The 27th Russian Championship, First League
Round: 1
1182 Sonina Marina 0 : 1 Sirategyan Karen 1792
1104 Prokopyev Andrei 0 : 1 Troitsky Vsevolod 1266
1539 Rumyantseva Ekaterina 0 : 1 Kachaev Denis 2026
1844 Metreveli Maksim 1 : 0 Gorbachev Daniil  
1112 Shkarupa Maria 0 : 1 Lisyutin Alexander 1761
1909 Semyonov Oleg 1 : 0 Stoyanov Egor 1192
1895 Mikhailov Alexey 1 : 0 Sidorov Mikhail 1057
2101 Barykin Victor 1 : 0 Buszkowski Ludwik 1677
1197 Kuvaev Vyacheslav 0 : 1 Taiblin Yuriy 1954
1626 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Arzybov Vladislav 1411
1769 Nikonova Natalya 1 : 0 Reznik Grigorii 1214
1654 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Sonina Vladislava 1091
1936 Volkov Sergey 1 : 0 Makhin Matvei 1133
1530 Morozov Egor 0 : 1 Lavrik-Karmazin Maksim 2043
2282 Nikonov Konstantin 1 : 0 Yusupmurzina Darya 1663
1747 Orlov Maxim 1 : 0 Kinelovskiy Nikita  
1271 Knyazeva Ekaterina 0 : 1 Mikryukov Mikhail 1875
2169 Salnikov Pavel 0.5 : 0.5 Salnikova Nonna 1763
1132 Naumov Egor 0 : 1 Metreveli Irina 1878
1369 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Filinov Vladimir 2098
2239 Fedotov Denis 1 : 0 Sadova Taisia 1524
1274 Tolstoguzova Daria 0 : 1 Katsev Ilya 1893
1956 Smirnov Evgeny 0 : 1 Gromov Danila 1559
2010 Radzevelyuk Alexander 1 : 0 Kozhevin Dmitry 1057
1978 Balabhai Viktor 1 : 0 Kachaeva Ilona 1495
 
Round: 2
1878 Metreveli Irina 0 : 1 Gromov Danila 1559
1266 Troitsky Vsevolod 0 : 1 Volkov Sergey 1936
1182 Sonina Marina 0 : 1 Buszkowski Ludwik 1677
1954 Taiblin Yuriy 1 : 0 Metreveli Maksim 1844
1654 Tolstoguzova Sofia 0 : 1 Radzevelyuk Alexander 2010
1663 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Naumov Egor 1132
1524 Sadova Taisia 1 : 0 Sidorov Mikhail 1057
1763 Salnikova Nonna 1 : 0 Prokopyev Andrei 1104
1091 Sonina Vladislava 1 : 0 Kozhevin Dmitry 1057
  Kinelovskiy Nikita 1 : 0 Knyazeva Ekaterina 1271
1369 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Arzybov Vladislav 1411
1133 Makhin Matvei 0.5 : 0.5 Shkarupa Maria 1112
1530 Morozov Egor 1 : 0 Stoyanov Egor 1192
2043 Lavrik-Karmazin Maksim 1 : 0 Semyonov Oleg 1909
1978 Balabhai Viktor 1 : 0 Orlov Maxim 1747
2101 Barykin Victor 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1626
1893 Katsev Ilya 1 : 0 Kachaev Denis 2026
1769 Nikonova Natalya 0 : 1 Filinov Vladimir 2098
1495 Kachaeva Ilona 1 : 0 Reznik Grigorii 1214
2169 Salnikov Pavel 1 : 0 Smirnov Evgeny 1956
2239 Fedotov Denis 0.5 : 0.5 Mikhailov Alexey 1895
1274 Tolstoguzova Daria 0 : 1 Rumyantseva Ekaterina 1539
1197 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Gorbachev Daniil  
2282 Nikonov Konstantin 1 : 0 Sirategyan Karen 1792
1875 Mikryukov Mikhail 1 : 0 Lisyutin Alexander 1761
 
