The Championship of Arkhangelsk region
Round: 1
1302 Stoyanov Egor 1 : 0 Stulova Alisa 956
  Bykova Ylia 0 : 1 Molotova Anastasja 1406
1390 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Simanovskaia Anastasia  
1057 Kozhevin Dmitry 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1771
1194 Kuvaev Vyacheslav 0 : 1 Fedotov Denis 2157
924 Buslakova Anastasja 0 : 1 Prokopets Tatyana 1520
1127 Bykov Dmitrii 0 : 1 Oborina Anastasja 1785
1941 Semyonov Oleg 1 : 0 Kulin Maxim 1166
1656 Metreveli Georgiy 1 : 0 Buslakova Darya  
1869 Metreveli Maksim 1 : 0 Vostriakova Yulia 950
  Yudina Polina 0 : 1 Yudina Maria 1906
1366 Novikova Daria 1 : 0 Pavlovskiy Egor  
1373 Stulova Veronika 0 : 1 Noskov Pavel 980
1490 Stulova Kristina 0.5 : 0.5 Fokichev Egor 1052
1625 Vostryakov Alexey 0 : 1 Potapov Maxim 1239
1518 Shabanov Ruslan 0 : 1 Naumov Egor 1204
1106 Prokopyev Andrei 1 : 0 Tsehanovich Daria  
1430 Matushkina Ksenia 1 : 0 Agarkov Dmitrii 931
1096 Shangina Alexandra 0 : 1 Lashko Kira 1889
1371 Stoyanov Kirill 1 : 0 Makarova  Daria 1007
1256 Muugamae Eric 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1710
1383 Stulova Darya 1 : 0 Semenov Andrei  
940 Fokicheva Anna 0 : 1 Dyachkov Nikita 1539
 
Round: 2
1941 Semyonov Oleg 1 : 0 Novikova Daria 1366
1518 Shabanov Ruslan 1 : 0 Makarova  Daria 1007
1096 Shangina Alexandra 0 : 1 Fokichev Egor 1052
1302 Stoyanov Egor 0 : 1 Metreveli Maksim 1869
  Buslakova Darya 0 : 1 Vostriakova Yulia 950
  Tsehanovich Daria 0 : 1 Bykov Dmitrii 1127
1906 Yudina Maria 0.5 : 0.5 Yusupmurzina Darya 1771
1106 Prokopyev Andrei 0 : 1 Oborina Anastasja 1785
940 Fokicheva Anna 1 : 0 Stulova Alisa 956
1390 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Dyachkov Nikita 1539
931 Agarkov Dmitrii 1 : 0 Semenov Andrei  
1406 Molotova Anastasja 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1710
1520 Prokopets Tatyana 0 : 1 Fedotov Denis 2157
1430 Matushkina Ksenia 1 : 0 Metreveli Georgiy 1656
1625 Vostryakov Alexey 1 : 0 Stulova Kristina 1490
  Yudina Polina 1 : 0 Kozhevin Dmitry 1057
1256 Muugamae Eric 1 : 0 Bykova Ylia  
1383 Stulova Darya 1 : 0 Potapov Maxim 1239
1166 Kulin Maxim 1 : 0 Pavlovskiy Egor  
1373 Stulova Veronika 1 : 0 Simanovskaia Anastasia  
1194 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Buslakova Anastasja 924
1204 Naumov Egor 0.5 : 0.5 Stoyanov Kirill 1371
1889 Lashko Kira 1 : 0 Noskov Pavel 980
 
