4th National Mind Sports Games of China, Girls
Round: 1
  Wang Yulu 0 : 1 Sun Yuqi  
  Yang Xiaoxue 1 : 0 Zhang-Gu Wenyu  
  Gong Yixuan 0 : 1 Liu Shaoqi  
  Xu Xicheng 1 : 0 Wang Huiyi  
  Ma Yike 0 : 1 Zhang Haoshuo  
  Wang Jiaru 0 : 1 Wang Kemiao  
  Zhang Yunshu 1 : 0 Hu Yuyang  
  Zhong Qixin 0 : 1 Qin Shaoya  
  Zhou Jiaqi 0 : 1 Zhou Zhou  
  Hu Jia'an 0 : 1 Fan Zhiyi  
  Li Jiatong 0 : 1 He Lewei  
  Liu Ming 0.5 : 0.5 Wang Jiaxin  
  Wang Jingyi 0.5 : 0.5 Wu Yufan  
  Yao Jiaying 1 : 0 Zhang Muyi  
  Zhang Xinyi 1 : 0 Zhou Yiwen  
  Fu Siqian 0 : 1 Zhao Fangfei  
  Zhu Jiayi 1 : 0 Qiu Anheng  
  Liu Chenfei 1 : 0 Li Shixuan  
  Duan Yiran 0 : 1 Zhang Ruihan  
  Liu Mengyun 1 : 0 Wang Jiayi  
  Wang Zizhu 0 : 1 Guo Yiwei  
  Shi Qiaochu 1 : 0 Dai Luona  
  Jiang Ao 1 : 0 Cheng Jia  
 
Round: 2
  Cheng Jia 1 : 0 Li Jiatong  
  Li Shixuan 1 : 0 Duan Yiran  
  Zhang Muyi 0 : 1 Wang Zizhu  
  Dai Luona 1 : 0 Gong Yixuan  
  Wang Jiayi 0 : 1 Wang Huiyi  
  Wang Jiaru 0 : 1 Zhou Jiaqi  
  Liu Ming 0 : 1 Hu Yuyang  
  Zhong Qixin 0 : 1 Zhou Yiwen  
  Hu Jia'an 0 : 1 Qiu Anheng  
  Wang Yulu 1 : 0 Ma Yike  
  Zhang-Gu Wenyu 0 : 1 Fu Siqian  
  Xu Xicheng 0 : 1 Yao Jiaying  
  Guo Yiwei 0.5 : 0.5 Zhang Ruihan  
  Zhang Yunshu 1 : 0 Liu Chenfei  
  Wang Jiaxin 0 : 1 Wu Yufan  
  Fan Zhiyi 0 : 1 Zhu Jiayi  
  He Lewei 0 : 1 Jiang Ao  
  Qin Shaoya 0 : 1 Zhang Xinyi  
  Zhang Haoshuo 1 : 0 Wang Jingyi  
  Zhao Fangfei 1 : 0 Sun Yuqi  
  Zhou Zhou 0 : 1 Wang Kemiao  
  Yang Xiaoxue 0 : 1 Liu Mengyun  
  Shi Qiaochu 0 : 1 Liu Shaoqi  
 
Round: 3
  Zhou Zhou 0 : 1 Wang Jiaxin  
  Liu Ming 0 : 1 Wang Jingyi  
  Wang Huiyi 0 : 1 Sun Yuqi  
  Yang Xiaoxue 0.5 : 0.5 Wang Zizhu  
  Fan Zhiyi 0 : 1 Wang Yulu  
  Wang Jiayi 1 : 0 Wang Jiaru  
  Li Jiatong 1 : 0 Zhong Qixin  
  Hu Jia'an 0 : 1 Ma Yike  
  Xu Xicheng 1 : 0 Zhou Yiwen  
  Zhang Muyi 1 : 0 Zhang-Gu Wenyu  
  Gong Yixuan 1 : 0 Duan Yiran  
  Zhang Ruihan 0.5 : 0.5 Wu Yufan  
  Zhao Fangfei 0 : 1 Wang Kemiao  
  Jiang Ao 0.5 : 0.5 Liu Shaoqi  
  Liu Mengyun 0 : 1 Zhang Xinyi  
  Shi Qiaochu 1 : 0 He Lewei  
  Zhang Haoshuo 0 : 1 Zhang Yunshu  
  Yao Jiaying 0.5 : 0.5 Zhu Jiayi  
  Guo Yiwei 0 : 1 Liu Chenfei  
  Li Shixuan 0 : 1 Dai Luona  
  Qiu Anheng 0 : 1 Fu Siqian  
  Zhou Jiaqi 0.5 : 0.5 Hu Yuyang  
  Qin Shaoya 1 : 0 Cheng Jia  
 