Round: 3
1893 Katsev Ilya 0 : 1 Balabhai Viktor 1978
1677 Buszkowski Ludwik 1 : 0 Sirategyan Karen 1792
2043 Lavrik-Karmazin Maksim 1 : 0 Radzevelyuk Alexander 2010
2101 Barykin Victor 1 : 0 Taiblin Yuriy 1954
2239 Fedotov Denis 1 : 0 Salnikov Pavel 2169
1909 Semyonov Oleg 0.5 : 0.5 Sadova Taisia 1524
2098 Filinov Vladimir 1 : 0 Volkov Sergey 1936
1192 Stoyanov Egor 0.5 : 0.5 Makhin Matvei 1133
1132 Naumov Egor 1 : 0 Gorbachev Daniil  
1769 Nikonova Natalya 0 : 1 Kachaeva Ilona 1495
1559 Gromov Danila 0 : 1 Salnikova Nonna 1763
1654 Tolstoguzova Sofia 0 : 1 Morozov Egor 1530
1663 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Kinelovskiy Nikita  
1875 Mikryukov Mikhail 0 : 1 Nikonov Konstantin 2282
1844 Metreveli Maksim 1 : 0 Troitsky Vsevolod 1266
1895 Mikhailov Alexey 0 : 1 Kachaev Denis 2026
1878 Metreveli Irina 1 : 0 Rumyantseva Ekaterina 1539
1411 Arzybov Vladislav 1 : 0 Knyazeva Ekaterina 1271
1274 Tolstoguzova Daria 1 : 0 Prokopyev Andrei 1104
1956 Smirnov Evgeny 1 : 0 Sonina Marina 1182
1057 Sidorov Mikhail 0 : 1 Reznik Grigorii 1214
1626 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Porokhina Ekaterina 1369
1091 Sonina Vladislava 0 : 1 Lisyutin Alexander 1761
1747 Orlov Maxim 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1197
1057 Kozhevin Dmitry 0 : 1 Shkarupa Maria 1112
 
Round: 4
1182 Sonina Marina 0 : 1 Kozhevin Dmitry 1057
1761 Lisyutin Alexander 1 : 0 Taiblin Yuriy 1954
1878 Metreveli Irina 1 : 0 Buszkowski Ludwik 1677
1844 Metreveli Maksim 1 : 0 Mikryukov Mikhail 1875
1266 Troitsky Vsevolod 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1197
1112 Shkarupa Maria 0 : 1 Semyonov Oleg 1909
1893 Katsev Ilya 1 : 0 Gromov Danila 1559
1769 Nikonova Natalya 1 : 0 Sonina Vladislava 1091
1654 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Makhin Matvei 1133
1271 Knyazeva Ekaterina 1 : 0 Gorbachev Daniil  
1057 Sidorov Mikhail 0 : 1 Prokopyev Andrei 1104
2169 Salnikov Pavel 1 : 0 Morozov Egor 1530
  Kinelovskiy Nikita 0 : 1 Stoyanov Egor 1192
1978 Balabhai Viktor 0 : 1 Barykin Victor 2101
2098 Filinov Vladimir 0 : 1 Nikonov Konstantin 2282
1663 Yusupmurzina Darya 0 : 1 Volkov Sergey 1936
2026 Kachaev Denis 1 : 0 Orlov Maxim 1747
2043 Lavrik-Karmazin Maksim 0 : 1 Fedotov Denis 2239
2010 Radzevelyuk Alexander 0 : 1 Salnikova Nonna 1763
1369 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Tolstoguzova Daria 1274
1132 Naumov Egor 0 : 1 Smirnov Evgeny 1956
1411 Arzybov Vladislav 0 : 1 Sirategyan Karen 1792
1524 Sadova Taisia 0 : 1 Mikhailov Alexey 1895
1626 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Kachaeva Ilona 1495
1539 Rumyantseva Ekaterina 1 : 0 Reznik Grigorii 1214
 
Round: 5
1104 Prokopyev Andrei 0 : 1 Makhin Matvei 1133
1893 Katsev Ilya 0 : 1 Filinov Vladimir 2098
1909 Semyonov Oleg 0.5 : 0.5 Mikhailov Alexey 1895
1875 Mikryukov Mikhail 0 : 1 Salnikov Pavel 2169
1539 Rumyantseva Ekaterina 0 : 1 Sirategyan Karen 1792
1182 Sonina Marina 1 : 0 Gorbachev Daniil  
1626 Yusupmurzin Danila 0.5 : 0.5 Buszkowski Ludwik 1677
2282 Nikonov Konstantin 1 : 0 Barykin Victor 2101
1559 Gromov Danila 1 : 0 Nikonova Natalya 1769
1057 Sidorov Mikhail 0 : 1 Arzybov Vladislav 1411
2043 Lavrik-Karmazin Maksim 0.5 : 0.5 Kachaev Denis 2026
1844 Metreveli Maksim 1 : 0 Volkov Sergey 1936
1057 Kozhevin Dmitry 0 : 1 Kinelovskiy Nikita  
1132 Naumov Egor 0 : 1 Porokhina Ekaterina 1369
1978 Balabhai Viktor 0 : 1 Lisyutin Alexander 1761
1197 Kuvaev Vyacheslav 0 : 1 Reznik Grigorii 1214
1271 Knyazeva Ekaterina 1 : 0 Sonina Vladislava 1091
1266 Troitsky Vsevolod 1 : 0 Sadova Taisia 1524
2010 Radzevelyuk Alexander 1 : 0 Morozov Egor 1530
1192 Stoyanov Egor 1 : 0 Shkarupa Maria 1112
1274 Tolstoguzova Daria 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1654
1747 Orlov Maxim 0.5 : 0.5 Smirnov Evgeny 1956
1663 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Taiblin Yuriy 1954
2239 Fedotov Denis 1 : 0 Salnikova Nonna 1763
1878 Metreveli Irina 1 : 0 Kachaeva Ilona 1495
 