Round: 3
  Buslakova Darya 0 : 1 Makarova  Daria 1007
1302 Stoyanov Egor 1 : 0 Kulin Maxim 1166
1539 Dyachkov Nikita 1 : 0 Vostriakova Yulia 950
1366 Novikova Daria 1 : 0 Noskov Pavel 980
1256 Muugamae Eric 1 : 0 Yudina Polina  
1656 Metreveli Georgiy 1 : 0 Potapov Maxim 1239
1052 Fokichev Egor 0 : 1 Porokhina Ekaterina 1390
  Bykova Ylia 0 : 1 Simanovskaia Anastasia  
1430 Matushkina Ksenia 0 : 1 Semyonov Oleg 1941
1096 Shangina Alexandra 1 : 0 Stulova Alisa 956
1625 Vostryakov Alexey 1 : 0 Fokicheva Anna 940
924 Buslakova Anastasja 1 : 0 Semenov Andrei  
1490 Stulova Kristina 1 : 0 Tsehanovich Daria  
1518 Shabanov Ruslan 1 : 0 Bykov Dmitrii 1127
  Pavlovskiy Egor 0 : 1 Kozhevin Dmitry 1057
1406 Molotova Anastasja 1 : 0 Prokopyev Andrei 1106
1889 Lashko Kira 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1710
1785 Oborina Anastasja 1 : 0 Stulova Darya 1383
1373 Stulova Veronika 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1194
1869 Metreveli Maksim 0 : 1 Fedotov Denis 2157
1520 Prokopets Tatyana 1 : 0 Agarkov Dmitrii 931
1371 Stoyanov Kirill 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1771
1204 Naumov Egor 0 : 1 Yudina Maria 1906
 
Round: 4
1239 Potapov Maxim 1 : 0 Yudina Polina  
1106 Prokopyev Andrei 1 : 0 Naumov Egor 1204
1869 Metreveli Maksim 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1710
1007 Makarova  Daria 1 : 0 Kulin Maxim 1166
1906 Yudina Maria 0 : 1 Semyonov Oleg 1941
1371 Stoyanov Kirill 1 : 0 Stulova Kristina 1490
1430 Matushkina Ksenia 1 : 0 Molotova Anastasja 1406
1194 Kuvaev Vyacheslav 0 : 1 Shangina Alexandra 1096
1625 Vostryakov Alexey 1 : 0 Fokichev Egor 1052
2157 Fedotov Denis 0.5 : 0.5 Oborina Anastasja 1785
1366 Novikova Daria 1 : 0 Stulova Veronika 1373
1518 Shabanov Ruslan 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1771
1057 Kozhevin Dmitry 1 : 0 Buslakova Anastasja 924
1256 Muugamae Eric 0 : 1 Stulova Darya 1383
1390 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Lashko Kira 1889
1127 Bykov Dmitrii 1 : 0 Noskov Pavel 980
1656 Metreveli Georgiy 0 : 1 Prokopets Tatyana 1520
931 Agarkov Dmitrii 0 : 1 Vostriakova Yulia 950
940 Fokicheva Anna 1 : 0 Simanovskaia Anastasia  
956 Stulova Alisa 1 : 0 Bykova Ylia  
  Semenov Andrei 1 : 0 Pavlovskiy Egor  
  Buslakova Darya 0 : 1 Tsehanovich Daria  
 
Round: 5
1366 Novikova Daria 1 : 0 Stulova Darya 1383
  Pavlovskiy Egor 0 : 1 Buslakova Darya  
1771 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Oborina Anastasja 1785
1406 Molotova Anastasja 1 : 0 Potapov Maxim 1239
1052 Fokichev Egor 0 : 1 Naumov Egor 1204
  Semenov Andrei 0 : 1 Tsehanovich Daria  
924 Buslakova Anastasja 0 : 1 Kulin Maxim 1166
1096 Shangina Alexandra 1 : 0 Vostriakova Yulia 950
1106 Prokopyev Andrei 0 : 1 Makarova  Daria 1007
1194 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Simanovskaia Anastasia  
  Yudina Polina 0 : 1 Noskov Pavel 980
1625 Vostryakov Alexey 1 : 0 Stoyanov Kirill 1371
1906 Yudina Maria 0.5 : 0.5 Stulova Veronika 1373
1390 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Matushkina Ksenia 1430
931 Agarkov Dmitrii 1 : 0 Stulova Alisa 956
1941 Semyonov Oleg 1 : 0 Lashko Kira 1889
1518 Shabanov Ruslan 0.5 : 0.5 Stulova Kristina 1490
1656 Metreveli Georgiy 1 : 0 Kozhevin Dmitry 1057
1256 Muugamae Eric 1 : 0 Bykov Dmitrii 1127
1302 Stoyanov Egor 1 : 0 Prokopets Tatyana 1520
940 Fokicheva Anna 0 : 1 Metreveli Maksim 1869
2157 Fedotov Denis 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1710
 
