38 Kanto Championship
Round: 1
  Yokoyama Shota 0.5 : 0.5 Ono Takayuki 2114
1924 Suenaga Daiki 0 : 1 Okabe Hiroshi 2525
1988 Fujita Maiko 1 : 0 Kobayashi Nanako  
2260 Inoue Fumiya 1 : 0 Maruta Koji 1935
2024 Maruta Hiroki 0 : 1 Nagasoe Hiroki 2399
1792 Shimura Hiroki 0 : 1 Ishitani Shin-ichi 2107
2577 Kamiya Shunsuke 1 : 0 Nishizawa Aoi 2068
 
Round: 2
1792 Shimura Hiroki 0 : 1 Maruta Hiroki 2024
  Yokoyama Shota 0 : 1 Suenaga Daiki 1924
2068 Nishizawa Aoi 0 : 1 Ono Takayuki 2114
1988 Fujita Maiko 0 : 1 Nagasoe Hiroki 2399
  Kobayashi Nanako 0 : 1 Maruta Koji 1935
2107 Ishitani Shin-ichi 0 : 1 Okabe Hiroshi 2525
2577 Kamiya Shunsuke 1 : 0 Inoue Fumiya 2260
 
Round: 3
2577 Kamiya Shunsuke 1 : 0 Okabe Hiroshi 2525
1792 Shimura Hiroki 0 : 1 Kobayashi Nanako  
2068 Nishizawa Aoi 0 : 1 Yokoyama Shota  
1924 Suenaga Daiki 0 : 1 Inoue Fumiya 2260
1988 Fujita Maiko 0 : 1 Maruta Koji 1935
2114 Ono Takayuki 0 : 1 Nagasoe Hiroki 2399
2107 Ishitani Shin-ichi 0 : 1 Maruta Hiroki 2024
 
Round: 4
1924 Suenaga Daiki 1 : 0 Fujita Maiko 1988
  Okada Akihiro 0 : 1 Kato Yasuhiro 1870
2107 Ishitani Shin-ichi 1 : 0 Kobayashi Nanako  
2525 Okabe Hiroshi 0 : 1 Inoue Fumiya 2260
2577 Kamiya Shunsuke 0.5 : 0.5 Nagasoe Hiroki 2399
2024 Maruta Hiroki 0 : 1 Ono Takayuki 2114
1792 Shimura Hiroki 1 : 0 Nishizawa Aoi 2068
  Kasahara Reiko 0 : 1 Li Haoyang  
1857 Kawaai Hitoshi 0 : 1 Yokoyama Shota  
 
Round: 5
2260 Inoue Fumiya 1 : 0 Nagasoe Hiroki 2399
2114 Ono Takayuki 0 : 1 Kamiya Shunsuke 2577
2107 Ishitani Shin-ichi 0.5 : 0.5 Suenaga Daiki 1924
2068 Nishizawa Aoi 1 : 0 Kobayashi Nanako  
2024 Maruta Hiroki 1 : 0 Kawaai Hitoshi 1857
  Okada Akihiro 0 : 1 Kasahara Reiko  
1870 Kato Yasuhiro 1 : 0 Li Haoyang  
1988 Fujita Maiko 1 : 0 Shimura Hiroki 1792
  Yokoyama Shota 1 : 0 Okabe Hiroshi 2525
 
Round: 6
2399 Nagasoe Hiroki 1 : 0 Ishitani Shin-ichi 2107
1988 Fujita Maiko 0 : 1 Okabe Hiroshi 2525
1924 Suenaga Daiki 0 : 1 Maruta Hiroki 2024
  Yokoyama Shota 1 : 0 Inoue Fumiya 2260
1792 Shimura Hiroki 1 : 0 Okada Akihiro  
  Kasahara Reiko 0 : 1 Ono Takayuki 2114
  Kobayashi Nanako 1 : 0 Li Haoyang  
1857 Kawaai Hitoshi 1 : 0 Nishizawa Aoi 2068
2577 Kamiya Shunsuke 1 : 0 Kato Yasuhiro 1870
Country: Japan
City: Tokyo
Start: 2021-08-07
End: 2021-08-08
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.012547016143799 sec.