Youth Championshipof Arkhangelsk region, groups A,B,D,E
Round: 1
  Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Karpov Fyodor 1429
  Serebryannikova Darya 0 : 1 Stulova Darya 1436
2115 Kryuchok Roman 1 : 0 Spirichev Vladislav 1391
1527 Vostryakov Alexey 1 : 0 Bovkonyuk Pavel 1296
1985 Oborina Anastasja 1 : 0 Shabanov Ruslan  
1503 Semyonov Oleg 1 : 0 Strezhnev Mikhail  
1960 Lashko Kira 1 : 0 Ponezhin Gennady  
1832 Kurdina Olga 1 : 0 Kaspirovich Maxim  
1458 Prokopets Tatyana 1 : 0 Evdokimova Ksenija  
1411 Nogovitsin Alexander 0 : 1 Merkulov Artyom 2016
1785 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Prokopyev Ruslan 1450
 
Round: 2
1985 Oborina Anastasja 1 : 0 Prokopets Tatyana 1458
1429 Karpov Fyodor 0 : 1 Lashko Kira 1960
  Serebryannikova Anzhelika 0 : 1 Kurdina Olga 1832
1391 Spirichev Vladislav 1 : 0 Bovkonyuk Pavel 1296
  Kaspirovich Maxim 1 : 0 Evdokimova Ksenija  
2016 Merkulov Artyom 1 : 0 Semyonov Oleg 1503
1785 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Stulova Darya 1436
  Ponezhin Gennady 1 : 0 Shiryaevskaya Daria  
  Strezhnev Mikhail 1 : 0 Shabanov Ruslan  
2115 Kryuchok Roman 1 : 0 Vostryakov Alexey 1527
 
Round: 3
1458 Prokopets Tatyana 1 : 0 Strezhnev Mikhail  
1296 Bovkonyuk Pavel 0 : 1 Nogovitsin Alexander 1411
2016 Merkulov Artyom 0 : 1 Lashko Kira 1960
1938 Krayeva Tatyana 1 : 0 Evdokimova Ksenija  
1391 Spirichev Vladislav 1 : 0 Serebryannikova Darya  
  Ponezhin Gennady 0 : 1 Vostryakov Alexey 1527
1429 Karpov Fyodor 1 : 0 Kaspirovich Maxim  
  Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Shabanov Ruslan  
2115 Kryuchok Roman 1 : 0 Kurdina Olga 1832
1785 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Oborina Anastasja 1985
1450 Prokopyev Ruslan 1 : 0 Semyonov Oleg 1503
  Serebryannikova Anzhelika 0 : 1 Stulova Darya 1436
 
Round: 4
  Ponezhin Gennady 1 : 0 Serebryannikova Darya  
1938 Krayeva Tatyana 1 : 0 Shabanov Ruslan  
  Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Evdokimova Ksenija  
1985 Oborina Anastasja 1 : 0 Stulova Darya 1436
1296 Bovkonyuk Pavel 1 : 0 Serebryannikova Anzhelika  
1503 Semyonov Oleg 1 : 0 Kaspirovich Maxim  
1391 Spirichev Vladislav 0 : 1 Vostryakov Alexey 1527
1429 Karpov Fyodor 0 : 1 Prokopyev Ruslan 1450
1411 Nogovitsin Alexander 1 : 0 Strezhnev Mikhail  
2115 Kryuchok Roman 1 : 0 Lashko Kira 1960
2016 Merkulov Artyom 1 : 0 Sumarokova Aleksandra 1785
1832 Kurdina Olga 1 : 0 Prokopets Tatyana 1458
 
Round: 5
  Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Bovkonyuk Pavel 1296
  Kaspirovich Maxim 0 : 1 Strezhnev Mikhail  
1785 Sumarokova Aleksandra 0 : 1 Kryuchok Roman 2115
1436 Stulova Darya 1 : 0 Evdokimova Ksenija  
1985 Oborina Anastasja 1 : 0 Vostryakov Alexey 1527
1458 Prokopets Tatyana 1 : 0 Ponezhin Gennady  
1960 Lashko Kira 1 : 0 Prokopyev Ruslan 1450
1391 Spirichev Vladislav 0 : 1 Karpov Fyodor 1429
1938 Krayeva Tatyana 1 : 0 Serebryannikova Anzhelika  
1832 Kurdina Olga 0 : 1 Merkulov Artyom 2016
  Serebryannikova Darya 0 : 1 Shabanov Ruslan  
1503 Semyonov Oleg 1 : 0 Nogovitsin Alexander 1411
 
