The Championship of Arkhangelsk region
Round: M1
1020 Semenov Andrei 0 : 1 Fokichev Egor 1193
1090 Noskov Pavel 1 : 0 Geletyuk Konstantin 931
1380 Naumov Egor 1 : 0 Potapov Stepan  
983 Startsev Maksim 1 : 0 Pakhalkov Stepan  
973 Makhin Matvei 0 : 1 Kuvaev Vyacheslav 1322
1580 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Vereshagin Dmitrii  
1679 Metreveli Maksim 1 : 0 Kazantsev Konstantin 854
1033 Bykov Dmitrii 0 : 1 Dyachkov Nikita 1407
1525 Stoyanov Kirill 1 : 0 Piruakov Artem  
1403 Stoyanov Egor 0 : 1 Prokopyev Andrei 1255
1299 Shabanov Ruslan 0 : 1 Mikryukov Sergey 977
1525 Stoyanov Kirill 1 : 0 Piruakov Artem  
 
Round: M2
1403 Stoyanov Egor 1 : 0 Potapov Stepan  
1322 Kuvaev Vyacheslav 0 : 1 Metreveli Maksim 1679
1090 Noskov Pavel 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1580
  Vereshagin Dmitrii 1 : 0 Geletyuk Konstantin 931
1767 Semyonov Oleg 1 : 0 Semenov Andrei 1020
  Piruakov Artem 0 : 1 Pakhalkov Stepan  
1255 Prokopyev Andrei 1 : 0 Fokichev Egor 1193
854 Kazantsev Konstantin 1 : 0 Makhin Matvei 973
1299 Shabanov Ruslan 1 : 0 Bykov Dmitrii 1033
1380 Naumov Egor 1 : 0 Kulin Maxim 1036
983 Startsev Maksim 0 : 1 Stoyanov Kirill 1525
977 Mikryukov Sergey 1 : 0 Dyachkov Nikita 1407
 
Round: M3
1380 Naumov Egor 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1580
1036 Kulin Maxim 0 : 1 Dyachkov Nikita 1407
1020 Semenov Andrei 1 : 0 Geletyuk Konstantin 931
  Vereshagin Dmitrii 0 : 1 Fokichev Egor 1193
1322 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Startsev Maksim 983
1679 Metreveli Maksim 1 : 0 Stoyanov Kirill 1525
1090 Noskov Pavel 1 : 0 Pakhalkov Stepan  
  Pavlovskiy Egor 1 : 0 Parshenok Andrey  
1403 Stoyanov Egor 0 : 1 Kazantsev Konstantin 854
973 Makhin Matvei 1 : 0 Potapov Stepan  
977 Mikryukov Sergey 1 : 0 Prokopyev Andrei 1255
1033 Bykov Dmitrii 0 : 1 Piruakov Artem  
  Semenov Oleg 1 : 0 Shabanov Ruslan 1299
 
Round: M4
1679 Metreveli Maksim 1 : 0 Prokopyev Andrei 1255
1299 Shabanov Ruslan 0 : 1 Kulin Maxim 1036
1403 Stoyanov Egor 1 : 0 Piruakov Artem  
931 Geletyuk Konstantin 1 : 0 Parshenok Andrey  
  Pavlovskiy Egor 0 : 1 Makhin Matvei 973
854 Kazantsev Konstantin 0 : 1 Dyachkov Nikita 1407
1580 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Mikryukov Sergey 977
983 Startsev Maksim 1 : 0 Vereshagin Dmitrii  
1020 Semenov Andrei 1 : 0 Pakhalkov Stepan  
1767 Semyonov Oleg 0 : 1 Stoyanov Kirill 1525
1033 Bykov Dmitrii 1 : 0 Potapov Stepan  
1090 Noskov Pavel 0 : 1 Fokichev Egor 1193
1380 Naumov Egor 0.5 : 0.5 Kuvaev Vyacheslav 1322
 
Round: M5
  Vereshagin Dmitrii 0 : 1 Stoyanov Egor 1403
1299 Shabanov Ruslan 1 : 0 Geletyuk Konstantin 931
977 Mikryukov Sergey 0 : 1 Fokichev Egor 1193
1525 Stoyanov Kirill 1 : 0 Dyachkov Nikita 1407
1033 Bykov Dmitrii 0 : 1 Parshenok Andrey  
1255 Prokopyev Andrei 0.5 : 0.5 Naumov Egor 1380
854 Kazantsev Konstantin 0 : 1 Kuvaev Vyacheslav 1322
  Piruakov Artem 1 : 0 Pavlovskiy Egor  
1580 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Metreveli Maksim 1679
1090 Noskov Pavel 1 : 0 Semyonov Oleg 1767
1036 Kulin Maxim 0.5 : 0.5 Semenov Andrei 1020
983 Startsev Maksim 1 : 0 Makhin Matvei 973
  Potapov Stepan 1 : 0 Pakhalkov Stepan  
 
