22 Renju Emperor Tournament Kanto area 1st round
2021-11-21
Rating: 1948.72 -> 1944.59
Opponent Rating Round Result R. Change
Kasahara Reiko   1
win
-
Ishitani Shin-ichi 2098 2
loss
-9.49
Tanaka Shotaro 2071 3
loss
-10.58
Matsuda Shoma 1947 4
win
+15.94
61Suiseisen Tournament final round
2021-10-24
Rating: 1967.01 -> 1948.72
Opponent Rating Round Result R. Change
Fujita Maiko 1938 1
loss
-17.31
Kato Shota   2
win
-
Matsuda Shoma 1926 3
loss
-17.87
Tomobe Katsuhiro 1986 4
win
+16.90
Yokoyama Shota   5
loss
-
61 Suiseisen Tournament 1st round
2021-09-23
Rating: 1916.55 -> 1967.01
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Takashi 1817 1
win
+11.55
Matsuda Shoma 1935 2
win
+16.86
Tomobe Katsuhiro 1977 3
win
+18.79
Fujita Maiko 1988 4
draw
+3.25
38 Kanto Shineisen Tournament
2021-04-11
Rating: 1903.28 -> 1916.55
Opponent Rating Round Result R. Change
Nishizawa Aoi   1
loss
-
Matsuda Shoma   2
win
-
Tanaka Shotaro   3
loss
-
Yoshimoto Yuta   4
draw
-
Maruyama Takashi 1843 5
win
+13.27
59 Suiseisen Tournament final round
2019-10-14
Rating: 1889.83 -> 1903.28
Opponent Rating Round Result R. Change
Makino Mitsunori 2098 1
win
+24.59
Shibano Ryunosuke   2
win
-
Fujita Maiko 1998 3
loss
-11.14
59 Suiseisen Tournament 1st round
2019-09-08
Rating: 1897.63 -> 1889.83
Opponent Rating Round Result R. Change
Shibano Ryunosuke   1
loss
-
Kato Shota   2
win
-
Makino Mitsunori 2094 3
loss
-7.80
Maruyama Takashi   4
win
-
Maruyama Takashi   ex
win
-
36 Kanto Championship
2019-07-27 -> 2019-07-28
Rating: 1912.15 -> 1897.63
Opponent Rating Round Result R. Change
Okabe Hiroshi 2461 1
loss
-1.30
Ishitani Shin-ichi 2217 2
loss
-4.70
Shibata Satoru   3
win
-
Ito Midori   4
win
-
Ono Takayuki 2207 5
loss
-4.94
Inoue Fumiya 2271 6
loss
-3.59
36 Kanto Shineisen Tournament
2019-04-14
Rating: 1902.99 -> 1912.15
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Takashi   1
win
-
Inoue Fumiya 2253 2
loss
-3.76
Fujita Maiko 2069 3
win
+23.13
Iwano Fumio 2034 4
loss
-10.20
Shibata Satoru   5
win
-
22 New Year (Mikami) Cup
2019-01-20
Rating: 1929.34 -> 1902.99
Opponent Rating Round Result R. Change
Ke Fang-Ying 1935 1
loss
-15.70
Ono Takayuki 2169 2
loss
-6.41
Kato Daisuke   3
win
-
Demachi Koichiro 1793 4
win
+10.05
Tomobe Katsuhiro 1966 5
loss
-14.29
58 Suiseisen Tournament 1st round
2018-09-24
Rating: 1948.93 -> 1929.34
Opponent Rating Round Result R. Change
Kato Daisuke   1
win
-
Inoue Fumiya 2245 2
loss
-4.92
Kato Miko   3
win
-
Tomobe Katsuhiro 1977 4
loss
-14.67
Fujita Maiko   5
loss
-
35 Kanto Championship
2018-07-15 -> 2018-07-16
Rating: 1920.91 -> 1948.93
