22nd Kanto Shineisen Tournament
Round: 1
1978 Sasaki Miyu 1 : 0 Tanji Hiroki  
2027 Tadokoro Hosai 1 : 0 Maruta Hiroki  
  Koyama Masayuki 0.5 : 0.5 Ishizaki Masatoshi 1984
2248 Arita Nobuyoshi 1 : 0 Matsuoka Teruo 1963
1996 Tomobe Katsuhiro 1 : 0 Kato Yasuhiro 2021
2118 Itami Yoshiyuki 1 : 0 Nakata Shinsuke  
2023 Watanabe Tatsuya 1 : 0 Tanno Yoshitaka 2032
2231 Koyama Jun 1 : 0 Teshima Masakatsu  
1963 Iwano Fumio 0.5 : 0.5 Nagao Noriaki 2127
2182 Ono Takayuki 1 : 0 Kamemoto Daichi 2030
2059 Hara Masao 0.5 : 0.5 Tanizaki Ryusuke 1936
 
Round: 2
2032 Tanno Yoshitaka 0 : 1 Kamemoto Daichi 2030
  Maruta Hiroki 0 : 1 Teshima Masakatsu  
  Nakata Shinsuke 0 : 1 Kato Yasuhiro 2021
1963 Matsuoka Teruo 1 : 0 Tanji Hiroki  
2118 Itami Yoshiyuki 0 : 1 Tomobe Katsuhiro 1996
2023 Watanabe Tatsuya 1 : 0 Ono Takayuki 2182
2127 Nagao Noriaki 1 : 0 Tanizaki Ryusuke 1936
2027 Tadokoro Hosai 0 : 1 Koyama Jun 2231
1978 Sasaki Miyu 0 : 1 Arita Nobuyoshi 2248
1984 Ishizaki Masatoshi 0 : 1 Iwano Fumio 1963
  Koyama Masayuki 0 : 1 Hara Masao 2059
 
Round: 3
1978 Sasaki Miyu 1 : 0 Kato Yasuhiro 2021
2030 Kamemoto Daichi 1 : 0 Itami Yoshiyuki 2118
  Maruta Hiroki 1 : 0 Tanji Hiroki  
  Nakata Shinsuke 1 : 0 Tanno Yoshitaka 2032
  Teshima Masakatsu 1 : 0 Ishizaki Masatoshi 1984
1936 Tanizaki Ryusuke 1 : 0 Koyama Masayuki  
2059 Hara Masao 0 : 1 Nagao Noriaki 2127
2231 Koyama Jun 1 : 0 Tomobe Katsuhiro 1996
2248 Arita Nobuyoshi 1 : 0 Watanabe Tatsuya 2023
1963 Iwano Fumio 1 : 0 Tadokoro Hosai 2027
2182 Ono Takayuki 1 : 0 Matsuoka Teruo 1963
 
Round: 4
  Teshima Masakatsu 0 : 1 Tomobe Katsuhiro 1996
1963 Matsuoka Teruo 0 : 1 Itami Yoshiyuki 2118
  Koyama Masayuki 0 : 1 Tanji Hiroki  
2030 Kamemoto Daichi 1 : 0 Watanabe Tatsuya 2023
1984 Ishizaki Masatoshi 0 : 1 Tanno Yoshitaka 2032
  Nakata Shinsuke 0 : 1 Maruta Hiroki  
2021 Kato Yasuhiro 0 : 1 Tanizaki Ryusuke 1936
2127 Nagao Noriaki 0 : 1 Ono Takayuki 2182
2231 Koyama Jun 0 : 1 Arita Nobuyoshi 2248
2027 Tadokoro Hosai 0 : 1 Hara Masao 2059
1978 Sasaki Miyu 0 : 1 Iwano Fumio 1963
 
Round: 5
2027 Tadokoro Hosai 1 : 0 Matsuoka Teruo 1963
2021 Kato Yasuhiro 1 : 0 Ishizaki Masatoshi 1984
  Nakata Shinsuke 1 : 0 Koyama Masayuki  
2118 Itami Yoshiyuki 1 : 0 Nagao Noriaki 2127
  Tanji Hiroki 1 : 0 Tanno Yoshitaka 2032
2182 Ono Takayuki 1 : 0 Tomobe Katsuhiro 1996
2248 Arita Nobuyoshi 1 : 0 Iwano Fumio 1963
2231 Koyama Jun 1 : 0 Kamemoto Daichi 2030
2059 Hara Masao 1 : 0 Sasaki Miyu 1978
1936 Tanizaki Ryusuke 1 : 0 Maruta Hiroki  
2023 Watanabe Tatsuya 1 : 0 Teshima Masakatsu  
Country: Japan
City: Tokyo
Start: 2005-09-11
End: 2005-09-11
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.013714075088501 sec.