21st Kanto Shineisen Tournament
Round: 1
  Sasaki Miyu 0 : 1 Tanno Yoshitaka 2055
2012 Kato Yasuhiro 0 : 1 Itami Yoshiyuki 2040
2103 Sato Takuma 0 : 1 Watanabe Tatsuya  
2215 Sano Hiroyuki 0 : 1 Kamemoto Daichi  
2058 Tadokoro Hosai 0.5 : 0.5 Maruta Hiroki  
  Nakata Shinsuke 0 : 1 Tashiro Yuichi 2201
  Matsuoka Teruo 0 : 1 Sato Kiyotomi 2312
  Shibata Satoru 0 : 1 Koyama Jun  
  Kase Koji 0 : 1 Hara Masao 2177
  Iwano Fumio 0 : 1 Nagao Noriaki 2098
  Tomobe Katsuhiro 0 : 1 Ono Takayuki 2103
  Ishizaki Masatoshi 0 : 1 Arita Nobuyoshi 2188
 
Round: 2
2040 Itami Yoshiyuki 0.5 : 0.5 Nagao Noriaki 2098
2177 Hara Masao 0 : 1 Watanabe Tatsuya  
2103 Ono Takayuki 0.5 : 0.5 Tanno Yoshitaka 2055
  Koyama Jun 0 : 1 Sato Kiyotomi 2312
2012 Kato Yasuhiro 1 : 0 Maruta Hiroki  
2201 Tashiro Yuichi 0 : 1 Arita Nobuyoshi 2188
  Shibata Satoru 0 : 1 Matsuoka Teruo  
  Kase Koji 0 : 1 Sano Hiroyuki 2215
  Tomobe Katsuhiro 0 : 1 Sasaki Miyu  
2058 Tadokoro Hosai 0 : 1 Kamemoto Daichi  
  Ishizaki Masatoshi 1 : 0 Nakata Shinsuke  
  Iwano Fumio 0 : 1 Sato Takuma 2103
 
Round: 3
  Maruta Hiroki 0.5 : 0.5 Ishizaki Masatoshi  
  Sasaki Miyu 0 : 1 Hara Masao 2177
  Iwano Fumio 1 : 0 Tomobe Katsuhiro  
2215 Sano Hiroyuki 0 : 1 Matsuoka Teruo  
  Kase Koji 0 : 1 Shibata Satoru  
  Nakata Shinsuke 1 : 0 Tadokoro Hosai 2058
2098 Nagao Noriaki 1 : 0 Ono Takayuki 2103
  Koyama Jun 1 : 0 Sato Takuma 2103
2188 Arita Nobuyoshi 0 : 1 Watanabe Tatsuya  
2312 Sato Kiyotomi 1 : 0 Kamemoto Daichi  
2201 Tashiro Yuichi 1 : 0 Kato Yasuhiro 2012
2055 Tanno Yoshitaka 1 : 0 Itami Yoshiyuki 2040
 
Round: 4
2103 Ono Takayuki 1 : 0 Nakata Shinsuke  
2040 Itami Yoshiyuki 0 : 1 Sato Takuma 2103
  Kase Koji 1 : 0 Tomobe Katsuhiro  
  Maruta Hiroki 1 : 0 Shibata Satoru  
  Ishizaki Masatoshi 1 : 0 Tadokoro Hosai 2058
  Sasaki Miyu 1 : 0 Kato Yasuhiro 2012
2188 Arita Nobuyoshi 1 : 0 Matsuoka Teruo  
2215 Sano Hiroyuki 1 : 0 Iwano Fumio  
2055 Tanno Yoshitaka 1 : 0 Nagao Noriaki 2098
2312 Sato Kiyotomi 1 : 0 Watanabe Tatsuya  
  Kamemoto Daichi 1 : 0 Hara Masao 2177
2201 Tashiro Yuichi 0.5 : 0.5 Koyama Jun  
 
Round: 5
2103 Sato Takuma 0.5 : 0.5 Sasaki Miyu  
2040 Itami Yoshiyuki 1 : 0 Ishizaki Masatoshi  
2012 Kato Yasuhiro 1 : 0 Iwano Fumio  
  Kase Koji 1 : 0 Tadokoro Hosai 2058
  Maruta Hiroki 1 : 0 Matsuoka Teruo  
  Shibata Satoru 0 : 1 Tomobe Katsuhiro  
2201 Tashiro Yuichi 1 : 0 Ono Takayuki 2103
2312 Sato Kiyotomi 1 : 0 Tanno Yoshitaka 2055
2188 Arita Nobuyoshi 1 : 0 Kamemoto Daichi  
  Koyama Jun 1 : 0 Hara Masao 2177
2098 Nagao Noriaki 1 : 0 Watanabe Tatsuya  
2215 Sano Hiroyuki 1 : 0 Nakata Shinsuke  
Country: Japan
City: Tokyo
Start: 2004-09-12
End: 2004-09-12
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.013463020324707 sec.