Round: 4
  Wang Jiayi 1 : 0 Zhou Zhou  
  Zhang Muyi 1 : 0 Zhou Yiwen  
  Cheng Jia 0 : 1 Zhou Jiaqi  
  He Lewei 1 : 0 Li Shixuan  
  Wang Jiaxin 1 : 0 Wang Zizhu  
  Liu Ming 1 : 0 Duan Yiran  
  Zhong Qixin 0 : 1 Wang Jiaru  
  Hu Jia'an 0 : 1 Zhang-Gu Wenyu  
  Gong Yixuan 1 : 0 Qiu Anheng  
  Fan Zhiyi 0 : 1 Wang Huiyi  
  Ma Yike 0 : 1 Li Jiatong  
  Yang Xiaoxue 0.5 : 0.5 Wang Jingyi  
  Dai Luona 0 : 1 Zhu Jiayi  
  Yao Jiaying 1 : 0 Jiang Ao  
  Zhang Yunshu 0.5 : 0.5 Liu Shaoqi  
  Guo Yiwei 0 : 1 Hu Yuyang  
  Liu Chenfei 0.5 : 0.5 Wu Yufan  
  Zhang Xinyi 0 : 1 Wang Kemiao  
  Liu Mengyun 1 : 0 Fu Siqian  
  Zhao Fangfei 0 : 1 Qin Shaoya  
  Zhang Ruihan 0 : 1 Wang Yulu  
  Shi Qiaochu 1 : 0 Xu Xicheng  
  Zhang Haoshuo 0 : 1 Sun Yuqi  
 
Round: 5
  Guo Yiwei 1 : 0 Gong Yixuan  
  Xu Xicheng 1 : 0 Zhao Fangfei  
  Wang Huiyi 0.5 : 0.5 He Lewei  
  Liu Ming 1 : 0 Wang Zizhu  
  Zhang Haoshuo 0 : 1 Fu Siqian  
  Qiu Anheng 0 : 1 Zhou Zhou  
  Duan Yiran 1 : 0 Hu Jia'an  
  Zhang-Gu Wenyu 1 : 0 Zhong Qixin  
  Fan Zhiyi 0 : 1 Wang Jiayi  
  Li Shixuan 1 : 0 Ma Yike  
  Cheng Jia 0 : 1 Zhou Yiwen  
  Li Jiatong 0 : 1 Dai Luona  
  Liu Shaoqi 1 : 0 Qin Shaoya  
  Zhang Xinyi 0 : 1 Shi Qiaochu  
  Zhang Yunshu 1 : 0 Yao Jiaying  
  Wang Jiayi 1 : 0 Yang Xiaoxue  
  Liu Mengyun 1 : 0 Sun Yuqi  
  Zhu Jiayi 1 : 0 Wang Kemiao  
  Wang Jingyi 0.5 : 0.5 Zhang Ruihan  
  Zhou Jiaqi 0.5 : 0.5 Wang Yulu  
  Zhang Muyi 1 : 0 Wu Yufan  
  Wang Jiaxin 1 : 0 Hu Yuyang  
  Liu Chenfei 1 : 0 Jiang Ao  
 
Round: 6
  Zhang-Gu Wenyu 0.5 : 0.5 Zhou Yiwen  
  Li Shixuan 0 : 1 Zhang Haoshuo  
  Zhang Ruihan 0.5 : 0.5 Wang Huiyi  
  Zhao Fangfei 0 : 1 Zhou Zhou  
  Yang Xiaoxue 1 : 0 Gong Yixuan  
  Qiu Anheng 1 : 0 Cheng Jia  
  He Lewei 0 : 1 Liu Ming  
  Zhong Qixin 1 : 0 Hu Jia'an  
  Fan Zhiyi 0.5 : 0.5 Duan Yiran  
  Ma Yike 0 : 1 Wang Zizhu  
  Wang Jiaru 1 : 0 Li Jiatong  
  Wu Yufan 1 : 0 Guo Yiwei  
  Wang Yulu 1 : 0 Wang Jiaxin  
  Yao Jiaying 1 : 0 Liu Chenfei  
  Liu Mengyun 1 : 0 Shi Qiaochu  
  Zhang Yunshu 1 : 0 Zhu Jiayi  
  Fu Siqian 0 : 1 Zhang Xinyi  
  Liu Shaoqi 0.5 : 0.5 Wang Kemiao  
  Jiang Ao 0.5 : 0.5 Wang Jingyi  
  Zhang Muyi 0 : 1 Xu Xicheng  
  Hu Yuyang 0 : 1 Qin Shaoya  
  Dai Luona 1 : 0 Zhou Jiaqi  
  Wang Jiayi 1 : 0 Sun Yuqi  
 
