The 1st Beijing Championship (TopKing Tournament)
Round: 1
  Zhang Junjie 0 : 1 Li Liang  
  Tian Xinyu 0 : 1 Liu Chao  
  Wang Chen 1 : 0 Tong Mingyu  
  Li Tao 1 : 0 Qi Ji  
  Sun Lijing 0 : 1 Ma Shiwei  
  Du Xuejiao 0 : 1 Zhang Chi  
  Li Ning 0 : 1 Tian Hanfa  
2472 Cao Dong 1 : 0 Li Yi  
  Zeng Yangfeng 1 : 0 Zhang Chen  
  Zhang Dong 1 : 0 Duan Jiangpeng  
  Zhang Tieliang 0 : 1 Chu Biao  
  Zhang Hongmei 0 : 1 Qiu Yunfei 2311
  Huo Kui 1 : 0 Wang Xuan  
  Ye Dongning 1 : 0 Zhu Liwei  
  Shen Zan 0 : 1 Wu Gang  
  Li Peng 1 : 0 Zhang Yu  
 
Round: 2
  Tian Hanfa 0 : 1 Li Yi  
  Zhang Dong 0 : 1 Li Liang  
  Du Xuejiao 0 : 1 Cao Dong 2472
  Zhang Junjie 1 : 0 Wang Xuan  
  Li Ning 1 : 0 Chu Biao  
  Huo Kui 0 : 1 Li Peng  
  Wang Chen 1 : 0 Zhang Chi  
  Wu Yan 1 : 0 Liu Chao  
  Duan Jiangpeng 1 : 0 Hu Runyu  
  Zhang Yu 0 : 1 Shen Zan  
  Wu Gang 1 : 0 Zhang Tieliang  
  Sun Lijing 0 : 1 Li Tao  
2311 Qiu Yunfei 1 : 0 Ye Dongning  
  Ma Shiwei 1 : 0 Zhang Hongmei  
  Tong Mingyu 0 : 1 Shi Xiaolin  
  Tian Xinyu 1 : 0 Zhu Liwei  
 
Round: 3
  Zhang Tieliang 0 : 1 Cao Dong 2472
  Ye Dongning 1 : 0 Zhang Chen  
  Zhang Junjie 1 : 0 Tian Xinyu  
  Li Tao 1 : 0 Wang Chen  
  Wang Xuan 0 : 1 Li Liang  
  Wu Gang 1 : 0 Chu Biao  
  Zhang Yu 1 : 0 Li Ning  
  Li Peng 1 : 0 Zhang Dong  
  Zhang Dong 0 : 1 Wang Chen  
2311 Qiu Yunfei 1 : 0 Ma Shiwei  
  Qi Ji 0 : 1 Liu Chao  
  Tong Mingyu 1 : 0 Zhu Liwei  
  Tian Hanfa 0 : 1 Zhang Chi  
  Du Xuejiao 0 : 1 Sun Lijing  
  Zeng Yangfeng 1 : 0 Shen Zan  
  Zhang Hongmei 1 : 0 Huo Kui  
 
Round: 4
  Li Yi 1 : 0 Li Liang  
  Wang Xuan 0 : 1 Zeng Yangfeng  
  Zhang Chen 0 : 1 Liu Chao  
  Zhang Junjie 1 : 0 Huo Kui  
  Li Ning 0 : 1 Huo Kui  
  Zhang Hongmei 1 : 0 Chu Biao  
  Zhang Tieliang 0 : 1 Ma Shiwei  
  Zhang Chi 1 : 0 Zhang Dong  
  Tong Mingyu 0 : 1 Ye Dongning  
  Zhang Yu 0 : 1 Cao Dong 2472
  Tian Xinyu 0 : 1 Wang Chen  
  Shen Zan 0.5 : 0.5 Qiu Yunfei 2311
  Cui Bin 1 : 0 Zhu Liwei  
  Li Tao 1 : 0 Tian Hanfa  
  Li Peng 1 : 0 Wu Gang  
 
