European Championship QT
Round: 1
2023 Yudina Maria 1 : 0 Kryuchok Roman  
2027 Nekrasov Evgeniy 1 : 0 Maximov Nikolay  
2024 Lysakov Mikhail 1 : 0 Pestereva Maria  
1874 Okatova Anna 1 : 0 Rachitskaya Viktoria  
2164 Filinov Vladimir 0.5 : 0.5 Kolk Peeter 1742
1915 Salnikova Nonna 1 : 0 Merkulov Artyom  
1922 Balabhai Viktor 0 : 1 Romanov Sergey  
1851 Krayeva Tatyana 1 : 0 Oborina Anastasja  
2262 Nokhrin Oleg 1 : 0 Serdyukov Egor 1940
2152 Zaitsev Vyacheslav 1 : 0 Berezin Roman 1820
2345 Artemyev Sergey 1 : 0 Buszkowski Ludwik 1745
2028 Lebedeva Tatjana 0 : 1 Skuridin Alexey 2124
2054 Kadulin Alexandr 1 : 0 Chernov Nikolay  
1937 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Mostyayev Artyom  
1961 Umantsiv Roman 1 : 0 Sibiryakov Leonid  
 
Round: 2
1874 Okatova Anna 0 : 1 Artemyev Sergey 2345
1915 Salnikova Nonna 0 : 1 Umantsiv Roman 1961
2023 Yudina Maria 1 : 0 Zaitsev Vyacheslav 2152
2124 Skuridin Alexey 1 : 0 Sumarokov Evgeny 1937
1940 Serdyukov Egor 1 : 0 Kolk Peeter 1742
1922 Balabhai Viktor 0.5 : 0.5 Filinov Vladimir 2164
1851 Krayeva Tatyana 0 : 1 Kadulin Alexandr 2054
2024 Lysakov Mikhail 0 : 1 Nokhrin Oleg 2262
  Chernov Nikolay 0 : 1 Buszkowski Ludwik 1745
  Rachitskaya Viktoria 0 : 1 Lebedeva Tatjana 2028
  Romanov Sergey 0 : 1 Nekrasov Evgeniy 2027
  Sibiryakov Leonid 0 : 1 Oborina Anastasja  
  Pestereva Maria 1 : 0 Berezin Roman 1820
  Mostyayev Artyom 0 : 1 Maximov Nikolay  
  Kryuchok Roman 1 : 0 Merkulov Artyom  
 
Round: 3
2024 Lysakov Mikhail 0.5 : 0.5 Salnikova Nonna 1915
1851 Krayeva Tatyana 1 : 0 Pestereva Maria  
1820 Berezin Roman 1 : 0 Rachitskaya Viktoria  
1745 Buszkowski Ludwik 1 : 0 Romanov Sergey  
  Chernov Nikolay 0 : 1 Sibiryakov Leonid  
  Merkulov Artyom 1 : 0 Mostyayev Artyom  
1940 Serdyukov Egor 1 : 0 Oborina Anastasja  
  Maximov Nikolay 0 : 1 Yudina Maria 2023
2345 Artemyev Sergey 1 : 0 Nokhrin Oleg 2262
2027 Nekrasov Evgeniy 1 : 0 Skuridin Alexey 2124
2054 Kadulin Alexandr 1 : 0 Umantsiv Roman 1961
2164 Filinov Vladimir 1 : 0 Kryuchok Roman  
2028 Lebedeva Tatjana 1 : 0 Zaitsev Vyacheslav 2152
1922 Balabhai Viktor 0 : 1 Kolk Peeter 1742
1937 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Okatova Anna 1874
 
Round: 4
1820 Berezin Roman 0 : 1 Maximov Nikolay  
1915 Salnikova Nonna 0.5 : 0.5 Skuridin Alexey 2124
1742 Kolk Peeter 0 : 1 Lysakov Mikhail 2024
1937 Sumarokov Evgeny 0 : 1 Filinov Vladimir 2164
2028 Lebedeva Tatjana 0 : 1 Nokhrin Oleg 2262
2027 Nekrasov Evgeniy 0 : 1 Artemyev Sergey 2345
2023 Yudina Maria 0 : 1 Kadulin Alexandr 2054
1940 Serdyukov Egor 0 : 1 Umantsiv Roman 1961
  Oborina Anastasja 0 : 1 Okatova Anna 1874
  Mostyayev Artyom 0 : 1 Balabhai Viktor 1922
  Chernov Nikolay 0 : 1 Kryuchok Roman  
  Sibiryakov Leonid 0 : 1 Rachitskaya Viktoria  
1745 Buszkowski Ludwik 0 : 1 Krayeva Tatyana 1851
  Pestereva Maria 0 : 1 Merkulov Artyom  
  Romanov Sergey 0 : 1 Zaitsev Vyacheslav 2152
 
