The Championship of Arkhangelsk region
Round: M1
1215 Fokichev Egor 1 : 0 Dyachkov Nikita 1386
1377 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1553
980 Bykov Dmitrii 1 : 0 Stoyanov Kirill 1451
1497 Sidorov Mikhail 1 : 0 Kazantsev Konstantin 891
1050 Semenov Andrei 1 : 0 Noskov Pavel 1076
1694 Metreveli Maksim 1 : 0 Naumov Egor 1324
1120 Startsev Maksim 1 : 0 Pavlovskiy Egor 902
1764 Mikryukov Mikhail 1 : 0 Stoyanov Egor 1420
 
Round: M2
891 Kazantsev Konstantin 0 : 1 Stoyanov Kirill 1451
1764 Mikryukov Mikhail 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1377
1120 Startsev Maksim 1 : 0 Semenov Andrei 1050
1694 Metreveli Maksim 1 : 0 Fokichev Egor 1215
1178 Kulin Maxim 1 : 0 Parshenok Andrey  
1324 Naumov Egor 1 : 0 Dyachkov Nikita 1386
980 Bykov Dmitrii 0 : 1 Sidorov Mikhail 1497
1076 Noskov Pavel 1 : 0 Pavlovskiy Egor 902
1553 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Stoyanov Egor 1420
 
Round: M3
1178 Kulin Maxim 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1553
1120 Startsev Maksim 0 : 1 Metreveli Maksim 1694
1050 Semenov Andrei 1 : 0 Naumov Egor 1324
1497 Sidorov Mikhail 1 : 0 Mikryukov Mikhail 1764
1215 Fokichev Egor 1 : 0 Stoyanov Kirill 1451
891 Kazantsev Konstantin 0 : 1 Stoyanov Egor 1420
1377 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Parshenok Andrey  
1386 Dyachkov Nikita 1 : 0 Bykov Dmitrii 980
 
Round: M4
1050 Semenov Andrei 0 : 1 Stoyanov Kirill 1451
902 Pavlovskiy Egor 0 : 1 Dyachkov Nikita 1386
1178 Kulin Maxim 0 : 1 Metreveli Maksim 1694
1497 Sidorov Mikhail 1 : 0 Startsev Maksim 1120
980 Bykov Dmitrii 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1553
1764 Mikryukov Mikhail 1 : 0 Fokichev Egor 1215
1324 Naumov Egor 1 : 0 Parshenok Andrey  
1377 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Noskov Pavel 1076
 
Round: M5
1324 Naumov Egor 0 : 1 Stoyanov Kirill 1451
1497 Sidorov Mikhail 0 : 1 Metreveli Maksim 1694
1076 Noskov Pavel 0 : 1 Mikryukov Mikhail 1764
  Parshenok Andrey 0 : 1 Pavlovskiy Egor 902
1553 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Semenov Andrei 1050
1120 Startsev Maksim 0 : 1 Fokichev Egor 1215
1178 Kulin Maxim 0 : 1 Kuvaev Vyacheslav 1377
1420 Stoyanov Egor 1 : 0 Dyachkov Nikita 1386
 
Round: M6
1553 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Fokichev Egor 1215
1386 Dyachkov Nikita 1 : 0 Kazantsev Konstantin 891
1050 Semenov Andrei 1 : 0 Pavlovskiy Egor 902
1497 Sidorov Mikhail 0 : 1 Kuvaev Vyacheslav 1377
1764 Mikryukov Mikhail 0.5 : 0.5 Metreveli Maksim 1694
1076 Noskov Pavel 1 : 0 Bykov Dmitrii 980
1178 Kulin Maxim 0 : 1 Stoyanov Kirill 1451
1324 Naumov Egor 0 : 1 Stoyanov Egor 1420
 
Round: M7
1215 Fokichev Egor 1 : 0 Kulin Maxim 1178
1451 Stoyanov Kirill 0.5 : 0.5 Stoyanov Egor 1420
980 Bykov Dmitrii 0 : 1 Semenov Andrei 1050
1377 Kuvaev Vyacheslav 0 : 1 Metreveli Maksim 1694
1120 Startsev Maksim 0 : 1 Noskov Pavel 1076
1553 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Mikryukov Mikhail 1764
1386 Dyachkov Nikita 0 : 1 Sidorov Mikhail 1497
 