Round: 5
  Wang Xuan 0 : 1 Zhu Liwei  
  Zhang Chi 1 : 0 Cao Dong 2472
  Li Tao 0 : 1 Li Yi  
  Tian Hanfa 0 : 1 Liu Chao  
  Qi Ji 1 : 0 Zhang Tieliang  
  Tang Jia 0 : 1 Ye Dongning  
  Wu Gang 0 : 1 Zeng Yangfeng  
  Zhang Junjie 0 : 1 Qiu Yunfei 2311
  Zhang Hongmei 1 : 0 Li Peng  
  Shen Zan 1 : 0 Li Liang  
  Chu Biao 1 : 0 Ma Shiwei  
  Tian Xinyu 1 : 0 Huo Kui  
  Zhang Yu 1 : 0 Duan Jiangpeng  
  Cui Bin 1 : 0 Tong Mingyu  
 
Round: 6
  Wu Gang 1 : 0 Zhang Hongmei  
  Huo Kui 0 : 1 Zhang Dong  
  Tian Xinyu 0 : 1 Qiu Yunfei 2311
  Ma Shiwei 0.5 : 0.5 Shen Zan  
  Wang Chen 1 : 0 Zhang Tieliang  
  Sun Yuhang 1 : 0 Wang Xuan  
  Li Tao 1 : 0 Liu Chao  
  Li Liang 0 : 1 Zhu Liwei  
  Tian Hanfa 0 : 1 Cao Dong 2472
  Zhang Junjie 1 : 0 Zeng Yangfeng  
  Zhang Chi 1 : 0 Tong Mingyu  
  Li Peng 1 : 0 Ye Dongning  
 
Round: 7
  Zhang Junjie 0 : 1 Li Yi  
  Ye Dongning 1 : 0 Cui Bin  
  Zhang Tieliang 0 : 1 Zhang Hongmei  
  Tian Xinyu 0 : 1 Wang Xuan  
  Zeng Yangfeng 0 : 1 Tian Hanfa  
  Li Peng 1 : 0 Chu Biao  
  Zhu Liwei 0 : 1 Shi Xiaolin  
  Li Ning 0 : 1 Zhang Chi  
  Tong Mingyu 1 : 0 Zhang Dong  
  Wang Chen 1 : 0 Sun Lijing  
2472 Cao Dong 1 : 0 Li Tao  
2311 Qiu Yunfei 1 : 0 Li Liang  
  Wu Gang 1 : 0 Ma Shiwei  
  Shen Zan 1 : 0 Huo Kui  
 
Round: 8
2472 Cao Dong 1 : 0 Tong Mingyu  
  Tian Xinyu 0 : 1 Ye Dongning  
  Zhang Junjie 0 : 1 Zhang Hongmei  
  Li Peng 1 : 0 Ma Shiwei  
  Li Yi 1 : 0 Zhu Liwei  
  Li Ning 0 : 1 Zeng Yangfeng  
  Huo Kui 0 : 1 Qiu Yunfei 2311
  Zhang Chen 1 : 0 Wang Xuan  
  Zhang Tieliang 0 : 1 Liu Chao  
  Li Tao 1 : 0 Shen Zan  
  Wang Chen 1 : 0 Tian Hanfa  
  Li Liang 0 : 1 Wu Gang  
  Tang Jia 0 : 1 Zhang Chi  
 
Round: 9
  Wang Xuan 1 : 0 Wu Gang  
  Wang Chen 0 : 1 Cao Dong 2472
  Hu Runyu 0 : 1 Zhang Hongmei  
  Huo Kui 1 : 0 Li Liang  
  Zhang Tieliang 0 : 1 Li Peng  
  Zhang Yu 1 : 0 Tian Hanfa  
  Ye Dongning 1 : 0 Shen Zan  
  Zhu Liwei 1 : 0 Zhang Chen  
  Zeng Yangfeng 1 : 0 Sun Lijing  
  Zhang Junjie 1 : 0 Ma Shiwei  
2311 Qiu Yunfei 1 : 0 Zhang Dong  
  Tian Xinyu 0 : 1 Tong Mingyu  
  Li Tao 1 : 0 Zhang Chi  
 
