13th Taiwan Meijinsen Match R1-2
2022-01-08 -> 2022-01-09
Rating: 2517.3 -> 2525.28
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Huang-Yu 2428 1
win
+11.99
Lin Huang-Yu 2428 2
draw
-4.01
12th Taipei World Championship Qualification Tournament
2021-04-24
Rating: 2532.54 -> 2517.3
Opponent Rating Round Result R. Change
Yu Tien-Lung 2096 1
win
+2.40
Liao Li-Chia   2
win
-
Chang Yi-Feng 2335 3
loss
-24.23
Chou Huang Yu-Chien 2238 4
win
+4.98
Liao Jun-Yen 2020 5
win
+1.60
12th Taiwan Meijinsen Match R3
2021-01-30
Rating: 2519.98 -> 2532.54
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Huang-Yu 2444 3
win
+12.56
12th Taiwan Meijinsen Match R1-2
2021-01-09 -> 2021-01-10
Rating: 2489.32 -> 2519.98
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Huang-Yu 2474 1
win
+15.33
Lin Huang-Yu 2474 2
win
+15.33
11th Taiwan Meijinsen Match R3-4
2020-01-18 -> 2020-01-19
Rating: 2451.47 -> 2489.32
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Shih-Pin 2515 3
win
+18.93
Lin Shih-Pin 2515 4
win
+18.93
11th Taiwan Meijinsen Match R1-2
2019-12-28 -> 2019-12-29
Rating: 2444.36 -> 2451.47
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Shih-Pin 2522 1
loss
-12.44
Lin Shih-Pin 2522 1
win
+19.56
11th Taiwan Meijinsen Tournament
2019-11-30 -> 2019-12-01
Rating: 2446.98 -> 2444.36
Opponent Rating Round Result R. Change
Yu Tien-Lung 2043 1
loss
-29.14
Lin Huang-Yu 2445 2
win
+15.95
Yu Hung-Yi   3
win
-
Chou Huang Yu-Chien 2265 4
win
+8.33
Lin Chiao-Ying 1997 5
win
+2.24
11th Taiwan Meijinsen Qualification, Northern Area
2019-10-13
Rating: 2489.23 -> 2446.98
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Ko-Han 2274 1
win
+7.21
Yu Tien-Lung 2016 2
loss
-30.03
Hsieh Jung-Kuo   3
win
-
Chen Yu-Chih   4
win
-
Lin Huang-Yu 2413 5
loss
-19.43
The Second Anji World Renju Open
2019-09-12 -> 2019-09-14
Rating: 2503.53 -> 2489.23
Opponent Rating Round Result R. Change
Chernyi Anton 1237 1
win
+0.02
Wai Chan Keong 2460 2
draw
-1.99
Wang Qichao   3
win
-
Chen Xin 2229 4
win
+5.47
Yang Yanxi 2638 5
draw
+5.90
Qiu Yujin 1831 6
loss
-31.35
Ling Shijie   7
win
-
Lavrik-Karmazin Maksim 2026 8
win
+1.93
Wang Qingqing 2238 9
win
+5.71
11th Taipei World Championship Qualification Tournament
2019-04-13
Rating: 2480.07 -> 2503.53
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Shih-Pin 2542 1
draw
+2.83
Huang Yen-Hua 2157 2
win
+4.31
Chen Ko-Han 2295 3
win
+8.22
Yu Tien-Lung   4
win
-
Chou Huang Yu-Chien 2291 5
win
+8.09
10th Taiwan Meijinsen Match R1-3
2018-12-29 -> 2018-12-31
Rating: 2512.43 -> 2480.07
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Shih-Pin 2509 1
draw
-0.12
Lin Shih-Pin 2509 2
loss
-16.12
Lin Shih-Pin 2509 3
loss
-16.12
10th Taiwan Meijinsen Tournament
2018-11-10 -> 2018-11-11
Rating: 2524.18 -> 2512.43
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Ko-Han 2262 1
win
+5.80
Ke Fang-Ying 1949 2
win
+1.13
Lu Wei-Yuan 2322 3
win
+7.65
Chou Huang Yu-Chien 2257 4
loss
-26.32
Chou Yang   5
win
-
10th Taiwan Meijinsen Qualification, Northern Area
2018-10-06
Rating: 2504.62 -> 2524.18
Opponent Rating Round Result R. Change
Kuo Sheng-Pin   1
win
-
