4th National Mind Sports Games of China, Children Mixed Team
Round: 1
  Ma Siyu 0 : 1 Pan Yixuan  
  Chen Zihan 1 : 0 Lyu Xinghan  
  Huang Yi 0 : 1 Wang Huanyu  
  Wu Yufan 1 : 0 He Lewei  
  Li Jiatong 1 : 0 Wang Jiayi  
  He Yucheng 1 : 0 Zhang Shuhao  
  Wang Jingrui 0 : 1 Li Bolai  
  Wang Zizhu 0 : 1 Wang Kemiao  
  Xu Chengxiang 0 : 1 Li Wenda  
  Liu Shaoqi 1 : 0 Wang Huiyi  
  Li Jiapeng 0.5 : 0.5 Lin Xinpeng  
  Zhang Yunshu 1 : 0 Wang Yue  
  Lei Yufei 0.5 : 0.5 Liu Runze  
  Yang Zetai 0 : 1 Li Jiajun  
  He Shirui 0 : 1 Ma Chenzhi  
  Han Ningyuan 0.5 : 0.5 Zhang Xiuqi  
1804 Kang Tingrui 1 : 0 Wei Shuhuai  
  Nie Hehong 0 : 1 Jiao Zhengrui  
  Zhang Xinyi 1 : 0 Ma Yike  
  Kang Zheming 1 : 0 Chen Hongquan  
  Yin Haoxuan 1 : 0 Cheng Jia  
  Zhang Tiantai 0 : 1 Zhou Zijian  
 
Round: 2
  Lin Xinpeng 1 : 0 Chen Hongquan  
  Han Ningyuan 0 : 1 Xu Chengxiang  
  Wang Huiyi 1 : 0 Cheng Jia  
  Li Jiapeng 0 : 1 Zhang Tiantai  
  Pan Yixuan 1 : 0 Gong Yixuan  
  Lei Yufei 0.5 : 0.5 He Yucheng  
  Wang Jingrui 1 : 0 Yang Zetai  
  Ma Yike 0 : 1 Liu Shaoqi  
  Huang Yi 1 : 0 Yin Haoxuan  
  Lyu Xinghan 1 : 0 Nie Hehong  
  Li Jiatong 1 : 0 Wang Zizhu  
  Wang Huanyu 0 : 1 He Shirui  
  He Lewei 1 : 0 Ma Siyu  
  Zhang Yunshu 1 : 0 Wu Yufan  
  Wang Jiayi 1 : 0 Zhou Xiaoyan  
  Jiao Zhengrui 1 : 0 Yang Wenjun  
  Wu Junlang 0 : 1 Zhou Zijian  
  Chen Zihan 0.5 : 0.5 Kang Zheming  
  Li Jiajun 1 : 0 Zhang Zhihao  
  Ma Chenzhi 1 : 0 Kang Tingrui 1804
  Wang Kemiao 1 : 0 Zhang Xinyi  
  Li Bolai 0 : 1 Zhang Xiuqi  
 
Round: 3
  Wei Shuhuai 0 : 1 Yin Haoxuan  
  Wang Yue 0 : 1 Gong Yixuan  
  Liu Runze 0 : 1 Zhou Zijian  
  Chen Zihan 0 : 1 Lei Yufei  
  Yang Wenjun 0 : 1 Zhang Shuhao  
  Zhang Yunshu 1 : 0 Wang Kemiao  
  Wang Zizhu 1 : 0 Ma Yike  
  Nie Hehong 1 : 0 Zhang Tiantai  
  Li Jiatong 1 : 0 Cheng Jia  
  Liu Shaoqi 1 : 0 Wu Yufan  
  Wang Jingrui 1 : 0 Han Ningyuan  
  He Lewei 0 : 1 Zhou Xiaoyan  
  Chen Hongquan 1 : 0 Lyu Xinghan  
  He Shirui 1 : 0 Zhang Zhihao  
  Xu Chengxiang 0 : 1 Ma Chenzhi  
  Li Jiajun 1 : 0 Huang Yi  
1804 Kang Tingrui 1 : 0 Li Bolai  
  He Yucheng 1 : 0 Lin Xinpeng  
  Wang Jiayi 0.5 : 0.5 Pan Yixuan  
  Wu Junlang 0 : 1 Jiao Zhengrui  
  Zhang Xinyi 1 : 0 Wang Huiyi  
  Li Jiapeng 1 : 0 Kang Zheming  
  Li Wenda 0 : 1 Zhang Xiuqi  
 
Round: 4
  Liu Shaoqi 0 : 1 Wang Kemiao  
  Lyu Xinghan 0 : 1 Wu Junlang  
  Li Bolai 0 : 1 Xu Chengxiang  
  Wang Zizhu 0 : 1 Pan Yixuan  
  Li Wenda 1 : 0 Wang Huanyu  
  Wang Jingrui 0 : 1 Huang Yi  
  Yang Wenjun 0 : 1 Chen Hongquan  
  Han Ningyuan 0 : 1 Zhang Zhihao  
  Zhou Xiaoyan 1 : 0 Ma Yike  
  Wang Yue 1 : 0 Li Jiatong  
  Wei Shuhuai 1 : 0 Yang Zetai  
  Liu Runze 1 : 0 Nie Hehong  
  Ma Siyu 0 : 1 Wang Huiyi  
  Zhang Shuhao 1 : 0 Zhou Zijian  
  Jiao Zhengrui 0 : 1 He Yucheng  
  He Lewei 1 : 0 Gong Yixuan  
1804 Kang Tingrui 1 : 0 Zhang Xiuqi  
  Li Jiajun 0.5 : 0.5 Ma Chenzhi  
  Lin Xinpeng 0.5 : 0.5 Chen Zihan  
  He Shirui 1 : 0 Yin Haoxuan  
  Wang Jiayi 0.5 : 0.5 Wu Yufan  
  Zhang Yunshu 1 : 0 Zhang Xinyi  
  Lei Yufei 0 : 1 Kang Zheming  
 