Round: 10
  Tian Xinyu 0 : 1 Shi Xiaolin  
  Li Tao 1 : 0 Zhang Tieliang  
  Tian Hanfa 0 : 1 Sun Lijing  
  Chu Biao 0 : 1 Wang Chen  
  Zhang Dong 0 : 1 Cao Dong 2472
  Li Ning 0 : 1 Shen Zan  
  Tong Mingyu 0 : 1 Li Liang  
  Duan Jiangpeng 0 : 1 Zhang Hongmei  
  Huo Kui 0 : 1 Ma Shiwei  
  Zhang Junjie 0 : 1 Li Peng  
  Ye Dongning 1 : 0 Wang Xuan  
  Wu Gang 0 : 1 Qiu Yunfei 2311
 
Round: 11
  Zeng Yangfeng 0 : 1 Li Peng  
  Zhang Junjie 1 : 0 Zhu Liwei  
  Zhang Tieliang 0 : 1 Li Yi  
2472 Cao Dong 1 : 0 Wu Gang  
  Wang Chen 1 : 0 Huo Kui  
  Sun Lijing 0 : 1 Qiu Yunfei 2311
  Zhang Yu 1 : 0 Li Tao  
  Shen Zan 1 : 0 Duan Jiangpeng  
  Wang Xuan 1 : 0 Ma Shiwei  
  Tian Xinyu 0 : 1 Zhang Hongmei  
  Shi Xiaolin 0.5 : 0.5 Ye Dongning  
  Tong Mingyu 0 : 1 Tian Hanfa  
  Li Liang 1 : 0 Zhang Chi  
 
Round: 12
  Zhang Junjie 0 : 1 Liu Chao  
  Huo Kui 0 : 1 Qi Ji  
  Sun Yuhang 0 : 1 Wu Gang  
  Zhang Tieliang 0 : 1 Sun Lijing  
  Li Tao 1 : 0 Li Liang  
2472 Cao Dong 1 : 0 Zhang Hongmei  
  Wang Xuan 0 : 1 Wang Chen  
  Tong Mingyu 0 : 1 Li Ning  
  Ma Shiwei 1 : 0 Zhu Liwei  
  Zeng Yangfeng 1 : 0 Duan Jiangpeng  
  Ye Dongning 1 : 0 Zhang Chi  
  Li Peng 1 : 0 Tian Xinyu  
  Shen Zan 1 : 0 Tian Hanfa  
  Li Yi 1 : 0 Qiu Yunfei 2311
 
Round: 13
  Zhang Chen 0 : 1 Zhang Tieliang  
  Huo Kui 0 : 1 Li Tao  
  Zhang Yu 1 : 0 Tian Xinyu  
  Li Peng 1 : 0 Qiu Yunfei 2311
  Ma Shiwei 1 : 0 Li Liang  
  Shen Zan 0 : 1 Wang Chen  
  Wu Gang 1 : 0 Tian Hanfa  
  Ye Dongning 0 : 1 Li Yi  
  Wang Xuan 0 : 1 Tong Mingyu  
  Zhang Junjie 0 : 1 Cao Dong 2472
  Sun Lijing 0 : 1 Zhang Hongmei  
 
Round: 14
  Zhang Tieliang 0 : 1 Tian Hanfa  
  Ma Shiwei 1 : 0 Tian Xinyu  
  Li Tao 0 : 1 Li Peng  
  Wang Xuan 0 : 1 Zhang Hongmei  
  Li Yi 1 : 0 Shen Zan  
  Zhang Chen 1 : 0 Huo Kui  
  Ye Dongning 1 : 0 Li Liang  
  Shi Xiaolin 0.5 : 0.5 Qiu Yunfei 2311
  Zeng Yangfeng 1 : 0 Wang Chen  
2472 Cao Dong 1 : 0 Li Ning  
  Tong Mingyu 0 : 1 Wu Gang  
 
