4th All Japan Championship
Round: 1
2789 Nakamura Shigeru 1 : 0 Sakamoto Hirouji 2156
2006 Kobayashi Koichi 0 : 1 Oosumi Yuuki 2494
1885 Suzuki Rin 0 : 1 Mitsumori Masao 2254
1909 Kato Yasuhiro 0 : 1 Ono Takayuki 2282
2125 Tamada Yoichi 0 : 1 Yamaguchi Yusui 2437
1896 Kuramoto Hideharu 0 : 1 Miyoshi Takeo 2211
2397 Tamura Kazumasa 1 : 0 Maruta Hiroki 2013
2102 Nagao Noriaki 0 : 1 Okabe Hiroshi 2554
2322 Iio Yoshihiro 1 : 0 Iwano Fumio 2092
2308 Ishitani Shin-ichi 1 : 0 Hara Masao 1982
2026 Tanizaki Ryusuke 0 : 1 Sato Kiyotomi 2353
2289 Isobe Taizan 1 : 0 Fujikawa Masaki 1962
 
Round: 2
2125 Tamada Yoichi 1 : 0 Kato Yasuhiro 1909
2006 Kobayashi Koichi 1 : 0 Kuramoto Hideharu 1896
2092 Iwano Fumio 1 : 0 Maruta Hiroki 2013
2282 Ono Takayuki 1 : 0 Yamaguchi Yusui 2437
2308 Ishitani Shin-ichi 1 : 0 Okabe Hiroshi 2554
2353 Sato Kiyotomi 0 : 1 Mitsumori Masao 2254
2289 Isobe Taizan 0 : 1 Nakamura Shigeru 2789
2397 Tamura Kazumasa 1 : 0 Iio Yoshihiro 2322
1962 Fujikawa Masaki 0 : 1 Sakamoto Hirouji 2156
1885 Suzuki Rin 0 : 1 Tanizaki Ryusuke 2026
2494 Oosumi Yuuki 1 : 0 Miyoshi Takeo 2211
1982 Hara Masao 1 : 0 Nagao Noriaki 2102
 
Round: 3
2289 Isobe Taizan 1 : 0 Tanizaki Ryusuke 2026
2554 Okabe Hiroshi 1 : 0 Sakamoto Hirouji 2156
2397 Tamura Kazumasa 0.5 : 0.5 Oosumi Yuuki 2494
1885 Suzuki Rin 0 : 1 Kato Yasuhiro 1909
2092 Iwano Fumio 0 : 1 Yamaguchi Yusui 2437
2322 Iio Yoshihiro 0 : 1 Tamada Yoichi 2125
1896 Kuramoto Hideharu 1 : 0 Fujikawa Masaki 1962
2353 Sato Kiyotomi 1 : 0 Kobayashi Koichi 2006
2102 Nagao Noriaki 0 : 1 Maruta Hiroki 2013
1982 Hara Masao 0 : 1 Miyoshi Takeo 2211
2308 Ishitani Shin-ichi 0 : 1 Mitsumori Masao 2254
2282 Ono Takayuki 0 : 1 Nakamura Shigeru 2789
 
Round: 4
2211 Miyoshi Takeo 0 : 1 Isobe Taizan 2289
2437 Yamaguchi Yusui 0 : 1 Tamura Kazumasa 2397
2006 Kobayashi Koichi 0 : 1 Maruta Hiroki 2013
2092 Iwano Fumio 1 : 0 Kuramoto Hideharu 1896
2282 Ono Takayuki 0 : 1 Sato Kiyotomi 2353
2494 Oosumi Yuuki 0.5 : 0.5 Okabe Hiroshi 2554
1909 Kato Yasuhiro 0 : 1 Sakamoto Hirouji 2156
2322 Iio Yoshihiro 1 : 0 Tanizaki Ryusuke 2026
1885 Suzuki Rin 0 : 1 Maruta Koji 2009
2102 Nagao Noriaki 0.5 : 0.5 Fujikawa Masaki 1962
2789 Nakamura Shigeru 1 : 0 Mitsumori Masao 2254
2125 Tamada Yoichi 1 : 0 Ishitani Shin-ichi 2308
 
Round: 5
2156 Sakamoto Hirouji 0 : 1 Iio Yoshihiro 2322
1962 Fujikawa Masaki 0 : 1 Suzuki Rin 1885
2282 Ono Takayuki 1 : 0 Maruta Hiroki 2013
2554 Okabe Hiroshi 0.5 : 0.5 Mitsumori Masao 2254
2125 Tamada Yoichi 0 : 1 Sato Kiyotomi 2353
2092 Iwano Fumio 0 : 1 Ishitani Shin-ichi 2308
2494 Oosumi Yuuki 1 : 0 Isobe Taizan 2289
2006 Kobayashi Koichi 1 : 0 Kato Yasuhiro 1909
2437 Yamaguchi Yusui 1 : 0 Miyoshi Takeo 2211
2009 Maruta Koji 0 : 1 Tanizaki Ryusuke 2026
2102 Nagao Noriaki 1 : 0 Kuramoto Hideharu 1896
2397 Tamura Kazumasa 0 : 1 Nakamura Shigeru 2789
 
Round: 6
2437 Yamaguchi Yusui 0 : 1 Mitsumori Masao 2254
2282 Ono Takayuki 0 : 1 Okabe Hiroshi 2554
2308 Ishitani Shin-ichi 0.5 : 0.5 Iio Yoshihiro 2322
2009 Maruta Koji 0 : 1 Nagao Noriaki 2102
2092 Iwano Fumio 1 : 0 Tanizaki Ryusuke 2026
2397 Tamura Kazumasa 1 : 0 Sato Kiyotomi 2353
1896 Kuramoto Hideharu 0 : 1 Suzuki Rin 1885
2006 Kobayashi Koichi 0 : 1 Miyoshi Takeo 2211
2156 Sakamoto Hirouji 0 : 1 Maruta Hiroki 2013
2494 Oosumi Yuuki 0.5 : 0.5 Nakamura Shigeru 2789
1909 Kato Yasuhiro 1 : 0 Fujikawa Masaki 1962
2125 Tamada Yoichi 0 : 1 Isobe Taizan 2289
Country: Japan
City: Tokyo
Start: 2009-03-20
End: 2009-03-21
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.015635967254639 sec.