Youth Russian Championship
Round: G1
1581 Sadova Taisia 1 : 0 Tolstoguzova Sofia 1629
1485 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1749
1253 Sonina Marina 1 : 0 Fokicheva Anna 975
1047 Shkarupa Maria 0 : 1 Stulova Veronika 1385
  Galkina Veronika 0 : 1 Buslakova Darya  
 
Round: G2
1385 Stulova Veronika 1 : 0 Buslakova Darya  
975 Fokicheva Anna 0 : 1 Porokhina Ekaterina 1485
1253 Sonina Marina 1 : 0 Galkina Veronika  
1581 Sadova Taisia 1 : 0 Shangina Alexandra 1083
1629 Tolstoguzova Sofia 0.5 : 0.5 Yusupmurzina Darya 1749
 
Round: G3
1385 Stulova Veronika 1 : 0 Sonina Marina 1253
  Buslakova Darya 0 : 1 Shkarupa Maria 1047
1749 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Shangina Alexandra 1083
975 Fokicheva Anna 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1629
  Galkina Veronika 0 : 1 Porokhina Ekaterina 1485
 
Round: G4
1581 Sadova Taisia 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1749
1253 Sonina Marina 1 : 0 Shkarupa Maria 1047
1629 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Galkina Veronika  
1485 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Stulova Veronika 1385
1083 Shangina Alexandra 0 : 1 Fokicheva Anna 975
 
Round: G5
  Buslakova Darya 0 : 1 Sonina Marina 1253
1047 Shkarupa Maria 0 : 1 Porokhina Ekaterina 1485
1581 Sadova Taisia 1 : 0 Fokicheva Anna 975
  Galkina Veronika 0 : 1 Shangina Alexandra 1083
1385 Stulova Veronika 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1629
 
Round: G6
1581 Sadova Taisia 1 : 0 Galkina Veronika  
1749 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Fokicheva Anna 975
1385 Stulova Veronika 0.5 : 0.5 Shangina Alexandra 1083
1047 Shkarupa Maria 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1629
  Buslakova Darya 0 : 1 Porokhina Ekaterina 1485
 
Round: G7
1749 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Galkina Veronika  
  Buslakova Darya 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1629
1485 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Sonina Marina 1253
1047 Shkarupa Maria 0 : 1 Shangina Alexandra 1083
1385 Stulova Veronika 1 : 0 Sadova Taisia 1581
 
Round: G8
975 Fokicheva Anna 1 : 0 Galkina Veronika  
1253 Sonina Marina 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1629
1083 Shangina Alexandra 1 : 0 Buslakova Darya  
1581 Sadova Taisia 1 : 0 Shkarupa Maria 1047
1749 Yusupmurzina Darya 0 : 1 Stulova Veronika 1385
 
Round: G9
975 Fokicheva Anna 0 : 1 Stulova Veronika 1385
  Buslakova Darya 0 : 1 Sadova Taisia 1581
1253 Sonina Marina 1 : 0 Shangina Alexandra 1083
1485 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Tolstoguzova Sofia 1629
1047 Shkarupa Maria 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1749
 
Round: G10
1485 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Shangina Alexandra 1083
1047 Shkarupa Maria 0 : 1 Fokicheva Anna 975
1253 Sonina Marina 0 : 1 Sadova Taisia 1581
1385 Stulova Veronika 1 : 0 Galkina Veronika  
1749 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Buslakova Darya  
 
Round: G11
1253 Sonina Marina 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1749
1581 Sadova Taisia 1 : 0 Porokhina Ekaterina 1485
1629 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Shangina Alexandra 1083
  Galkina Veronika 0 : 1 Shkarupa Maria 1047
  Buslakova Darya 0 : 1 Fokicheva Anna 975
 
Round: D1
1125 Pushkin Ivan 0 : 1 Mikryukov Sergey  
  Potapov Stepan 1 : 0 Vlasov Dmitry  
  Kochanov Vasily 1 : 0 Berdiy Arseniy  
  Nikitin Alexandr 0 : 1 Barinov Rendom  
983 Puzanov Georgi 1 : 0 Noskov Pavel 962
949 Agarkov Dmitrii 1 : 0 Strakulia Lev  
840 Startsev Maksim 1 : 0 Kazantsev Konstantin  
  Kazanin Artyom 0 : 1 Danilov Daniil  
 
