Youth Championship of Arkhangelsk region, groups A, B, D,E
Round: 1
1469 Karpov Fyodor 1 : 0 Novikova Daria 1291
1420 Shabanov Ruslan 0 : 1 Evdokimova Ksenija 1326
1367 Kinozerov Kirill 1 : 0 Orlov Dmitryi  
1400 Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Lashko Kira 2020
1442 Nogovitsin Alexander 1 : 0 Sokovoi Oleg  
1471 Prokopets Tatyana 1 : 0 Stulova Kristina 1326
1968 Oborina Anastasja 1 : 0 Grigoriev Roman 1389
1863 Krayeva Tatyana 1 : 0 Vostryakov Alexey 1701
1850 Fedotov Denis 0 : 1 Stulova Darya 1545
1751 Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Kurdina Olga 1929
2128 Kryuchok Roman 1 : 0 Strezhnev Mikhail 1264
 
Round: 2
  Orlov Dmitryi 0 : 1 Shiryaevskaya Daria 1400
1389 Grigoriev Roman 1 : 0 Lapin Ivan  
1701 Vostryakov Alexey 1 : 0 Utkin Dmitryi  
1850 Fedotov Denis 1 : 0 Sokovoi Oleg  
1929 Kurdina Olga 1 : 0 Prokopets Tatyana 1471
1264 Strezhnev Mikhail 1 : 0 Novikova Daria 1291
1326 Stulova Kristina 0 : 1 Shabanov Ruslan 1420
1863 Krayeva Tatyana 1 : 0 Karpov Fyodor 1469
1545 Stulova Darya 1 : 0 Nogovitsin Alexander 1442
1616 Ponezhin Gennady 1 : 0 Rachitskaya Viktoria 1751
2020 Lashko Kira 1 : 0 Kinozerov Kirill 1367
1358 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Oborina Anastasja 1968
1616 Ponezhin Gennady 1 : 0 Rachitskaya Viktoria 1751
1326 Evdokimova Ksenija 0 : 1 Kryuchok Roman 2128
 
Round: 3
1264 Strezhnev Mikhail 0 : 1 Prokopets Tatyana 1471
1469 Karpov Fyodor 1 : 0 Kinozerov Kirill 1367
  Utkin Dmitryi 0 : 1 Novikova Daria 1291
  Lapin Ivan 1 : 0 Sokovoi Oleg  
1701 Vostryakov Alexey 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1358
1326 Stulova Kristina 1 : 0 Orlov Dmitryi  
1751 Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Shiryaevskaya Daria 1400
1968 Oborina Anastasja 0 : 1 Ponezhin Gennady 1616
1850 Fedotov Denis 1 : 0 Grigoriev Roman 1389
1863 Krayeva Tatyana 0 : 1 Lashko Kira 2020
2128 Kryuchok Roman 1 : 0 Stulova Darya 1545
1420 Shabanov Ruslan 0 : 1 Kurdina Olga 1929
1326 Evdokimova Ksenija 0 : 1 Nogovitsin Alexander 1442
 
Round: 4
  Sokovoi Oleg 1 : 0 Orlov Dmitryi  
1701 Vostryakov Alexey 1 : 0 Rachitskaya Viktoria 1751
2128 Kryuchok Roman 1 : 0 Lashko Kira 2020
1442 Nogovitsin Alexander 0 : 1 Fedotov Denis 1850
1545 Stulova Darya 1 : 0 Krayeva Tatyana 1863
1616 Ponezhin Gennady 0 : 1 Prokopets Tatyana 1471
1264 Strezhnev Mikhail 1 : 0 Shabanov Ruslan 1420
1968 Oborina Anastasja 1 : 0 Karpov Fyodor 1469
1389 Grigoriev Roman 0 : 1 Novikova Daria 1291
1358 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Stulova Kristina 1326
  Utkin Dmitryi 0 : 1 Lapin Ivan  
1929 Kurdina Olga 1 : 0 Evdokimova Ksenija 1326
1367 Kinozerov Kirill 0 : 1 Shiryaevskaya Daria 1400
 