Round: 7
  Hu Yuyang 0 : 1 Zhang-Gu Wenyu  
  Wang Zizhu 0.5 : 0.5 Zhou Yiwen  
  Sun Yuqi 1 : 0 Zhou Zhou  
  Zhang Haoshuo 1 : 0 Zhou Jiaqi  
  He Lewei 0.5 : 0.5 Wang Jiaru  
  Ma Yike 0.5 : 0.5 Zhao Fangfei  
  Yang Xiaoxue 1 : 0 Wang Huiyi  
  Li Jiatong 1 : 0 Hu Jia'an  
  Gong Yixuan 1 : 0 Zhong Qixin  
  Cheng Jia 0 : 1 Li Shixuan  
  Duan Yiran 0 : 1 Qiu Anheng  
  Fan Zhiyi 0 : 1 Guo Yiwei  
  Zhang Xinyi 0.5 : 0.5 Yao Jiaying  
  Wang Kemiao 1 : 0 Wang Yulu  
  Liu Shaoqi 0.5 : 0.5 Zhu Jiayi  
  Jiang Ao 0 : 1 Fu Siqian  
  Wang Jiayi 0 : 1 Xu Xicheng  
  Zhang Yunshu 1 : 0 Liu Mengyun  
  Zhang Muyi 1 : 0 Zhang Ruihan  
  Qin Shaoya 0.5 : 0.5 Dai Luona  
  Wang Jiaxin 0.5 : 0.5 Wang Jingyi  
  Wu Yufan 1 : 0 Liu Ming  
  Shi Qiaochu 1 : 0 Liu Chenfei  
 
Round: 8
  Li Jiatong 0 : 1 Qiu Anheng  
  Gong Yixuan 0 : 1 Zhang Ruihan  
  Wang Jiaru 0 : 1 Guo Yiwei  
  He Lewei 0 : 1 Wang Zizhu  
  Jiang Ao 1 : 0 Zhou Jiaqi  
  Ma Yike 0 : 1 Duan Yiran  
  Liu Ming 0 : 1 Liu Chenfei  
  Cheng Jia 0 : 1 Hu Jia'an  
  Zhong Qixin 0 : 1 Fan Zhiyi  
  Hu Yuyang 0.5 : 0.5 Zhao Fangfei  
  Zhou Zhou 1 : 0 Li Shixuan  
  Zhou Yiwen 1 : 0 Wang Huiyi  
  Yao Jiaying 1 : 0 Shi Qiaochu  
  Liu Mengyun 0.5 : 0.5 Liu Shaoqi  
  Xu Xicheng 0 : 1 Zhu Jiayi  
  Zhang-Gu Wenyu 1 : 0 Wang Jingyi  
  Zhang Xinyi 1 : 0 Wu Yufan  
  Zhang Yunshu 0 : 1 Wang Kemiao  
  Zhang Haoshuo 0 : 1 Yang Xiaoxue  
  Qin Shaoya 0 : 1 Wang Yulu  
  Fu Siqian 0 : 1 Sun Yuqi  
  Zhang Muyi 0.5 : 0.5 Wang Jiaxin  
  Wang Jiayi 1 : 0 Dai Luona  
 
Round: 9
  Gong Yixuan 0 : 1 Hu Yuyang  
  Li Jiatong 0.5 : 0.5 Duan Yiran  
  Jiang Ao 1 : 0 Zhou Yiwen  
  Zhang Haoshuo 1 : 0 Liu Ming  
  Wang Jingyi 1 : 0 Wang Jiaru  
  Zhao Fangfei 1 : 0 Cheng Jia  
  Zhou Zhou 0 : 1 Zhang Ruihan  
  Li Shixuan 0.5 : 0.5 Hu Jia'an  
  Zhou Jiaqi 1 : 0 Zhong Qixin  
  Wang Huiyi 1 : 0 Ma Yike  
  Fan Zhiyi 0 : 1 He Lewei  
  Shi Qiaochu 0 : 1 Sun Yuqi  
  Liu Shaoqi 1 : 0 Wang Yulu  
  Zhu Jiayi 0.5 : 0.5 Liu Mengyun  
  Zhang Xinyi 1 : 0 Zhang Yunshu  
  Yao Jiaying 0.5 : 0.5 Wang Kemiao  
  Xu Xicheng 1 : 0 Yang Xiaoxue  
  Wang Jiayi 0 : 1 Zhang Muyi  
  Zhang-Gu Wenyu 1 : 0 Qiu Anheng  
  Wu Yufan 0.5 : 0.5 Dai Luona  
  Qin Shaoya 1 : 0 Guo Yiwei  
  Wang Jiaxin 0 : 1 Liu Chenfei  
  Fu Siqian 1 : 0 Wang Zizhu  
Country: China
City: Quzhou
Start: 2019-11-14
End: 2019-11-18
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.02607798576355 sec.