Round: D2
  Kazantsev Konstantin 0 : 1 Nikitin Alexandr  
  Danilov Daniil 1 : 0 Eliseev Georgy  
  Kochanov Vasily 0 : 1 Mikryukov Sergey  
  Strakulia Lev 1 : 0 Vlasov Dmitry  
840 Startsev Maksim 1 : 0 Puzanov Georgi 983
962 Noskov Pavel 0 : 1 Barinov Rendom  
949 Agarkov Dmitrii 1 : 0 Potapov Stepan  
  Berdiy Arseniy 0 : 1 Pushkin Ivan 1125
 
Round: D3
  Kazanin Artyom 0 : 1 Potapov Stepan  
  Kazantsev Konstantin 0 : 1 Noskov Pavel 962
840 Startsev Maksim 1 : 0 Barinov Rendom  
  Eliseev Georgy 0 : 1 Pushkin Ivan 1125
  Strakulia Lev 0 : 1 Kochanov Vasily  
  Berdiy Arseniy 1 : 0 Puzanov Georgi 983
949 Agarkov Dmitrii 1 : 0 Mikryukov Sergey  
  Nikitin Alexandr 1 : 0 Danilov Daniil  
 
Round: D4
  Danilov Daniil 1 : 0 Mikryukov Sergey  
  Berdiy Arseniy 1 : 0 Eliseev Georgy  
949 Agarkov Dmitrii 1 : 0 Startsev Maksim 840
  Potapov Stepan 0 : 1 Barinov Rendom  
983 Puzanov Georgi 0 : 1 Vlasov Dmitry  
  Kochanov Vasily 1 : 0 Nikitin Alexandr  
  Kazanin Artyom 0 : 1 Noskov Pavel 962
1125 Pushkin Ivan 0 : 1 Strakulia Lev  
 
Round: D5
  Kochanov Vasily 0 : 1 Agarkov Dmitrii 949
1125 Pushkin Ivan 1 : 0 Vlasov Dmitry  
  Kazantsev Konstantin 1 : 0 Eliseev Georgy  
840 Startsev Maksim 0 : 1 Danilov Daniil  
  Mikryukov Sergey 1 : 0 Kazanin Artyom  
962 Noskov Pavel 1 : 0 Potapov Stepan  
  Berdiy Arseniy 0 : 1 Nikitin Alexandr  
  Strakulia Lev 1 : 0 Barinov Rendom  
 
Round: D6
962 Noskov Pavel 1 : 0 Strakulia Lev  
  Kazanin Artyom 1 : 0 Eliseev Georgy  
  Danilov Daniil 0 : 1 Agarkov Dmitrii 949
  Berdiy Arseniy 1 : 0 Vlasov Dmitry  
  Mikryukov Sergey 0 : 1 Startsev Maksim 840
  Potapov Stepan 1 : 0 Nikitin Alexandr  
  Kochanov Vasily 1 : 0 Pushkin Ivan 1125
  Kazantsev Konstantin 1 : 0 Puzanov Georgi 983
 
Round: D7
1125 Pushkin Ivan 1 : 0 Barinov Rendom  
  Kazanin Artyom 0 : 1 Puzanov Georgi 983
949 Agarkov Dmitrii 1 : 0 Noskov Pavel 962
  Vlasov Dmitry 0 : 1 Eliseev Georgy  
840 Startsev Maksim 1 : 0 Kochanov Vasily  
  Kazantsev Konstantin 1 : 0 Strakulia Lev  
  Nikitin Alexandr 1 : 0 Mikryukov Sergey  
  Potapov Stepan 0 : 1 Danilov Daniil  
 