Opponent Rating Round Result R. Change
Okabe Hiroshi 2452 1
loss
-1.43
Fujita Maiko   2
loss
-
Iwano Fumio 2083 3
win
+22.98
Maruta Hiroki 1860 4
win
+13.22
Ishitani Shin-ichi 2249 5
loss
-4.19
Koyama Jun 2345 6
loss
-2.56
34 Kanto Shineisen Tournament
2017-04-09
Rating: 1935.99 -> 1920.91
Opponent Rating Round Result R. Change
Demachi Koichiro 1811 1
win
+10.52
Iwano Fumio 2097 2
loss
-9.04
Takagi Tomoyuki   3
loss
-
Tomosue Takahito   4
win
-
Tomobe Katsuhiro 1923 5
loss
-16.56
56 Suiseisen Tournament final round
2016-10-09
Rating: 1953.53 -> 1935.99
Opponent Rating Round Result R. Change
Iwano Fumio 2041 1
loss
-12.01
Maruta Hiroki 2000 2
loss
-13.86
Demachi Koichiro 1772 3
win
+8.33
33 Kanto Championship
2016-07-30 -> 2016-07-31
Rating: 1923.44 -> 1953.53
Opponent Rating Round Result R. Change
Okabe Hiroshi 2503 1
loss
-1.10
Cho Enkun   2
win
-
Nakamura Souta 2148 3
loss
-6.88
Ishitani Shin-ichi 2154 4
win
+25.31
Nakamura Shigeru 2673 5
loss
-0.42
Kato Yasuhiro 1861 6
win
+13.17
55 Suiseisen Tournament 2nd round
2015-10-18
Rating: 1880.57 -> 1923.44
Opponent Rating Round Result R. Change
Demachi Koichiro   1
win
-
Tanizaki Ryusuke 2074 2
win
+24.10
Maruta Hiroki 1941 3
win
+18.78
Kanto Championship
2015-07-19 -> 2015-07-20
Rating: 1878.7 -> 1880.57
Opponent Rating Round Result R. Change
Kudomi Takahiro 2149 1
win
+26.44
Nakayama Tomoharu 2495 2
loss
-0.90
Maruta Hiroki 1928 3
loss
-13.71
Nakamura Souta 2079 4
draw
+8.34
Iwano Fumio 2055 5
loss
-8.51
Maruta Koji 2020 6
loss
-9.80
53 Meijinsen Qualification East Japan area 1st round
2015-05-10
Rating: 1863.65 -> 1878.7
Opponent Rating Round Result R. Change
Tamada Yoichi 2375 1
win
+30.40
Kudomi Takahiro 2146 2
loss
-5.24
Ono Takayuki 2172 3
loss
-4.62
Mitsumori Masao 2137 4
loss
-5.49
10th All Japan Championship
2015-03-28 -> 2015-03-29
Rating: 1883.18 -> 1863.65
Opponent Rating Round Result R. Change
Koyama Jun 2251 1
loss
-3.44
Maruta Koji 2014 2
loss
-10.24
Kim Chang-Su 1992 3
loss
-11.13
Maruta Hiroki 1940 4
loss
-13.37
Kon Akira 1941 5
win
+18.66
Fujita Yudai   6
loss
-
18 Mikami Cup Tournament
2015-01-18
Rating: 1920.32 -> 1883.18
Opponent Rating Round Result R. Change
Ozawa Tetsushi 1954 A1
loss
-14.41
Iwano Fumio 2093 A2
loss
-8.64
Kase Koji   A4
win
-
Tanizaki Ryusuke 1962 A5
loss
-14.09
8th All Japan Championship
2013-03-23 -> 2013-03-24
Rating: 1934.23 -> 1920.32
Opponent Rating Round Result R. Change
Kamiya Shunsuke 2258 1
loss
-4.28
Kobayashi Koichi 2104 2
win
+23.27
Sato Kiyotomi 2259 3
loss
-4.26
Nagao Noriaki 2274 4
loss
-3.96
Iwano Fumio 1950 5
loss
-15.25
Tomobe Katsuhiro 2085 6
loss
-9.43
16th Mikami Cup Tournament