Round: 6
  Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Kaspirovich Maxim  
  Strezhnev Mikhail 1 : 0 Serebryannikova Darya  
1832 Kurdina Olga 1 : 0 Karpov Fyodor 1429
2115 Kryuchok Roman 1 : 0 Merkulov Artyom 2016
1503 Semyonov Oleg 1 : 0 Stulova Darya 1436
  Serebryannikova Anzhelika 0 : 1 Evdokimova Ksenija  
1527 Vostryakov Alexey 1 : 0 Prokopyev Ruslan 1450
  Shabanov Ruslan 0 : 1 Bovkonyuk Pavel 1296
1985 Oborina Anastasja 0 : 1 Lashko Kira 1960
1938 Krayeva Tatyana 1 : 0 Sumarokova Aleksandra 1785
1458 Prokopets Tatyana 1 : 0 Nogovitsin Alexander 1411
1391 Spirichev Vladislav 1 : 0 Ponezhin Gennady  
 
Round: 7
  Shiryaevskaya Daria 1 : 0 Serebryannikova Darya  
  Shabanov Ruslan 0 : 1 Evdokimova Ksenija  
1785 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Bovkonyuk Pavel 1296
1832 Kurdina Olga 1 : 0 Vostryakov Alexey 1527
1985 Oborina Anastasja 1 : 0 Semyonov Oleg 1503
1411 Nogovitsin Alexander 0 : 1 Ponezhin Gennady  
  Kaspirovich Maxim 0 : 1 Serebryannikova Anzhelika  
  Strezhnev Mikhail 1 : 0 Karpov Fyodor 1429
2016 Merkulov Artyom 1 : 0 Stulova Darya 1436
2115 Kryuchok Roman 1 : 0 Prokopets Tatyana 1458
1938 Krayeva Tatyana 0 : 1 Lashko Kira 1960
1450 Prokopyev Ruslan 1 : 0 Spirichev Vladislav 1391
 
Round: 8
1429 Karpov Fyodor 0 : 1 Ponezhin Gennady  
  Shabanov Ruslan 1 : 0 Kaspirovich Maxim  
  Serebryannikova Darya 1 : 0 Serebryannikova Anzhelika  
1450 Prokopyev Ruslan 0 : 1 Prokopets Tatyana 1458
1785 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Strezhnev Mikhail  
1985 Oborina Anastasja 1 : 0 Kryuchok Roman 2115
2016 Merkulov Artyom 1 : 0 Vostryakov Alexey 1527
1832 Kurdina Olga 0 : 1 Lashko Kira 1960
1436 Stulova Darya 1 : 0 Bovkonyuk Pavel 1296
1938 Krayeva Tatyana 1 : 0 Semyonov Oleg 1503
1391 Spirichev Vladislav 0 : 1 Evdokimova Ksenija  
1411 Nogovitsin Alexander 1 : 0 Shiryaevskaya Daria  
 
Round: 9
2016 Merkulov Artyom 0.5 : 0.5 Prokopets Tatyana 1458
  Strezhnev Mikhail 0 : 1 Ponezhin Gennady  
1985 Oborina Anastasja 1 : 0 Kurdina Olga 1832
1503 Semyonov Oleg 1 : 0 Evdokimova Ksenija  
1411 Nogovitsin Alexander 1 : 0 Spirichev Vladislav 1391
2115 Kryuchok Roman 1 : 0 Krayeva Tatyana 1938
  Kaspirovich Maxim 0 : 1 Serebryannikova Darya  
1296 Bovkonyuk Pavel 1 : 0 Karpov Fyodor 1429
  Shiryaevskaya Daria 1 : 0 Serebryannikova Anzhelika  
1450 Prokopyev Ruslan 0 : 1 Stulova Darya 1436
1960 Lashko Kira 0.5 : 0.5 Sumarokova Aleksandra 1785
1527 Vostryakov Alexey 1 : 0 Shabanov Ruslan  
Country: Russia
City: Podyuga
Start: 2012-06-25
End: 2012-06-28
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.056261777877808 sec.