
+2.81
16th Kanto Renju Emperor Tournament Final
2016-02-14
Rating: 2532.33 -> 2554.91
Opponent Rating Round Result R. Change
Koyama Jun 2426 1
win
+11.29
Koyama Jun 2426 2
win
+11.29
11th All Japan Championship
2016-01-10 -> 2016-01-11
Rating: 2527.63 -> 2532.33
Opponent Rating Round Result R. Change
Ishitani Shin-ichi 2198 1
win
+4.18
Sato Kiyotomi 2317 2
win
+7.34
Kamiya Shunsuke 2429 3
loss
-20.40
Koyama Jun 2439 4
win
+12.01
Nakamura Shigeru 2623 5
draw
+4.30
Okabe Hiroshi 2467 6
draw
-2.73
16 Kanto Renju Emperor Tournament 2nd round
2015-12-13
Rating: 2518.62 -> 2527.63
Opponent Rating Round Result R. Change
Okabe Hiroshi 2482 1
draw
-1.64
Sato Kiyotomi 2289 2
draw
-9.25
Nakamura Shigeru 2657 3
win
+22.09
Koyama Jun 2404 4
draw
-5.07
Ono Takayuki 2116 5
win
+2.88
53 Meijinsen Tournament
2015-09-20 -> 2015-09-22
Rating: 2487.33 -> 2518.62
Opponent Rating Round Result R. Change
Kawamura Norihiko 2423 1
win
+13.11
Tamada Yoichi 2414 2
win
+12.69
Iio Yoshihiro 2321 3
win
+8.90
Koyama Jun 2328 4
draw
-6.86
Ishitani Shin-ichi 2144 5
win
+3.90
Hasegawa Kazuto 2477 6
draw
-0.47
Okabe Hiroshi 2510 7
draw
+1.05
Oosumi Yuuki 2651 8
win
+23.05
Matsuura Hiroshi 2294 9
loss
-24.08
World Championship BT
2015-08-07 -> 2015-08-12
Rating: 2469.39 -> 2487.33
Opponent Rating Round Result R. Change
Jonsson Peter 2053 1
win
+2.68
Huang Yen-Hua 2181 2
win
+5.12
Mano Yoshihisa 2144 3
win
+4.27
Epifanov Dmitry 2319 4
draw
-6.52
Karasyov Maxim 2234 5
win
+6.59
Volkov Sergey 1930 6
win
+1.38
Filinov Vladimir 2112 7
win
+3.64
Lin Liu-Min 2211 8
win
+5.92
Koyama Jun 2353 9
draw
-5.13
World Championship QT
2015-08-03 -> 2015-08-05
Rating: 2531.89 -> 2469.39
Opponent Rating Round Result R. Change
Mesila Villem 2116 1
win
+2.69
Koyama Jun 2342 2
loss
-23.95
Fedorkin Oleg 2340 3
loss
-24.01
Jonsson Peter 2018 4
win
+1.59
Poltaratsky Nikolay 2158 5
loss
-28.65
Tachi Masaya 2390 6
win
+9.84
Sun In   7
win
-
Kanto Championship
2015-07-19 -> 2015-07-20
Rating: 2493.05 -> 2531.89
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Koji 2020 1
win
+1.98
Fujikawa Masaki 1878 2
win
+0.90
Zhao Jiadong   3
win
-
Okabe Hiroshi 2569 4
draw
+3.44
Koyama Jun 2301 5
win
+7.98
Nakamura Shigeru 2699 6
win
+24.53
10th All Japan Championship
2015-03-28 -> 2015-03-29
Rating: 2497.09 -> 2493.05
Opponent Rating Round Result R. Change
Kobayashi Koichi 2115 1
win
+3.19
Isobe Taizan 2264 2
win
+6.65
Nakamura Shigeru 2684 3
loss
-8.11
Nakamura Souta 1917 4
win
+1.10
Okabe Hiroshi 2542 5
draw
+2.08
Ishitani Shin-ichi 2277 6
draw
-8.95
52 Meijinsen Tournament
2014-09-13 -> 2014-09-15
Rating: 2447.78 -> 2497.09
Opponent Rating Round Result R. Change
Kashihara Akihiko 2249 1
draw
-8.27
Tamada Yoichi 2350 2
win
+11.62
Hasegawa Kazuto 2453 3
