The Championship of Arkhangelsk region
Round: 1
1538 Shabanov Ruslan 1 : 0 Agarkov Dmitrii  
1639 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Shabanov Ivan  
1641 Matushkina Ksenia 1 : 0 Martishus Vladimir  
1582 Karpov Fyodor 1 : 0 Serebryannikova Darya 1271
1731 Dyachkov Nikita 1 : 0 Tsehanovich Valeria 1149
1332 Kozlova Viktoriia 1 : 0 Mezhenkov Dmitry 1071
1433 Prokopets Tatyana 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav  
1233 Novikova Daria 0 : 1 Muugamae Eric 1298
  Fokicheva Anna 0 : 1 Vohtomina Vladislava 1478
  Fokichev Egor 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1293
1477 Stulova Kristina 1 : 0 Turabov Egor  
  Vohtomin Matvei 0 : 1 Shiryaevskaya Daria 1434
1868 Oborina Anastasja 1 : 0 Stulova Veronika 1185
1785 Maximov Nikolay 1 : 0 Prokopyev Andrei 1050
1433 Grigoriev Roman 0 : 1 Lashko Kira 2051
1885 Mikryukov Mikhail 1 : 0 Kuznetsov Artem 1055
1747 Vostryakov Alexey 1 : 0 Naumov Egor 1162
1451 Stoyanov Kirill 1 : 0 Makarova  Daria  
1873 Semyonov Oleg 1 : 0 Shangina Alexandra 1138
1370 Porohina Ekaterina 0.5 : 0.5 Popova Daria 1062
1600 Metreveli Maksim 0 : 1 Kulin Maxim 1146
1240 Makhina Alla 0 : 1 Kurdina Olga 1740
2165 Kryuchok Roman 1 : 0 Molotova Anastasja 1472
1481 Prokopyev Ruslan 0 : 1 Fedotov Denis 2183
 
Round: 2
1332 Kozlova Viktoriia 0 : 1 Fedotov Denis 2183
  Turabov Egor 0 : 1 Serebryannikova Darya 1271
1433 Grigoriev Roman 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav  
  Vohtomin Matvei 1 : 0 Shangina Alexandra 1138
1740 Kurdina Olga 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1639
1055 Kuznetsov Artem 1 : 0 Fokicheva Anna  
1162 Naumov Egor 1 : 0 Agarkov Dmitrii  
1062 Popova Daria 0 : 1 Prokopyev Ruslan 1481
1240 Makhina Alla 1 : 0 Mezhenkov Dmitry 1071
1472 Molotova Anastasja 1 : 0 Shabanov Ivan  
1370 Porohina Ekaterina 1 : 0 Novikova Daria 1233
1873 Semyonov Oleg 1 : 0 Shiryaevskaya Daria 1434
1146 Kulin Maxim 1 : 0 Makarova  Daria  
2165 Kryuchok Roman 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1639
1868 Oborina Anastasja 1 : 0 Stulova Darya 1502
1641 Matushkina Ksenia 1 : 0 Karpov Fyodor 1582
2051 Lashko Kira 1 : 0 Prokopets Tatyana 1433
1785 Maximov Nikolay 1 : 0 Stoyanov Kirill 1451
1298 Muugamae Eric 0 : 1 Metreveli Maksim 1600
1185 Stulova Veronika 1 : 0 Fokichev Egor  
1731 Dyachkov Nikita 1 : 0 Stulova Kristina 1477
  Martishus Vladimir 0 : 1 Prokopyev Andrei 1050
1747 Vostryakov Alexey 1 : 0 Shabanov Ruslan 1538
1885 Mikryukov Mikhail 1 : 0 Vohtomina Vladislava 1478
1149 Tsehanovich Valeria 1 : 0 Bykov  Dmitrii  
 
