Chinese National Championship 2021, Men Group
Round: 1
2381 Wu Di 0 : 1 Huang Jin-xian 2462
  Liao Yi 0 : 1 Liu Chao 2180
  Wang Youzhi 0 : 1 Ai Xianping 2464
2266 Meng Jiehuan 1 : 0 Chen Zhu  
2148 Zhang Xiaojian 1 : 0 Hong Shiguang  
2465 Huang Liqin 1 : 0 Wu You  
  Huang Daxing 1 : 0 Wu Baogang  
  Lian Heqi 0 : 1 Lu Hai 2464
2393 Ni Zhongxing 1 : 0 Lu Yi  
2235 Jin Hongli 0 : 1 Cao Dong 2508
  Chen Guanhui 0 : 1 He Qifa 2404
2319 Huang Shengming 1 : 0 Wang Duanguo  
2409 Mei Fan 1 : 0 Xu Yikuan  
2533 Jiang Qiwen 1 : 0 He Shujun 2336
2127 Fu Liang 0 : 1 Zhang Jiguo 2207
  Xiao Yikang 0 : 1 Chen Xin 2236
 
Round: 2
2148 Zhang Xiaojian 0.5 : 0.5 Zhang Jiguo 2207
2236 Chen Xin 1 : 0 Huang Jin-xian 2462
2180 Liu Chao 1 : 0 Huang Shengming 2319
2464 Ai Xianping 0.5 : 0.5 Cao Dong 2508
2409 Mei Fan 0.5 : 0.5 Ni Zhongxing 2393
2404 He Qifa 1 : 0 Jiang Qiwen 2533
  Lu Yi 0 : 1 Fu Liang 2127
  Xu Yikuan 1 : 0 Wang Youzhi  
2464 Lu Hai 0.5 : 0.5 Huang Liqin 2465
  Liao Yi 0 : 1 Jin Hongli 2235
  Wu You 1 : 0 Lian Heqi  
  Hong Shiguang 1 : 0 Xiao Yikang  
  Chen Guanhui 0 : 1 Wu Baogang  
2336 He Shujun 0 : 1 Wu Di 2381
2266 Meng Jiehuan 0.5 : 0.5 Huang Daxing  
 
Round: 3
2393 Ni Zhongxing 1 : 0 Zhang Jiguo 2207
2533 Jiang Qiwen 1 : 0 Huang Daxing  
2319 Huang Shengming 1 : 0 Jin Hongli 2235
2409 Mei Fan 0 : 1 Zhang Xiaojian 2148
2266 Meng Jiehuan 0 : 1 Cao Dong 2508
2404 He Qifa 0 : 1 Huang Liqin 2465
2236 Chen Xin 1 : 0 Liu Chao 2180
2381 Wu Di 1 : 0 Xu Yikuan  
2464 Lu Hai 0.5 : 0.5 Ai Xianping 2464
2336 He Shujun 1 : 0 Wang Youzhi  
  Xiao Yikang 1 : 0 Liao Yi  
  Wu You 0 : 1 Chen Zhu  
  Lian Heqi 1 : 0 Wang Duanguo  
  Hong Shiguang 0.5 : 0.5 Fu Liang 2127
  Chen Guanhui 1 : 0 Lu Yi  
2462 Huang Jin-xian 1 : 0 Wu Baogang  
 
Round: 4
2404 He Qifa 1 : 0 Liu Chao 2180
2464 Ai Xianping 1 : 0 Chen Zhu  
2464 Lu Hai 0 : 1 Wu Di 2381
2462 Huang Jin-xian 0 : 1 Huang Shengming 2319
2148 Zhang Xiaojian 0.5 : 0.5 Cao Dong 2508
  Hong Shiguang 0 : 1 Mei Fan 2409
2236 Chen Xin 0 : 1 Huang Liqin 2465
2533 Jiang Qiwen 0.5 : 0.5 Ni Zhongxing 2393
  Wang Youzhi 1 : 0 Lu Yi  
2266 Meng Jiehuan 1 : 0 Fu Liang 2127
  Xu Yikuan 1 : 0 Lian Heqi  
  Wu You 0.5 : 0.5 Xiao Yikang  
  Chen Guanhui 0 : 1 Jin Hongli 2235
2336 He Shujun 1 : 0 Wu Baogang  
  Huang Daxing 1 : 0 Zhang Jiguo 2207
 
Round: 5
2127 Fu Liang 1 : 0 Wu You  
  Wang Youzhi 1 : 0 Chen Guanhui  
2207 Zhang Jiguo 0 : 1 Hong Shiguang  
  Lian Heqi 0 : 1 Liao Yi  
  Xiao Yikang 0.5 : 0.5 Wu Baogang  
2381 Wu Di 0 : 1 Chen Xin 2236
2266 Meng Jiehuan 0.5 : 0.5 Ni Zhongxing 2393
2464 Ai Xianping 0 : 1 Huang Shengming 2319
  Chen Zhu 0 : 1 Xu Yikuan  
  Huang Daxing 0 : 1 Mei Fan 2409
2465 Huang Liqin 1 : 0 Cao Dong 2508
2404 He Qifa 1 : 0 Zhang Xiaojian 2148
2235 Jin Hongli 1 : 0 Huang Jin-xian 2462
2336 He Shujun 1 : 0 Liu Chao 2180
2464 Lu Hai 0 : 1 Jiang Qiwen 2533
 
Round: 6
2336 He Shujun 1 : 0 Meng Jiehuan 2266
  Huang Daxing 0.5 : 0.5 Fu Liang 2127
2464 Lu Hai 1 : 0 Liao Yi  
  Hong Shiguang 0 : 1 Xu Yikuan  
2465 Huang Liqin 1 : 0 Huang Shengming 2319
2533 Jiang Qiwen 0.5 : 0.5 Mei Fan 2409
2180 Liu Chao 0 : 1 Wang Youzhi  
2404 He Qifa 1 : 0 Chen Xin 2236
2393 Ni Zhongxing 0.5 : 0.5 Cao Dong 2508
2235 Jin Hongli 1 : 0 Ai Xianping 2464
2148 Zhang Xiaojian 0 : 1 Wu Di 2381
  Chen Zhu 0.5 : 0.5 Zhang Jiguo 2207
2462 Huang Jin-xian 1 : 0 Xiao Yikang  
  Lian Heqi 0 : 1 Lu Yi  
  Wu You 1 : 0 Wu Baogang  
 
Round: 7
2381 Wu Di 1 : 0 Huang Shengming 2319
2236 Chen Xin 1 : 0 Ni Zhongxing 2393
2533 Jiang Qiwen 1 : 0 Jin Hongli 2235
2465 Huang Liqin 0.5 : 0.5 Mei Fan 2409
  Chen Guanhui 0 : 1 Xiao Yikang  
2207 Zhang Jiguo 0 : 1 Liao Yi  
2404 He Qifa 0.5 : 0.5 He Shujun 2336
  Xu Yikuan 0 : 1 Cao Dong 2508
  Wang Youzhi 0 : 1 Huang Daxing  
  Hong Shiguang 1 : 0 Wu You  
2266 Meng Jiehuan 0.5 : 0.5 Zhang Xiaojian 2148
2127 Fu Liang 0 : 1 Ai Xianping 2464
  Wu Baogang 1 : 0 Liu Chao 2180
2464 Lu Hai 1 : 0 Huang Jin-xian 2462
  Lu Yi 0 : 1 Chen Zhu  
Country: China
City: Haikou
Start: 2021-10-05
End: 2021-10-07
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.016633033752441 sec.