Round: 15
  Tian Xinyu 0 : 1 Li Yi  
  Li Tao 1 : 0 Li Ning  
2472 Cao Dong 1 : 0 Shen Zan  
  Huo Kui 0 : 1 Du Xuejiao  
  Ye Dongning 1 : 0 Wu Gang  
  Wang Xuan 0 : 1 Li Peng  
  Ma Shiwei 1 : 0 Duan Jiangpeng  
  Wang Chen 1 : 0 Li Liang  
  Zhang Tieliang 0 : 1 Qiu Yunfei 2311
  Tong Mingyu 0 : 1 Zhang Hongmei  
 
Round: 16
  Ma Shiwei 1 : 0 Hu Runyu  
  Li Tao 1 : 0 Tian Xinyu  
  Tong Mingyu 0 : 1 Li Peng  
  Wang Chen 1 : 0 Li Ning  
  Sun Lijing 0.5 : 0.5 Li Liang  
2311 Qiu Yunfei 1 : 0 Wang Xuan  
  Zhang Tieliang 0 : 1 Zhang Yu  
  Du Xuejiao 0 : 1 Zhang Hongmei  
  Huo Kui 0 : 1 Ye Dongning  
  Duan Jiangpeng 0 : 1 Tian Hanfa  
 
Round: 17
  Tian Xinyu 1 : 0 Li Ning  
  Tong Mingyu 1 : 0 Qi Ji  
  Huo Kui 0 : 1 Zhang Chi  
  Shi Xiaolin 1 : 0 Wang Xuan  
2311 Qiu Yunfei 1 : 0 Zhu Liwei  
  Zhang Yu 1 : 0 Li Liang  
  Tian Hanfa 0 : 1 Zhang Hongmei  
  Li Peng 1 : 0 Du Xuejiao  
  Ye Dongning 0 : 1 Zhang Tieliang  
  Li Yi 1 : 0 Wang Chen  
  Ma Shiwei 0 : 1 Zeng Yangfeng  
 
Round: 18
  Du Xuejiao 1 : 0 Wang Xuan  
  Wang Chen 1 : 0 Zhang Chen  
  Li Peng 0.5 : 0.5 Tang Jia  
  Huo Kui 0 : 1 Wu Gang  
2472 Cao Dong 1 : 0 Tian Xinyu  
  Ye Dongning 0 : 1 Liu Chao  
  Zhang Tieliang 0 : 1 Zhang Chi  
  Zhang Hongmei 0 : 1 Li Liang  
  Ma Shiwei 0 : 1 Li Yi  
  Tong Mingyu 0 : 1 Qiu Yunfei 2311
 
Round: 19
  Ma Shiwei 1 : 0 Zhang Dong  
  Zhang Chi 0 : 1 Li Peng  
  Li Tao 1 : 0 Wang Xuan  
  Ye Dongning 1 : 0 Tian Hanfa  
  Zhang Tieliang 0 : 1 Li Liang  
2311 Qiu Yunfei 1 : 0 Du Xuejiao  
  Liu Chao 0 : 1 Zhang Hongmei  
  Wu Gang 1 : 0 Li Ning  
  Duan Jiangpeng 0 : 1 Wang Chen  
  Huo Kui 0 : 1 Tong Mingyu  
 
Round: 20
  Li Yi 1 : 0 Zhang Hongmei  
2472 Cao Dong 1 : 0 Ma Shiwei  
  Huo Kui 0 : 1 Zhang Tieliang  
  Li Tao 0 : 1 Tong Mingyu  
  Wang Chen 0 : 1 Liu Chao  
  Zeng Yangfeng 1 : 0 Li Liang  
  Qi Ji 0 : 1 Qiu Yunfei 2311
  Du Xuejiao 0 : 1 Ye Dongning  
  Tian Hanfa 1 : 0 Wang Xuan  
  Li Peng 1 : 0 Li Ning  
 
Round: 21
2472 Cao Dong 1 : 0 Wang Xuan  
  Ye Dongning 0 : 1 Zhang Hongmei  
  Liu Chao 1 : 0 Huo Kui  
  Ma Shiwei 0 : 1 Li Tao  
2311 Qiu Yunfei 1 : 0 Tian Hanfa  
  Li Peng 1 : 0 Wang Chen  
  Tong Mingyu 0 : 1 Zhang Tieliang  
 