2013-01-20
Rating: 1985.71 -> 1934.23
Opponent Rating Round Result R. Change
Kato Yasuhiro 1925 A1
loss
-18.73
Tanizaki Ryusuke 1968 A2
loss
-16.78
Kim Chang-Su 1986 A3
loss
-15.98
15th Mikami Cup Tournament
2012-03-11
Rating: 1943.1 -> 1985.71
Opponent Rating Round Result R. Change
Kon Akira 1953 A1
win
+16.46
Nakayama Tomoharu 2415 A2
loss
-1.98
Tada Ayako 2111 A3
loss
-8.80
Iwano Fumio 2050 A4
win
+20.80
Maruta Hiroki 1946 A5
win
+16.13
7th All Japan Championship
2012-01-28 -> 2012-01-29
Rating: 1985.94 -> 1943.1
Opponent Rating Round Result R. Change
Isobe Taizan 2270 1
loss
-5.20
Miyoshi Takeo 2121 2
win
+21.96
Ono Takayuki 2161 3
loss
-8.55
Kobayashi Koichi 2008 4
loss
-14.95
Gakumazawa Hideaki 1995 5
loss
-15.55
Suzuki Rin 1884 6
loss
-20.55
28th Kanto Championship
2011-05-22
Rating: 1935.67 -> 1985.94
Opponent Rating Round Result R. Change
Mitsumori Masao 2176 1
win
+25.61
Nakamura Shigeru 2701 2
loss
-0.38
Arai Kazumi 2156 3
draw
+9.00
Kamiya Shunsuke 2258 4
loss
-4.31
Maruta Koji 2032 5
win
+20.37
14th Mikami Cup Tournament
2011-01-30
Rating: 1915.7 -> 1935.67
Opponent Rating Round Result R. Change
Shimoyama Takuma 2208 A1
loss
-5.00
Fukui Nobuhiro 2137 A2
loss
-6.99
Omata Mitsuo   A3
win
-
Kobayashi Koichi 2016 A4
win
+20.54
Matsuoka Teruo 1813 A5
win
+11.41
11 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
2010-10-31
Rating: 1900.96 -> 1915.7
Opponent Rating Round Result R. Change
Okabe Hiroshi 2536 1
loss
-0.81
Fukui Nobuhiro 2150 2
loss
-6.14
Suzuki Rin 1850 3
win
+13.70
Iwano Fumio 2091 4
draw
+7.99
50 Suiseisen Tournament Final round
2010-10-10
Rating: 1875.2 -> 1900.96
Opponent Rating Round Result R. Change
Tomobe Katsuhiro 2054 1
loss
-8.40
Kimura Kenichiro   2
loss
-
Kon Akira 1872 3
win
+15.89
Nakayama Tomoharu 2149 4
loss
-5.47
Tada Ayako 2058 5
win
+23.74
50 Suiseisen Tournament
2010-09-12
Rating: 1847.21 -> 1875.2
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakayama Tomoharu 2113 1
loss
-5.69
Suzuki Rin 1889 2
win
+17.93
Kato Hiroaki   3
win
-
Kon Akira 1841 4
win
+15.75
27th Kanto Shineisen Tournament
2010-04-04
Rating: 1923.38 -> 1847.21
Opponent Rating Round Result R. Change
Suzuki Rin 1780 1
loss
-22.21
Kon Akira 1823 2
loss
-20.46
Iwano Fumio 2126 3
loss
-7.59
Ozawa Tetsushi 1897 4
loss
-17.19
Kawasaki Nobuhiko 2094 5
loss
-8.71
5th All Japan Championship
2010-03-20 -> 2010-03-21
Rating: 1991.38 -> 1923.38
Opponent Rating Round Result R. Change
Yamaguchi Yusui 2481 1
loss
-1.79
Arai Kazumi   2
loss
-
Matsuoka Teruo 1780 3
loss
-24.66
Tadokoro Hosai 1850 4
draw
-6.14
Kuramoto Hideharu 1897 5
loss
-20.23