Wen Shun-Kuang 1927 2
win
+1.11
Lu Wei-Yuan 2321 3
win
+8.28
Huang Yen-Hua 2177 4
win
+4.23
Chen Ko-Han 2247 5
win
+5.93
5th Taipei Team World Championship Qualification Tournament
2018-02-10
Rating: 2492.08 -> 2504.62
Opponent Rating Round Result R. Change
Chiu Han-Kuang   1
win
-
Ke Fang-Ying 1949 3
win
+1.35
Chen Ko-Han 2252 4
win
+6.42
Huang Yen-Hua 2189 5
win
+4.76
9th Taiwan Meijinsen Match R3-4
2018-01-27 -> 2018-01-28
Rating: 2529.24 -> 2492.08
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Shih-Pin 2472 3
loss
-18.58
Lin Shih-Pin 2472 4
loss
-18.58
9th Taiwan Meijinsen Match R1-2
2017-12-30 -> 2017-12-31
Rating: 2554.86 -> 2529.24
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Shih-Pin 2447 1
loss
-20.81
Lin Shih-Pin 2447 2
draw
-4.81
World Championship AT
2017-08-07 -> 2017-08-13
Rating: 2515.16 -> 2554.86
Opponent Rating Round Result R. Change
Kamiya Shunsuke 2536 1
loss
-15.00
Makarov Pavel 2302 2
draw
-8.72
Lin Liu-Min 2276 3
win
+6.46
Chou Huang Yu-Chien 2325 4
win
+8.03
Lin Huang-Yu 2456 5
win
+13.35
Sushkov Vladimir 2522 6
loss
-15.67
Qi Guan 2471 7
win
+14.00
Nakayama Tomoharu 2524 8
win
+16.43
Nakamura Shigeru 2756 9
loss
-6.38
Zhu Jianfeng 2491 10
win
+14.92
Mei Fan 2433 11
win
+12.29
Taipei World Championship Qualification Tournament
2017-04-29 -> 2017-04-30
Rating: 2494.79 -> 2515.16
Opponent Rating Round Result R. Change
Feng Sheng-Yu 1851 1
win
+0.77
Liao Jun-Yen 1984 2
win
+1.61
Chen Ko-Han 2429 3
win
+13.03
Lin Liu-Min 2227 4
draw
-10.35
Lin Shih-Pin 2479 5
win
+15.30
2017 Spring TRF Cup, Dan-level Group
2017-03-25
Rating: 2510.6 -> 2494.79
Opponent Rating Round Result R. Change
Chien Yung-Hsuan 2104 1
win
+2.81
Fang Jui-Tien   2
win
-
Lin Shih-Pin 2424 3
loss
-19.89
Ke Fang-Ying 1958 4
win
+1.28
Chen Chih-Chan   5
win
-
TRF Cup Dan-level Tournament
2017-03-05
Rating: 2528.37 -> 2510.6
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Ko-Han 2436 1
draw
-4.13
Lin Shih-Pin 2417 2
draw
-4.95
Wang Yuxuan   3
win
-
Liao Jun-Yen 2013 4
win
+1.57
Chou Huang Yu-Chien 2264 5
draw
-10.26
8th Taiwan Meijinsen Match
2016-11-26 -> 2016-12-31
Rating: 2479.57 -> 2528.37
Opponent Rating Round Result R. Change
Chen Ko-Han 2485 1
win
+16.27
Chen Ko-Han 2485 2
win
+16.27
Chen Ko-Han 2485 3
win
+16.27
2016 Summer TRF Cup, Dan-level Group
2016-08-27
Rating: 2474.46 -> 2479.57
Opponent Rating Round Result R. Change
Chou Huang Yu-Chien   1
loss
-
Chen Yu-Cheng   2
win
-
Kuo Sheng-Pin   3
win
-
Fang Jui-Tien   4
win
-
Huang Yen-Hua 2185 5
win
+5.11
7th Taiwan Meijinsen Match
2015-12-19 -> 2016-01-31
Rating: 2524.8 -> 2474.46
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Shih-Pin 2267 1
loss
-26.07
Lin Shih-Pin 2267 2
loss
-26.07
Lin Shih-Pin 2267 3
win
+5.93
Lin Shih-Pin 2267 4
win
+5.93
Lin Shih-Pin 2267 5
draw
-10.07
6th Taiwan Meijinsen Match
2015-01-03 -> 2015-02-08
Rating: 2517.42 -> 2524.8
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Huang-Yu 2549 1
win
+17.48
Lin Huang-Yu 2549 2
loss
-14.52
Lin Huang-Yu 2549 3
draw
+1.48
Lin Huang-Yu 2549 4
loss
-14.52
Lin Huang-Yu 2549 5
win
+17.48
Team World Championship
2014-04-27 -> 2014-05-03