Round: 6
1895 Mikhailov Alexey 1 : 0 Yusupmurzina Darya 1663
1956 Smirnov Evgeny 1 : 0 Kachaeva Ilona 1495
2098 Filinov Vladimir 1 : 0 Metreveli Irina 1878
2043 Lavrik-Karmazin Maksim 1 : 0 Lisyutin Alexander 1761
1747 Orlov Maxim 1 : 0 Buszkowski Ludwik 1677
1182 Sonina Marina 1 : 0 Prokopyev Andrei 1104
1369 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Kinelovskiy Nikita  
1274 Tolstoguzova Daria 0 : 1 Taiblin Yuriy 1954
1524 Sadova Taisia 1 : 0 Shkarupa Maria 1112
1893 Katsev Ilya 0.5 : 0.5 Radzevelyuk Alexander 2010
1133 Makhin Matvei 0 : 1 Mikryukov Mikhail 1875
2169 Salnikov Pavel 0.5 : 0.5 Kachaev Denis 2026
1530 Morozov Egor 0.5 : 0.5 Rumyantseva Ekaterina 1539
1844 Metreveli Maksim 0.5 : 0.5 Barykin Victor 2101
1192 Stoyanov Egor 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1626
1559 Gromov Danila 0 : 1 Volkov Sergey 1936
1909 Semyonov Oleg 1 : 0 Salnikova Nonna 1763
1654 Tolstoguzova Sofia 0 : 1 Balabhai Viktor 1978
2239 Fedotov Denis 1 : 0 Nikonov Konstantin 2282
  Gorbachev Daniil 0 : 1 Sidorov Mikhail 1057
1197 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Sonina Vladislava 1091
1132 Naumov Egor 1 : 0 Kozhevin Dmitry 1057
1271 Knyazeva Ekaterina 1 : 0 Reznik Grigorii 1214
1266 Troitsky Vsevolod 0.5 : 0.5 Sirategyan Karen 1792
1411 Arzybov Vladislav 0 : 1 Nikonova Natalya 1769
 
Round: 7
2169 Salnikov Pavel 1 : 0 Volkov Sergey 1936
2239 Fedotov Denis 1 : 0 Filinov Vladimir 2098
1747 Orlov Maxim 1 : 0 Katsev Ilya 1893
1524 Sadova Taisia 1 : 0 Stoyanov Egor 1192
1875 Mikryukov Mikhail 1 : 0 Gromov Danila 1559
1495 Kachaeva Ilona 0 : 1 Taiblin Yuriy 1954
1274 Tolstoguzova Daria 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1197
1626 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Smirnov Evgeny 1956
1663 Yusupmurzina Darya 0.5 : 0.5 Tolstoguzova Sofia 1654
2101 Barykin Victor 0 : 1 Lavrik-Karmazin Maksim 2043
1132 Naumov Egor 0 : 1 Arzybov Vladislav 1411
1677 Buszkowski Ludwik 1 : 0 Morozov Egor 1530
1266 Troitsky Vsevolod 0 : 1 Radzevelyuk Alexander 2010
1909 Semyonov Oleg 1 : 0 Lisyutin Alexander 1761
1769 Nikonova Natalya 0.5 : 0.5 Kinelovskiy Nikita  
1271 Knyazeva Ekaterina 0 : 1 Rumyantseva Ekaterina 1539
1978 Balabhai Viktor 0.5 : 0.5 Mikhailov Alexey 1895
1878 Metreveli Irina 0.5 : 0.5 Kachaev Denis 2026
1057 Sidorov Mikhail 1 : 0 Shkarupa Maria 1112
1844 Metreveli Maksim 0 : 1 Nikonov Konstantin 2282
1182 Sonina Marina 1 : 0 Makhin Matvei 1133
1091 Sonina Vladislava 1 : 0 Gorbachev Daniil  
1104 Prokopyev Andrei 1 : 0 Kozhevin Dmitry 1057
1792 Sirategyan Karen 0.5 : 0.5 Salnikova Nonna 1763
1369 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Reznik Grigorii 1214
 