Kato Yasuhiro 2009 6
loss
-15.18
13th Mikami Cup Tournament
2010-01-31
Rating: 1952.37 -> 1991.38
Opponent Rating Round Result R. Change
Kon Akira 1839 A1
win
+10.97
Tanji Hiroki 1927 A2
win
+14.88
Shimoyama Takuma 2120 A3
loss
-8.81
Kato Yasuhiro 1938 A4
win
+15.38
Matsuoka Teruo 1718 A5
win
+6.60
10 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
2009-10-04
Rating: 1959.86 -> 1952.37
Opponent Rating Round Result R. Change
Okabe Hiroshi 2505 1
loss
-1.33
Sato Kiyotomi 2384 2
loss
-2.56
Suzuki Rin 1798 3
win
+9.05
Maruta Koji 2033 4
loss
-12.66
49 Suiseisen Tournament 1st round
2009-09-06
Rating: 1984.3 -> 1959.86
Opponent Rating Round Result R. Change
Takeuchi Shunsuke 1873 1
draw
-4.95
Kato Yasuhiro 1907 2
loss
-19.49
Tada Ayako   3
loss
-
Arai Moriya   4
win
-
47th Meijinsen Qualification East-Japan area 1st round
2009-06-14
Rating: 1957.76 -> 1984.3
Opponent Rating Round Result R. Change
Kudomi Takahiro 2248 1
loss
-5.05
Tanji Hiroki 1909 2
win
+13.81
Arita Nobuyoshi 2288 3
loss
-4.16
Tanno Yoshitaka 2093 4
win
+21.93
26th Kanto Championship
2009-05-17
Rating: 1963 -> 1957.76
Opponent Rating Round Result R. Change
Mitsumori Masao 2272 1
loss
-4.62
Tanji Hiroki 1896 2
win
+12.95
Arita Nobuyoshi 2303 3
loss
-3.96
Nagao Noriaki 2110 4
loss
-9.61
Shimoyama Takuma   5
loss
-
RIF update 2009-05-15
2009-05-15
Rating: 1966.99 -> 1963
26th Kanto Shineisen Tournament
2009-04-05
Rating: 1962.41 -> 1966.99
Opponent Rating Round Result R. Change
Shimoyama Takuma   1
win
-
Tamada Yoichi 2125 2
loss
-9.01
Kawasaki Nobuhiko   3
win
-
Kato Yasuhiro 1909 4
win
+13.59
Yoshida Naoto   5
loss
-
4th All Japan Championship
2009-03-20 -> 2009-03-21
Rating: 2041 -> 1962.41
Opponent Rating Round Result R. Change
Isobe Taizan 2262 1
loss
-7.00
Sakamoto Hirouji 2178 2
loss
-10.00
Kuramoto Hideharu 1927 3
loss
-21.03
Nagao Noriaki 2137 4
draw
+4.33
Suzuki Rin 1884 5
loss
-22.74
Kato Yasuhiro 1900 6
loss
-22.14
12th Mikami Cup Tournament
2009-01-18
Rating: 2016.63 -> 2041
Opponent Rating Round Result R. Change
Kato Yasuhiro 1914 A1
loss
-20.59
Suzuki Rin 1930 A2
win
+12.10
Kim Chang-Su   A3
win
-
Kobayashi Koichi 2010 A4
win
+15.72
Ozawa Tetsushi 2041 A5
win
+17.14
9th Kanto Renju Emperor Tournament, 1st round
2008-10-26
Rating: 2027.5 -> 2016.63
Opponent Rating Round Result R. Change
Sato Kiyotomi 2288 1
loss
-5.82
Hara Masao 1991 2
win
+14.36
Tanizaki Ryusuke 2016 3
loss
-16.53
Oosumi Yuuki 2429 4
loss
-2.88
48th Suiseisen Tournament, Final
2008-10-19
Rating: 2019.95 -> 2027.5
Opponent Rating Round Result R. Change
Tashiro Yuichi 2205
loss
-8.18
Tanji Hiroki 1835
win
+8.22
Suzuki Rin  