win
+16.27
Iio Yoshihiro 2404 4
win
+14.02
Fukui Nobuhiro 2442 5
loss
-16.23
Oosumi Yuuki 2600 6
draw
+6.63
Matsuura Hiroshi 2303 7
win
+9.71
Sato Kiyotomi 2297 8
win
+9.49
Okabe Hiroshi 2586 9
draw
+6.07
52 Meijinsen Qualification East Japan area 2nd round
2014-07-13
Rating: 2431.93 -> 2447.78
Opponent Rating Round Result R. Change
Tamada Yoichi 2323 1
draw
-4.84
Sato Kiyotomi 2295 2
win
+10.04
Kamiya Shunsuke 2383 3
draw
-2.22
Ono Takayuki 2219 4
win
+7.29
Kudomi Takahiro 2162 5
win
+5.59
52 Meijinsen Qualification East Japan area 1st round
2014-06-08
Rating: 2408.27 -> 2431.93
Opponent Rating Round Result R. Change
Kawamura Norihiko 2337 1
draw
-3.21
Tamura Kazumasa 2376 2
win
+14.52
Tada Ayako 2138 3
win
+5.58
Ono Takayuki 2179 4
win
+6.76
Team World Championship
2014-04-27 -> 2014-05-03
Rating: 2408.86 -> 2408.27
Opponent Rating Round Result R. Change
Fukui Nobuhiro 2456 1
loss
-13.82
Taimla Tunnet 2611 2
win
+24.39
Lin Liu-Min 2323 3
draw
-3.88
Lin Shu-Hsuan 2454 4
loss
-13.93
Epifanov Dmitry 2327 5
win
+12.33
Meritee Ando 2657 7
loss
-6.19
Chen Ya-Hui   8
win
-
Lin Huang-Yu 2518 9
win
+20.88
Nikonov Konstantin 2311 10
loss
-20.39
9th All Japan Championship
2014-01-25 -> 2014-01-26
Rating: 2434.46 -> 2408.86
Opponent Rating Round Result R. Change
Tada Ayako 2142 1
win
+5.03
Ono Takayuki 2203 2
win
+6.70
Kamiya Shunsuke 2394 3
draw
-1.84
Iio Yoshihiro 2321 4
loss
-21.03
Tamura Kazumasa 2378 5
loss
-18.56
Kobayashi Koichi 2101 6
win
+4.10
14th Mikami Cup S-class
2014-01-19
Rating: 2418.05 -> 2434.46
Opponent Rating Round Result R. Change
Ishitani Shin-ichi 2169 2
win
+6.18
Nakamura Shigeru 2705 3
draw
+10.87
Okabe Hiroshi 2562 4
loss
-9.71
Ono Takayuki 2256 5
win
+9.07
11th Middle-dan players Tournament
2013-08-16 -> 2013-08-17
Rating: 2424.75 -> 2418.05
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyagawa Junzo 2103 1
win
+4.36
Nagao Noriaki 2273 2
win
+9.46
Fukui Nobuhiro 2388 3
loss
-17.67
Kashihara Akihiko 2219 4
draw
-8.50
Kobayashi Koichi 2049 5
win
+3.31
Maruta Koji 1984 6
win
+2.35
50th Meijinsen Tournament
2012-09-15 -> 2012-09-17
Rating: 2417.26 -> 2424.75
Opponent Rating Round Result R. Change
Fukui Nobuhiro 2317 1
win
+11.53
Iio Yoshihiro 2366 2
win
+13.68
Nagasoe Hiroki   3
win
-
Okabe Hiroshi 2502 4
loss
-12.15
Yamaguchi Yusui 2503 5
win
+19.90
Hasegawa Kazuto 2460 6
loss
-14.03
Matsuura Hiroshi 2369 7
win
+13.81
Nakamura Shigeru 2722 8
loss
-4.71
Ono Takayuki 2316 9
loss
-20.53
29th Kanto Championship
2012-05-13
Rating: 2417.77 -> 2417.26
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2686 1
loss
-5.63
Fukui Nobuhiro 2309 2
win
+11.15
Mitsumori Masao 2220 3
loss
-24.21
Tada Ayako 2110 4
win
+4.67
Sato Kiyotomi 2362 5
win
+13.49
Team World Championship