Round: 3
1055 Kuznetsov Artem 0 : 1 Stulova Darya 1502
  Fokichev Egor 0 : 1 Makarova  Daria  
1472 Molotova Anastasja 1 : 0 Prokopyev Andrei 1050
1451 Stoyanov Kirill 1 : 0 Kulin Maxim 1146
1747 Vostryakov Alexey 0 : 1 Fedotov Denis 2183
1149 Tsehanovich Valeria 0 : 1 Vohtomina Vladislava 1478
  Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Turabov Egor  
1332 Kozlova Viktoriia 1 : 0 Shangina Alexandra 1138
1477 Stulova Kristina 1 : 0 Naumov Egor 1162
1233 Novikova Daria 1 : 0 Fokicheva Anna  
1538 Shabanov Ruslan 1 : 0 Serebryannikova Darya 1271
1538 Shabanov Ruslan 0 : 1 Bykov  Dmitrii  
  Vohtomin Matvei 1 : 0 Martishus Vladimir  
1868 Oborina Anastasja 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1639
1885 Mikryukov Mikhail 0.5 : 0.5 Matushkina Ksenia 1641
1740 Kurdina Olga 0 : 1 Porohina Ekaterina 1370
  Agarkov Dmitrii 0 : 1 Mezhenkov Dmitry 1071
1240 Makhina Alla 0 : 1 Prokopets Tatyana 1433
  Shabanov Ivan 0 : 1 Bykov  Dmitrii  
1639 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Grigoriev Roman 1433
2165 Kryuchok Roman 1 : 0 Dyachkov Nikita 1731
1434 Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Stulova Veronika 1185
1481 Prokopyev Ruslan 0 : 1 Karpov Fyodor 1582
1062 Popova Daria 0 : 1 Muugamae Eric 1298
2051 Lashko Kira 1 : 0 Maximov Nikolay 1785
1873 Semyonov Oleg 0 : 1 Metreveli Maksim 1600
 
Round: 4
1747 Vostryakov Alexey 1 : 0 Stoyanov Kirill 1451
1370 Porohina Ekaterina 0 : 1 Matushkina Ksenia 1641
1062 Popova Daria 1 : 0 Bykov  Dmitrii  
1885 Mikryukov Mikhail 1 : 0 Metreveli Maksim 1600
  Turabov Egor 0 : 1 Makarova  Daria  
1332 Kozlova Viktoriia 1 : 0 Muugamae Eric 1298
  Shabanov Ivan 1 : 0 Agarkov Dmitrii  
1240 Makhina Alla 1 : 0 Fokichev Egor  
1873 Semyonov Oleg 1 : 0 Vohtomina Vladislava 1478
1149 Tsehanovich Valeria 0.5 : 0.5 Mezhenkov Dmitry 1071
1293 Yusupmurzina Darya 0 : 1 Dyachkov Nikita 1731
1785 Maximov Nikolay 0.5 : 0.5 Stulova Kristina 1477
1233 Novikova Daria 1 : 0 Naumov Egor 1162
1138 Shangina Alexandra 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav  
  Vohtomin Matvei 0 : 1 Kuznetsov Artem 1055
1639 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Shabanov Ruslan 1538
2183 Fedotov Denis 0 : 1 Lashko Kira 2051
1582 Karpov Fyodor 1 : 0 Stulova Darya 1502
1433 Grigoriev Roman 1 : 0 Molotova Anastasja 1472
1433 Prokopets Tatyana 1 : 0 Stulova Veronika 1185
2165 Kryuchok Roman 0 : 1 Oborina Anastasja 1868
1434 Shiryaevskaya Daria 1 : 0 Prokopyev Andrei 1050
1740 Kurdina Olga 1 : 0 Serebryannikova Darya 1271
 
Round: 5
1298 Muugamae Eric 0 : 1 Stulova Darya 1502
1185 Stulova Veronika 0 : 1 Stoyanov Kirill 1451
  Bykov  Dmitrii 0 : 1 Prokopyev Andrei 1050
1641 Matushkina Ksenia 0 : 1 Kryuchok Roman 2165
1538 Shabanov Ruslan 1 : 0 Karpov Fyodor 1582
  Popova  Veronika 1 : 0 Turabov Egor  
1240 Makhina Alla 0.5 : 0.5 Vohtomina Vladislava 1478
1747 Vostryakov Alexey 1 : 0 Metreveli Maksim 1600
1434 Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Grigoriev Roman 1433
1868 Oborina Anastasja 0.5 : 0.5 Lashko Kira 2051
1639 Yusupmurzin Danila 0.5 : 0.5 Stulova Kristina 1477
1873 Semyonov Oleg 1 : 0 Prokopets Tatyana 1433
1055 Kuznetsov Artem 0 : 1 Tsehanovich Valeria 1149
1370 Porohina Ekaterina 0 : 1 Maximov Nikolay 1785
  Makarova  Daria 1 : 0 Agarkov Dmitrii  
1332 Kozlova Viktoriia 0 : 1 Dyachkov Nikita 1731
1472 Molotova Anastasja 1 : 0 Yusupmurzina Darya 1293
1062 Popova Daria 0 : 1 Mezhenkov Dmitry 1071
2183 Fedotov Denis 1 : 0 Mikryukov Mikhail 1885
1233 Novikova Daria 1 : 0 Shangina Alexandra 1138
1271 Serebryannikova Darya 1 : 0 Fokichev Egor  
  Fokicheva Anna 0 : 1 Shabanov Ivan  
  Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Naumov Egor 1162
1481 Prokopyev Ruslan 0 : 1 Kurdina Olga 1740
 