Round: D8
  Vlasov Dmitry 0 : 1 Kazanin Artyom  
  Kochanov Vasily 0 : 1 Noskov Pavel 962
  Eliseev Georgy 0 : 1 Mikryukov Sergey  
840 Startsev Maksim 1 : 0 Pushkin Ivan 1125
949 Agarkov Dmitrii 1 : 0 Nikitin Alexandr  
  Potapov Stepan 0 : 1 Kazantsev Konstantin  
  Danilov Daniil 0 : 1 Berdiy Arseniy  
  Barinov Rendom 1 : 0 Puzanov Georgi 983
 
Round: D9
983 Puzanov Georgi 1 : 0 Eliseev Georgy  
  Danilov Daniil 0 : 1 Noskov Pavel 962
  Mikryukov Sergey 0 : 1 Strakulia Lev  
  Kazantsev Konstantin 0 : 1 Agarkov Dmitrii 949
  Vlasov Dmitry 0 : 1 Barinov Rendom  
1125 Pushkin Ivan 0 : 1 Kazanin Artyom  
  Kochanov Vasily 1 : 0 Potapov Stepan  
  Berdiy Arseniy 1 : 0 Startsev Maksim 840
 
Round: H1
1016 Makarova  Daria 1 : 0 Simanovskaia Anastasia  
1320 Tolstoguzova Daria 1 : 0 Belova Polina  
906 Vostriakova Yulia 1 : 0 Popova Maria  
1109 Sonina Vladislava 1 : 0 Yudina Polina 918
949 Buslakova Anastasja 1 : 0 Bykova Ylia  
 
Round: H2
906 Vostriakova Yulia 0 : 1 Buslakova Anastasja 949
  Belova Polina 0 : 1 Makarova  Daria 1016
  Bykova Ylia 0 : 1 Simanovskaia Anastasia  
1109 Sonina Vladislava 1 : 0 Popova Maria  
1320 Tolstoguzova Daria 1 : 0 Yudina Polina 918
 
Round: H3
906 Vostriakova Yulia 1 : 0 Bykova Ylia  
1109 Sonina Vladislava 1 : 0 Buslakova Anastasja 949
  Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Belova Polina  
918 Yudina Polina 1 : 0 Makarova  Daria 1016
  Popova Maria 0 : 1 Tolstoguzova Daria 1320
 
Round: H4
  Belova Polina 1 : 0 Yudina Polina 918
1109 Sonina Vladislava 1 : 0 Bykova Ylia  
1320 Tolstoguzova Daria 1 : 0 Buslakova Anastasja 949
  Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Vostriakova Yulia 906
1016 Makarova  Daria 1 : 0 Popova Maria  
 
Round: H5
949 Buslakova Anastasja 1 : 0 Makarova  Daria 1016
  Belova Polina 1 : 0 Popova Maria  
1109 Sonina Vladislava 1 : 0 Vostriakova Yulia 906
  Bykova Ylia 0 : 1 Tolstoguzova Daria 1320
  Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Yudina Polina 918
 
Round: H6
918 Yudina Polina 0 : 1 Popova Maria  
1016 Makarova  Daria 1 : 0 Bykova Ylia  
906 Vostriakova Yulia 0 : 1 Tolstoguzova Daria 1320
1109 Sonina Vladislava 0 : 1 Simanovskaia Anastasia  
949 Buslakova Anastasja 1 : 0 Belova Polina  
 
Round: H7
906 Vostriakova Yulia 0 : 1 Makarova  Daria 1016
1320 Tolstoguzova Daria 0 : 1 Sonina Vladislava 1109
  Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Popova Maria  
949 Buslakova Anastasja 0 : 1 Yudina Polina 918
  Bykova Ylia 0 : 1 Belova Polina  
 
Round: H8
  Belova Polina 0 : 1 Vostriakova Yulia 906
949 Buslakova Anastasja 1 : 0 Popova Maria  
1016 Makarova  Daria 1 : 0 Sonina Vladislava 1109
  Bykova Ylia 0 : 1 Yudina Polina 918
1320 Tolstoguzova Daria 1 : 0 Simanovskaia Anastasia  
 