2012-04-29 -> 2012-05-06
Rating: 2418.65 -> 2417.77
Opponent Rating Round Result R. Change
Lu Hai   1
win
-
Chen Ko-Han 2344 4
draw
-3.37
Chen Jing 2473 6
draw
+2.49
Huang Shengming   7
draw
-
Lu Hai   8
win
-
Qi Guan   9
draw
-
15th Mikami Cup Tournament
2012-03-11
Rating: 2393.71 -> 2418.65
Opponent Rating Round Result R. Change
Fukui Nobuhiro 2320 A1
win
+12.67
Fujikawa Masaki 1943 A2
win
+2.23
Maruta Hiroki 1946 A3
win
+2.26
Tada Ayako 2111 A4
win
+5.27
Kato Yasuhiro 1965 A5
win
+2.51
7th All Japan Championship
2012-01-28 -> 2012-01-29
Rating: 2380.5 -> 2393.71
Opponent Rating Round Result R. Change
Kobayashi Koichi 2008 1
win
+3.37
Ono Takayuki 2161 2
win
+7.06
Nakamura Shigeru 2655 3
loss
-5.44
Iio Yoshihiro 2337 4
draw
-1.98
Ishitani Shin-ichi 2350 5
draw
-1.39
Sakamoto Hirouji 2282 6
win
+11.60
12 Kanto Renju Emperor Tournament 2nd round
2012-01-15
Rating: 2383.41 -> 2380.5
Opponent Rating Round Result R. Change
Mitsumori Masao 2184 1
loss
-24.26
Oosumi Yuuki 2590 2
loss
-7.44
Okabe Hiroshi 2600 3
loss
-7.12
Kamiya Shunsuke 2222 4
win
+9.08
Nakamura Shigeru 2669 5
win
+26.82
12 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
2011-10-23
Rating: 2384.79 -> 2383.41
Opponent Rating Round Result R. Change
Ono Takayuki 2162 1
win
+6.98
Isobe Taizan 2253 2
win
+10.24
Okabe Hiroshi 2536 3
loss
-9.41
Oosumi Yuuki 2542 4
loss
-9.18
51 Suiseisen Tournament Final round
2011-10-09
Rating: 2374.05 -> 2384.79
Opponent Rating Round Result R. Change
Kawano Takahisa 2341 1
loss
-17.52
Kato Yasuhiro 2020 2
win
+3.70
Kamiya Shunsuke 2187 3
win
+8.15
Maruta Hiroki 2022 4
win
+3.73
Tada Ayako 2060 5
win
+4.52
Kamiya Shunsuke 2187 ex
win
+8.15
49th Meijinsen Tournament
2011-09-17 -> 2011-09-19
Rating: 2348.84 -> 2374.05
Opponent Rating Round Result R. Change
Hasegawa Kazuto 2604 1
win
+26.04
Matsuura Hiroshi 2367 2
loss
-15.15
Yamaguchi Yusui 2413 3
loss
-13.04
Iio Yoshihiro 2404 4
draw
+2.54
Miyoshi Takeo 2077 5
win
+5.55
Okabe Hiroshi 2481 6
loss
-10.18
Sakashita Shoichi 2255 7
win
+11.80
Kashihara Akihiko 2259 8
win
+11.96
Kubo Izumi 2082 9
win
+5.69
World Championship BT
2011-08-04 -> 2011-08-06
Rating: 2337.83 -> 2348.84
Opponent Rating Round Result R. Change
Pestereva Maria 1912 1
win
+2.55
Sumarokov Evgeny 2264 2
win
+12.66
Balabhai Viktor 2162 3
win
+8.54
Karasyov Maxim 2257 4
draw
-3.63
Kise Katsumi 2351 5
draw
+0.64
Potapov Alexey 2277 6
loss
-18.77
Nikonov Konstantin 2313 7
win
+14.90
Iio Yoshihiro 2428 8
loss
-11.92
Poltaratsky Nikolay 2084 9
win
+6.03
49 Meijinsen Qualification East-Japan area 2nd round
2011-07-10
Rating: 2291.21 -> 2337.83
Opponent Rating Round Result R. Change
Yamaguchi Yusui 2391 1
loss
-11.53
Isobe Taizan 2264 2
draw
-1.21
Nagao Noriaki 2265 3
win
+14.80
Kamiya Shunsuke 2270 4