Round: 5
1742 Kolk Peeter 1 : 0 Sibiryakov Leonid  
2124 Skuridin Alexey 0 : 1 Lysakov Mikhail 2024
1820 Berezin Roman 1 : 0 Oborina Anastasja  
  Mostyayev Artyom 1 : 0 Chernov Nikolay  
  Maximov Nikolay 1 : 0 Okatova Anna 1874
  Merkulov Artyom 1 : 0 Buszkowski Ludwik 1745
  Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Romanov Sergey  
1922 Balabhai Viktor 1 : 0 Pestereva Maria  
2262 Nokhrin Oleg 1 : 0 Yudina Maria 2023
2164 Filinov Vladimir 1 : 0 Krayeva Tatyana 1851
2028 Lebedeva Tatjana 1 : 0 Serdyukov Egor 1940
2345 Artemyev Sergey 0 : 1 Kadulin Alexandr 2054
2152 Zaitsev Vyacheslav 1 : 0 Kryuchok Roman  
1961 Umantsiv Roman 1 : 0 Nekrasov Evgeniy 2027
1937 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Salnikova Nonna 1915
 
Round: 6
1851 Krayeva Tatyana 0 : 1 Lebedeva Tatjana 2028
2024 Lysakov Mikhail 0 : 1 Artemyev Sergey 2345
2023 Yudina Maria 0 : 1 Nekrasov Evgeniy 2027
1961 Umantsiv Roman 1 : 0 Nokhrin Oleg 2262
1742 Kolk Peeter 0 : 1 Skuridin Alexey 2124
2054 Kadulin Alexandr 0 : 1 Filinov Vladimir 2164
  Maximov Nikolay 0 : 1 Sumarokov Evgeny 1937
1745 Buszkowski Ludwik 0 : 1 Berezin Roman 1820
  Oborina Anastasja 0.5 : 0.5 Mostyayev Artyom  
1940 Serdyukov Egor 0 : 1 Okatova Anna 1874
  Chernov Nikolay 1 : 0 Romanov Sergey  
  Sibiryakov Leonid 0 : 1 Pestereva Maria  
  Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Salnikova Nonna 1915
  Merkulov Artyom 0 : 1 Zaitsev Vyacheslav 2152
  Kryuchok Roman 0 : 1 Balabhai Viktor 1922
 
Round: 7
1940 Serdyukov Egor 1 : 0 Kryuchok Roman  
1742 Kolk Peeter 1 : 0 Rachitskaya Viktoria  
1915 Salnikova Nonna 1 : 0 Buszkowski Ludwik 1745
  Romanov Sergey 1 : 0 Sibiryakov Leonid  
2023 Yudina Maria 0.5 : 0.5 Berezin Roman 1820
  Chernov Nikolay 1 : 0 Oborina Anastasja  
  Mostyayev Artyom 1 : 0 Pestereva Maria  
2028 Lebedeva Tatjana 1 : 0 Nekrasov Evgeniy 2027
2054 Kadulin Alexandr 0 : 1 Zaitsev Vyacheslav 2152
2164 Filinov Vladimir 0.5 : 0.5 Artemyev Sergey 2345
2262 Nokhrin Oleg 1 : 0 Skuridin Alexey 2124
1937 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Umantsiv Roman 1961
  Maximov Nikolay 1 : 0 Merkulov Artyom  
1922 Balabhai Viktor 1 : 0 Lysakov Mikhail 2024
1851 Krayeva Tatyana 1 : 0 Okatova Anna 1874
Country: Russia
City: Podyuga
Start: 2004-06-11
End: 2004-06-13
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.017675876617432 sec.