Youth Championshipof Arkhangelsk region, groups A,B,D,E
Round: 1
  Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Karpov Fyodor 1433
  Serebryannikova Darya 0 : 1 Stulova Darya 1438
2114 Kryuchok Roman 1 : 0 Spirichev Vladislav 1392
1537 Vostryakov Alexey 1 : 0 Bovkonyuk Pavel 1301
1985 Oborina Anastasja 1 : 0 Shabanov Ruslan  
1512 Semyonov Oleg 1 : 0 Strezhnev Mikhail  
1960 Lashko Kira 1 : 0 Ponezhin Gennady  
1832 Kurdina Olga 1 : 0 Kaspirovich Maxim  
1450 Prokopets Tatyana 1 : 0 Evdokimova Ksenija  
1415 Nogovitsin Alexander 0 : 1 Merkulov Artyom 2010
1785 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Prokopyev Ruslan 1451
 
Round: 2
1985 Oborina Anastasja 1 : 0 Prokopets Tatyana 1450
1433 Karpov Fyodor 0 : 1 Lashko Kira 1960
  Serebryannikova Anzhelika 0 : 1 Kurdina Olga 1832
1392 Spirichev Vladislav 1 : 0 Bovkonyuk Pavel 1301
  Kaspirovich Maxim 1 : 0 Evdokimova Ksenija  
2010 Merkulov Artyom 1 : 0 Semyonov Oleg 1512
1785 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Stulova Darya 1438
  Ponezhin Gennady 1 : 0 Shiryaevskaya Daria  
  Strezhnev Mikhail 1 : 0 Shabanov Ruslan  
2114 Kryuchok Roman 1 : 0 Vostryakov Alexey 1537
 
Round: 3
1450 Prokopets Tatyana 1 : 0 Strezhnev Mikhail  
1301 Bovkonyuk Pavel 0 : 1 Nogovitsin Alexander 1415
2010 Merkulov Artyom 0 : 1 Lashko Kira 1960
1937 Krayeva Tatyana 1 : 0 Evdokimova Ksenija  
1392 Spirichev Vladislav 1 : 0 Serebryannikova Darya  
  Ponezhin Gennady 0 : 1 Vostryakov Alexey 1537
1433 Karpov Fyodor 1 : 0 Kaspirovich Maxim  
  Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Shabanov Ruslan  
2114 Kryuchok Roman 1 : 0 Kurdina Olga 1832
1785 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Oborina Anastasja 1985
1451 Prokopyev Ruslan 1 : 0 Semyonov Oleg 1512
  Serebryannikova Anzhelika 0 : 1 Stulova Darya 1438
 
Round: 4
  Ponezhin Gennady 1 : 0 Serebryannikova Darya  
1937 Krayeva Tatyana 1 : 0 Shabanov Ruslan  
  Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Evdokimova Ksenija  
1985 Oborina Anastasja 1 : 0 Stulova Darya 1438
1301 Bovkonyuk Pavel 1 : 0 Serebryannikova Anzhelika  
1512 Semyonov Oleg 1 : 0 Kaspirovich Maxim  
1392 Spirichev Vladislav 0 : 1 Vostryakov Alexey 1537
1433 Karpov Fyodor 0 : 1 Prokopyev Ruslan 1451
1415 Nogovitsin Alexander 1 : 0 Strezhnev Mikhail  
2114 Kryuchok Roman 1 : 0 Lashko Kira 1960
2010 Merkulov Artyom 1 : 0 Sumarokova Aleksandra 1785
1832 Kurdina Olga 1 : 0 Prokopets Tatyana 1450
 
Round: 5
  Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Bovkonyuk Pavel 1301
  Kaspirovich Maxim 0 : 1 Strezhnev Mikhail  
1785 Sumarokova Aleksandra 0 : 1 Kryuchok Roman 2114
1438 Stulova Darya 1 : 0 Evdokimova Ksenija  
1985 Oborina Anastasja 1 : 0 Vostryakov Alexey 1537
1450 Prokopets Tatyana 1 : 0 Ponezhin Gennady  
1960 Lashko Kira 1 : 0 Prokopyev Ruslan 1451
1392 Spirichev Vladislav 0 : 1 Karpov Fyodor 1433
1937 Krayeva Tatyana 1 : 0 Serebryannikova Anzhelika  
1832 Kurdina Olga 0 : 1 Merkulov Artyom 2010
  Serebryannikova Darya 0 : 1 Shabanov Ruslan  
1512 Semyonov Oleg 1 : 0 Nogovitsin Alexander 1415
 
