4th National Mind Sports Games of China, Women
Round: 1
  Li Zhuowen 1 : 0 Feng Jiao  
  Zhang Peipei 1 : 0 Gong Xiuqin  
  Mao Wenjing 0 : 1 Cao Xueyu  
  Chen Jing 1 : 0 Shao Ying  
  Lu Lu 0 : 1 Li Xiaofang  
1963 Shen Lanxin 1 : 0 Yin Huijuan  
  Jin Meng 0 : 1 Huo Jiuxu 2021
  Guo Meng 0 : 1 Zhao Meiyu  
  Feng Ting 1 : 0 Liu Jing  
  He Xian 0 : 1 Zhu Xiaojuan  
  Wang Zhe 0 : 1 Wu Zhiqin 2200
2179 Dong Xiaoli 1 : 0 He Yinfei  
1955 Yu Yaping 1 : 0 Dong Chenying 2055
  Wan Junhong 1 : 0 Zhou Wen  
2038 Cheng Yanzhen 1 : 0 Zhao Haixia  
  Xu Jiaxin 1 : 0 Wang Na  
  Liu Qin 0.5 : 0.5 Zheng Weinan  
2000 Xiao Huifang 1 : 0 Zheng Yining  
2327 Li Xiaoqing 1 : 0 Guo Ling  
2060 Liu Xun 1 : 0 Peng Lulu  
2071 Wang Yelin 1 : 0 Jin Yichan 1860
1870 Yu Yajun 1 : 0 Liu Zhao  
  Xu Lingqin 1 : 0 Li Mengting  
 
Round: 2
2308 Wang Qingqing 1 : 0 Chen Jing  
  Zhao Haixia 1 : 0 Liu Jing  
  Zheng Yining 1 : 0 Yin Huijuan  
  Liu Zhao 1 : 0 Lu Lu  
  Feng Jiao 0 : 1 Jin Yichan 1860
  Guo Meng 1 : 0 Zhou Wen  
  Li Mengting 0 : 1 Jin Meng  
  Guo Ling 0 : 1 He Xian  
  He Yinfei 0 : 1 Mao Wenjing  
  Wang Zhe 1 : 0 Gong Xiuqin  
  Wang Na 1 : 0 Peng Lulu  
  Zheng Weinan 0 : 1 Dong Chenying 2055
  Li Xiaofang 1 : 0 Yu Yajun 1870
2071 Wang Yelin 0.5 : 0.5 Yu Yaping 1955
2060 Liu Xun 1 : 0 Xu Jiaxin  
2327 Li Xiaoqing 1 : 0 Zhu Xiaojuan  
2000 Xiao Huifang 1 : 0 Li Zhuowen  
  Zhao Meiyu 0 : 1 Wan Junhong  
  Xu Lingqin 0 : 1 Liu Qin  
2021 Huo Jiuxu 1 : 0 Feng Ting  
2038 Cheng Yanzhen 0.5 : 0.5 Shen Lanxin 1963
  Zhang Peipei 0 : 1 Wu Zhiqin 2200
  Cao Xueyu 0 : 1 Dong Xiaoli 2179
 
Round: 3
  Shao Ying 0 : 1 Cao Xueyu  
2060 Liu Xun 0 : 1 Wang Qingqing 2308
  Zhang Peipei 1 : 0 Mao Wenjing  
  Li Xiaofang 0 : 1 Wang Yelin 2071
  Xu Jiaxin 0.5 : 0.5 Chen Jing  
  Wang Na 0 : 1 Jin Meng  
1955 Yu Yaping 0 : 1 Cheng Yanzhen 2038
  Liu Qin 0 : 1 Shen Lanxin 1963
1870 Yu Yajun 1 : 0 Zheng Yining  
  Zhao Haixia 0 : 1 Dong Chenying 2055
  He Xian 1 : 0 Guo Meng  
  Zhu Xiaojuan 1 : 0 Li Zhuowen  
  Zhou Wen 1 : 0 Li Mengting  
  Peng Lulu 1 : 0 Liu Jing  
2327 Li Xiaoqing 1 : 0 Wan Junhong  
2179 Dong Xiaoli 0.5 : 0.5 Huo Jiuxu 2021
2000 Xiao Huifang 0 : 1 Wu Zhiqin 2200
  Feng Ting 0 : 1 Wang Zhe  
  Yin Huijuan 1 : 0 Guo Ling  
1860 Jin Yichan 1 : 0 Zhao Meiyu  
  Lu Lu 1 : 0 He Yinfei  
  Zheng Weinan 1 : 0 Feng Jiao  
  Liu Zhao 0 : 1 Xu Lingqin  
 