loss
-
Matsuoka Teruo 1814
win
+7.50
Tada Ayako  
win
-
46th Meijinsen Qualification East-Japan area 1st round
2008-06-15
Rating: 2028.33 -> 2019.95
Opponent Rating Round Result R. Change
Kubo Izumi 1988 1
draw
-1.85
Nagao Noriaki 2165 2
loss
-10.01
Tamada Yoichi 2090 3
loss
-13.16
Hara Masao 2042 4
win
+16.64
25th Kanto Championship
2008-05-18
Rating: 2112.41 -> 2028.33
Opponent Rating Round Result R. Change
Arita Nobuyoshi 2240 1
loss
-10.34
Kobayashi Koichi 2049 2
loss
-18.89
Maruta Hiroki 1924 3
loss
-23.91
Iwano Fumio 2144 4
loss
-14.52
Nakayama Tomoharu 2103 5
loss
-16.42
25th Kanto Shineisen Tournament
2008-04-13
Rating: 2073.5 -> 2112.41
Opponent Rating Round Result R. Change
Koyama Jun 2259 1
loss
-8.18
Tadokoro Hosai 1903 2
win
+8.75
Kato Yasuhiro 1898 3
win
+8.56
Ozawa Tetsushi 2055 4
win
+15.17
Kobayashi Koichi 2043 5
win
+14.61
3rd All Japan Championship
2008-03-22 -> 2008-03-23
Rating: 2051.08 -> 2073.5
Opponent Rating Round Result R. Change
Iio Yoshihiro 2426 1
loss
-3.31
Nakayama Tomoharu   2
loss
-
Mitsumori Masao 2156 3
draw
+4.72
Maruta Koji 2092 4
win
+17.90
Kato Yasuhiro 1858 5
win
+7.95
Maruta Hiroki 1942 6
draw
-4.83
11th Mikami Cup Tournament, A-Class
2008-01-20
Rating: 2065 -> 2051.08
Opponent Rating Round Result R. Change
Kobayashi Koichi 2050 1
loss
-16.69
Tomobe Katsuhiro 1965 2
win
+11.55
Ono Takayuki 2262 3
loss
-7.78
Ozawa Tetsushi 2043 4
draw
-1.01
Arai Moriya   5
win
-
47 Suiseisen Tournament final round
2007-10-28
Rating: 2016.06 -> 2065
Opponent Rating Round Result R. Change
Tanizaki Ryusuke 2064
loss
-13.78
Tamada Yoichi 2014
win
+15.91
Watanabe Tatsuya 2002
win
+15.37
Watanabe Yoko 2008
win
+15.64
Tomobe Katsuhiro 2011
win
+15.79
8 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
2007-10-21
Rating: 1998.03 -> 2016.06
Opponent Rating Round Result R. Change
Ishitani Shin-ichi 2201 1
loss
-7.58
Nagao Noriaki 2142 2
loss
-9.70
Tamada Yoichi 2059 3
win
+18.80
Suzuki Rin   4
win
-
Watanabe Yoko 2009 5
win
+16.51
47 Suiseisen Tournament 1st round
2007-09-23
Rating: 2013.65 -> 1998.03
Opponent Rating Round Result R. Change
Kato Yasuhiro 1870 1
win
+9.76
Tomobe Katsuhiro 1963 2
loss
-18.31
Tadokoro Hosai 1885 3
win
+10.34
Watanabe Yoko 1983 4
loss
-17.41
45th Meijinsen Qualification East-Japan area 1st round
2007-06-17
Rating: 2042.11 -> 2013.65
Opponent Rating Round Result R. Change
Hara Masao 2081 1
loss
-14.19
Tanizaki Ryusuke 2094 2
loss
-13.60
Tomobe Katsuhiro 2010 3
win
+14.55
Tanno Yoshitaka 2059 4
loss
-15.21
24th Kanto Championship Tournament
2007-05-06
Rating: 2055.23 -> 2042.11
Opponent Rating Round Result R. Change