Round: 8
1182 Sonina Marina 1 : 0 Kinelovskiy Nikita  
1495 Kachaeva Ilona 0 : 1 Arzybov Vladislav 1411
1954 Taiblin Yuriy 1 : 0 Salnikova Nonna 1763
1539 Rumyantseva Ekaterina 0 : 1 Nikonova Natalya 1769
1893 Katsev Ilya 1 : 0 Sirategyan Karen 1792
1369 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Knyazeva Ekaterina 1271
2010 Radzevelyuk Alexander 0.5 : 0.5 Kachaev Denis 2026
1677 Buszkowski Ludwik 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1654
1057 Sidorov Mikhail 0 : 1 Kuvaev Vyacheslav 1197
1274 Tolstoguzova Daria 0 : 1 Gromov Danila 1559
1844 Metreveli Maksim 1 : 0 Balabhai Viktor 1978
1192 Stoyanov Egor 0 : 1 Sonina Vladislava 1091
1133 Makhin Matvei 0.5 : 0.5 Naumov Egor 1132
1112 Shkarupa Maria 0 : 1 Reznik Grigorii 1214
1895 Mikhailov Alexey 0.5 : 0.5 Smirnov Evgeny 1956
1626 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Sadova Taisia 1524
2043 Lavrik-Karmazin Maksim 0.5 : 0.5 Nikonov Konstantin 2282
1909 Semyonov Oleg 0.5 : 0.5 Fedotov Denis 2239
2098 Filinov Vladimir 0.5 : 0.5 Salnikov Pavel 2169
1057 Kozhevin Dmitry 0 : 1 Gorbachev Daniil  
1530 Morozov Egor 1 : 0 Prokopyev Andrei 1104
1761 Lisyutin Alexander 0 : 1 Volkov Sergey 1936
1663 Yusupmurzina Darya 0.5 : 0.5 Troitsky Vsevolod 1266
2101 Barykin Victor 0.5 : 0.5 Metreveli Irina 1878
1747 Orlov Maxim 0 : 1 Mikryukov Mikhail 1875
 
Round: 9
1539 Rumyantseva Ekaterina 0 : 1 Sadova Taisia 1524
1411 Arzybov Vladislav 1 : 0 Buszkowski Ludwik 1677
1769 Nikonova Natalya 0 : 1 Balabhai Viktor 1978
1954 Taiblin Yuriy 0 : 1 Radzevelyuk Alexander 2010
1654 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Katsev Ilya 1893
1104 Prokopyev Andrei 0 : 1 Shkarupa Maria 1112
2043 Lavrik-Karmazin Maksim 0.5 : 0.5 Salnikov Pavel 2169
1626 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Orlov Maxim 1747
1844 Metreveli Maksim 0.5 : 0.5 Fedotov Denis 2239
1182 Sonina Marina 0 : 1 Lisyutin Alexander 1761
1559 Gromov Danila 1 : 0 Sirategyan Karen 1792
1197 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Kachaeva Ilona 1495
1274 Tolstoguzova Daria 0 : 1 Knyazeva Ekaterina 1271
1057 Sidorov Mikhail 1 : 0 Naumov Egor 1132
  Kinelovskiy Nikita 0 : 1 Morozov Egor 1530
1956 Smirnov Evgeny 1 : 0 Metreveli Irina 1878
1875 Mikryukov Mikhail 0 : 1 Mikhailov Alexey 1895
2101 Barykin Victor 0.5 : 0.5 Volkov Sergey 1936
1909 Semyonov Oleg 0 : 1 Nikonov Konstantin 2282
1663 Yusupmurzina Darya 0.5 : 0.5 Salnikova Nonna 1763
1091 Sonina Vladislava 1 : 0 Reznik Grigorii 1214
  Gorbachev Daniil 0 : 1 Makhin Matvei 1133
2098 Filinov Vladimir 0.5 : 0.5 Kachaev Denis 2026
1369 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Troitsky Vsevolod 1266
1057 Kozhevin Dmitry 0 : 1 Stoyanov Egor 1192
Country: Russia
City: Rybinsk
Start: 2018-10-30
End: 2018-11-04
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.028852939605713 sec.