The Championship of Arkhangelsk region
Round: 1
1273 Serebryannikova Darya 0 : 1 Pestereva Maria 1787
  Stoyanov Egor 1 : 0 Mezhenkov Dmitry  
1123 Kulin Maxim 1 : 0 Prokopets Tatyana 1618
1521 Prokopyev Ruslan 0 : 1 Kryuchok Roman 2173
  Pastuhov Ruslan 0 : 1 Dyachkov Nikita 1593
1131 Kuznetsov Artem 0 : 1 Fedotov Denis 2055
1486 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Popova  Veronika  
1655 Ponezhin Gennady 1 : 0 Kokachev Artem  
1607 Karpov Fyodor 1 : 0 Prokopyev Andrei  
2123 Serdyukov Egor 1 : 0 Kozlova Viktoriia 1389
  Sokolov Mikhail 0 : 1 Metreveli Maksim 1469
  Stoyanov Egor 0 : 1 Vohtomina Vladislava 1504
  Vostriakova Yulia 0 : 1 Matushkina Ksenia 1453
1229 Makhina Alla 0 : 1 Lashko Kira 2003
1528 Molotova Anastasja 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav  
1931 Kurdina Olga 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1357
1243 Novikova Daria 1 : 0 Shabanov Ivan  
  Yusupmurzin Konstantin 0.5 : 0.5 Shabanov Ruslan 1444
1120 Tsehanovich Valeria 0 : 1 Sumarokova Aleksandra 1936
1476 Stulova Darya 1 : 0 Tsehanovich Daria  
1719 Vostryakov Alexey 1 : 0 Naumov Egor 1196
1324 Stulova Kristina 1 : 0 Fokichev Egor  
1803 Semyonov Oleg 1 : 0 Stulova Veronika 1189
  Kutarev Nikita 0 : 1 Romanov Sergey 1579
1250 Porohina Ekaterina 0 : 1 Sorokina Oksana 1976
1842 Oborina Anastasja 1 : 0 Shangina Alexandra 1141
  Yusupmurzin Konstantin 0.5 : 0.5 Shabanov Ruslan 1444
1517 Shiryaevskaya Daria 1 : 0 Singaevsky  Vladislav  
 
Round: 2
1655 Ponezhin Gennady 1 : 0 Kulin Maxim 1123
2123 Serdyukov Egor 1 : 0 Metreveli Maksim 1469
2003 Lashko Kira 1 : 0 Vohtomina Vladislava 1504
1579 Romanov Sergey 0 : 1 Pestereva Maria 1787
1931 Kurdina Olga 1 : 0 Shabanov Ruslan 1444
1803 Semyonov Oleg 1 : 0 Stulova Darya 1476
1842 Oborina Anastasja 1 : 0 Stulova Kristina 1324
1976 Sorokina Oksana 0.5 : 0.5 Matushkina Ksenia 1453
1528 Molotova Anastasja 0 : 1 Karpov Fyodor 1607
1486 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Sumarokova Aleksandra 1936
  Pastuhov Ruslan 0 : 1 Makhina Alla 1229
1719 Vostryakov Alexey 1 : 0 Stoyanov Kirill 1381
1141 Shangina Alexandra 1 : 0 Fokichev Egor  
1250 Porohina Ekaterina 1 : 0 Shabanov Ivan  
1196 Naumov Egor 1 : 0 Mezhenkov Dmitry  
1517 Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Fedotov Denis 2055
1593 Dyachkov Nikita 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1357
  Yusupmurzin Konstantin 0 : 1 Prokopyev Ruslan 1521
1131 Kuznetsov Artem 1 : 0 Tsehanovich Daria  
  Vostriakova Yulia 0 : 1 Tsehanovich Valeria 1120
1618 Prokopets Tatyana 1 : 0 Sokolov Mikhail  
  Stoyanov Egor 0 : 1 Stulova Veronika 1189
  Kokachev Artem 1 : 0 Kutarev Nikita  
1243 Novikova Daria 0 : 1 Kryuchok Roman 2173
  Popova  Veronika 0 : 1 Serebryannikova Darya 1273
  Singaevsky  Vladislav 0 : 1 Kozlova Viktoriia 1389
  Prokopyev Andrei 0 : 1 Kuvaev Vyacheslav  
 