Round: 6
  Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Kaspirovich Maxim  
  Strezhnev Mikhail 1 : 0 Serebryannikova Darya  
1832 Kurdina Olga 1 : 0 Karpov Fyodor 1433
2114 Kryuchok Roman 1 : 0 Merkulov Artyom 2010
1512 Semyonov Oleg 1 : 0 Stulova Darya 1438
  Serebryannikova Anzhelika 0 : 1 Evdokimova Ksenija  
1537 Vostryakov Alexey 1 : 0 Prokopyev Ruslan 1451
  Shabanov Ruslan 0 : 1 Bovkonyuk Pavel 1301
1985 Oborina Anastasja 0 : 1 Lashko Kira 1960
1937 Krayeva Tatyana 1 : 0 Sumarokova Aleksandra 1785
1450 Prokopets Tatyana 1 : 0 Nogovitsin Alexander 1415
1392 Spirichev Vladislav 1 : 0 Ponezhin Gennady  
 
Round: 7
  Shiryaevskaya Daria 1 : 0 Serebryannikova Darya  
  Shabanov Ruslan 0 : 1 Evdokimova Ksenija  
1785 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Bovkonyuk Pavel 1301
1832 Kurdina Olga 1 : 0 Vostryakov Alexey 1537
1985 Oborina Anastasja 1 : 0 Semyonov Oleg 1512
1415 Nogovitsin Alexander 0 : 1 Ponezhin Gennady  
  Kaspirovich Maxim 0 : 1 Serebryannikova Anzhelika  
  Strezhnev Mikhail 1 : 0 Karpov Fyodor 1433
2010 Merkulov Artyom 1 : 0 Stulova Darya 1438
2114 Kryuchok Roman 1 : 0 Prokopets Tatyana 1450
1937 Krayeva Tatyana 0 : 1 Lashko Kira 1960
1451 Prokopyev Ruslan 1 : 0 Spirichev Vladislav 1392
 
Round: 8
1433 Karpov Fyodor 0 : 1 Ponezhin Gennady  
  Shabanov Ruslan 1 : 0 Kaspirovich Maxim  
  Serebryannikova Darya 1 : 0 Serebryannikova Anzhelika  
1451 Prokopyev Ruslan 0 : 1 Prokopets Tatyana 1450
1785 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Strezhnev Mikhail  
1985 Oborina Anastasja 1 : 0 Kryuchok Roman 2114
2010 Merkulov Artyom 1 : 0 Vostryakov Alexey 1537
1832 Kurdina Olga 0 : 1 Lashko Kira 1960
1438 Stulova Darya 1 : 0 Bovkonyuk Pavel 1301
1937 Krayeva Tatyana 1 : 0 Semyonov Oleg 1512
1392 Spirichev Vladislav 0 : 1 Evdokimova Ksenija  
1415 Nogovitsin Alexander 1 : 0 Shiryaevskaya Daria  
 
Round: 9
2010 Merkulov Artyom 0.5 : 0.5 Prokopets Tatyana 1450
  Strezhnev Mikhail 0 : 1 Ponezhin Gennady  
1985 Oborina Anastasja 1 : 0 Kurdina Olga 1832
1512 Semyonov Oleg 1 : 0 Evdokimova Ksenija  
1415 Nogovitsin Alexander 1 : 0 Spirichev Vladislav 1392
2114 Kryuchok Roman 1 : 0 Krayeva Tatyana 1937
  Kaspirovich Maxim 0 : 1 Serebryannikova Darya  
1301 Bovkonyuk Pavel 1 : 0 Karpov Fyodor 1433
  Shiryaevskaya Daria 1 : 0 Serebryannikova Anzhelika  
1451 Prokopyev Ruslan 0 : 1 Stulova Darya 1438
1960 Lashko Kira 0.5 : 0.5 Sumarokova Aleksandra 1785
1537 Vostryakov Alexey 1 : 0 Shabanov Ruslan  
Country: Russia
City: Podyuga
Start: 2012-06-25
End: 2012-06-28
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.016955852508545 sec.