Round: 22
  Wang Xuan 0 : 1 Wu Yan  
  Wang Chen 1 : 0 Du Xuejiao  
  Shen Zan 0 : 1 Li Peng  
2472 Cao Dong 1 : 0 Qiu Yunfei 2311
  Li Tao 1 : 0 Zhang Hongmei  
  Huo Kui 0 : 1 Sun Lijing  
  Ma Shiwei 0 : 1 Ye Dongning  
  Li Liang 0 : 1 Tian Hanfa  
  Tong Mingyu 0 : 1 Liu Chao  
 
Round: 23
  Li Tao 0 : 1 Ye Dongning  
  Tian Hanfa 1 : 0 Huo Kui  
  Li Peng 1 : 0 Zhang Chen  
  Zhang Yu 1 : 0 Wang Chen  
  Zeng Yangfeng 1 : 0 Zhang Hongmei  
  Zhang Tieliang 1 : 0 Wang Xuan  
  Tong Mingyu 0 : 1 Ma Shiwei  
 
Round: 24
  Wang Xuan 1 : 0 Sun Lijing  
  Tong Mingyu 1 : 0 Du Xuejiao  
  Tian Hanfa 0 : 1 Li Peng  
  Li Ning 0 : 1 Ye Dongning  
  Wang Chen 1 : 0 Ma Shiwei  
2472 Cao Dong 1 : 0 Huo Kui  
  Zhang Hongmei 1 : 0 Shen Zan  
 
Round: 25
  Ma Shiwei 1 : 0 Du Xuejiao  
  Tian Xinyu 0 : 1 Tian Hanfa  
  Zhang Chen 0 : 1 Tong Mingyu  
  Huo Kui 0 : 1 Zhang Yu  
  Wang Chen 0 : 1 Ye Dongning  
  Li Peng 1 : 0 Guo Chengri  
  Li Ning 1 : 0 Zhang Hongmei  
 
Round: 26
  Zhang Chen 0 : 1 Ma Shiwei  
  Wang Xuan 0 : 1 Li Ning  
  Ye Dongning 1 : 0 Chu Biao  
  Zhang Yu 0 : 1 Zhang Hongmei  
  Tong Mingyu 1 : 0 Sun Lijing  
  Zeng Yangfeng 1 : 0 Huo Kui  
  Li Liang 0 : 1 Li Peng  
 
Round: 27
  Wang Chen 0 : 1 Zhang Hongmei  
  Tong Mingyu 1 : 0 Zhang Yu  
  Ye Dongning 1 : 0 Zhang Junjie  
  Zhang Chi 1 : 0 Ma Shiwei  
 
Round: 28
  Qi Ji 0 : 1 Ma Shiwei  
  Zhang Yu 1 : 0 Wang Xuan  
  Tong Mingyu 1 : 0 Chu Biao  
  Ye Dongning 0.5 : 0.5 Guo Chengri  
 
Round: 29
  Tang Jia 1 : 0 Tong Mingyu  
  Ye Dongning 1 : 0 Zeng Yangfeng  
  Li Ning 0 : 1 Ma Shiwei  
 
Round: 30
  Tong Mingyu 1 : 0 Guo Chengri  
  Liu Chao 0 : 1 Ma Shiwei  
  Ye Dongning 1 : 0 Zhang Yu  
 
Round: 31
  Ye Dongning 0 : 1 Cao Dong 2472
  Zeng Yangfeng 1 : 0 Tong Mingyu  
  Tian Hanfa 0 : 1 Ma Shiwei  
 
Round: 32
  Sun Lijing 0 : 1 Ye Dongning  
  Tian Hanfa 1 : 0 Du Xuejiao  
  Ma Shiwei 0 : 1 Zhang Yu  
  Duan Jiangpeng 0 : 1 Tong Mingyu  
 
Round: 33
  Ye Dongning 1 : 0 Duan Jiangpeng  
  Tong Mingyu 0 : 1 Li Yi  
  Ma Shiwei 1 : 0 Guo Chengri  
Country: China
City: Beijing
Start: 2008-04-12
End: 2008-11-30
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.0398268699646 sec.