Chinese National Team Championship 2018
Round: 1
2555 Qi Guan 1 : 0 Zhu Jianfeng 2584
2301 Ge Lingfeng 0.5 : 0.5 Huang Shengming 2365
  Xu Jianxin 0 : 1 Jiang Qiwen 2390
  He Yaowen 1 : 0 Zhong Baogui  
2394 Liu Yang 0.5 : 0.5 Zhu Tianyi 2214
2245 Fan Xingcen 1 : 0 Zhan Liyang  
2409 Chen Jing 1 : 0 Gu Jichun 2176
  Dong Xinwu 0 : 1 Xue Wenxi 2252
2506 Yang Yanxi 1 : 0 Shi Xiaolin 2235
2275 Zhang Yifeng 1 : 0 Gu Wei 2198
2424 Lan Zhiren 1 : 0 Wu Xiaoning  
2356 Yin Licheng 1 : 0 Zha Yintao  
2333 Xi Zhenyang 0.5 : 0.5 Qian Kun 2349
  Meng Jiehuan 0.5 : 0.5 Cao Dong 2553
2389 Mei Fan 1 : 0 Yao Yujie  
 
Round: 2
  Dong Xinwu 0 : 1 Ge Lingfeng 2301
  Xu Jianxin 0.5 : 0.5 Shi Xiaolin 2235
2214 Zhu Tianyi 0 : 1 Huang Shengming 2365
2409 Chen Jing 1 : 0 Fan Xingcen 2245
2198 Gu Wei 0.5 : 0.5 Yao Yujie  
2275 Zhang Yifeng 1 : 0 He Yaowen  
  Meng Jiehuan 1 : 0 Gu Jichun 2176
2349 Qian Kun 1 : 0 Zha Yintao  
2390 Jiang Qiwen 1 : 0 Zhan Liyang  
  Zhong Baogui 0 : 1 Zhu Jianfeng 2584
2555 Qi Guan 1 : 0 Wu Xiaoning  
2333 Xi Zhenyang 1 : 0 Xue Wenxi 2252
2356 Yin Licheng 1 : 0 Liu Yang 2394
2424 Lan Zhiren 1 : 0 Mei Fan 2389
2506 Yang Yanxi 0 : 1 Cao Dong 2553
 
Round: 3
2506 Yang Yanxi 1 : 0 Xu Jianxin  
2252 Xue Wenxi 0 : 1 Ge Lingfeng 2301
2333 Xi Zhenyang 1 : 0 Yin Licheng 2356
2409 Chen Jing 0.5 : 0.5 Cao Dong 2553
2394 Liu Yang 0.5 : 0.5 Huang Shengming 2365
2584 Zhu Jianfeng 1 : 0 He Yaowen  
2389 Mei Fan 1 : 0 Zhang Yifeng 2275
  Wu Xiaoning 1 : 0 Yao Yujie  
2198 Gu Wei 1 : 0 Zhong Baogui  
2176 Gu Jichun 1 : 0 Zhan Liyang  
  Dong Xinwu 0 : 1 Qian Kun 2349
  Meng Jiehuan 1 : 0 Shi Xiaolin 2235
  Zha Yintao 0 : 1 Zhu Tianyi 2214
2555 Qi Guan 1 : 0 Lan Zhiren 2424
2245 Fan Xingcen 1 : 0 Jiang Qiwen 2390
 
Round: 4
2553 Cao Dong 0.5 : 0.5 Jiang Qiwen 2390
2365 Huang Shengming 0 : 1 Xi Zhenyang 2333
  Dong Xinwu 0 : 1 Zha Yintao  
2235 Shi Xiaolin 0.5 : 0.5 Fan Xingcen 2245
  He Yaowen 0 : 1 Wu Xiaoning  
2584 Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 Mei Fan 2389
  Zhong Baogui 0 : 1 Yao Yujie  
  Zhan Liyang 0 : 1 Meng Jiehuan  
2409 Chen Jing 1 : 0 Xu Jianxin  
2349 Qian Kun 0 : 1 Liu Yang 2394
2198 Gu Wei 0 : 1 Lan Zhiren 2424
2506 Yang Yanxi 1 : 0 Gu Jichun 2176
2555 Qi Guan 0.5 : 0.5 Zhang Yifeng 2275
2214 Zhu Tianyi 1 : 0 Xue Wenxi 2252
2301 Ge Lingfeng 0.5 : 0.5 Yin Licheng 2356
 