Kubo Izumi 2064 1
loss
-15.55
Iwano Fumio 2090 2
win
+17.61
Arita Nobuyoshi 2272 3
loss
-7.11
Ono Takayuki 2243 4
loss
-8.07
Tamada Yoichi   5
win
-
24th Kanto Shineisen Tournament
2007-04-15
Rating: 2005.45 -> 2055.23
Opponent Rating Round Result R. Change
Ozawa Tetsushi 2050 1
win
+18.08
Maruta Hiroki 1948 2
win
+13.42
Watanabe Tatsuya 2018 3
win
+16.60
Iwano Fumio 2032 4
loss
-14.74
Tomobe Katsuhiro 2014 5
win
+16.43
2nd All Japan Championship (WC Qualification)
2007-03-24 -> 2007-03-25
Rating: 1978.45 -> 2005.45
Opponent Rating Round Result R. Change
Sakamoto Hirouji 2231 1
loss
-6.06
Kubo Izumi 2042 2
loss
-13.07
Kuramoto Hideharu 1951 3
win
+14.74
Mitsumori Masao 2176 4
loss
-7.77
Tadokoro Hosai 1916 5
win
+13.19
Miyoshi Takeo 2231 6
win
+25.96
10th Mikami Cup Tournament, A-class
2007-01-28
Rating: 1893.84 -> 1978.45
Opponent Rating Round Result R. Change
Ozawa Tetsushi 2038 1
win
+22.31
Kobayashi Koichi 2052 2
win
+22.82
Tomobe Katsuhiro 2069 3
win
+23.47
Iwano Fumio 2003 4
win
+20.87
Ono Takayuki 2191 5
loss
-4.88
7th Kanto Renju Emperor Tournament - 1st round
2006-10-15
Rating: 1909.7 -> 1893.84
Opponent Rating Round Result R. Change
Arita Nobuyoshi 2285 1
loss
-3.30
Kubo Izumi 2067 2
win
+22.82
Maruta Koji 2103 3
loss
-7.90
Tadokoro Hosai 1916 4
loss
-15.67
Iwano Fumio 2002 5
loss
-11.81
23rd Kanto Shinei Tournament
2006-09-10
Rating: 1915.07 -> 1909.7
Opponent Rating Round Result R. Change
Ozawa Tetsushi 2077 1
loss
-9.02
Maruta Hiroki 1869 2
draw
-2.09
Kuramoto Hideharu 1979 3
loss
-13.07
Muramatsu Yasuhiro   4
win
-
Tadokoro Hosai 1976 5
win
+18.80
23rd Kanto Championship
2006-05-21
Rating: 1915 = 2048 + (400 * (4 - 8)) / 12
Opponent Rating Round Result R. Change
Kudomi Takahiro 2210 1
loss
-
Hara Masao 2032 2
loss
-
Teshima Masakatsu 1937 3
loss
-
Tanizaki Ryusuke 2010 4
win
-
Kato Yasuhiro 2089 5
loss
-
46th Suisei-sen Tournament - 1st round
2006-03-12
Provisional: 1985 = 2043 + (400 * (3 - 4)) / 7
Opponent Rating Round Result R. Change
Koyama Jun 2208 1
loss
-
Matsuoka Teruo 1926 2
win
-
Itami Yoshiyuki 2100 3
win
-
Tadokoro Hosai 2004 4
loss
-
6th Kanto Renju Emperor Tournament - 1st round
2005-10-22
Provisional: 1887 = 2020 + (400 * (1 - 2)) / 3
Opponent Rating Round Result R. Change
Itami Yoshiyuki 2118 1
loss
-
Iwano Fumio 1963 2
loss
-
Maruta Hiroki   3
win
-
Sasaki Miyu 1978 4
win
-
Name: Masaki
Surname: Fujikawa
Rating: 1944
Top Rating: 2112

Country: Japan
City: Omiya

Wins: 114
Losses: 151
Draws: 13
Gy1: 0
Gy2: 10
Gy5: 32
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Masaki Fujikawa with this player.
Time: 0.031654119491577 sec.