Round: 5
1863 Krayeva Tatyana 0 : 1 Shiryaevskaya Daria 1400
1389 Grigoriev Roman 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1358
2020 Lashko Kira 1 : 0 Prokopets Tatyana 1471
1701 Vostryakov Alexey 1 : 0 Oborina Anastasja 1968
  Orlov Dmitryi 0 : 1 Utkin Dmitryi  
1850 Fedotov Denis 1 : 0 Kurdina Olga 1929
1751 Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Stulova Kristina 1326
1326 Evdokimova Ksenija 1 : 0 Sokovoi Oleg  
1420 Shabanov Ruslan 1 : 0 Kinozerov Kirill 1367
1442 Nogovitsin Alexander 0 : 1 Novikova Daria 1291
1264 Strezhnev Mikhail 0 : 1 Karpov Fyodor 1469
1616 Ponezhin Gennady 0 : 1 Kryuchok Roman 2128
1545 Stulova Darya 1 : 0 Lapin Ivan  
 
Round: 6
1471 Prokopets Tatyana 0 : 1 Nogovitsin Alexander 1442
  Lapin Ivan 0 : 1 Kinozerov Kirill 1367
1701 Vostryakov Alexey 1 : 0 Stulova Darya 1545
2128 Kryuchok Roman 1 : 0 Fedotov Denis 1850
2128 Kryuchok Roman 1 : 0 Fedotov Denis 1850
1420 Shabanov Ruslan 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1358
2020 Lashko Kira 1 : 0 Rachitskaya Viktoria 1751
1968 Oborina Anastasja 0 : 1 Shiryaevskaya Daria 1400
  Utkin Dmitryi 0 : 1 Evdokimova Ksenija 1326
1469 Karpov Fyodor 0 : 1 Kurdina Olga 1929
1389 Grigoriev Roman 1 : 0 Orlov Dmitryi  
1326 Stulova Kristina 1 : 0 Novikova Daria 1291
1264 Strezhnev Mikhail 1 : 0 Sokovoi Oleg  
 
Round: 7
2128 Kryuchok Roman 1 : 0 Vostryakov Alexey 1701
2020 Lashko Kira 1 : 0 Stulova Darya 1545
1850 Fedotov Denis 1 : 0 Strezhnev Mikhail 1264
1751 Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Grigoriev Roman 1389
1929 Kurdina Olga 1 : 0 Shiryaevskaya Daria 1400
1469 Karpov Fyodor 1 : 0 Stulova Kristina 1326
1471 Prokopets Tatyana 1 : 0 Evdokimova Ksenija 1326
1968 Oborina Anastasja 1 : 0 Shabanov Ruslan 1420
  Sokovoi Oleg 1 : 0 Utkin Dmitryi  
1616 Ponezhin Gennady 0 : 1 Nogovitsin Alexander 1442
1367 Kinozerov Kirill 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1358
1291 Novikova Daria 0 : 1 Lapin Ivan  
 
Round: 8
1420 Shabanov Ruslan 1 : 0 Lapin Ivan  
1701 Vostryakov Alexey 0.5 : 0.5 Fedotov Denis 1850
2020 Lashko Kira 1 : 0 Nogovitsin Alexander 1442
1400 Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Prokopets Tatyana 1471
1326 Stulova Kristina 0 : 1 Kinozerov Kirill 1367
2128 Kryuchok Roman 0 : 1 Kurdina Olga 1929
1291 Novikova Daria 0 : 1 Sokovoi Oleg  
1968 Oborina Anastasja 1 : 0 Rachitskaya Viktoria 1751
1358 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Strezhnev Mikhail 1264
1389 Grigoriev Roman 1 : 0 Utkin Dmitryi  
1326 Evdokimova Ksenija 1 : 0 Stulova Kristina 1326
 
Round: 9
1420 Shabanov Ruslan 1 : 0 Stulova Darya 1545
1469 Karpov Fyodor 1 : 0 Shiryaevskaya Daria 1400
1968 Oborina Anastasja 1 : 0 Evdokimova Ksenija 1326
1326 Stulova Kristina 1 : 0 Lapin Ivan  
2020 Lashko Kira 1 : 0 Kurdina Olga 1929
1389 Grigoriev Roman 1 : 0 Sokovoi Oleg  
1471 Prokopets Tatyana 0 : 1 Kryuchok Roman 2128
  Utkin Dmitryi 0 : 1 Strezhnev Mikhail 1264
Country: Russia
City: Podyuga
Start: 2013-07-25
End: 2013-07-28
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.19730997085571 sec.