Kyushu Shinjinousen Tournament 2022
2022-03-13
Rating: 1812.76 -> 1817.24
Opponent Rating Round Result R. Change
Kawaai Hitoshi 1818 1
win
+16.26
Yamane Tomohiro 1906 2
loss
-11.79
Morishita Hiroyoshi   3
win
-
Kurakake Mataichi   4
win
-
22 Renju Emperor Tournament 2nd round
2021-12-19
Rating: 1771.96 -> 1812.76
Opponent Rating Round Result R. Change
Nagasoe Hiroki 2414 1
loss
-0.77
Yokoyama Shota 2271 2
draw
+14.29
Maruta Hiroki 2113 3
draw
+12.06
Kamiya Shunsuke 2577 4
loss
-0.31
Okabe Hiroshi 2505 5
draw
+15.54
Kyushu Championship 2021
2021-11-21
Rating: 1768.79 -> 1771.96
Opponent Rating Round Result R. Change
Jitsufuji Hitoki   A2
win
-
Kurakake Mataichi   A3
win
-
Yamaoka Kentaro 2139 A4
loss
-3.40
Yamane Tomohiro 1920 A5
draw
+6.56
53 Kyoto Classified Tournament
2021-11-13
Rating: 1781.09 -> 1768.79
Opponent Rating Round Result R. Change
Tokonami Shota   A1
loss
-
Toyo Koryu   A2
win
-
Ide Daisuke   A3
loss
-
Taniguchi Ren   A4
win
-
Kito Shinichi 2003 A5
loss
-6.97
Tanaka Shotaro 2061 A6
loss
-5.32
61 Suiseisen Tournament 1st round
2021-09-23
Rating: 1792.09 -> 1781.09
Opponent Rating Round Result R. Change
Tanaka Shotaro 2054 1
loss
-5.80
Kawaai Hitoshi 1857 2
draw
+2.97
Kato Shota   3
win
-
Tomobe Katsuhiro 1977 4
loss
-8.18
38 Kanto Championship
2021-08-07 -> 2021-08-08
Rating: 1792 = 2087 + (400 * (3 - 20)) / 23
Opponent Rating Round Result R. Change
Ishitani Shin-ichi 2148 1
loss
-
Maruta Hiroki 1994 2
loss
-
Kobayashi Nanako   3
loss
-
Nishizawa Aoi 2113 4
win
-
Fujita Maiko 2035 5
loss
-
Okada Akihiro   6
win
-
38 Kanto Shineisen Tournament
2021-04-11
Provisional: 1775 = 2090 + (400 * (2 - 17)) / 19
Opponent Rating Round Result R. Change
Yoshimoto Yuta   1
loss
-
Tanaka Shotaro   2
loss
-
Shibata Satoru   3
win
-
Kasahara Reiko   3
win
-
Kawaai Hitoshi 1870 5
loss
-
24th New Year(Mikami)Cup
2021-01-29
Provisional: 1791 = 2103 + (400 * (2 - 16)) / 18
Opponent Rating Round Result R. Change
Shibano Ryunosuke   A1
loss
-
Yoshimoto Yuta   A2
loss
-
Fujita Maiko 2116 A3
loss
-
Saito Shigetoshi   A4
win
-
Kasahara Reiko   A5
win
-
21 Renju Emperor Tournament 2nd round
2020-12-06
Provisional: 1796 = 2102 + (400 * (2 - 15)) / 17
Opponent Rating Round Result R. Change
Okabe Hiroshi 2508 1
loss
-
Makino Mitsunori 2292 2
loss
-
Inoue Fumiya 2186 3
loss
-
Ono Takayuki 2180 4
loss
-
Nagasoe Hiroki 2441 5
loss
-
52 Kyoto Classified Tournament
2020-11-23
Provisional: 1744 = 2010 + (400 * (2 - 10)) / 12
Opponent Rating Round Result R. Change
Ide Daisuke   A1
win
-
Tanaka Shotaro   A2
loss
-
Suenaga Daiki 1896 A3
loss
-
Kawaai Hitoshi 1876 A4
loss
-
Kito Shinichi 2082 A5
win
-
21 Renju Emperor Tournament Kanto area 1st round
2020-11-15
Provisional: 1719 = 2030 + (400 * (1 - 8)) / 9
Opponent Rating Round Result R. Change
Makino Mitsunori 2269 1
loss
-
Kishimoto Shogo   2
win
-
Maruta Koji 1963 3
win
-
Maruta Hiroki 2029 4
loss
-
60 Suiseisen Tournament 1st round
2020-09-13
Provisional: 1601 = 2001 + (400 * (0 - 6)) / 6
Opponent Rating Round Result R. Change
Kishimoto Shogo   2
loss
-
Kito Shinichi 2101 3
loss
-
Takagi Tomoyuki 2083 4
loss
-
37 Kanto Championship
2020-08-09 -> 2020-08-10
Provisional: 1556 = 1956 + (400 * (0 - 4)) / 4
Opponent Rating Round Result R. Change
Maruyama Takashi 1792 1
loss
-
Kawaai Hitoshi   2
loss
-
Kasahara Reiko   3
loss
-
Kato Yasuhiro 1860 4
loss
-
Ishitani Shin-ichi 2188 5
loss
-
Maruta Koji 1985 6
loss
-
Name: Hiroki
Surname: Shimura
Rating: 1817
Top Rating: 1817

Country: Japan
City: Tokyo

Wins: 18
Losses: 39
Draws: 5
Gy1: 0
Gy2: 18
Gy5: 37
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Hiroki Shimura with this player.
Time: 0.0093059539794922 sec.