Round: 4
  Cao Xueyu 0 : 1 Xu Lingqin  
  He Xian 1 : 0 Zhang Peipei  
  Xu Jiaxin 0 : 1 Zheng Weinan  
  Chen Jing 0 : 1 Liu Qin  
  Jin Meng 0 : 1 Xiao Huifang 2000
2327 Li Xiaoqing 1 : 0 Dong Xiaoli 2179
2038 Cheng Yanzhen 1 : 0 Wang Yelin 2071
2200 Wu Zhiqin 0 : 1 Wang Qingqing 2308
  Zhu Xiaojuan 0.5 : 0.5 Liu Xun 2060
2055 Dong Chenying 0.5 : 0.5 Jin Yichan 1860
  Wang Zhe 0 : 1 Yu Yajun 1870
  Li Xiaofang 0 : 1 Wan Junhong  
1955 Yu Yaping 1 : 0 Wang Na  
2021 Huo Jiuxu 0 : 1 Shen Lanxin 1963
  Feng Jiao 1 : 0 Li Mengting  
  He Yinfei 1 : 0 Liu Jing  
  Li Zhuowen 1 : 0 Guo Meng  
  Zheng Yining 1 : 0 Gong Xiuqin  
  Zhao Meiyu 1 : 0 Zhou Wen  
  Mao Wenjing 0 : 1 Lu Lu  
  Liu Zhao 1 : 0 Shao Ying  
  Zhao Haixia 1 : 0 Yin Huijuan  
  Peng Lulu 1 : 0 Feng Ting  
 
Round: 5
2055 Dong Chenying 0 : 1 Dong Xiaoli 2179
  Liu Qin 1 : 0 Wang Yelin 2071
2060 Liu Xun 0.5 : 0.5 Jin Yichan 1860
2327 Li Xiaoqing 0 : 1 Wang Qingqing 2308
  Zhu Xiaojuan 0 : 1 Zheng Weinan  
1963 Shen Lanxin 0.5 : 0.5 Wu Zhiqin 2200
1870 Yu Yajun 0.5 : 0.5 Cheng Yanzhen 2038
2000 Xiao Huifang 1 : 0 He Xian  
  Xu Lingqin 0 : 1 Wan Junhong  
  Cao Xueyu 0 : 1 Zheng Yining  
  Shao Ying 0 : 1 Feng Jiao  
  Wang Na 1 : 0 Zhou Wen  
  He Yinfei 0 : 1 Feng Ting  
  Gong Xiuqin 1 : 0 Guo Ling  
  Liu Jing 0 : 1 Mao Wenjing  
2021 Huo Jiuxu 1 : 0 Yu Yaping 1955
  Guo Meng 0 : 1 Xu Jiaxin  
  Lu Lu 0 : 1 Li Zhuowen  
  Zhang Peipei 0.5 : 0.5 Jin Meng  
  Yin Huijuan 0 : 1 Chen Jing  
  Wang Zhe 1 : 0 Zhao Haixia  
  Li Xiaofang 0 : 1 Peng Lulu  
  Zhao Meiyu 0 : 1 Liu Zhao  
 
Round: 6
1963 Shen Lanxin 0 : 1 Li Xiaoqing 2327
2308 Wang Qingqing 1 : 0 Xiao Huifang 2000
  Xu Jiaxin 1 : 0 Yu Yaping 1955
  Feng Ting 1 : 0 Lu Lu  
  Gong Xiuqin 0 : 1 Feng Jiao  
  Wang Na 0 : 1 Mao Wenjing  
  Cao Xueyu 1 : 0 Zhu Xiaojuan  
  Li Mengting 0 : 1 Zhao Meiyu  
  Zhou Wen 0 : 1 Yin Huijuan  
2200 Wu Zhiqin 1 : 0 Zheng Weinan  
  He Yinfei 1 : 0 Shao Ying  
  Guo Meng 1 : 0 Guo Ling  
2038 Cheng Yanzhen 1 : 0 Wan Junhong  
  Li Xiaofang 0.5 : 0.5 Zhao Haixia  
  Liu Zhao 0 : 1 Liu Xun 2060
2021 Huo Jiuxu 1 : 0 Yu Yajun 1870
  Jin Meng 1 : 0 Chen Jing  
2179 Dong Xiaoli 1 : 0 Liu Qin  
  He Xian 1 : 0 Peng Lulu  
  Wang Zhe 0 : 1 Li Zhuowen  
  Zhang Peipei 0 : 1 Dong Chenying 2055
1860 Jin Yichan 1 : 0 Zheng Yining  
2071 Wang Yelin 1 : 0 Xu Lingqin  
 