win
+15.04
Nakamura Shigeru 2719 5
win
+29.50
49 Meijinsen Qualification East-Japan area 1st round
2011-06-12
Rating: 2272.29 -> 2291.21
Opponent Rating Round Result R. Change
Nagao Noriaki 2234 2
loss
-17.73
Koyama Jun 2319 3
win
+18.18
Kudomi Takahiro 2275 4
loss
-15.86
Koyama Jun 2319 ex
win
+18.18
Kudomi Takahiro 2275 ex
win
+16.14
28th Kanto Championship
2011-05-22
Rating: 2323.03 -> 2272.29
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Koji 2032 1
win
+5.07
Ono Takayuki 2252 2
loss
-19.22
Kudomi Takahiro 2285 3
loss
-17.72
Kato Yasuhiro 1958 4
win
+3.50
Mitsumori Masao 2176 5
loss
-22.37
14th Mikami Cup Tournament
2011-01-30
Rating: 2292.84 -> 2323.03
Opponent Rating Round Result R. Change
Kobayashi Koichi 2016 A1
win
+5.43
Tanizaki Ryusuke 2012 A2
win
+5.31
Maruta Hiroki 1916 A3
win
+3.30
Iwano Fumio 2067 A4
win
+6.87
Fukui Nobuhiro 2137 A5
win
+9.28
11 Kanto Renju Emperor Tournament 2nd round
2010-11-21
Rating: 2257.24 -> 2292.84
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2714 1
loss
-2.15
Okabe Hiroshi 2522 2
loss
-5.71
Mitsumori Masao 2201 3
win
+13.43
Fukui Nobuhiro 2181 4
win
+12.57
Kudomi Takahiro 2288 5
win
+17.46
11 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
2010-10-31
Rating: 2183.97 -> 2257.24
Opponent Rating Round Result R. Change
Kato Yasuhiro 2020 1
win
+8.97
Ishitani Shin-ichi 2272 2
win
+19.98
Tamada Yoichi 2388 3
win
+24.46
Isobe Taizan 2269 4
win
+19.86
50 Suiseisen Tournament Final round
2010-10-10
Rating: 2149.44 -> 2183.97
Opponent Rating Round Result R. Change
Tada Ayako 2058 1
win
+11.91
Tomobe Katsuhiro 2054 2
win
+11.74
Kimura Kenichiro   3
win
-
Fujikawa Masaki 1875 4
win
+5.47
Kon Akira 1872 5
win
+5.41
50 Suiseisen Tournament
2010-09-12
Rating: 2113.17 -> 2149.44
Opponent Rating Round Result R. Change
Fujikawa Masaki 1847 1
win
+5.69
Ozawa Tetsushi 2019 2
win
+11.77
Kamiya Shunsuke   3
loss
-
Fukui Nobuhiro 2174 4
win
+18.81
5th All Japan Championship
2010-03-20 -> 2010-03-21
Rating: 2089 -> 2113.17
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2750 1
loss
-0.70
Tadokoro Hosai 1850 2
win
+6.48
Arai Kazumi   3
loss
-
Matsuoka Teruo 1780 4
win
+4.64
Fukui Nobuhiro   5
draw
-
Kobayashi Koichi 2039 6
win
+13.75
RIF update 2009-05-15
2009-05-15
Rating: 2083.18 -> 2089
12th Mikami Cup Tournament
2009-01-18
Rating: 2084.31 -> 2083.18
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Hiroki 1951 A1
draw
-5.84
Tadokoro Hosai 1883 A2
win
+7.65
Ozawa Tetsushi 2041 A3
loss
-17.97
Kuramoto Hideharu 1949 A4
win
+10.08
Matsuoka Teruo 1788 A5
win
+4.94
9th Kanto Renju Emperor Tournament, 2nd round
2008-11-16
Rating: 2094.36 -> 2084.31
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2804
loss
-0.53
Okabe Hiroshi 2570