Round: H9
949 Buslakova Anastasja 1 : 0 Simanovskaia Anastasia  
906 Vostriakova Yulia 1 : 0 Yudina Polina 918
  Belova Polina 0 : 1 Sonina Vladislava 1109
1320 Tolstoguzova Daria 1 : 0 Makarova  Daria 1016
  Popova Maria 0 : 1 Bykova Ylia  
 
Round: AB1
  Kovalyov Mikhail 0 : 1 Nogovitsin Alexander 1336
1290 Troitsky Vsevolod 0 : 1 Stoyanov Kirill 1513
1162 Potapov Maxim 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1692
  Vaneev Maxim 0 : 1 Orlov Maxim 1821
2160 Fedotov Denis 1 : 0 Arzybov Vladislav 1367
1902 Semyonov Oleg 1 : 0 Kinelovskiy Nikita 1396
1238 Lapin Ivan 0 : 1 Metreveli Maksim 1854
1224 Naumov Egor 1 : 0 Dyachkov Nikita 1499
 
Round: AB2
1367 Arzybov Vladislav 0 : 1 Troitsky Vsevolod 1290
1692 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Naumov Egor 1224
2160 Fedotov Denis 1 : 0 Stoyanov Kirill 1513
  Vaneev Maxim 1 : 0 Kinelovskiy Nikita 1396
1238 Lapin Ivan 1 : 0 Kovalyov Mikhail  
1821 Orlov Maxim 1 : 0 Semyonov Oleg 1902
1162 Potapov Maxim 0 : 1 Dyachkov Nikita 1499
1336 Nogovitsin Alexander 0 : 1 Metreveli Maksim 1854
 
Round: AB3
1902 Semyonov Oleg 0.5 : 0.5 Lapin Ivan 1238
1854 Metreveli Maksim 0 : 1 Orlov Maxim 1821
1499 Dyachkov Nikita 1 : 0 Troitsky Vsevolod 1290
2160 Fedotov Denis 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1692
1336 Nogovitsin Alexander 1 : 0 Vaneev Maxim  
1396 Kinelovskiy Nikita 1 : 0 Kovalyov Mikhail  
1162 Potapov Maxim 0 : 1 Arzybov Vladislav 1367
1224 Naumov Egor 0 : 1 Stoyanov Kirill 1513
 
Round: AB4
1821 Orlov Maxim 0 : 1 Fedotov Denis 2160
1854 Metreveli Maksim 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1692
1902 Semyonov Oleg 1 : 0 Naumov Egor 1224
1499 Dyachkov Nikita 0 : 1 Stoyanov Kirill 1513
1396 Kinelovskiy Nikita 1 : 0 Troitsky Vsevolod 1290
1238 Lapin Ivan 0.5 : 0.5 Nogovitsin Alexander 1336
1162 Potapov Maxim 1 : 0 Kovalyov Mikhail  
1367 Arzybov Vladislav 1 : 0 Vaneev Maxim  
 
Round: AB5
1692 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Lapin Ivan 1238
1396 Kinelovskiy Nikita 0 : 1 Dyachkov Nikita 1499
1902 Semyonov Oleg 1 : 0 Nogovitsin Alexander 1336
1513 Stoyanov Kirill 0 : 1 Orlov Maxim 1821
1224 Naumov Egor 0 : 1 Arzybov Vladislav 1367
1290 Troitsky Vsevolod 1 : 0 Potapov Maxim 1162
2160 Fedotov Denis 1 : 0 Metreveli Maksim 1854
  Vaneev Maxim 1 : 0 Kovalyov Mikhail  
 
Round: AB6
1821 Orlov Maxim 1 : 0 Dyachkov Nikita 1499
1238 Lapin Ivan 1 : 0 Potapov Maxim 1162
1854 Metreveli Maksim 1 : 0 Stoyanov Kirill 1513
1290 Troitsky Vsevolod 1 : 0 Vaneev Maxim  
1224 Naumov Egor 1 : 0 Kovalyov Mikhail  
1902 Semyonov Oleg 1 : 0 Fedotov Denis 2160
1692 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Arzybov Vladislav 1367
1396 Kinelovskiy Nikita 0.5 : 0.5 Nogovitsin Alexander 1336
 