Round: 5
  Gong Yixuan 0 : 1 Liu Shaoqi  
  Chen Zihan 0.5 : 0.5 Yang Wenjun  
  Xu Chengxiang 1 : 0 Yin Haoxuan  
  Wang Zizhu 1 : 0 Wang Huiyi  
  Zhang Zhihao 0 : 1 Li Bolai  
  Lin Xinpeng 1 : 0 Zhou Zijian  
  Wang Huanyu 1 : 0 Yang Zetai  
  Li Jiatong 0.5 : 0.5 Ma Siyu  
  Wang Jingrui 0 : 1 Li Wenda  
  Wang Yue 0 : 1 Cheng Jia  
  Liu Runze 1 : 0 Zhang Tiantai  
  Zhou Xiaoyan 0 : 1 Wang Kemiao  
  Li Jiapeng 0 : 1 Lyu Xinghan  
  Wu Junlang 0 : 1 Zhang Shuhao  
  Zhang Yunshu 0 : 1 Wang Jiayi  
  Lei Yufei 0 : 1 Jiao Zhengrui  
  He Shirui 1 : 0 Huang Yi  
  Li Jiajun 1 : 0 Kang Tingrui 1804
  Pan Yixuan 0.5 : 0.5 He Lewei  
  Zhang Xinyi 0.5 : 0.5 Wu Yufan  
  Ma Chenzhi 0.5 : 0.5 Zhang Xiuqi  
  He Yucheng 0 : 1 Kang Zheming  
 
Round: 6
  Yang Wenjun 0 : 1 Li Jiapeng  
  Wang Yue 0 : 1 Wang Kemiao  
  Liu Runze 1 : 0 Chen Zihan  
  Cheng Jia 0 : 1 Ma Yike  
  Li Bolai 1 : 0 Wei Shuhuai  
  Wang Huanyu 1 : 0 Yin Haoxuan  
  Wu Yufan 0.5 : 0.5 Wang Zizhu  
  Chen Hongquan 1 : 0 Zhang Tiantai  
  Gong Yixuan 1 : 0 Ma Siyu  
  Zhou Xiaoyan 0 : 1 Wang Huiyi  
  Li Wenda 1 : 0 Zhang Zhihao  
  Zhang Xiuqi 1 : 0 Huang Yi  
  He Lewei 0 : 1 Wang Jiayi  
  Ma Chenzhi 1 : 0 Wang Jingrui  
  Jiao Zhengrui 0 : 1 Zhang Shuhao  
1804 Kang Tingrui 1 : 0 Xu Chengxiang  
  Kang Zheming 1 : 0 Wu Junlang  
  He Shirui 0 : 1 Li Jiajun  
  Zhang Xinyi 1 : 0 Pan Yixuan  
  He Yucheng 1 : 0 Lyu Xinghan  
  Zhang Yunshu 0.5 : 0.5 Liu Shaoqi  
  Lei Yufei 0 : 1 Lin Xinpeng  
 
Round: 7
  Yang Zetai 0 : 1 Yin Haoxuan  
  Zhou Zijian 1 : 0 Nie Hehong  
  Wu Junlang 0 : 1 Liu Runze  
  Wei Shuhuai 0 : 1 Huang Yi  
  Pan Yixuan 1 : 0 Wang Yue  
  Zhou Xiaoyan 1 : 0 Cheng Jia  
  He Lewei 0 : 1 Liu Shaoqi  
  Zhang Tiantai 0.5 : 0.5 Yang Wenjun  
  Ma Siyu 1 : 0 Ma Yike  
  Han Ningyuan 1 : 0 Wang Huanyu  
  Li Jiatong 1 : 0 Gong Yixuan  
  Li Bolai 0.5 : 0.5 Ma Chenzhi  
  Zhang Xinyi 1 : 0 Wang Jiayi  
  Li Jiajun 0 : 1 Zhang Xiuqi  
  Jiao Zhengrui 0 : 1 Kang Zheming  
  Li Wenda 0 : 1 Kang Tingrui 1804
  Chen Zihan 0.5 : 0.5 He Yucheng  
  Wang Kemiao 1 : 0 Wu Yufan  
  Zhang Shuhao 1 : 0 Lin Xinpeng  
  Zhang Yunshu 1 : 0 Wang Huiyi  
  Lei Yufei 1 : 0 Li Jiapeng  
  Xu Chengxiang 0 : 1 He Shirui  
Country: China
City: Quzhou
Start: 2019-11-09
End: 2019-11-12
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.020174026489258 sec.