loss
-1.94
Sato Kiyotomi 2325
loss
-6.69
Kudomi Takahiro 2233
loss
-9.91
Kato Yasuhiro 1931
win
+9.02
9th Kanto Renju Emperor Tournament, 1st round
2008-10-26
Rating: 2036.13 -> 2094.36
Opponent Rating Round Result R. Change
Hara Masao 1991 1
win
+13.97
Oosumi Yuuki 2429 2
win
+28.99
Okabe Hiroshi 2577 3
loss
-1.36
Maruta Koji 2049 4
win
+16.63
Youth World Championship
2008-08-03 -> 2008-08-10
Rating: 2109.59 -> 2036.13
Opponent Rating Round Result R. Change
Kodasma Rasmus 1597 B1
win
+1.59
Merkulov Artyom 2075 B2
draw
-1.59
Salula Ain 1718 B3
loss
-28.96
Gorohov Dmitry 1620 B4
draw
-14.19
Prokopyev Ruslan 1490 B5
win
+0.88
Kadulin Alexandr 2308 B6
loss
-7.72
Chen Jonathan   B7
win
-
Merkulov Maxim 1744 B8
loss
-28.51
Gorohov Nikita 1817 B9
win
+5.03
RIF 20 years anniversary celebration tournament
2008-08-07
Rating: 2110.08 -> 2109.59
Opponent Rating Round Result R. Change
Ruuda Reiko-Gregor   1
win
-
Demj√°n Attila   2
loss
-
Merkulov Maxim 1754 3
win
+3.66
Savrasov Ruslan 1734 4
win
+3.30
Gorohov Nikita 1750 5
loss
-28.41
Poghosyan Albert 2221 6
win
+20.96
46th Meijinsen Qualification East-Japan area 1st round
2008-06-15
Rating: 2102.22 -> 2110.08
Opponent Rating Round Result R. Change
Hara Masao 2042 1
win
+13.27
Kubo Izumi 1988 2
draw
-5.08
Nagao Noriaki 2165 3
draw
+2.87
Sato Kiyotomi 2222 4
draw
+5.31
Arita Nobuyoshi 2278 ex
loss
-8.50
25th Kanto Championship
2008-05-18
Rating: 2103.24 -> 2102.22
Opponent Rating Round Result R. Change
Ono Takayuki 2277 1
loss
-8.58
Tanizaki Ryusuke 2033 2
loss
-19.17
Iwano Fumio 2144 3
win
+17.90
Maruta Hiroki 1924 4
draw
-7.59
Fujikawa Masaki 2112 5
win
+16.42
3rd All Japan Championship
2008-03-22 -> 2008-03-23
Rating: 2103 = 2072 + (400 * (7 - 6)) / 13
Opponent Rating Round Result R. Change
Miyoshi Takeo 2250 1
loss
-
Fujikawa Masaki 2051 2
win
-
Ishitani Shin-ichi 2293 3
loss
-
Mitsumori Masao 2156 4
loss
-
Maruta Koji 2092 5
win
-
Kubo Izumi 1942 6
win
-
8 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
2007-10-21
Provisional: 2079 = 2022 + (400 * (4 - 3)) / 7
Opponent Rating Round Result R. Change
Tanizaki Ryusuke 2086 1
win
-
Kudomi Takahiro 2255 2
loss
-
Kato Yasuhiro 1911 3
win
-
Maruta Koji 2096 4
win
-
Kurata Kiyotaka   5
loss
-
47 Suiseisen Tournament 1st round
2007-09-23
Provisional: 1802 = 1935 + (400 * (1 - 2)) / 3
Opponent Rating Round Result R. Change
Watanabe Tatsuya 1989 1
loss
-
Matsuoka Teruo 1931 2
loss
-
Koyama Masayuki   3
win
-
Tadokoro Hosai 1885 4
win
-
Name: Tomoharu
Surname: Nakayama
Rating: 2528
Top Rating: 2636

Country: Japan
City: Tamamura

Wins: 215
Losses: 89
Draws: 77
Gy1: 34
Gy2: 65
Gy5: 170
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Tomoharu Nakayama with this player.
Time: 0.18265795707703 sec.