Round: 3
1444 Shabanov Ruslan 1 : 0 Prokopyev Andrei  
1655 Ponezhin Gennady 0 : 1 Fedotov Denis 2055
  Pastuhov Ruslan 1 : 0 Yusupmurzin Konstantin  
1273 Serebryannikova Darya 0 : 1 Stulova Kristina 1324
1842 Oborina Anastasja 1 : 0 Yusupmurzina Darya 1357
1528 Molotova Anastasja 1 : 0 Kulin Maxim 1123
1250 Porohina Ekaterina 0 : 1 Metreveli Maksim 1469
1486 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Tsehanovich Valeria 1120
1517 Shiryaevskaya Daria 1 : 0 Stulova Veronika 1189
  Kokachev Artem 0 : 1 Stoyanov Kirill 1381
1243 Novikova Daria 1 : 0 Kozlova Viktoriia 1389
  Tsehanovich Daria 0 : 1 Shabanov Ivan  
2123 Serdyukov Egor 0.5 : 0.5 Pestereva Maria 1787
2173 Kryuchok Roman 1 : 0 Sumarokova Aleksandra 1936
1931 Kurdina Olga 1 : 0 Makhina Alla 1229
2003 Lashko Kira 0.5 : 0.5 Vostryakov Alexey 1719
1131 Kuznetsov Artem 1 : 0 Vohtomina Vladislava 1504
1593 Dyachkov Nikita 0 : 1 Sorokina Oksana 1976
  Popova  Veronika 0 : 1 Sokolov Mikhail  
  Fokichev Egor 0 : 1 Stoyanov Egor  
1618 Prokopets Tatyana 0 : 1 Matushkina Ksenia 1453
  Mezhenkov Dmitry 0 : 1 Vostriakova Yulia  
1476 Stulova Darya 1 : 0 Shangina Alexandra 1141
1803 Semyonov Oleg 1 : 0 Karpov Fyodor 1607
1579 Romanov Sergey 1 : 0 Naumov Egor 1196
  Kutarev Nikita 1 : 0 Singaevsky  Vladislav  
1521 Prokopyev Ruslan 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav  
 
Round: 4
1655 Ponezhin Gennady 0 : 1 Vostryakov Alexey 1719
1593 Dyachkov Nikita 1 : 0 Shabanov Ivan  
1579 Romanov Sergey 1 : 0 Shiryaevskaya Daria 1517
  Tsehanovich Daria 1 : 0 Mezhenkov Dmitry  
  Pastuhov Ruslan 0 : 1 Kuznetsov Artem 1131
1123 Kulin Maxim 0 : 1 Shangina Alexandra 1141
1189 Stulova Veronika 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav  
1324 Stulova Kristina 0 : 1 Sumarokova Aleksandra 1936
1357 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Metreveli Maksim 1469
1931 Kurdina Olga 1 : 0 Stulova Darya 1476
1504 Vohtomina Vladislava 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1357
1521 Prokopyev Ruslan 1 : 0 Shabanov Ruslan 1444
2173 Kryuchok Roman 1 : 0 Oborina Anastasja 1842
1196 Naumov Egor 1 : 0 Sokolov Mikhail  
  Singaevsky  Vladislav 0 : 1 Yusupmurzin Konstantin  
1273 Serebryannikova Darya 1 : 0 Popova Daria 1081
  Prokopyev Andrei 1 : 0 Tsehanovich Daria  
1618 Prokopets Tatyana 1 : 0 Kokachev Artem  
1243 Novikova Daria 0 : 1 Molotova Anastasja 1528
  Fokichev Egor 1 : 0 Vostriakova Yulia  
1250 Porohina Ekaterina 1 : 0 Kutarev Nikita  
2123 Serdyukov Egor 1 : 0 Sorokina Oksana 1976
1787 Pestereva Maria 1 : 0 Matushkina Ksenia 1453
1229 Makhina Alla 1 : 0 Stoyanov Egor  
1803 Semyonov Oleg 0 : 1 Fedotov Denis 2055
1607 Karpov Fyodor 1 : 0 Stoyanov Egor  
 