Round: AB7
1367 Arzybov Vladislav 0 : 1 Stoyanov Kirill 1513
1692 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Orlov Maxim 1821
1499 Dyachkov Nikita 1 : 0 Kovalyov Mikhail  
1902 Semyonov Oleg 1 : 0 Metreveli Maksim 1854
2160 Fedotov Denis 1 : 0 Nogovitsin Alexander 1336
  Vaneev Maxim 0 : 1 Potapov Maxim 1162
1396 Kinelovskiy Nikita 1 : 0 Naumov Egor 1224
1238 Lapin Ivan 0 : 1 Troitsky Vsevolod 1290
 
Round: AB8
1854 Metreveli Maksim 1 : 0 Kinelovskiy Nikita 1396
1367 Arzybov Vladislav 1 : 0 Kovalyov Mikhail  
1513 Stoyanov Kirill 1 : 0 Lapin Ivan 1238
1902 Semyonov Oleg 0.5 : 0.5 Yusupmurzin Danila 1692
1162 Potapov Maxim 0 : 1 Nogovitsin Alexander 1336
1224 Naumov Egor 1 : 0 Vaneev Maxim  
2160 Fedotov Denis 1 : 0 Dyachkov Nikita 1499
1821 Orlov Maxim 1 : 0 Troitsky Vsevolod 1290
 
Round: AB9
1162 Potapov Maxim 0 : 1 Naumov Egor 1224
1902 Semyonov Oleg 0 : 1 Stoyanov Kirill 1513
1396 Kinelovskiy Nikita 1 : 0 Arzybov Vladislav 1367
1692 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Kovalyov Mikhail  
1854 Metreveli Maksim 1 : 0 Dyachkov Nikita 1499
  Vaneev Maxim 1 : 0 Lapin Ivan 1238
1336 Nogovitsin Alexander 0 : 1 Orlov Maxim 1821
1290 Troitsky Vsevolod 0 : 1 Fedotov Denis 2160
 
Round: EF1
1395 Novikova Daria 0.5 : 0.5 Makhina Alla 1139
1452 Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Oborina Anastasja 1757
1336 Knyazeva Ekaterina 1 : 0 Pirozhnikova Alisa 1112
1451 Stulova Kristina 0 : 1 Stulova Darya 1324
1120 Novichkova Viktoriia 1 : 0 Kazanina Daria 1129
 
Round: EF2
1139 Makhina Alla 0 : 1 Knyazeva Ekaterina 1336
1395 Novikova Daria 1 : 0 Shiryaevskaya Daria 1452
1757 Oborina Anastasja 1 : 0 Kazanina Daria 1129
1324 Stulova Darya 1 : 0 Pirozhnikova Alisa 1112
1120 Novichkova Viktoriia 0 : 1 Stulova Kristina 1451
 
Round: EF3
1112 Pirozhnikova Alisa 0.5 : 0.5 Novichkova Viktoriia 1120
1336 Knyazeva Ekaterina 0 : 1 Novikova Daria 1395
1452 Shiryaevskaya Daria 1 : 0 Kazanina Daria 1129
1757 Oborina Anastasja 0.5 : 0.5 Stulova Kristina 1451
1139 Makhina Alla 0 : 1 Stulova Darya 1324
 
Round: EF4
1336 Knyazeva Ekaterina 1 : 0 Stulova Darya 1324
1112 Pirozhnikova Alisa 0 : 1 Oborina Anastasja 1757
1451 Stulova Kristina 0 : 1 Shiryaevskaya Daria 1452
1139 Makhina Alla 0.5 : 0.5 Novichkova Viktoriia 1120
1395 Novikova Daria 0.5 : 0.5 Kazanina Daria 1129
 
Round: EF5
1112 Pirozhnikova Alisa 1 : 0 Shiryaevskaya Daria 1452
1757 Oborina Anastasja 1 : 0 Makhina Alla 1139
1336 Knyazeva Ekaterina 1 : 0 Novichkova Viktoriia 1120
1451 Stulova Kristina 0 : 1 Kazanina Daria 1129
1395 Novikova Daria 1 : 0 Stulova Darya 1324
 