Round: 6
1162 Naumov Egor 1 : 0 Prokopyev Andrei 1050
1582 Karpov Fyodor 1 : 0 Stulova Kristina 1477
1873 Semyonov Oleg 0 : 1 Fedotov Denis 2183
1472 Molotova Anastasja 0 : 1 Stulova Darya 1502
1434 Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Serebryannikova Darya 1271
1149 Tsehanovich Valeria 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav  
1138 Shangina Alexandra 1 : 0 Shabanov Ivan  
2165 Kryuchok Roman 1 : 0 Shabanov Ruslan 1538
1370 Porohina Ekaterina 1 : 0 Stoyanov Kirill 1451
1185 Stulova Veronika 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1293
1600 Metreveli Maksim 0.5 : 0.5 Novikova Daria 1233
1747 Vostryakov Alexey 1 : 0 Oborina Anastasja 1868
2051 Lashko Kira 0.5 : 0.5 Dyachkov Nikita 1731
1055 Kuznetsov Artem 1 : 0 Kozlova Viktoriia 1332
1478 Vohtomina Vladislava 1 : 0 Mezhenkov Dmitry 1071
1433 Grigoriev Roman 0.5 : 0.5 Prokopets Tatyana 1433
1641 Matushkina Ksenia 0 : 1 Kurdina Olga 1740
1885 Mikryukov Mikhail 1 : 0 Maximov Nikolay 1785
1639 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Makhina Alla 1240
1298 Muugamae Eric 1 : 0 Prokopyev Ruslan 1481
 
Round: 7
1433 Prokopets Tatyana 1 : 0 Novikova Daria 1233
1740 Kurdina Olga 1 : 0 Kuznetsov Artem 1055
1785 Maximov Nikolay 1 : 0 Karpov Fyodor 1582
1747 Vostryakov Alexey 0 : 1 Lashko Kira 2051
1050 Prokopyev Andrei 0 : 1 Shabanov Ivan  
1481 Prokopyev Ruslan 1 : 0 Naumov Egor 1162
1332 Kozlova Viktoriia 1 : 0 Molotova Anastasja 1472
1434 Shiryaevskaya Daria 1 : 0 Mezhenkov Dmitry 1071
1370 Porohina Ekaterina 0 : 1 Vohtomina Vladislava 1478
1433 Grigoriev Roman 0 : 1 Metreveli Maksim 1600
1538 Shabanov Ruslan 0 : 1 Stulova Darya 1502
1293 Yusupmurzina Darya 0 : 1 Shangina Alexandra 1138
2165 Kryuchok Roman 0 : 1 Fedotov Denis 2183
1885 Mikryukov Mikhail 0.5 : 0.5 Oborina Anastasja 1868
1149 Tsehanovich Valeria 0 : 1 Makhina Alla 1240
  Kuvaev Vyacheslav 0 : 1 Stulova Veronika 1185
1639 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Matushkina Ksenia 1641
1271 Serebryannikova Darya 1 : 0 Stoyanov Kirill 1451
1477 Stulova Kristina 0.5 : 0.5 Muugamae Eric 1298
1873 Semyonov Oleg 1 : 0 Dyachkov Nikita 1731
Country: Russia
City: Podyuga
Start: 2017-01-02
End: 2017-01-05
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.086634874343872 sec.