Round: 6
1096 Shangina Alexandra 0 : 1 Matushkina Ksenia 1430
1869 Metreveli Maksim 1 : 0 Oborina Anastasja 1785
1906 Yudina Maria 1 : 0 Stulova Darya 1383
1204 Naumov Egor 0 : 1 Stulova Veronika 1373
1239 Potapov Maxim 1 : 0 Bykov Dmitrii 1127
940 Fokicheva Anna 0 : 1 Vostriakova Yulia 950
1625 Vostryakov Alexey 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1771
931 Agarkov Dmitrii 0 : 1 Prokopyev Andrei 1106
1194 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Noskov Pavel 980
1889 Lashko Kira 1 : 0 Stoyanov Egor 1302
1406 Molotova Anastasja 0 : 1 Muugamae Eric 1256
2157 Fedotov Denis 1 : 0 Semyonov Oleg 1941
956 Stulova Alisa 1 : 0 Simanovskaia Anastasia  
  Bykova Ylia 0 : 1 Semenov Andrei  
  Buslakova Darya 1 : 0 Buslakova Anastasja 924
1007 Makarova  Daria 0 : 1 Prokopets Tatyana 1520
1057 Kozhevin Dmitry 0 : 1 Dyachkov Nikita 1539
  Pavlovskiy Egor 1 : 0 Yudina Polina  
  Tsehanovich Daria 0 : 1 Fokichev Egor 1052
956 Stulova Alisa 1 : 0 Kulin Maxim 1166
1656 Metreveli Georgiy 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1710
1390 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Novikova Daria 1366
1518 Shabanov Ruslan 1 : 0 Stoyanov Kirill 1371
 
Round: 7
1406 Molotova Anastasja 1 : 0 Makarova  Daria 1007
  Yudina Polina 0 : 1 Buslakova Darya  
  Pavlovskiy Egor 1 : 0 Simanovskaia Anastasia  
1371 Stoyanov Kirill 1 : 0 Kulin Maxim 1166
940 Fokicheva Anna 0 : 1 Semenov Andrei  
956 Stulova Alisa 1 : 0 Noskov Pavel 980
1518 Shabanov Ruslan 1 : 0 Oborina Anastasja 1785
931 Agarkov Dmitrii 0 : 1 Tsehanovich Daria  
1383 Stulova Darya 1 : 0 Vostriakova Yulia 950
1625 Vostryakov Alexey 0 : 1 Stoyanov Egor 1302
1057 Kozhevin Dmitry 0 : 1 Fokichev Egor 1052
1771 Yusupmurzina Darya 0 : 1 Fedotov Denis 2157
1127 Bykov Dmitrii 0 : 1 Naumov Egor 1204
1869 Metreveli Maksim 1 : 0 Yudina Maria 1906
1490 Stulova Kristina 0.5 : 0.5 Stulova Veronika 1373
1390 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Semyonov Oleg 1941
1539 Dyachkov Nikita 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1194
1366 Novikova Daria 0 : 1 Lashko Kira 1889
  Bykova Ylia 0 : 1 Buslakova Anastasja 924
1656 Metreveli Georgiy 1 : 0 Muugamae Eric 1256
1239 Potapov Maxim 1 : 0 Prokopyev Andrei 1106
1430 Matushkina Ksenia 0 : 1 Prokopets Tatyana 1520
1096 Shangina Alexandra 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1710
Country: Russia
City: Podyuga
Start: 2019-01-02
End: 2019-01-05
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.021989107131958 sec.