Round: M6
854 Kazantsev Konstantin 1 : 0 Piruakov Artem  
1403 Stoyanov Egor 1 : 0 Kulin Maxim 1036
1020 Semenov Andrei 0 : 1 Prokopyev Andrei 1255
  Pavlovskiy Egor 0 : 1 Geletyuk Konstantin 931
1580 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Stoyanov Kirill 1525
1090 Noskov Pavel 0 : 1 Naumov Egor 1380
1407 Dyachkov Nikita 1 : 0 Startsev Maksim 983
1299 Shabanov Ruslan 1 : 0 Makhin Matvei 973
1033 Bykov Dmitrii 1 : 0 Pakhalkov Stepan  
1679 Metreveli Maksim 0 : 1 Fokichev Egor 1193
  Potapov Stepan 1 : 0 Parshenok Andrey  
977 Mikryukov Sergey 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1322
1767 Semyonov Oleg 1 : 0 Vereshagin Dmitrii  
 
Round: M7
1403 Stoyanov Egor 0 : 1 Stoyanov Kirill 1525
977 Mikryukov Sergey 0 : 1 Metreveli Maksim 1679
1299 Shabanov Ruslan 1 : 0 Semenov Andrei 1020
  Piruakov Artem 0 : 1 Geletyuk Konstantin 931
1255 Prokopyev Andrei 0 : 1 Kuvaev Vyacheslav 1322
  Semenov Oleg 0 : 1 Kazantsev Konstantin 854
1033 Bykov Dmitrii 1 : 0 Pavlovskiy Egor  
  Parshenok Andrey 0 : 1 Pakhalkov Stepan  
1580 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Fokichev Egor 1193
1036 Kulin Maxim 1 : 0 Makhin Matvei 973
1407 Dyachkov Nikita 0 : 1 Naumov Egor 1380
  Potapov Stepan 1 : 0 Vereshagin Dmitrii  
1090 Noskov Pavel 1 : 0 Startsev Maksim 983
 
Round: W1
890 Yudina Polina 1 : 0 Minkina Yuliya  
1959 Sorokina Oksana 0 : 1 Fokicheva Anna 1177
2156 Savrasova Yulia 0.5 : 0.5 Yusupmurzina Darya 1734
1018 Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Minkina Elena  
1289 Novikova Daria 0 : 1 Matushkina Ksenia 1544
890 Yudina Polina 0 : 1 Porokhina Ekaterina 1396
 
Round: W2
1382 Stulova Darya 0 : 1 Matushkina Ksenia 1544
1018 Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Fokicheva Anna 1177
1035 Buslakova Anastasja 1 : 0 Yudina Polina 890
1959 Sorokina Oksana 1 : 0 Savrasova Yulia 2156
1790 Yudina Maria 1 : 0 Minkina Yuliya  
918 Vostriakova Yulia 1 : 0 Minkina Elena  
868 Popova Maria 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1734
 
Round: W3
1018 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Porokhina Ekaterina 1396
1959 Sorokina Oksana 1 : 0 Minkina Elena  
1734 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Yudina Polina 890
1177 Fokicheva Anna 0 : 1 Yudina Maria 1790
2156 Savrasova Yulia 1 : 0 Popova Maria 868
1544 Matushkina Ksenia 1 : 0 Buslakova Anastasja 1035
 
Round: W4
2156 Savrasova Yulia 1 : 0 Yudina Polina 890
1734 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Simanovskaia Anastasia 1018
1547 Prokopets Tatyana 0 : 1 Sorokina Oksana 1959
  Minkina Elena 0 : 1 Minkina Yuliya  
1790 Yudina Maria 1 : 0 Buslakova Anastasja 1035
1177 Fokicheva Anna 1 : 0 Vostriakova Yulia 918
1396 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Matushkina Ksenia 1544
 
Round: W5
1177 Fokicheva Anna 0 : 1 Buslakova Anastasja 1035
1544 Matushkina Ksenia 0.5 : 0.5 Sorokina Oksana 1959
1396 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1734
918 Vostriakova Yulia 0 : 1 Minkina Yuliya  
1018 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Savrasova Yulia 2156
1289 Novikova Daria 0 : 1 Yudina Maria 1790
868 Popova Maria 1 : 0 Yudina Polina 890
  Minkina Elena 0 : 1 Buslakova Darya 938
 
Round: W6
868 Popova Maria 1 : 0 Minkina Yuliya  
1790 Yudina Maria 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1734
1289 Novikova Daria 0 : 1 Sorokina Oksana 1959
  Minkina Elena 0 : 1 Yudina Polina 890
1177 Fokicheva Anna 0 : 1 Buslakova Anastasja 1035
1396 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Savrasova Yulia 2156
1544 Matushkina Ksenia 1 : 0 Simanovskaia Anastasia 1018
 
Round: W7
1790 Yudina Maria 0 : 1 Savrasova Yulia 2156
1018 Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Minkina Yuliya  
1396 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Sorokina Oksana 1959
918 Vostriakova Yulia 1 : 0 Yudina Polina 890
1544 Matushkina Ksenia 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1734
1177 Fokicheva Anna 1 : 0 Minkina Elena  
Country: Russia
City: Podyuga
Start: 2021-01-02
End: 2021-01-05
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.084168910980225 sec.