34 Kanto Shineisen Tournament
2017-04-09
Rating: 2118.88 -> 2089.28
Opponent Rating Round Result R. Change
Koyama Akihiro   1
win
-
Tomobe Katsuhiro 1923 2
loss
-24.14
Maruta Hiroki 1892 3
win
+6.83
Iwano Fumio 2097 4
loss
-16.96
Demachi Koichiro 1811 5
win
+4.67
33 Kanto Championship
2016-07-30 -> 2016-07-31
Rating: 2148.37 -> 2118.88
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2673 1
loss
-1.48
Kato Yasuhiro 1861 2
loss
-26.85
Fujikawa Masaki 1923 3
win
+6.88
Koyama Jun 2431 4
loss
-5.24
Cho Enkun   5
win
-
Nakayama Tomoharu 2556 6
loss
-2.79
33 Kanto Shineisen Tournament
2016-04-10
Rating: 2126.68 -> 2148.37
Opponent Rating Round Result R. Change
Nishizawa Aoi   1
loss
-
Demachi Koichiro 1818 2
win
+4.64
Maruta Hiroki 1965 3
win
+9.07
Tomobe Katsuhiro 1935 4
win
+7.98
Kusumoto Takashi   5
win
-
11th All Japan Championship
2016-01-10 -> 2016-01-11
Rating: 2039.63 -> 2126.68
Opponent Rating Round Result R. Change
Tamada Yoichi 2423 1
win
+28.83
Koyama Jun 2439 2
loss
-2.91
Nagao Noriaki 2235 3
win
+24.16
Iio Yoshihiro 2323 4
win
+26.78
Kamiya Shunsuke 2430 5
loss
-3.05
Fukui Nobuhiro 2449 6
draw
+13.24
16 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
2015-11-15
Rating: 2053.46 -> 2039.63
Opponent Rating Round Result R. Change
Ono Takayuki 2112 1
loss
-13.31
Kato Yasuhiro 1921 2
win
+10.19
Sato Kiyotomi 2271 3
loss
-7.09
Tamada Yoichi 2411 4
loss
-3.62
Kanto Championship
2015-07-19 -> 2015-07-20
Rating: 2079.58 -> 2053.46
Opponent Rating Round Result R. Change
Okabe Hiroshi 2569 1
loss
-1.79
Fujikawa Masaki 1878 4
draw
-8.34
Tanizaki Ryusuke 2079 5
loss
-15.99
Hashimoto Takuya   6
win
-
53 Meijinsen Qualification East Japan area 2nd round
2015-06-07 -> 2015-06-14
Rating: 2046.6 -> 2079.58
Opponent Rating Round Result R. Change
Tamada Yoichi 2356 2
loss
-4.60
Sato Kiyotomi 2315 3
win
+26.40
Ono Takayuki 2169 4
win
+21.42
Kamiya Shunsuke 2420 4
loss
-3.33
Koyama Jun 2270 6
loss
-6.91
53 Meijinsen Qualification East Japan area 1st round
2015-05-10
Rating: 2011.8 -> 2046.6
Opponent Rating Round Result R. Change
Kato Yasuhiro 1941 1
win
+12.79
Mitsumori Masao 2137 2
win
+21.54
Koyama Jun 2255 3
loss
-6.30
Kusajima Masato 2168 4
draw
+6.78
10th All Japan Championship
2015-03-28 -> 2015-03-29
Rating: 1917.87 -> 2011.8
Opponent Rating Round Result R. Change
Ono Takayuki 2219 1
win
+27.21
Ishitani Shin-ichi 2277 2
draw
+12.42
Sato Kiyotomi 2313 3
win
+29.02
Nakayama Tomoharu 2499 4
loss
-1.09
Nagao Noriaki 2283 5
win
+28.52
Kamiya Shunsuke 2374 6
loss
-2.15
15 Kanto Renju Emperor Tournament 2nd round
2015-01-25
Rating: 1862.17 -> 1917.87
Opponent Rating Round Result R. Change
Nakamura Shigeru 2673 1
loss
-0.30
Kamiya Shunsuke 2361 2
loss
-1.71
Ono Takayuki 2248 3
win
+28.88
Okabe Hiroshi 2559 4
win
+31.43
Ishitani Shin-ichi 2283 5
loss
-2.60
15 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
2014-10-26
Rating: 1822.54 -> 1862.17
Opponent Rating Round Result R. Change
Kato Yasuhiro 1973 1
loss
-9.47
Tomobe Katsuhiro 2010 2
win
+23.89
Ishitani Shin-ichi 2295 3
loss
-1.97
Tada Ayako 2155 4
win
+27.90
Fukui Nobuhiro 2479 ex
loss
-0.71
31th Kanto Championship
2014-05-11
Rating: 1825.61 -> 1822.54
Opponent Rating Round Result R. Change
Ono Takayuki 2155 1
loss
-4.16
Tomobe Katsuhiro 2029 2
draw
+8.44
Kato Yasuhiro 2035 3
loss
-7.35
Demachi Koichiro   4
loss
-
14th Mikami Cup A-class
2014-01-19
Rating: 1825 = 2025 + (400 * (3 - 9)) / 12
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruta Hiroki 2026 2
loss
-
Tanizaki Ryusuke 1989 3
win
-
Isobe Seiji   4
win
-
Iwano Fumio 2007 5
loss
-
29th Kanto Championship
2013-05-12
Provisional: 1809 = 2031 + (400 * (2 - 7)) / 9
Opponent Rating Round Result R. Change
Sato Kiyotomi 2250 1
loss
-
Tomobe Katsuhiro 2042 2
loss
-
Iwano Fumio 2013 3
loss
-
Maruta Koji 1984 4
loss
-
Suzuki Rin 1938 5
loss
-
30th Kanto Shineisen Tournament
2013-04-21
Provisional: 2013 = 2013 + (400 * (2 - 2)) / 4
Opponent Rating Round Result R. Change
Tada Ayako 2146 1
loss
-
Iwano Fumio 1980 3
win
-
Tomobe Katsuhiro 2009 4
loss
-
Kon Akira 1917 5
win
-
Name: Souta
Surname: Nakamura
Rating: 2089
Top Rating: 2148

Country: Japan
City: Tokyo

Wins: 29
Losses: 38
Draws: 5
Gy1: 0
Gy2: 0
Gy5: 0
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Souta Nakamura with this player.
Time: 0.012643814086914 sec.