Round: W1
1342 Stulova Darya 1 : 0 Simanovskaia Anastasia 1095
1255 Novikova Daria 1 : 0 Vostriakova Yulia 1010
1206 Shangina Alexandra 0.5 : 0.5 Buslakova Darya 1253
1070 Buslakova Anastasja 0 : 1 Savrasova Yulia 2085
1315 Fokicheva Anna 0 : 1 Stulova Veronika 1339
1473 Matushkina Ksenia 1 : 0 Zvezdina Nataliya 732
1396 Prokopets Tatyana 0 : 1 Porokhina Ekaterina 1595
 
Round: W2
1206 Shangina Alexandra 0 : 1 Simanovskaia Anastasia 1095
1315 Fokicheva Anna 1 : 0 Zvezdina Nataliya 732
1595 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Stulova Darya 1342
1339 Stulova Veronika 0 : 1 Matushkina Ksenia 1473
1010 Vostriakova Yulia 0 : 1 Buslakova Darya 1253
1396 Prokopets Tatyana 0 : 1 Buslakova Anastasja 1070
1255 Novikova Daria 0 : 1 Savrasova Yulia 2085
 
Round: W3
1473 Matushkina Ksenia 1 : 0 Buslakova Darya 1253
1206 Shangina Alexandra 1 : 0 Prokopets Tatyana 1396
1010 Vostriakova Yulia 1 : 0 Zvezdina Nataliya 732
1339 Stulova Veronika 1 : 0 Simanovskaia Anastasia 1095
1255 Novikova Daria 0 : 1 Fokicheva Anna 1315
1342 Stulova Darya 0 : 1 Buslakova Anastasja 1070
1595 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Savrasova Yulia 2085
 
Round: W4
1095 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Vostriakova Yulia 1010
1473 Matushkina Ksenia 0 : 1 Savrasova Yulia 2085
1595 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Stulova Veronika 1339
1253 Buslakova Darya 1 : 0 Stulova Darya 1342
1396 Prokopets Tatyana 1 : 0 Zvezdina Nataliya 732
1315 Fokicheva Anna 1 : 0 Buslakova Anastasja 1070
1255 Novikova Daria 0.5 : 0.5 Shangina Alexandra 1206
 
Round: W5
732 Zvezdina Nataliya 0 : 1 Simanovskaia Anastasia 1095
1010 Vostriakova Yulia 0 : 1 Shangina Alexandra 1206
1255 Novikova Daria 0 : 1 Buslakova Anastasja 1070
1342 Stulova Darya 0.5 : 0.5 Prokopets Tatyana 1396
1595 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Buslakova Darya 1253
2085 Savrasova Yulia 1 : 0 Stulova Veronika 1339
1473 Matushkina Ksenia 1 : 0 Fokicheva Anna 1315
 
Round: W6
1595 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Shangina Alexandra 1206
1396 Prokopets Tatyana 0 : 1 Vostriakova Yulia 1010
1342 Stulova Darya 1 : 0 Zvezdina Nataliya 732
1473 Matushkina Ksenia 1 : 0 Buslakova Anastasja 1070
1339 Stulova Veronika 0 : 1 Buslakova Darya 1253
1255 Novikova Daria 1 : 0 Simanovskaia Anastasia 1095
1315 Fokicheva Anna 0 : 1 Savrasova Yulia 2085
 
Round: W7
1010 Vostriakova Yulia 0 : 1 Fokicheva Anna 1315
1595 Porokhina Ekaterina 0.5 : 0.5 Matushkina Ksenia 1473
1396 Prokopets Tatyana 0 : 1 Simanovskaia Anastasia 1095
1339 Stulova Veronika 1 : 0 Buslakova Anastasja 1070
1253 Buslakova Darya 0 : 1 Savrasova Yulia 2085
1255 Novikova Daria 1 : 0 Zvezdina Nataliya 732
Country: Russia
City: Podyuga
Start: 2022-01-02
End: 2022-01-05
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.018581867218018 sec.