Round: EF6
1757 Oborina Anastasja 1 : 0 Knyazeva Ekaterina 1336
1139 Makhina Alla 0 : 1 Shiryaevskaya Daria 1452
1395 Novikova Daria 1 : 0 Stulova Kristina 1451
1112 Pirozhnikova Alisa 0 : 1 Kazanina Daria 1129
1324 Stulova Darya 1 : 0 Novichkova Viktoriia 1120
 
Round: EF7
1452 Shiryaevskaya Daria 0 : 1 Knyazeva Ekaterina 1336
1139 Makhina Alla 0 : 1 Kazanina Daria 1129
1451 Stulova Kristina 0 : 1 Pirozhnikova Alisa 1112
1395 Novikova Daria 1 : 0 Novichkova Viktoriia 1120
1757 Oborina Anastasja 1 : 0 Stulova Darya 1324
 
Round: EF8
1395 Novikova Daria 0 : 1 Pirozhnikova Alisa 1112
1336 Knyazeva Ekaterina 1 : 0 Kazanina Daria 1129
1324 Stulova Darya 0 : 1 Shiryaevskaya Daria 1452
1757 Oborina Anastasja 1 : 0 Novichkova Viktoriia 1120
1139 Makhina Alla 0 : 1 Stulova Kristina 1451
 
Round: EF9
1395 Novikova Daria 1 : 0 Oborina Anastasja 1757
1324 Stulova Darya 0 : 1 Kazanina Daria 1129
1452 Shiryaevskaya Daria 1 : 0 Novichkova Viktoriia 1120
1451 Stulova Kristina 1 : 0 Knyazeva Ekaterina 1336
1112 Pirozhnikova Alisa 0 : 1 Makhina Alla 1139
 
Round: C1
  Mityagin Anton 1 : 0 Sprikut Albert  
  Mukhanov Konstantin 0 : 1 Roginski Roman 1176
1147 Prokopyev Andrei 1 : 0 Gorbachev Daniil 959
1049 Sidorov Mikhail 1 : 0 Bulagin Khristian  
1172 Reznik Grigorii 0 : 1 Stoyanov Egor 1309
  Mukhanov Semen 0 : 1 Fokichev Egor 1048
1260 Burtsev Peter 1 : 0 Salmov Alexander  
1247 Malyarovskiy Stepan 0 : 1 Kuvaev Vyacheslav 1240
1583 Gromov Danila 1 : 0 Gershman Artem 1127
 
Round: C2
959 Gorbachev Daniil 1 : 0 Mukhanov Konstantin  
1147 Prokopyev Andrei 1 : 0 Mityagin Anton  
1260 Burtsev Peter 0.5 : 0.5 Stoyanov Egor 1309
  Bulagin Khristian 1 : 0 Mukhanov Semen  
1127 Gershman Artem 1 : 0 Sprikut Albert  
1049 Sidorov Mikhail 0 : 1 Kuvaev Vyacheslav 1240
1247 Malyarovskiy Stepan 0 : 1 Salmov Alexander  
1172 Reznik Grigorii 1 : 0 Roginski Roman 1176
1048 Fokichev Egor 0 : 1 Gromov Danila 1583
 
Round: C3
1260 Burtsev Peter 1 : 0 Fokichev Egor 1048
1049 Sidorov Mikhail 0 : 1 Gorbachev Daniil 959
  Salmov Alexander 0 : 1 Roginski Roman 1176
1147 Prokopyev Andrei 0.5 : 0.5 Stoyanov Egor 1309
1240 Kuvaev Vyacheslav 0 : 1 Gromov Danila 1583
1247 Malyarovskiy Stepan 0 : 1 Sprikut Albert  
  Bulagin Khristian 0 : 1 Reznik Grigorii 1172
  Mukhanov Konstantin 0 : 1 Mukhanov Semen  
1127 Gershman Artem 1 : 0 Mityagin Anton  
 