Round: 5
  Vostriakova Yulia 0 : 1 Singaevsky  Vladislav  
1486 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Semyonov Oleg 1803
  Stoyanov Egor 0 : 1 Mezhenkov Dmitry  
1324 Stulova Kristina 0 : 1 Stulova Veronika 1189
1593 Dyachkov Nikita 1 : 0 Kuznetsov Artem 1131
  Prokopyev Andrei 1 : 0 Popova  Veronika  
  Sokolov Mikhail 0 : 1 Popova Daria 1081
  Pastuhov Ruslan 1 : 0 Kutarev Nikita  
  Shabanov Ivan 0 : 1 Fokichev Egor  
1476 Stulova Darya 1 : 0 Serebryannikova Darya 1273
1842 Oborina Anastasja 1 : 0 Molotova Anastasja 1528
1521 Prokopyev Ruslan 0 : 1 Sumarokova Aleksandra 1936
1120 Tsehanovich Valeria 0 : 1 Vohtomina Vladislava 1504
1453 Matushkina Ksenia 0 : 1 Metreveli Maksim 1469
1517 Shiryaevskaya Daria 1 : 0 Porohina Ekaterina 1250
1618 Prokopets Tatyana 1 : 0 Makhina Alla 1229
2055 Fedotov Denis 0 : 1 Kryuchok Roman 2173
2123 Serdyukov Egor 1 : 0 Kurdina Olga 1931
1719 Vostryakov Alexey 1 : 0 Pestereva Maria 1787
1141 Shangina Alexandra 0.5 : 0.5 Novikova Daria 1243
1579 Romanov Sergey 0 : 1 Sorokina Oksana 1976
  Kuvaev Vyacheslav 0 : 1 Kulin Maxim 1123
1444 Shabanov Ruslan 1 : 0 Kokachev Artem  
1655 Ponezhin Gennady 1 : 0 Stoyanov Kirill 1381
1196 Naumov Egor 0.5 : 0.5 Yusupmurzin Konstantin  
1607 Karpov Fyodor 1 : 0 Yusupmurzina Darya 1357
 
Round: 6
1936 Sumarokova Aleksandra 0.5 : 0.5 Karpov Fyodor 1607
1655 Ponezhin Gennady 0 : 1 Prokopyev Ruslan 1521
1593 Dyachkov Nikita 1 : 0 Stulova Darya 1476
2055 Fedotov Denis 0.5 : 0.5 Serdyukov Egor 2123
1357 Yusupmurzina Darya 0 : 1 Prokopets Tatyana 1618
1081 Popova Daria 0 : 1 Porohina Ekaterina 1250
  Shabanov Ivan 0 : 1 Singaevsky  Vladislav  
1486 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Oborina Anastasja 1842
1389 Kozlova Viktoriia 1 : 0 Sokolov Mikhail  
  Kokachev Artem 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav  
1189 Stulova Veronika 1 : 0 Metreveli Maksim 1469
  Pastuhov Ruslan 0 : 1 Stoyanov Kirill 1381
  Tsehanovich Daria 1 : 0 Stoyanov Egor  
1528 Molotova Anastasja 1 : 0 Vohtomina Vladislava 1504
1229 Makhina Alla 1 : 0 Popova  Veronika  
1123 Kulin Maxim 1 : 0 Kuznetsov Artem 1131
  Mezhenkov Dmitry 0 : 1 Prokopyev Andrei  
2173 Kryuchok Roman 1 : 0 Vostryakov Alexey 1719
  Yusupmurzin Konstantin 0 : 1 Serebryannikova Darya 1273
1453 Matushkina Ksenia 1 : 0 Shangina Alexandra 1141
1579 Romanov Sergey 0 : 1 Semyonov Oleg 1803
1444 Shabanov Ruslan 1 : 0 Naumov Egor 1196
1787 Pestereva Maria 0 : 1 Sorokina Oksana 1976
1243 Novikova Daria 0 : 1 Stulova Kristina 1324
1120 Tsehanovich Valeria 1 : 0 Fokichev Egor  
1931 Kurdina Olga 1 : 0 Shiryaevskaya Daria 1517
  Vostriakova Yulia 0 : 1 Kutarev Nikita  
 