Round: 7
  Zhang Peipei 1 : 0 Zhao Haixia  
  Chen Jing 0 : 1 Yu Yaping 1955
  Feng Ting 0 : 1 Zheng Yining  
  Xu Lingqin 1 : 0 Peng Lulu  
  Zhu Xiaojuan 1 : 0 Li Xiaofang  
  Shao Ying 1 : 0 Li Mengting  
  Wang Zhe 0 : 1 Liu Zhao  
  Guo Ling 1 : 0 Liu Jing  
  Guo Meng 0 : 1 He Yinfei  
  Yin Huijuan 0 : 1 Lu Lu  
  Gong Xiuqin 1 : 0 Wang Na  
2021 Huo Jiuxu 0 : 1 Li Xiaoqing 2327
  He Xian 1 : 0 Wan Junhong  
  Li Zhuowen 0 : 1 Liu Xun 2060
2179 Dong Xiaoli 0 : 1 Wu Zhiqin 2200
2038 Cheng Yanzhen 0 : 1 Wang Qingqing 2308
1963 Shen Lanxin 1 : 0 Jin Yichan 1860
2000 Xiao Huifang 0.5 : 0.5 Dong Chenying 2055
  Zhao Meiyu 0 : 1 Cao Xueyu  
  Jin Meng 0 : 1 Zheng Weinan  
  Liu Qin 1 : 0 Yu Yajun 1870
  Feng Jiao 1 : 0 Mao Wenjing  
  Xu Jiaxin 0 : 1 Wang Yelin 2071
 
Round: 8
  Li Mengting 0.5 : 0.5 Liu Jing  
  Guo Ling 0.5 : 0.5 Zhou Wen  
  Feng Jiao 0 : 1 Huo Jiuxu 2021
2055 Dong Chenying 1 : 0 Zheng Yining  
  Liu Zhao 0 : 1 Wan Junhong  
  Cao Xueyu 0 : 1 Li Zhuowen  
2000 Xiao Huifang 1 : 0 Liu Qin  
  Zheng Weinan 1 : 0 Wang Yelin 2071
2200 Wu Zhiqin 0 : 1 Li Xiaoqing 2327
2060 Liu Xun 1 : 0 He Xian  
2038 Cheng Yanzhen 0 : 1 Dong Xiaoli 2179
1860 Jin Yichan 1 : 0 Xu Lingqin  
2308 Wang Qingqing 1 : 0 Shen Lanxin 1963
  Feng Ting 1 : 0 Mao Wenjing  
  Li Xiaofang 1 : 0 Wang Na  
  Yin Huijuan 1 : 0 Shao Ying  
1870 Yu Yajun 1 : 0 Yu Yaping 1955
  Gong Xiuqin 0 : 1 He Yinfei  
  Zhao Haixia 1 : 0 Chen Jing  
  Wang Zhe 1 : 0 Zhao Meiyu  
  Jin Meng 1 : 0 Zhu Xiaojuan  
  Peng Lulu 1 : 0 Lu Lu  
  Zhang Peipei 0 : 1 Xu Jiaxin  
 
Round: 9
  He Xian 0.5 : 0.5 Yu Yajun 1870
  Jin Meng 0 : 1 Wang Yelin 2071
  Liu Zhao 0 : 1 Cao Xueyu  
2038 Cheng Yanzhen 0 : 1 Li Zhuowen  
  Xu Jiaxin 0 : 1 Liu Qin  
2060 Liu Xun 0.5 : 0.5 Li Xiaoqing 2327
  Peng Lulu 1 : 0 Feng Jiao  
2200 Wu Zhiqin 1 : 0 Huo Jiuxu 2021
2179 Dong Xiaoli 1 : 0 Xiao Huifang 2000
2055 Dong Chenying 0 : 1 Shen Lanxin 1963
  Wan Junhong 1 : 0 Jin Yichan 1860
  Lu Lu 0.5 : 0.5 Gong Xiuqin  
  Zhou Wen 1 : 0 Shao Ying  
  Chen Jing 1 : 0 Liu Jing  
  Guo Ling 0 : 1 Li Mengting  
  Zheng Weinan 0.5 : 0.5 Wang Qingqing 2308
  Mao Wenjing 0.5 : 0.5 Guo Meng  
  Zhao Meiyu 1 : 0 Yin Huijuan  
  He Yinfei 0 : 1 Xu Lingqin  
  Zhu Xiaojuan 1 : 0 Feng Ting  
  Li Xiaofang 0 : 1 Zhang Peipei  
1955 Yu Yaping 0.5 : 0.5 Zhao Haixia  
  Zheng Yining 0 : 1 Wang Zhe  
Country: China
City: Quzhou
Start: 2019-11-09
End: 2019-11-13
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.026098012924194 sec.