Round: C4
1147 Prokopyev Andrei 0 : 1 Gromov Danila 1583
1309 Stoyanov Egor 1 : 0 Mityagin Anton  
  Salmov Alexander 1 : 0 Bulagin Khristian  
1260 Burtsev Peter 0 : 1 Kuvaev Vyacheslav 1240
1172 Reznik Grigorii 1 : 0 Gorbachev Daniil 959
1049 Sidorov Mikhail 0 : 1 Fokichev Egor 1048
1127 Gershman Artem 1 : 0 Roginski Roman 1176
  Mukhanov Semen 1 : 0 Sprikut Albert  
  Mukhanov Konstantin 0 : 1 Malyarovskiy Stepan 1247
 
Round: C5
  Bulagin Khristian 1 : 0 Malyarovskiy Stepan 1247
  Mukhanov Konstantin 0 : 1 Mityagin Anton  
1147 Prokopyev Andrei 0 : 1 Gershman Artem 1127
1172 Reznik Grigorii 0 : 1 Kuvaev Vyacheslav 1240
1309 Stoyanov Egor 0 : 1 Gromov Danila 1583
  Sprikut Albert 1 : 0 Sidorov Mikhail 1049
  Salmov Alexander 1 : 0 Fokichev Egor 1048
1260 Burtsev Peter 0 : 1 Roginski Roman 1176
  Mukhanov Semen 0 : 1 Gorbachev Daniil 959
 
Round: C6
1049 Sidorov Mikhail 1 : 0 Mukhanov Konstantin  
  Bulagin Khristian 1 : 0 Sprikut Albert  
1240 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Prokopyev Andrei 1147
1127 Gershman Artem 0 : 1 Gorbachev Daniil 959
1172 Reznik Grigorii 0 : 1 Burtsev Peter 1260
1176 Roginski Roman 0 : 1 Gromov Danila 1583
1048 Fokichev Egor 0 : 1 Malyarovskiy Stepan 1247
  Mityagin Anton 1 : 0 Mukhanov Semen  
  Salmov Alexander 0 : 1 Stoyanov Egor 1309
 
Round: C7
1172 Reznik Grigorii 0 : 1 Mityagin Anton  
1309 Stoyanov Egor 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1240
1583 Gromov Danila 1 : 0 Gorbachev Daniil 959
1048 Fokichev Egor 1 : 0 Gershman Artem 1127
  Mukhanov Konstantin 1 : 0 Sprikut Albert  
  Mukhanov Semen 0 : 1 Malyarovskiy Stepan 1247
1049 Sidorov Mikhail 1 : 0 Salmov Alexander  
1260 Burtsev Peter 0 : 1 Prokopyev Andrei 1147
1176 Roginski Roman 0 : 1 Bulagin Khristian  
 
Round: C8
1240 Kuvaev Vyacheslav 0 : 1 Mityagin Anton  
  Bulagin Khristian 0 : 1 Prokopyev Andrei 1147
1260 Burtsev Peter 0 : 1 Gromov Danila 1583
1247 Malyarovskiy Stepan 1 : 0 Roginski Roman 1176
1127 Gershman Artem 1 : 0 Salmov Alexander  
1049 Sidorov Mikhail 1 : 0 Mukhanov Semen  
1048 Fokichev Egor 1 : 0 Mukhanov Konstantin  
1309 Stoyanov Egor 1 : 0 Gorbachev Daniil 959
1172 Reznik Grigorii 1 : 0 Sprikut Albert  
 
Round: C9
1127 Gershman Artem 0 : 1 Kuvaev Vyacheslav 1240
1247 Malyarovskiy Stepan 0 : 1 Gorbachev Daniil 959
1309 Stoyanov Egor 1 : 0 Bulagin Khristian  
1176 Roginski Roman 1 : 0 Sprikut Albert  
1049 Sidorov Mikhail 1 : 0 Reznik Grigorii 1172
1583 Gromov Danila 1 : 0 Mityagin Anton  
1048 Fokichev Egor 0 : 1 Prokopyev Andrei 1147
  Salmov Alexander 1 : 0 Mukhanov Konstantin  
1260 Burtsev Peter 1 : 0 Mukhanov Semen  
Country: Russia
City: Rybinsk
Start: 2019-03-25
End: 2019-03-30
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.054961919784546 sec.