Round: 5
2235 Shi Xiaolin 0 : 1 Cao Dong 2553
2394 Liu Yang 1 : 0 Dong Xinwu  
  Wu Xiaoning 0 : 1 Mei Fan 2389
2390 Jiang Qiwen 0.5 : 0.5 Chen Jing 2409
2275 Zhang Yifeng 0 : 1 Zhu Jianfeng 2584
  Zhong Baogui 0 : 1 Lan Zhiren 2424
2356 Yin Licheng 1 : 0 Zhu Tianyi 2214
  Zhan Liyang 0 : 1 Yang Yanxi 2506
  He Yaowen 1 : 0 Yao Yujie  
  Meng Jiehuan 0.5 : 0.5 Fan Xingcen 2245
2252 Xue Wenxi 1 : 0 Zha Yintao  
2198 Gu Wei 0 : 1 Qi Guan 2555
2365 Huang Shengming 0.5 : 0.5 Qian Kun 2349
2333 Xi Zhenyang 1 : 0 Ge Lingfeng 2301
2176 Gu Jichun 1 : 0 Xu Jianxin  
 
Round: 6
  Zha Yintao 0 : 1 Ge Lingfeng 2301
  Yao Yujie 0 : 1 Zhu Jianfeng 2584
2390 Jiang Qiwen 1 : 0 Meng Jiehuan  
2252 Xue Wenxi 1 : 0 Qian Kun 2349
2553 Cao Dong 1 : 0 Xu Jianxin  
2389 Mei Fan 0 : 1 Qi Guan 2555
2394 Liu Yang 0 : 1 Xi Zhenyang 2333
2275 Zhang Yifeng 0.5 : 0.5 Lan Zhiren 2424
2409 Chen Jing 0 : 1 Yang Yanxi 2506
2356 Yin Licheng 1 : 0 Huang Shengming 2365
2198 Gu Wei 1 : 0 He Yaowen  
2245 Fan Xingcen 0.5 : 0.5 Gu Jichun 2176
  Wu Xiaoning 0 : 1 Zhong Baogui  
  Zhan Liyang 0 : 1 Shi Xiaolin 2235
2214 Zhu Tianyi 1 : 0 Dong Xinwu  
 
Round: 7
2584 Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 Lan Zhiren 2424
2390 Jiang Qiwen 1 : 0 Yang Yanxi 2506
2333 Xi Zhenyang 1 : 0 Dong Xinwu  
2394 Liu Yang 0 : 1 Ge Lingfeng 2301
2389 Mei Fan 1 : 0 He Yaowen  
2356 Yin Licheng 0.5 : 0.5 Xue Wenxi 2252
2198 Gu Wei 1 : 0 Wu Xiaoning  
2245 Fan Xingcen 0 : 1 Cao Dong 2553
2235 Shi Xiaolin 1 : 0 Gu Jichun 2176
2349 Qian Kun 0.5 : 0.5 Zhu Tianyi 2214
  Yao Yujie 0 : 1 Qi Guan 2555
  Xu Jianxin 0 : 1 Meng Jiehuan  
  Zha Yintao 0 : 1 Huang Shengming 2365
 
Round: W1
  Yu Yajun 0 : 1 Wu Zhiqin 2094
2177 Wang Yelin 0 : 1 Wang Qingqing 2295
2127 Chien Yung-Hsuan 1 : 0 Dong Xiaoli  
  Li Xiaoqing 1 : 0 Liu Xun 2132
  Dong Chenying 1 : 0 Hu Xi 2082
  Zhang Hongmei 0 : 1 Li Jie  
 
Round: W2
  Zhu Yan 0 : 1 Zhang Hongmei  
2094 Wu Zhiqin 1 : 0 Dong Chenying  
  Li Jie 0 : 1 Wang Qingqing 2295
2127 Chien Yung-Hsuan 0 : 1 Liu Xun 2132
  Dong Xiaoli 1 : 0 Yin Caiying  
2082 Hu Xi 0.5 : 0.5 Cao Xueyu  
 
Round: W3
  Li Xiaoqing 1 : 0 Chien Yung-Hsuan 2127
  Dong Chenying 1 : 0 Yu Yajun  
  Yin Caiying 0 : 1 Liu Xun 2132
2295 Wang Qingqing 1 : 0 Zhu Yan  
2177 Wang Yelin 1 : 0 Li Jie  
  Cao Xueyu 0 : 1 Wu Zhiqin 2094
 
Round: W4
  Li Xiaoqing 1 : 0 Yin Caiying  
  Dong Xiaoli 0.5 : 0.5 Liu Xun 2132
2177 Wang Yelin 1 : 0 Zhu Yan  
  Yu Yajun 0.5 : 0.5 Cao Xueyu  
  Zhang Hongmei 0.5 : 0.5 Wang Qingqing 2295
2094 Wu Zhiqin 0.5 : 0.5 Hu Xi 2082
 
Round: W5
  Dong Chenying 1 : 0 Cao Xueyu  
2127 Chien Yung-Hsuan 1 : 0 Yin Caiying  
  Li Jie 1 : 0 Zhu Yan  
2177 Wang Yelin 1 : 0 Zhang Hongmei  
2082 Hu Xi 1 : 0 Yu Yajun  
  Li Xiaoqing 1 : 0 Dong Xiaoli  
Country: China
City: Tianjin
Start: 2018-04-05
End: 2018-04-07
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.017340898513794 sec.