First National Mind Sports Games competition
Round: 1
2336 Zhou Keding 0 : 1 Ren Jihang  
  Wu Kan 0 : 1 Ai Xianping  
  Qiu Deming 0 : 1 Zhu Jianfeng 2438
  Wang Qichao 0 : 1 Mei Fan 2126
  Liang Dawei 1 : 0 Xu Jiaqi  
 
Round: 2
  Huang Huiwen 0 : 1 Xu Bin  
  Yang Yanxi 0 : 1 Li Haorong  
  Qi Guan 1 : 0 Dai Xiaohan  
  Liang Dawei 0 : 1 Liu Jingliang  
 
Round: 3
  Jiang Qiwen 0.5 : 0.5 Wu Di 2501
  Liu Jingliang 0 : 1 Ai Xianping  
  Li Lei 0 : 1 Qiu Yunfei 2296
  Xu Bin 0.5 : 0.5 Cao Dong 2555
2438 Zhu Jianfeng 0 : 1 Lu Hai  
 
Round: 4
  Zhou Yang 0 : 1 Huang Yufeng 2343
2501 Wu Di 1 : 0 Ren Jihang  
  He Qifa 1 : 0 Lu Hai  
  Ai Xianping 1 : 0 Huang Liqin  
 
Round: 5
2126 Mei Fan 0 : 1 Huang Yufeng 2343
  He Qifa 0 : 1 Ai Xianping  
 
Round: 6
  Chen Zihao 1 : 0 Xu Bin  
2501 Wu Di 1 : 0 Ai Xianping  
 
Round: 7
  He Qifa 0 : 1 Chen Zihao  
2501 Wu Di 0.5 : 0.5 Dai Xiaohan  
 
Round: 8
2336 Zhou Keding 0 : 1 Cao Dong 2555
2501 Wu Di 1 : 0 Chen Zihao  
 
Round: 9
  Huang Shengming 0 : 1 Dai Xiaohan  
2501 Wu Di 0.5 : 0.5 Cao Dong 2555
 
Round: 10
2501 Wu Di 0 : 1 He Qifa  
  Lu Hai 1 : 0 Dai Xiaohan  
 
Round: 11
  Lu Hai 0.5 : 0.5 Cao Dong 2555
  He Qifa 1 : 0 Ren Jihang  
 
Round: T
  Ren Jihang 0 : 1 Ai Xianping  
 
Round: T
  Liu Chao 0 : 1 He Qifa  
 
Round: T
2336 Zhou Keding 1 : 0 Xie Zengzhong  
 
Round: T
  Zhuo Miaojun 0 : 1 He Qifa  
 
Round: T
  Chen Zihao 1 : 0 Xu Jiaqi  
 
Round: T
  Ren Jihang 0 : 1 Cao Dong 2555
 
Round: T
2066 Hu Xi 1 : 0 Huang Qiongying  
 
Round: T
  Liu Chong 0 : 1 Li Lei  
 
Round: T
2126 Mei Fan 1 : 0 Ge Lingfeng 2295
 
Round: T
2296 Yin Licheng 1 : 0 Li Lei  
 
Round: T
  Sun Jiahong 0 : 1 Yang Yanxi  
 
Round: T
  Lan zhiren 1 : 0 Lu Hai  
 
Round: T
  Yang Haolin 0 : 1 Gu Wei 2304
 
Round: T
  He Qifa 1 : 0 Mei Fan 2126
 
Round: T
  Ai Xianping 0 : 1 Zhu Kai  
 
Round: W1
  Zhang Hongmei 0 : 1 Gu Wanqing  
 
Round: W2
  Zhu Xiaoqin 0 : 1 Zhang Hongmei  
 
Round: W3
  Zhang Hongmei 0 : 1 Xu Lingqin  
 
Round: W4
  Yang Nuo 0 : 1 Zhang Hongmei  
 
Round: W5
  Wang Qingqing 1 : 0 Yao Jinrui 2004
  Zhang Hongmei 1 : 0 Li Liying  
 
Round: W6
  Wang Qingqing 1 : 0 Hu Xi 2066
 
Round: W7
  Huo Jiuxu 0 : 1 Wang Qingqing  
  Fang Yixia 1 : 0 Zhang Hongmei  
 
Round: W8
  Cao Hongping 0 : 1 Zhang Hongmei  
 
Round: W9
  Jiang Siyu 0 : 1 Wang Qingqing  
  Wang Xiao 0 : 1 Zhang Hongmei  
 
Round: W10
  Wu Sha 1 : 0 Zhang Hongmei  
  Wang Yelin 1 : 0 Yao Jinrui 2004
 
Round: W11
  Wang Yelin 0 : 1 Zheng Weinan  
  Zhang Hongmei 0 : 1 Zhang Zhongyuan  
Country: China
City: Chengdu
Start: 2009-11-14
End: 2009-11-23
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.012960910797119 sec.