Round: 7
1607 Karpov Fyodor 0.5 : 0.5 Sorokina Oksana 1976
1517 Shiryaevskaya Daria 1 : 0 Makhina Alla 1229
1655 Ponezhin Gennady 0 : 1 Pestereva Maria 1787
1131 Kuznetsov Artem 1 : 0 Singaevsky  Vladislav  
1842 Oborina Anastasja 0 : 1 Sumarokova Aleksandra 1936
1243 Novikova Daria 1 : 0 Kulin Maxim 1123
2173 Kryuchok Roman 1 : 0 Serdyukov Egor 2123
1504 Vohtomina Vladislava 1 : 0 Serebryannikova Darya 1273
2055 Fedotov Denis 1 : 0 Vostryakov Alexey 1719
  Stoyanov Egor 0 : 1 Sokolov Mikhail  
1324 Stulova Kristina 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1357
1528 Molotova Anastasja 0 : 1 Dyachkov Nikita 1593
1141 Shangina Alexandra 0.5 : 0.5 Naumov Egor 1196
1579 Romanov Sergey 1 : 0 Metreveli Maksim 1469
1444 Shabanov Ruslan 1 : 0 Matushkina Ksenia 1453
  Prokopyev Andrei 1 : 0 Yusupmurzin Konstantin  
1120 Tsehanovich Valeria 0 : 1 Stoyanov Kirill 1381
  Popova  Veronika 1 : 0 Shabanov Ivan  
1931 Kurdina Olga 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1486
1476 Stulova Darya 0 : 1 Porohina Ekaterina 1250
1189 Stulova Veronika 0 : 1 Prokopets Tatyana 1618
  Pastuhov Ruslan 1 : 0 Mezhenkov Dmitry  
1389 Kozlova Viktoriia 1 : 0 Fokichev Egor  
  Kutarev Nikita 1 : 0 Tsehanovich Daria  
  Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Vostriakova Yulia  
1803 Semyonov Oleg 1 : 0 Prokopyev Ruslan 1521
 
Round: 8
1243 Novikova Daria 0 : 1 Metreveli Maksim 1469
2123 Serdyukov Egor 1 : 0 Prokopets Tatyana 1618
  Singaevsky  Vladislav 0 : 1 Kuvaev Vyacheslav  
1842 Oborina Anastasja 0 : 1 Sorokina Oksana 1976
  Shabanov Ivan 1 : 0 Vostriakova Yulia  
1120 Tsehanovich Valeria 1 : 0 Popova Daria 1081
  Mezhenkov Dmitry 1 : 0 Tsehanovich Daria  
1517 Shiryaevskaya Daria 1 : 0 Prokopyev Ruslan 1521
1381 Stoyanov Kirill 1 : 0 Yusupmurzina Darya 1357
1579 Romanov Sergey 1 : 0 Stulova Veronika 1189
2173 Kryuchok Roman 1 : 0 Kurdina Olga 1931
1803 Semyonov Oleg 0 : 1 Dyachkov Nikita 1593
1229 Makhina Alla 1 : 0 Kutarev Nikita  
1936 Sumarokova Aleksandra 0 : 1 Fedotov Denis 2055
1389 Kozlova Viktoriia 0 : 1 Serebryannikova Darya 1273
  Popova  Veronika 0 : 1 Kuznetsov Artem 1131
1504 Vohtomina Vladislava 1 : 0 Porohina Ekaterina 1250
1528 Molotova Anastasja 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1486
1719 Vostryakov Alexey 1 : 0 Shabanov Ruslan 1444
1607 Karpov Fyodor 1 : 0 Pestereva Maria 1787
1655 Ponezhin Gennady 1 : 0 Naumov Egor 1196
  Pastuhov Ruslan 0 : 1 Shangina Alexandra 1141
1324 Stulova Kristina 1 : 0 Prokopyev Andrei  
  Yusupmurzin Konstantin 1 : 0 Stoyanov Egor  
  Sokolov Mikhail 0 : 1 Fokichev Egor  
1476 Stulova Darya 1 : 0 Matushkina Ksenia 1453
Country: Russia
City: Podyuga
Start: 2016-01-02
End: 2016-01-05
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.0212321281433 sec.