11 Kanto Renju Emperor Tournament 1st round
Round: 1
2333 Tamada Yoichi 0.5 : 0.5 Shimoyama Takuma 2208
2067 Iwano Fumio 0 : 1 Mitsumori Masao 2201
2032 Maruta Koji 1 : 0 Kato Yasuhiro 1995
2266 Isobe Taizan 1 : 0 Tomobe Katsuhiro 2072
2022 Tada Ayako 0 : 1 Ono Takayuki 2235
2234 Nagao Noriaki 1 : 0 Suzuki Rin 1852
2527 Oosumi Yuuki 1 : 0 Maruta Hiroki 1916
1915 Fujikawa Masaki 0 : 1 Okabe Hiroshi 2540
1813 Matsuoka Teruo 0 : 1 Ishitani Shin-ichi 2245
2016 Kobayashi Koichi 0 : 1 Kamiya Shunsuke  
2257 Nakayama Tomoharu 1 : 0 Kato Yasuhiro 1995
2187 Fukui Nobuhiro 0 : 1 Kudomi Takahiro 2271
 
Round: 2
2257 Nakayama Tomoharu 1 : 0 Ishitani Shin-ichi 2245
1916 Maruta Hiroki 1 : 0 Matsuoka Teruo 1813
2271 Kudomi Takahiro 0 : 1 Oosumi Yuuki 2527
2208 Shimoyama Takuma 1 : 0 Kobayashi Koichi 2016
  Kamiya Shunsuke 0 : 1 Tamada Yoichi 2333
1915 Fujikawa Masaki 0 : 1 Fukui Nobuhiro 2187
1852 Suzuki Rin 0 : 1 Iwano Fumio 2067
2234 Nagao Noriaki 0 : 1 Mitsumori Masao 2201
2540 Okabe Hiroshi 1 : 0 Maruta Koji 2032
2022 Tada Ayako 0 : 1 Tomobe Katsuhiro 2072
2235 Ono Takayuki 0 : 1 Isobe Taizan 2266
 
Round: 3
2187 Fukui Nobuhiro 1 : 0 Nagao Noriaki 2234
2266 Isobe Taizan 0 : 1 Oosumi Yuuki 2527
2067 Iwano Fumio 0 : 1 Ono Takayuki 2235
2022 Tada Ayako 1 : 0 Kobayashi Koichi 2016
1915 Fujikawa Masaki 1 : 0 Suzuki Rin 1852
  Kamiya Shunsuke 0 : 1 Maruta Hiroki 1916
2333 Tamada Yoichi 0 : 1 Nakayama Tomoharu 2257
1813 Matsuoka Teruo 0 : 1 Kato Yasuhiro 1995
2540 Okabe Hiroshi 1 : 0 Mitsumori Masao 2201
2245 Ishitani Shin-ichi 1 : 0 Shimoyama Takuma 2208
2072 Tomobe Katsuhiro 0 : 1 Kudomi Takahiro 2271
 
Round: 4
2187 Fukui Nobuhiro 1 : 0 Ishitani Shin-ichi 2245
2235 Ono Takayuki 0 : 1 Mitsumori Masao 2201
2271 Kudomi Takahiro 1 : 0 Maruta Hiroki 1916
2540 Okabe Hiroshi 0.5 : 0.5 Oosumi Yuuki 2527
1915 Fujikawa Masaki 0.5 : 0.5 Iwano Fumio 2067
2022 Tada Ayako 1 : 0 Matsuoka Teruo 1813
2333 Tamada Yoichi 0 : 1 Nagao Noriaki 2234
2016 Kobayashi Koichi 0 : 1 Suzuki Rin 1852
2072 Tomobe Katsuhiro 1 : 0 Kamiya Shunsuke  
2208 Shimoyama Takuma 1 : 0 Kato Yasuhiro 1995
2257 Nakayama Tomoharu 1 : 0 Isobe Taizan 2266
Country: Japan
City: Tokyo
Start: 2010-10-31
End: 2010-10-31
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.009882926940918 sec.