Rating: 2461.43 -> 2517.42
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Liu-Min 2323 1
win
+9.95
Nakamura Shigeru 2722 2
draw
+10.18
Artemyev Sergey 2253 3
win
+7.44
Nakayama Tomoharu 2414 4
win
+13.85
Taimla Tunnet 2614 5
loss
-9.39
Chien Yung-Hsuan 2104 6
draw
-12.37
Nakamura Shigeru 2722 7
win
+26.18
Artemyev Sergey 2253 8
win
+7.44
Kamiya Shunsuke 2374 9
win
+12.09
Taimla Tunnet 2614 10
loss
-9.39
5th Taiwan Meijinsen Match
2014-01-04 -> 2014-03-29
Rating: 2409.09 -> 2461.43
Opponent Rating Round Result R. Change
Lin Huang-Yu 2579 1
loss
-8.73
Lin Huang-Yu 2579 2
loss
-8.73
Lin Huang-Yu 2579 3
win
+23.27
Lin Huang-Yu 2579 4
win
+23.27
Lin Huang-Yu 2579 5
win
+23.27
5th Taiwan Meijinsen Tournament
2013-12-21 -> 2013-12-22
Rating: 2385.58 -> 2409.09
Opponent Rating Round Result R. Change
Wen Shun-Kuang   1
win
-
Cheng Chih-Liang 2141 2
win
+6.32
Chen Kuo-Hui 1953 3
win
+2.45
Chen Ko-Han 2358 4
win
+14.74
Chen Ya-Hui   5
win
-
5th Taiwan Meijinsen Qualification
2013-11-24
Rating: 2348.32 -> 2385.58
Opponent Rating Round Result R. Change
Chiang Teng-Hui   1
win
-
Lu Wei-Yuan 2220 2
win
+10.36
Cheng Chih-Liang   3
win
-
Chen Ko-Han 2383 4
win
+17.63
Yang Yu-Hsiung 2192 5
win
+9.26
2012 Winter TRF Cup, Low-dan Group
2013-03-17
Rating: 2345.57 -> 2348.32
Opponent Rating Round Result R. Change
Yang Hsiao-Yu 1935 1
win
+2.75
Huang Yen-Hua   2
win
-
Huang Hsieh-Lung   3
win
-
Liu Yi-Chung   4
win
-
Cheng Yu-Han   5
win
-
4th Taiwan Meijinsen Tournament
2012-12-01 -> 2012-12-02
Rating: 2372.48 -> 2345.57
Opponent Rating Round Result R. Change
Wen Shun-Kuang   1
win
-
Lin Huang-Yu 2530 2
loss
-9.20
Chen Kuo-Hui   3
win
-
Cheng Chun-Chieh   4
win
-
Chen Ko-Han 2335 5
loss
-17.71
4th Taiwan Meijinsen Qualification
2012-11-25
Rating: 2382.82 -> 2372.48
Opponent Rating Round Result R. Change
Cheng Chun-Chieh   1
win
-
Huang Yen-Hua   2
draw
-
Lin Shih-Pin   3
win
-
Wen Shun-Kuang   4
win
-
Lin Huang-Yu 2511 5
loss
-10.35
3rd Taipei Yamaguchi Rule National Tournament
2012-05-19
Rating: 2361.05 -> 2382.82
Opponent Rating Round Result R. Change
Huang Yen-Hua   1
win
-
Chen Ko-Han 2352 2
win
+15.61
Lin Huang-Yu 2502 3
draw
+6.16
Cheng Chih-Liang   4
win
-
Lin Shih-Pin   5
draw
-
Team World Championship
2010-04-29 -> 2010-05-05
Rating: 2361 = 2433 + (400 * (4.5 - 6.5)) / 11
Opponent Rating Round Result R. Change
Sushkov Vladimir 2573 1
loss
-
Taimla Tunnet 2580 2
win
-
Valjataga Paul 2088 3
win
-
Nakamura Shigeru 2704 4
loss
-
Piddubny Konstantin 1984 5
loss
-
Oosumi Yuuki 2418 6
win
-
Li Yi 2598 7
loss
-
Nakamura Shigeru 2704 8
draw
-
Taimla Tunnet 2580 9
loss
-
Li Yi 2598 10
loss
-
Taipei World Championship Qualification Tournament
2009-05-03
Provisional: 2340 = 1940 + (400 * (1 - 0)) / 1
Opponent Rating Round Result R. Change
Chiang Ping-Hung   1
win
-
Yang Hsiao-Yu 1940 2
win
-
Lin Ting-Wei   3
loss
-
Lin Liu-Min   4
win
-
Name: Shu-Hsuan
Surname: Lin
Rating: 2525
Top Rating: 2554

Country: Chinese Taipei
City: Chiayi

Wins: 108
Losses: 35
Draws: 19
Gy1: 0
Gy2: 6
Gy5: 42
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of Shu-Hsuan Lin with this player.
Time: 0.018418073654175 sec.